Naslovni baner
Home Dugme
Meni
Novo na sajtu
Omiljeno na sajtu

Numerološke Šifre Karaktera

     Neki veruju u zvezde, a drugi u brojeve. Još su Vavilonci, stari Grci, Feničani i Hebreji poznavali prastaru veštinu tumačenja brojeva. Danas to možete i vi!

Svrha numerologije je u pronalaženju savršenih reči koje bi nam mogle biti od pomoći u jednom procesu čiji je cilj aktiviranje intuicije i razotkrivanje skrivenog.
   A, s druge strane, sama numerologija je savršeno oruđe za to, jer govori jezikom sazdanim upravo u tu svrhu. Uz pomoć ovog jezika moguće je identifikovati ona područja stvarnosti koja se pod uobičajenim okolnostima ne mogu istražiti, uvesti logiku u carstvo intuicije, i aktivirati one delove uma koji su obično uspavani.


IZRAČUNAJTE SVOJ MAGIČNI BROJ

   Neki veruju u zvezde, a drugi u brojeve. Još su Vavilonci, stari Grci, Feničani i Hebreji poznavali prastaru veštinu tumačenja brojeva. Danas to možete i vi!
    Ispišite svoje ime i prezime ili neko drugo koje vas zanima. Ispod toga dolaze brojevi koji odgovaraju slovima. Brojeve saberite, a ako je zbir veći od 9, saberite cifre od kojih se sastoji i nastavite tako dok ne dobijete jednocifreni broj. Kada dobijete svoj magični broj, pogledajte u donjem tekstu opis i objašnjenje za vaš magični broj. Primer:

M   I   R  J  A   N  A 
4   9  9  1  1   5  1 

P   E  T   R  O  V   I  Ć
7   5  2  9   6  4  9  3

 Zbir: 75 = 7 + 5 = 12 = 1 + 2 = 3
   
    Dakle, ovde je magični broj 3.

 SLATKA PTICA USPEHA
  
Nemeroloski brojevi i numeroloski horoskop    Jedinica je broj 'univerzalne monade', broj početka svih stvari. Astrološki, odgovara Suncu i prisvaja moć ovog nebeskog tela. Geometrijski, dovodi se u vezu sa tačkom.
    Ljudi u čijim karakterima dominira Jedan stiču mnoge karakteristike koje se pripisuju Suncu i tački. Oni su pioniri, sosbe koje prednjače i utiru puteve, začetnici ideja i aktivnosti. To su ljudi koji sami pokreću stvari i ne podnose diktat. Oni su sopstveni gospodari. Vole da se mešaju sa svetom i traže društvo radije nego da se bave sami sobom.
    Oni uživaju u građenju, stvaranju, pronalaženju i razvoju. U poslu mogu biti vrlo uspešni, ali samo u njegovoj kreativnoj strani. Zanimanja u kojima imaju najviše šansi da brzo napreduju jesu: reklama, pisanje, gluma, berzanski poslovi, izgradnja - ukratko, sve gde stvaralački potencijal treba da se udruži sa intuicijom.
    Prema mišljenju mistika, taj dar unutrašnjeg poimanja pripada Suncu, a preko njega i Jedinicama. Oni jednostavno 'nanjuše' rešenje probleme, mada kasnije, kad je sve gotovo, mogu da se hvale da su do toga došli razmišljanjem. Ko zna zašto, većina ljudi u čijim numeroskopima dominira ovaj broj nerado priznaje da im u poslu pomaže intuicija. Često čujete kako naučnik ili poslovni čovek tvrde da za svoj uspeh duguju samo upornosti, radu, razmišljanju i analizi, kao da intuicija sa tim nema nikakve veze. U životu nije tako.
    Možda to pripada karakteru monade ili tačke. Prava, ravan i sva geometrijska tela izvedena su iz nje. Ona je osnov svih drugih elemenata u geometriji. Ljudi kod kojih dominira broj Jedan imaju ideal da stvore osnovu ne samo za svoj rad nego i za rad drugih. Oni žele da svojim idejama zaraze druge. Osim toga, potrebno im je da budu okruženi ljudima koji će im se diviti i priznavati im da su inicijatori dobrih stvari.
    Iz tog razloga Jedinice su sklone samozavaravanju i tiraniji jer ne smomo kriti da ovaj broj ima i loših strana. Oni mogu početi da zavise od mišljenja drugih, to jest, da na sve gledaju iz ugla: 'A, šta će reći drugi?' Što je još gore, mogu sasvim da zaborave na građenje, stvaranje i otkrivanje i da steknu neke nepodnošljive navike, na primer, da se prave važni. Onda odlaze u 'izvikane' lokale, u pomodne restorane, na koncerte na kojima se okuplja društveni krem i glavna im je briga da budu 'viđeni'.
    U ljubavi, oni su vrlo velikodušni, u stanju su da voljenu osobu stalno zasipaju poklonima. Ali, isto tako mogu brzo da se ohlade i okrenu novoj ljubavi. Ipak, kada se već jednom odluče, brzo se smire i prionu da grade dom i porodicu.
  Pozitivni aspekti: energični, intuitivni, lako se oduševljavaju, optimisti, kreativni, darežljivi, velikodušni, društveni i vredni.
 Negativni aspekti: nestalni, egocentrični, zlopamtila, skloni su samozavaravanju.

BROJ ZEMALJSKE MUDROSTI

Nemeroloski brojevi i numeroloski horoskop    Dva je broj dijade u grčkoj geometriji. To je aspekt dobro poznatog aksioma da se kroz dve tačke može povući samo jedna prava. Astrološki, većina autora vezuje broj Dva za Mesec, dok drugi smatraju da to nije korektno.
    Primera radi, u nekim slučajevima se navodi da je Mesec planetarni ekvivalent broja Dva. Ovo ilustruje kako dolazi do neslaganja među numerolozima. Ako je Sunce broj Jedan, simbol kreativnosti i davalac svetlosti, onda ta svetlost može biti odbijena (otud analogija sa Mesecom) ili primljena i pretvorena u nešto drugo. Ovo poslednje bliže je karakteru broja Dva, pa zato za njegov ekvivalent uzimamo Zemlju, odnosno Majku Zemlju.
    U praktičnom pogledu to znači da su ljudi kod kojih dominira broj Dva rođeni diplomati. Oni su taktični, prilagodljivi, pouzdani, strpljivi, uviđavni i razumni. Nisu od onih koji sami pokreću krupne stvari, ali su zato ozbiljni i pouzdani. Dvojke će završiti neki projekt i kada je njihov sopstveni interes u tome okončan. Oni ne vole da stvari ostavljaju nedovršene.
    Mada ne spadaju u originalne ljude, to ne znači da nisu kreativni na svoj način. Oni nalaze praktičan izraz za tuđe ideje i bruse ih kao što brusač obrađuje dijamante. Ili sklapaju razne ideje i pojavljuju se s nečim što deluje kao sasvim nova stvar. U tome naročito dolazi do izražaja sličnost broja Dva sa Majkom Zemljom. Ona uzima sunčevu energiju i razne henijske elemente iz svojih mora i stvara život. Ne dodaje ništa originalno - što se tiče izvorne moći, potpuno zavisi od Sunca. S druge strane, ono što stvara kao prirodu, uopšte ne liči na ono što je prvobitno primila. Slično je i sa ljudima kod kojih dominira broj Dva. Zato ne iznenađuje njihova privrženost domu i porodici. To ih motiviše. Kad izgube oduševljenje za neki posao, pomisle na porodicu i nalaze snage da nastave.
    Dvojke su odane ljudima, ne apstraktnim idejama. U višepardijskom sistemu to je tip glasača koji se opredeljuje za kandidata umesto za neku političku stranku. Osobe u ovom broju takođe imaju širok krug poznanika i prijatelja. Kad od njih tražite savet, diplomatski će vam reći istinu.
    Prava linija proteže se u beskraj - ali samo u dva smera. Samim tim mogućnost izbora je limitirana. Dvojke znaju i svoja i tuđa ograničenja. To je njihova mudrost, mudrost Majke Zemlje. Negativna strana ovog broja oglada se u lakom potpadanju pod uticaj tuđih ideja i tuđe energije. Zavisnost od druge osobe može biti tolika da čovek ne vidi njene greške. Ako je broj Jedan sklon samozavaravanju, broj Dva je u opasnosti da ga prevare. On je uvek na meti profesionalnih varalica, veštih prodavaca, šarlatana i demagoga.
    Broj Dva mora da pazi šta prima i od koga. Ni njegov kapacitet prijemčivosti nije neicrpan. Ako pokuša da primi suviše, može da se pretvori u duhovnu pustinju, kao zemlja kad primi suviše sunca.
  Pozitivni aspekti: mudri, taktični, diplomati, prilagodljivi, lojalni, iskreni i strpljivi.
   Negativni aspekti: nesamostalni, nekritički veruju u ostvarenje želja, pasivni su, otupeli, povodljivi i lako ih je prevariti.

JUPITEROVA DECA

Nemeroloski brojevi i numeroloski horoskop    Tri je broj trijade, ili tri tačke, ili trougla. Tri tačke koje nisu na istoj pravoj određuju samo jednu ravan. Ali tri može da znači i tri ugla ili tri strane trougla. Odmah ćemo videti zašto je to važno.
    Astrološki, Trojka je u vezi sa Jupiterom, najvećom planetom u Sunčevom sistemu i jedinom koja emituje više energije nego što je prima od Sunca. Ljudi u čijim kartama dominira broj Tri imaju mnoge osobine koje astrologija pripisuje Jupiteru: sreću, otresitost, optimizam i bezbrižnost, pa čak i obest. Ponekad ih suviše privlači suprotni pol!
    Oni su stvaraoci kojima ideje nikada ne presuše, ali nisu uvek sposobni da ih pretoče u delo. Po pravilu su nepraktični i da bi ostvarili rezultate, ponekad moraju da se udruže sa praktičnijima od sebe. Numerolozi ističu umetničku prirodu Trojki i izgleda da ljudima koje karakteriše broj Tri nikad nije dosta ideja, pa uz svoje ponekad ubace i tuđe, i tako ostvare sintezu. Upravo zato oni pokušavaju da pomire suprotnosti i ujedine oprečne osobine. To su oni koji premošćavaju staro i novo i to tako vešto da je spoj gotovo nevidljiv.
    Trojke nisu diplomati iz dosta banalnog razloga: smeta im višak energije. Lako se zalete i naprave neku glupu grešku. Vezani ovimbrojem, oni mogu imati naivnu sliku o svetu. Nije im na primer jasno zašto se međunarodni sporovi ne rešavaju kao privatni - opraštanjem, zaboravom i priređivanjem zabave.
    Trougao je prva 'prava' geometrijska slika. Numerolozi kažu da to Trojkama daje mogućnost izbora. Granice mogućeg i nemogućeg mnogo su slabije definisane nego kod Dvojki. Ali zato se planovi osoba pod brojem Tri mnogo puta ne ostvaruju. Još jedan zanimljiv detalj: njihova ljubav prema svemu je zarazna i to ih čini fatalno privlačnim za suprotni pol.
 Pozitivni aspekti: strasno zagrejani za ideje, veseli, velikodušni, srećni, raspoloženi da nešto stvore, prilagodljivi.
  Negativni aspekti: hiroviti, nesređeni, lakomisleni, vole da flertuju, površni, ne mogu da se skrase na jednom mestu.

ŽELJA ZA REDOM

Nemeroloski brojevi i numeroloski horoskop    Četiri je broj tetrade, a to su krst, kvadrat i tetraedar. Dakle, to je prvi broj sa fizičkim objektom kao jednim od simbola i samim tim je broj telesnog bića. Neki će reći da odgovara Uranu, ali pravilno je odrediti njegovu pripadnost Saturnu, Jupiterovom ocu i simbolu Oca vremena. Ova planeta izašla je na loš glas u srednjem veku kao otac granica i omeđenosti, ali svaka Četvorka će vam reći da su ograničenja nužna i da u tome nema ništa zlo.
    Četvorke su pragmatični ljudi, koji u glavi drže dugoročne ciljeve - bar u dobrim vremenima. Ali ponekad mogu da mlate praznu slamu i da budu pravi gnjavatori. Rešenost da istraju zajednička im je bez obzira na školsku spremu. To su ljudi koji održavaju birokratksi element u nama. Za razliku od Trojki, Četvorke nemaju velika nadahnuća. Umesto toga, oni sve kruto poveravaju. Za svaku molbu, za svaku stvar moraju se vaditi nove i nove potvrde. Zato i nije čudno što im se neki rugaju da su 'četvrtasti tipovi'.
    Tačno je da su Četvorke dobre režimlije, ali to ne znači da su svi ljudi pod ovim brojem priglupe birokrate. To bi bilo nedopustivo potcenjivanje broja Četiri. U osnovi, ovakvi ljudi su pošteni, ono što traže od drugih, traže i od sebe. Mora se reći i to da su Četvorke ambicioznije od Dvojki koje retko ispoljavaju želju da budu vođe. Ali pravo mesto Četvorke jeste tik uz vlast, ali iza kulisa, gde se brine o tome da budu naplaćeni odgovarajući porezi i da se rashodi zadrže u predviđenim granicama. Naša današnja situacija pravi je košmar za ljude pod brojem Četiri.
     Pa ipak, to nisu ljudi koji vole promenu radi promene, čak ni kada je to promena nabolje. Neki od njih su konzervativni u smislu otpora promenama, drugi su okoreli tradicionalisti. Većina Četvorki ipak želi više raznovrsnosti. Zato im odgovara trgovina gde je potreban neki oblik kreativnosti. Četvorke nisu originalne, ali su vične poslovima i to rado dokazuju.
    Astrološka asocijacija sa Saturnom otkriva još neke detalje o ovom broju. U davna vremena Saturn je bio poslednja poznata planeta i zato je predtavljao krajnje granice ljudskih sposobnosti. Na isti način, Četvorke se staraju za one delove života koji su neizbežni. U društvu će uvek postojati potreba za nadgledanjem, za kontrolom.
    Geometrijski, ista poruka može se pročitati na drugi način. Krst je simbol sveta i simbol reda i procesa u prirodi. Kvadrat ima slično značenje, ali se više vezuje za fizički aspekt. Zanimljivo je da je tetraedar trodimenzionalna figura i sastoji se od četiri trougla, vezana svojim stranama. On je dakle povezan sa brojem Tri koji ga stavlja u viši red - baš kao što je Saturn Jupiterov otac. On dakle predstavlja granice fizičkog prostora koji zauzimamo i opet vidimo da Četiri predstavlja svet.
    Nije čudo što Četvorke vešto zarađuju novac bilo baveći se poslovima, bilo putem braka ili nasledstva. Oni su daroviti da obrnu paru. Takođe, nemaju ništa protiv luksuza.
  Pozitivni aspekti: vredni radnici, preduzimljivi, imaju na umu dugoročne ciljeve, logični su.
   Negativni aspekti: gnjavatori, ponavljaju se, ponekad su nepodnošljivo tupi i bez mašte.

ŽIVOT KAO AVANTURA

Nemeroloski brojevi i numeroloski horoskop    Petica je broj Čoveka, individualno ili kao vrste. Astrološki je vezana sa Merkurom, vesnikom grčkih bogova. Geometrijski je predstavljena pentagramom i pentagonom, petokrakom zvezdom i petostranim poligonom.
    Petice se ističu time što su veliki putnici i velike varalice. Ali kao putnici, ljudi koje karakteriše broj Pet češće su turisti nego emigranti. Svuda pođi, ali kući dođi - to je njihovo pravilo. kao varalice, oni nisu od onih koji zbijaju neslane šale i šegače se bez razloga, već ljudi koji jednu ideju napuštaju u korist druge, a lojalnost jednom čoveku zamenjuju lojalnošću drugom.
    Ljudi pod brojem Pet lako se oduševljavaju. Oni bi dali sve za nova iskustva. Baš kao što Dvojke prihvataju svaki novi uticaj, Petice žele da probaju sve, najčešće bez razmišljanja. Na žalost, to mogu biti kriminal ili droga, s istom lakoćom s kojom na primer, prihvataju nove teorije u fizici.
    Petice su ponekad u opasnosti da rade sve i svašta, a malo znaju. Pa ipak, uspevaju da izbegnu površnost jer automatski povezuju razne stvari u koje su upućeni. Pozajmiće ideje od niza ljudi i sastaviti ih u određenu celinu. To može da liči na slagalicu, pa ipak, pojedini delovi ostaju prepoznatljivi. Za razliku od Dvojki, oni ne bruse tuđe ideje. A za razliku od Jedinica i Trojki, nisu ni kreativni ni originalni.
    Ali njihov posmatrački dar i talenat za sintezu mogu biti korisni. Kao vođe, oni neće naterati druge da progutaju svoje ideje, nego će ih prihvatiti. Na kraju, i najniži član hijerarhije imaće utisak da je nešto doprineo celini. Zato su Petice izvrsni urednici novina i časopisa, pomoćnici u istraživanju, akademici, trgovci, a naročito trgovački putnici, glumci i preduzetnici. Vole da pričaju, dobri su slušaoci i često zabavljači.
   U tom pogledu slični su Merkuru. On je bio putnik, vešt pripovedač i pronašao je liru. Sve se to odnosi i na današnje Petice. Oni vole muziku, promenu i aktivnosti. Petice se ponekad maskiraju zaštitnom obojenošću baš kao što je Merkur majstor prerušavanja. Zato su loši savetnici jer će uvek reći čoveku ono što misle da on želi da čuje. Ta loša osobina otežava im i da traže savet jer pitaju ono što misle da osoba želi da je pitaju. Striktno gledano, to nije lažljivost - mada su neke Petice i te kako sposobne da lažu. To je prirodna kamuflaža koja je svojstvena karakteru broja Pet.
    Geometrijski, to je broj petougaonika i petokrake. Obratite pažnju da je posle broja Četiri broj izbora opet ograničen i da ovde nema trodimenzionalne figure. Pet je broj Čoveka i vremenske prolaznosti. To je broj koji sa trodimenzionalnim prostorom Četvorke stvara matricu našeg univerzuma. Otud petokraka, koja liči na čoveka raširenih nogu, dignutih ruku i glave na vrhu figure.
    Ali, petokraka može i da se izvrne, tako da šiljak bude okrenut na dole. To je simbol zla, a nalazi se u vremenu gde su promene takve da omogućavaju slobodnu volju i izbor. Samo u vremenu stvari se mogu promeniti nabolje ili nagore. To objašnjava posmatrački dar Petice i njihovu kamuflažu.
   Pozitivni aspekti: brzo reaguju, ljubazni su, avanturisti, istraživači, inteligentni.
 Negativni aspekti: lukavi su, varljivi, hiperaktivni, nekritički prema sebi, osećajno kolebljivi, neodlučni.

OPČINJENI MESECOM

Nemeroloski brojevi i numeroloski horoskop    Šest je broj harmonije, broj kocke, šestougaonika i šestokrake zvezde - dva oblika heksagrama. Astrološki, vezan je za Mesec ili Lunu, planetu ravnoteže između svetlosti i mraka, i svega što ima svoje mesto u ciklusu događanja. Tu se ponovo, u geometrijskom smislu, srećemo sa trodimenzionalnom formom.
    Šestice imaju stalan uticaj na ljude.Ljudi u čijim kartama dominira Šest su strpljivi, postojani i sposobni. U tome su slični Četvorkama, ali kod njih se sve vrti oko kuće. Ne kuće u uskom smislu, nego u smislu doma, porodice i životnog stila. Šestice pokazuju brigu za ljude, dok, na primer, Četvorke pokazuju više brigu za proceduru. Šestice se trude da unaprede narod. Na primer, odgovara im učiteljski poziv, društveni rad i politika. Zatim, briga o deci, medicina uloga roditelja...
    Ali ako su u grupi, Šestice mogu postati tegleća marva! Ponekad suviše spremno prihvataju da rade tuđi posao ili se odriču nečega u korist drugih. Pri tom su skloni da zaborave na sebe. Kad se sete da ih neko eksploatiše, već je kasno. Mogu da budu osvetoljubivi i rušilački raspoloženi. Jer baš kao što nikada ne zaboravljaju usluge, Šestice ne zaboravljaju ni podlosti ni omalovažavanja. Oni to pamte i vraćaju.
    Često su izbirljivi. To su ljudi koji poklanjaju pažnju sitnicima i mogu to zahtevati od drugih i onda kada to nije neophodno i važno. Štaviše, u ovom broju ima ljudi koji učiteljski poziv shvataju kao priliku da pobegnu od sveta. Ta vrsta Šestice stalno zanoveta i pridikuje i bolesno je opsednuta ličnom higijenom. To su ljudi koji peru ruke ili zube bezbroj puta na dan.
    Ali u svom najboljem izdanju Šestice su šarmantni domaćini. Njihove kuće uvek izgledaju lepo i dobro su organizovane. Elegantni su, imaju stila i, ako mogu, odevaju se po poslednjoj modi. Odlični su planeri i u svakoj situaciji izvrsne vođe svojih ekipa. Astrološki, njihov ekvivalent je Mesec, planeta trostruke boginje. Kao Dijana, ona je čedna devica lova. Kao Cerera ili Selena, ona je plodna majka žetve, zaštitnica zemljoradnje i zemaljskih proizvoda. Kao Hekata, ona je mračna zavodnica koja donosi propast usamljenim putnicima. Ona svakome može okrenuti bilo koje od svojih lica i to stvara njenu misteriju.
    Mnogo ljudi sreće Šestice, ali malo njih vidi sve njihove strane. Šestice su toga svesne, ali retko će to upotrebiti onako kako bi to mogle Jedinice ili Petice. Šestice privlače druge time što u sebi uvek imaju još nešto što treba otkriti. Ali one nisu sklone flertu kao Trojke. Od samog početka njihovi planovi usmeravaju se ka podesnoj osobi sa kojom će zasnovati domaćinstvo i voditi uredan život. Širom planete Šestice su verne i trude se da brak ne bude jednoličan tako što na izgled uvek nude nešto novo. Ovo 'na izgled' je važna ograda jer Šestice jesu kreativne, ali teže tome da gomilaju ideje. Nikad ih ne saopšte odmah, baš kao i boginja Dijana koja uvek ima tobolac pun strela.
    Geometrijski aspekt ukazuje na isto. Šest je harmonija - i šestokraka zvezda može da se sastoji od dva trougla u savršenoj ravnoteži. Međutim, ovaj broj manifestuje se i drukčije, kroz kocku i šestougaonik. Taj oblik, karakterističan za ćelije u saću, odgovara aspektu plodnosti, odnosno Cereri i Seleni. Kao i pčele, Šestice brinu za rad i potomstvo.
  Pozitivni aspekti: vredni, jake volje, brinu o drugima, harmonične ličnosti, otmeni, uglađeni.
  Negativni aspekti: osvetoljubivi, suviše požrtvovani, izbirljivi, zanovetaju i pridikuju.

TELO I DUŠA

Nemeroloski brojevi i numeroloski horoskop    Ovo je broj misticizma i opet promena simbola. To je broj heptagrama, ili sedmokrake zvezde, heptagona, ili sedmougaonika, i trougla u kvadratu.
    Astrološki, to je broj Venere, boginje misterija, planete zavijene u oblake. Svakako ima logike u nekim interpretacijama da Sedmici odgovara Uran, sedma planeta u Sunčevom sistemu koja označava 'nepokolebljivu akciju jedne nepredvidive prirode, iznenađujućih promena, i snage koja se teško može predvideti'. Obično rečeno, Uran čini ljude misticima, a pošto se sedmica smatra za broj misticizma, s pravom se možete upitati: zašto onda Venera, a ne Uran?
    To je opet pitanje klasične i moderne numerologije. Ako koristite samo devet osnovnih brojeva, sedmica izgleda kao dobra mušterija da se udene pored Urana. Ali ako to proširite za još neki broj koji se javlja u višoj sferi, Uranova sklonost ka misticizmu preporučuje ga za ekvivalent broju jedanaest.
    Dok su Šestice društveni ljudi, Sedmice su korak dalje od sveta. Po prirodi su isto toliko filozofi kao i mistici i pesnici. Slično Peticama oni posmatraju svet. Ali za razliku od Petica, ne služe se kamuflažom. Daleko od svakodnevne gužve, ponekad se čini da su u nekoj drugoj dimenziji. Iako mogu da deluju rasejano i više od toga, ima trenutaka kada su neverovatno pronicljivi. Ljudi u ovom broju mogu biti prvorazredni umetnici, muzičari, kompozitori, slikari, vajari ili pisci.
    Sedmice manje stvaraju sopstvene ideje, a više ih izvlače iz nekog univerzalnog fonda. Oni imaju pristup u riznicu iz koje prvobitno potiču sve ideju. Sedmice raspolažu jakom intuicijom i zagledani su u sebe same. Broj Jedan nikada ne zna odakle potiču ideje koje mu padaju na pamet, ali zato broj Sedam to zna. Sedmice istražuju sebe i svoj unutrašnji svet jer veruju da se tim putem može dopreti do fundamentalne slike o svemiru.
    Ali Sedmice mogu i da omanu u svom pokušaju da razumeju svet. Neki od njih ne skidaju ružičaste naočari i odbacuju mudrost u skladu sa načelom: ako je neznanje sreća, ludo je biti mudar. Isto tako, neke Sedmice ne shvataju svoju potrebu da budu sami. Čini im se da nešto sa njima nije u redu i vrše nasilje nad sobom da bi se uključili u društvo. Ili se otuđuju od ljudi i postaju neka vrsta pustinjaka. Ni jedna ni druga krajnost nisu za njih dobre.
    Zašto je ekvivalent ovog broja planeta misterija? U staroj Grčkoj i Rimu bila je razvijena svest o tome da nije svo znanje intelektualne prirode. Za neko znanje treba imati specijalni talenat ili 'kliker'. Zvali su ga gnozis. Sedmice razumeju zašto je gnozis važan. Čak i ako ga sami ne poseduju, shvataju njegov značaj.
    Geometrijski, ulazimo u područje sve složenije simbolike. Uzmimo jedan od simbola za Sedmicu, trougao u kvadratu. Trougao predstavlja duh, a kvadrat fizičko telo. Kao celina, to je živi organizam, telo oživljeno dušom. Uzgred, Sedmica je simbol Tarota. Kako god da se crta, trouglu nije dozvoljeno da bilo gde dotakne kvadrat. To znači da su duša ili svest nezavisni od fizičkog tela. Oni ga samo naseljavaju. Način tog useljavanja predstavljen je drugim simbolom, sedmougaonikom.
    Sedmokraka zvezda simbolično predstavlja sedam dana u nedelji, sedam planeta iz antike, sedam metala i tako dalje. To je simbol misterija, tajnog znanja koje će nekome omogućiti da otkrije najvažnije elemente svemira. To je ukratko poruka broja sedam i njegovih nosilaca.
  Pozitivni aspekti: izrazito osetljivi za percepcije, iskreni, čuvaju tajne, mudri i pažljivi.
  Negativni aspekti: rasejani, stidljivi, nespretni, ne znaju kako da se uklope u svet, tajanstveni, mogu od sebe da naprave budalu.

VRATA U SVEMIR

Nemeroloski brojevi i numeroloski horoskop    Osam je vrlo moćan broj. Geometrijski, sačinjavaju ga dva prepletena kvadrata ili krst sa osam krakova, zatim osmougaonik ili osmokraka zvezda. Astrološki, odgovara mu Pluton, planeta ljubavnog odnosa, smrti i obnove. Pošto je Pluton otkriven 1930. godine, planetarni ekvivalent broja osam u radovima klasičnih numerologa bio je Mars.
    Osmice su rođeni organizatori i rođene vođe. Većina je sposobna ne samo da postavi cilj ljudima već i da grupu održi na okupu dok ne postignu ono što Osmica želi da postignu. Na žalost, neki se ne zadovoljavaju organizacijom, već su sposobni i za krupne manipulacije.
    To ne znači da su egoisti - kao neke Jedinice. Naprotiv, Osmice mogu srećno da rade u donjim ešalonima neke organizacije, ali ako su ispunjena dva uslova. Prvo, ukoliko su sigurni da u organizaciji mogu da napreduju isključivo prema svojim sposobnostima. Drugo, da se slažu sa ciljevima same organizacije ili da poštuju ličnosti njenih vođa.
    Osmicama je važno da se afirmišu, da dokažu svoju vrednost. Svejedno je šta je ta organizacija, da li je to preduzeće, sportski klub, sindikat ili politička partija. Njima je važno da se organizacija razvija i ima uspeha. Uporedo sa organizacionim sposobnostima, Osmice imaju jaku svest o sebi i izraženo osećanje za pravičnost. Oni poteze ne vuku nasumce, dobro znaju šta rade. Ako ne moraju, ne teraju ljude iz svoje okoline da rade preko svoje snage. Sa urođenim osećanjem za pravdu pravilno raspoređuju teret posla na sve. Problem Osmica je u tome što nameću takav tempo da često i ne primećuju kad ljudi počnu da posrću i gube korak.
    Jedna od njihovih glavnih mana može biti tvrdoglavost. pošto o sebi imaju tako visoko mišljenje, oni spaljuju mostove za sobom, pa nek bude šta bude. Mogu sve da stave na jednu kartu i izgube. Što je još gore, događa se da krivicu bacaju na druge što se nisu dovoljno potrudili. Srećom, to se ne dešava često. Većina Osmica je uspešna u svom poslu.
    Oni su isto tako magnetski privlačni za suprotni pol. osmice to znaju i ponekad se time koriste. Ali ne često. Oni ljubav shvataju ozbiljno i ne rasipaju je. Osmicama kao da su otvorena vrata u svemir. Ali za razliku od Sedmica, njihov pogled je više magičan, a manje mističan. Oni univerzum vide kao živo biće po sebi, a ne kao telo u koje se uliva duh. Poštuju taj život i izučavaju njegove zakone. Zato mogu da budu psihici i da jako razviju svoje slutnje i opažanja.
    Geometrijski, osmica ima čitav niz simbola, ali se svi svode na isto značenje - čisti Ego. U Jungovoj analitičkoj psihologiji, na primer, osmougaonik je priznat kao simbol totaliteta psihe.
 Pozitivni aspekti: odlučni, imaju liderske ambicije i sposobnosti, inteligentni, predostrožni, dobri organizatori, privlačni i marljivi.
  Negativni aspekti: nemilosrdni, kalkulanti, ne vode računa o tuđim slabostima, nisu spontani.

Nemeroloski brojevi i numeroloski horoskopEMIGRANTI U RAVNOTEŽI

    Ovo je poslednji među osnovnim brojevima i najvizionarskiji od njih. Njegovi geometrijski simboli su eneagram i eneagon, devetokraka zvezda i poligon sa devet uglova, kao i tri prepletena trougla. Uzgred, prepleteni trouglovi su simbol numerologije.
    Astrološki, dovodi se u vezu sa Marsom i Neptunom. U astrologiji to su planete radoznalosti i razumevanja i magičnog pogleda na svet. Devetke su dakle vizionari. Oni shvataju da svemir funkcioniše u ciklusima i da koristeći te cikluse mogu postići šta žele. Ali Devetke znaju i da umere svoje želje da ne bi poremetili ravnotežu u svemiru. Koncept ravnoteže za njih je izuzetno važan.
    To su izrazito intuitivne osobe i njihove vizije budućnosti mogu da budu vrlo tačne. Ovaj vizionarski element tera ih da pokušaju da poboljšaju stvari. I to ne samo davanjem besplatnog obroka, novca i slično. Oni potajno veruju da je ono što dobijamo u životu, ono što zaslužujemo da dobijemo. Kao mnogi vizionari kroz istoriju, Devetke su često na putu. Ali dok Petice putuju na kraća rastojanja, Devetke su veliki emigranti ovog sveta. Ili provode mesece i godine na putu, u susretima s drugim ljudima, upoznavajući njihov način života i učeći njihovu mudrost. Kao Trojke, Devetke su ponekad suviše bezbrižne. Ali kao Sedmice, imaju element rezervisanosti, ne otkrivaju se dokraja. Nezgodno je što često ne shvataju da drugi ne moraju da dele njihovo mišljenje. Postoji u njima jedna propovednička žica koja smeta mnogim ljudima.
    Pored ostalog, oni imaju i jedan element samouništenja. Pošto su svesni svojih sposobnosti, često sebe stavljaju na probu. Ponekad to teraju do ekstrema i sposobni su da unište sebe. I sve ostalo stavljaju na probu: odnose, ideje, ljubavne partnere. Ali kakve god mane imali, oni su ljudi od reči. Planetarni ekvivalent Devetke su dve planete i to jedini vroj kojem je odata takva počast. Prva planeta je Mars, a većina ljudi setiće se da je to bog rata. Ali Mars upravlja čitavim nizom poslova: poljoprivredom, građanskom državom, pravom, radoznalošću i muškom prirodom. Želja za znanjem, radoznalost, najistaknutija je osobina Devetke.
    Druga planeta je Neptun, nazvan po bogu mora. Asocijacije na podvodne struje, tajne i skrivene moći, takođe dobro odgovaraju Devetkama. Mnogi od njih imaju tajne koje kriju i od svojih najbližih.
  Pozitivni aspekti: humani, slobodoumni, pravedni, duhovno obdareni, nose umetničku žicu.
 Negativni aspekti: lukavi, uobraženi, nepošteni, vlastoljubivi, brzopleti, proždrljivi.
Vic Ovog Dana
Verovali ili ne
Jeste li znali ovo?
Ludi svet
MoLitva dana