Izaberite slovo sa kojim počinje pojam koji ste sanjali i pogledajte njegovo tumačenje u Sanovniku.