- Mama, zašto vičeš na tatu?
- Da izlupa tepih!
- Pa, rekao je da hoće.
A, mama će:
- Da, ali kada se iznervira, onda jače udara!