Naslovni baner
Home Dugme
Meni
Novo na sajtu
Omiljeno na sajtu

Ime Kao Kosmička Poruka

   O nekoj osobi astrolog zaključuje na osnovu njenog datuma rođenja. Za razliku od horoskopa, numeroskop se ne zasniva samo na datumu rođevanja, nego i na imenu neke osobe, tačnije - na imenima, kao što ćete i videti.

    Datum rođenja je kosmička poruka za vas i ta poruka je naravno utvrđena danom, mesecom i godinom vašeg rođenja. Za početak, saberite sve brojeve koji sačinjavaju nečiji datum rođenja. Uzmimo, na primer, proizvoljan datum, 21. august 1952. godine.
    August, kao osmi mesec, zamenite brojem 8, sve saberite i ponavljajte operaciju sabiranja cifara koje sačinjavaju zbir sve dok ne dobijete samo jednu cifru.
2 + 1 + 8 +1 + 9 + 5 + 2 = 28 = 2 + 8 = 10 = 1 + 0 = 1
    Dakle, ovoj osobi kosmos sugeriše da nauči lekcije svog sudbinskog broja 1. Sudbinski broj opisuje ono što moramo naučiti tokom svog života. Stalno ćete dospevati u konfliktne situacije u koje će vas gurati aspekti vašeg sudbinskog broja dok ne savladate potrebne lekcije. Onda će se dešavati suprotno i bićete u situacijama u kojima će vam te lekcije pomagati i podsticati vas da još bolje iskoristite svoje mogućnosti i potencijale.
    Da vidimo ponovo gornji primer. U njemu je reč o osobi koja mora naučiti da ne podcenjuje druge i ne zanosi se da je svet namenjen onima koji u svemu polaze od sebe i svojih zahteva. To je ličnost koja mora naučiti da se ne takmiči neprestano sa drugima samo da bi se videlo ko je 'broj jedan', naročito kad je to pitanju akademski ili nevažno.
    Ali, sudbinski broj nije iscrpljen ovim jednostavnim uputstvima. On je modifikovan prema individualnom danu, mesecu i godini rođenja. Drugim rečima, 21. august 1952.  godine ima kosmičku poruku koja se lako razlikuje od 12. augusta 1952. ili 21. jula 1925. godine. Dan, mesec i godina rođenja zovu se 'aspekti' sudbinskog broja.

ŠTA POKAZUJU ASPEKTI

    Dan rođenja ili dnevni aspekt, otkriva pojedinosti o tome koje lekcija osoba mora da nauči u svakodnevnim aktivnostima, posebno u porodičnom i unutarnjem životu. Alternativno, on opisuje čemu se osoba raduje kad savlada životne lekcije. Ako primenimo to na gornjoj osobi koja je rođena dvadeset prvog. Ovoj osobi zadovoljstvo će pružati relativno čvrst porodični život i uvek će iamti bujnu maštu. Ali mora da nauči da izražava duboke emocije. To će biti neko ko će početi život kao stidljiva osoba, vremenom će to prevladati i uspevaće da sa drugim ljudima komunicira na njihov način, a da pritom ne izgubi svoje osobenosti. Lako će se uklapati u svoju sredinu. To nije loše, ako vodi računa o tome u kom pravcu se događaji razvijaju i ne dozvoli da je jednostvno vuče matica.
    Mesec rođenja ili mesečni aspekt, ukazuje na to šta osoba mora da nauči o društvenom, poslovnom, političkom životu i uopšte o zajednici u kojoj živi. On dalje otkriva kakve uspehe osoba može da očekuje na životnoj pozornici ukoliko je spremna da to pokuša. Vratimo se primeru gornje osobe koja je rođena u augustu. Ljudi rođeni u augustu rođeni su za velike uspehe ili velike neuspehe, što zavisi od toga jesu li naučili da pažljivo procenjuju druge i rade u okviru postavljenih granica, Ako ne shvate ozbiljno ove lekcije, njihov život biće spektakularni promašaj. Ako uspeju, mogu sebi čak da obezbede mesto u istoriji.
    Godina rođenja ili godišnji aspekt, daje uvid u duhovne lekcije jedne osobe. To je najvažniji od tri aspekta, jer oslikava lekcije doba u kojem osoba živi. Podbaciti u učenju ovih lekcija najčešće znači bankrotirati sa sudbinskim brojem. Uspeh znači da vam se otvaraju i nebo i zemlja. Šta dakle znači u gornjem primeru 1952. godina? Prvo saberite cifre godine, 1 + 9 + 5 + 2 = 17 = 1 + 7 = 8. Vidimo da je godišnji aspekt isti kao i mesečni (august - 8. mesec). Prema tome, izgleda da su za ovu osobu poslovni, društveni i politički život najvažniji, da je interesuju pitanja vezana za užu i širu zajednicu. Moguće je da ova osoba oseća ono što se zove vokacija. Sudbinski broj ovde dobija jedno kruće značenje.
    Za ovu osobu važno je da nauči da ne bude uobražena, teška za razumevanje i preopširna, nego da bude jednostavna, živih reakcija, sposobna da jednim pogledom obuhvati celinu kao i da jasno vidi sebe. Naravno, kad ispitujete individualne aspekte, uvek to činite u odnosu na sudbinski broj. Najvažnije aspekti osnovnih brojeva - pozitivni i negativni - možete da pogledate na stranici MAGIČNE ŠIFRE VAŠEG KARAKTERA, gde možete da sami napravite neke korake u numerološkoj analizi.
    Šta se krije u imenu? Pa. pre svega, detalji vašeg odgovora na kosmičku poruku koja vam je upućena. Ona sadrži opis vaših nadanja, vaših motiva, vaših stahovanja i verovatno odgovor na pitanje kliko ćete uspeha iamti u životu. Numerolozi koriste tri verzije vašeg imena.
Vaše puno ime sadži formalno verzije svih vaših imena - obično ime i prezime, ali i srednja imena ako ih imate. Ovo ne obuhvata titule kao su 'dr' ili 'prof.dr' i slično. Uzimaju se samo imena.
 Vaše znanično ime je ono kojim potpisujete čekove, dokumenta i slično. Ono može da sadrži jedno do dva inicijala i prezime, na primer, M.S. Marković, ako se tako potpisujete.  Ukoliko uz potpis dodajete i titulu, na primer, dr Marković ili grofica Ana Nikojajevna, to se računa u vaše zvaničnop ime.
Vaše lično ime je ime pod kojim vas svi znaju. Ako vas znaju po nadimku, onda je to vaše lično ime. Ukoliko vas zovu, na primer, Miki, nije važno da li ste Milan ili Milutin, ako ste u svom društvu poznati kao Miki, svejedno je kako se u stvari zovete.
Nemeroloski brojevi i numeroloski horoskop    Vaše puno ime je primarni odgovor koji dajete na svoj sudbinski broj. U tom pogledu, ono je paralelno godišnjem aspektu vašeg sudbinskog broja. Vaše zvanično ime je vaš poslovni, politički i društveni način gledanja na stvari. Ono je najbliže vašem mesečnom aspektu, mada su sva imena u krajnjoj liniji u relaciji sa vašim sudbinskim brojem. Nemojte sad pomisliti da ste rascepljena ličnost ili da imate tri lica. Jednostavno, ljudi različito reaguju u raznim situacijama. Često mislimo da je čovek onakav kakvog ga vidimo. Numerologija shvata i pokazuje da je to samo privid.
    Dakle, kada nekoga ispitujete numerološki, analizirajte njegovo puno ime kao osnovu za izvođenje zaključaka o tome hoće li ciljeve postizati teško ili lako, hoće li biti uspešan ili neuspešan u životu. Tu nije reč samo o tome hoće li dobiti ono što želi nego da li treba da živi na odgovarajući način. Drugim rečima, u numerološkoj misli postoji jedan normativni element. Deo uspešnog života je 'treba'. Živi li on ili ona kao što treba, uzimajući u obzir njegovu ili njenu unutrašnju dimenziju ili pokušava da je promeni i povinuje se tuđim ćudima. To je važan faktor uspeha, koji se često previđa.
    Sada probajte i sami! Uzmite vaš datum rođenja ili neke osobe koja vas zanima i prema dobijenim uputstvima navedenim gore izračunajte sudbinski broj te osobe, a zatim i njegove aspekte - dnevni, mesečni i godišnji. Uredno zabeležite borjeve i izračunajte imenske brojeve za istu osobu. To znači da svako slovo u svakom imenu (punom, zvaničnom ili ličnom) zamenite odgovarjućim brojem, koje ćete posle sabrati. Brojne vrednosti slova uzmite kao sa slike levo. Brojčana vrednost svakog imena izračunava se posebno, na isti način kao kod sudbinskog broja ili apsekata. Ako zbir sadrži više od dve cifre, one se sabiraju i to se ponavlja sve dok ne dobijete jednocifrem broj. Tako dolazite do brojeva koji odgovaraju punom, zvaničnom i ličnom imenu osobe čiji numeroskop pravite.
    Kada ste to uradili, pogledajte dobijene brojeve. Zvanično i lično ime mogu da modifikuju vaš sud o punom imenu, ali generalno gledajući samo u svojoj sferi uticaja. Tako će vam dobar aspekt zvaničnog imena biti od koristi samo u oblasti biznisa, društvenog života, u nekoj zajedničkom poslu, politici i slično. Dobar aspekt ličnog imena pomoći će vam u prijateljstvu i ljubavi, svakodnevnom životu. Sada vaše pitanje glasi: 'Aspekt prema čemu i kako?'
    U principu, gleda se apsekt prema vašem sudbinskom broju. Ako su sudbinski broj i puno ime kompatibilni - saglasni, život te osobe biće relativno lak i kosmičke lekcije biće naučene. Ukoliko nisu suglasni, numerologija kaže da će lekcije verovatno ostati nenaučene i osoba neće moći postići uspeh koji bi inače mogla imati.
    Ako puno ime i sudbinski broj nisu saglasni, ali sudbisnki broj i zvanično ime jesu, osoba će najverovatnije imati uspeha u poslovima, društvenom, političkom i kulturnom životu, ali će otkriti da je uspeh sam po sebi šupalj. To je poznata priča. Osoba koja niže uspehe na javnoj sceni, ali zato lični život malo pomalo pretvara u ruševine.
    Ako su lično ime i sudbinski broj saglasni, a sudbinski broj i puno ime nisu, privatni život takve osobe biće srećan, ali van toga će malo šta postići. Ona će smeti da se raduje lepom zalasku sunca ili da dobro priča viceve. Međutim, teško će imati snage da nešto bitno preokrene u životu i propuštaće najbolje šanse.

GDE STE VI NA TABLICI USPEHA?

    Opšte pravilo glasi: što ima više varijanti imena koje su saglasne sa aspektima i sudbinskim brojem, osoba će uspešnije savladavati kosmičke lekcije i shodno tome, biće srećnija u životu. To je jednostvno prikazano na donjem primeru. Znakom (+) obeležena je varijanta imena saglasna sa sudbinskim broje, a znakom (-) ona koja se sa njim ne slaže. Kolone, sa leva na desno, označava puno ime (P.I.), zvanično ime (Z.I.) i lično ime (L.I.). Pored svake kombinacije sažeto je opisana pozicija ljudi kod kojih se sreće takva kombinacija.
   P.I.   Z.I.   L.I.

 +     +     +        
    Ovo je idealna pozicija u kojoj su sve lekcije naučene i život je na izgled idiličan. Pozicija Apolonija iz Tijane (Apolonije iz Tijane bio je grčki novopitagorejski filozof, putujući učitelj i asket iz I veka, poreklom iz Kapadokije. Još u antici pročuo se kao prorok i čudotvorac, a legende o njemu proširila se na Zapadu.)

 +     +      -         
    Stil političara. Uspešan u svemu što se odnosi na društvene strukture, ali nedostaje stvarni ljudski element. Pozicija Vinstona Čerčila.

 +      -     +         
    Čovek uspešan u manjim stvarima ili u pomaganju drugima, ali nikad sposoban da skupi sve što pripada jedno drugom. Pozicija Lava Trockog ili Če Gevare.

 -      +     +        
    Sve je isprobano, bezmalo sa uspehom, ali onda stvari kreću naopako. Nesavladane velike životne lekcije. Pozicaja Ričarda III.

 +      -      -        
    Osoba nesposobna da u životu nađe fokus, izgleda da se ne uči na greškama. Za svoje neuspehe sklona je da okrivljuje druge.

 -      +      -        
    Žrtvuje sve za imidž i brzo postaje jedan od dobrovoljnih žrtava života.

 -      -      +        
    Sve se svodi na život iz dana u dan. Pozicijadomaćice.

 -      -      -        
    Čovek kome ništa ne polazi za rukom. Nijedna lekcija nije savladana. Da ima prijatelja, žalili bi ga, ali i tu je u manjku.

BROJEVI GLAVE, SRCA I RUKE

    Uz ove tri verzije vašeg imena, numerolog gleda i na samoglasnike, suglasnike i zbir svih brojeva kao na zasebne elemente imena. Svaka od ovih grupacija govori nešto o vama.
Zbir samoglasnika, na primer, daje broj srca. To je broj koji opisuje intimne tećnje jedne osobe, njene tajne želje i kakva bi volela da bude.
Zbir samih suglasnika daje broj ruke. To je ono što čovek pokazuje svetu, način na koji se on ili ona prikazuju u javnosti. Tačnije, to je maska, odnosno lice koje osoba okreće drugima.
Broj glave je zbir svih slova. To je osoba u svojoj ukupnosti i otkriva pre svega na koji način čovek u sebi izmiruje broj srca i broj ruke.
    Ovi brojevi obično se ne upoređuju sa sudbinskim, naročito ako ste početnik u numerologiji. Oni mogu pomoći da se razradi tumačenje brojeva punog, zvaničnog i iličnog imena. Uzmimo naprimer nekoga sa nadimkom Prle. To mu daje broj srca 5 (vrednost slova E u gornjoj tabeli), broj ruke je 1 i broj glave 6. Ako je njegov sudbinski broj, na primer, broj 2, on bi bio saglasan sa brojem srca, ali ne ni sa brojem glave ni sa brojem ruke. U ovom slučaju gledamo samo broj glave koji je istovetan sa ličnim imenskim brojem. Drugim rečima, saglasnost sa brojem srca i ruke nas ne zanima.
    Za Prleta bismo mogli reći da je čovek koji potajno želi da bude oštrouman, intelektualac i veliki putnik. U svakodnevnom životu on se prikazuje pred svetom kao prilično samouveren, osoba koja zna ko je i šta je. Ali njegove prvenstvene brige su odgovornost i porodični život. On se trudi da razume druge. Rekli bismo da je Prle podigao zid oko sebe i da je nemoćan da ga sruši. Kaženo 'nemoćan' jer njegov sudbinski broj nije saglasan sa brojem ličnog imena, odnosno brojem glave.
    Sada je već bilo toliko reči o saglasnosti i nesaglasnosti brojeva da se opravdano pitate šta je to. Evo objašnjenja. Kao što su u muzici neke note harmonične, a druge disharmonične, tako se u numerologiji neki brojevi bolje slažu od drugih. Kombinacije brojeva mogu biti potvrdne, produžene ili disharmonične - neskladne. Prve dve kategorije su saglasne, poslednja nije. Sistem je prikazan dole.
Nemeroloski brojevi i numeroloski horoskop

    Ako ste pažljivo pregleali tabelu, verovatno ste i sami uočili princip. Ali, ipak, da objasnimo sistem. Počnite tako što ćete brojeve od 1 do 9 poređati u krug, na jednakim rastojanjima, kao što je prikazano na donjoj ilustraciji.
Nemeroloski brojevi i numeroloski horoskop

    Sada kada bi se nacrtao ravnostranični trougao (slika dole) polazeći od tačke 1, otkrićete da dodiruje tačke, 1, 4 i 7. Nacrtajte drugi trougao polazeći od tačke 2. On će dodirivati tačke, 2, 5 i 8. Treći od trojke će dodirivati tačke 3, 6 i 9. Ovi trouglovi predstavljaju potvrdne brojeve i prikazani su u gornjoj tabeli.
Nemeroloski brojevi i numeroloski horoskop

    Opet, polazeći od brojeva u krugu, možemo nacrtati devetokraku zvezdu na taj način što ćemo povezati svaki drugi broj. Znači, od 1 do 3, pa do 5 i tako u krug, kao što je prikazano na slici dole.
Nemeroloski brojevi i numeroloski horoskop
    Ovo su produžni brojevi. Svi brojevi koji nisu produžni niti potvrdni, smatraju se disharmoničnim. Potvrdni brojevi ukazuju na odnos uzajamne podrške i ojačanih stavova. To ne znači da su brojevi slični, jer pionirske jedinice, postojane četvorke i rezervisane sedmice, međusobno se veoma razlikuju. U pitanju je nešto drugo: svaki skup potvrdnih brojeva sačinjava neku vrstu 'radne grupe'. Ljudi čiji je broj dominantan, dobro će sarađivati sa onima koji imaju potvrdne brojeve. Svaki će u taj odnos uneti nešto svoje, ne pokušavajući da promeni druge. Štaviše, kompletan skup potvrdnih brojeva potreban je da se završi ma koji veliki projekt.
    Produžni brojevi ukazuju na odnos u kojem se stavljaju na probu metodi i ideje, u kojem je osoba prinuđena da se usavršava. Ali, to usavršavanje ostvaruje se na način koji je prijatan. Da se poslužimo poređenjem, to je kao kad neko igra sa sve jačim i jačim protivnicima u šahu. Cilj nije pobeda u što više partija, nego učenje i postizanje igračke top forme. Nausprot tome, u potvrdnom odnosu osoba igra protiv ljudi približno istih kvaliteta, ali različitih stilova igre. U ovom slučaju, cilj je ostvariti što više pobeda.
    Disharmonični brojevi predstavljaju izazov vašem načinu života. To ne znači da takav način života nije dobar, već samo da bi vas stavio na teška iskušenja. To bi bio dug i naporan put bez garancije uspeha. Mnogo su veći izgledi da biste na tom putu doživeli poraz. Ove tri kategorije na služe samo da se ispitaju imenski i sudbinski brojevi ljudi, već i da se vidi kako će oni međusobno sarađivati, kako će se slagati u nekoj ljubavnoj vezi, pa i da se povećaju šanse za uspeh.
Vic Ovog Dana
Verovali ili ne
Jeste li znali ovo?
Ludi svet
MoLitva dana