Naslovni baner
Home Dugme
Meni
Novo na sajtu
Omiljeno na sajtu

Ravnoteža Para i Nepara

      To što je neko rođen neparnog dana, neparnog meseca i neparne godine ima svoju svrhu, a numerologija vam pomaže da spoznate sebe i druge! Svedite svoj dan, mesec i godinu rođenja na jednocifrene brojeve i odgovor potražite u kombinacijama dole.

    Na primer: ako ste rođeni 14.07.1977.  to vam je:
Dan = 14 = 1 + 4 = 5
Mesec = 7
Godina = 1 + 9 + 7 + 7 = 24 = 2 + 4 = 6     Prema tome, vaša kombinacija 5-7-6 je nepar, napar, par.

1 KOMBINACIJA
   nepar - nepar - nepar

    Osobama koje imaju ovaj čisti astrološko-numerološki nepar, predviđeno je da su njihove težnje usmerene ka svetlim planetama i svemu što je svetlo. Trebalo bi da imaju naklonost prema umetnostima, kao i da su im veoma bliska okultna i druga tajna učenja. Smatra se da su osećajni, produhovljeni i plemeniti. Često se u životu postave i iskazuju kao veliki sanjari i neumorni graditelji kula među oblacima. Poprilično se teško snalaze u praktičnim poslovima. To ni u kom slučaju ne znači da ne poseduju izuzetno kavalitetnu i kreativnu energiju.
    Rođeni u čistom neparu su osobe koje žive za ljubav, ali i osobe koje zbog i od ljubavi često stradaju. Smatra se da na emotivnom planu najteže uspostavljaju ravnotežu, odnosno da su tu najosetljiviji i najranjiviji. Zato se mnogima, s pravom, čini da ove osobe bukvalno posrću pod bremenom vlastitih osećanja. Njima je u mnogim trenucima tesno u vlastitoj koži i ne znaju šta bi sa sobom. Tada im se čini da je sve potpuno besmisleno i apsolutno bez ikakve svrhe, te tonu do najmračnijih raspoloženja. Ipak, sve je to kod njih kratkog veka i u stanju su da se iz takvog potpunog mraka u trenu transformišu u osobu punu vedrine i optimizma, koja svojom verom i kreativnom životnom energijom može da pokrene i preokrene svet.
    Po pravilu, osobe čistog astrološko-numerološkog nepara imaju divnu i široku dušu. Umeju od sveg srca da saosećaju sa bližnjima, da se udubljuju u njihove probleme, naprosto žele da pomognu svima i ne štede sebe kada su drugome na usluzi. Ali, ove osobe umeju da budu i strahovito razdražljive, da padaju u vatru zbog najobičnijih i zanemarljivih sitnica koje samo one vide i koje samo njima smetaju. Često kada počnu da se ljute na druge, tu ljutnju umeju da sa svim žarom prenesu i na sebe same. Dešava im se da u određenom trenutku žele mnogo više nego što se to tada može, pa je to i najčešći povod za nerviranje i praskanje.


2 KOMBINACIJA
    nepar - nepar - par

    Svima koji su u danu i mesecu nepar, a u godini - par, pripisuje se da su veoma emotivni.  Samo tu njihovu emotivnost oni tako vešto prikrivaju, da u pojedinim momentima i sami poveruju kako su operisani od osećanja. Kako drugi ne znaju pravu prirodu ovih osoba, a one same se kontra reklamiraju, ostaju krajnje zagonetne za okolinu (kontra reklamu njihovu mogu da progutaju do kraja samo ograničeni, dok ostali vide i osećaju da nešto tu nije u redu). Sve dok o svojim planovima i namerama ove osobe ne pričaju ili ne upoznaju čak ni svoje najbliže, sve dok su na drugim temama, za njih nema zime.
    Naime, ćutanje je za njih prava formula i tajna uspeha. Ukoliko progovore ili se izvrnu pred nekim ko čarapa, ostaće potpuno nezaštićeni i mnogi će im bez razloga stajati na putu i pokušavati da ih ugroze i unize. To je neka vrsta kažnjavanja boljeg, od strane goreg, pa osobe iz ove druge kombinacije astrološko-numerološkog par-nepara, moraju računati na stalni život pod maskom. Njih ne treba pokušavati da shvatite i razotkrijete. Kad god pomislite da ste ih saterali u škripac i da moraju da se otvore, oni vam u najvećem poverenju i uz zaklinjanje na poverljivost, uvale novu kosku kao apsolutnu istinu o sebi. Zato je bolje da ih ne pritiskate da se iskreno predstave - to je nemoguće. Oni često bez ikakvog (naizgled) povoda i bez ikakve koristi (stvarno) slažu za tako sitne stvari da je to pravo čudo. Naime, oni su bili sigurno u prilici da nešto iskreno kažu ili se iskreno izraze, a podsvest ih je u magnovenju naterala da slažu. Zato se misli kako oni vole da lažu, a ne zna se da u tim slučajevima nije radila svest nego podsvest. Ukoliko stvarno požele da slažu, to nikada i niko ne može da otkrije i dokaže.
    Ukoliko im se dogodi da se opredele za umetničko stvaralaštvo, neminovno za sobom ostavljaju maestralna dela, najviše umetničke i estetske vrednosti.

3 KOMBINACIJA
    nepar - par - nepar

    Svima kojima je rođenje namenilo astrološko-numerološku treću kombinaciju par-nepara, suđeno je da se u životu iskazuju kao graditelji i stvaraoci materijalne kulture i uopšte opipljive i realne vrednosti. Iz ove kombinacije su regrutovani najpoznatije svetske arhitekte i konstruktori, osobe koje se sa ogromnim uspehom mogu ogledati u svim poslovima kojima je osnova u prirodnim naukama. Opredeljivanje za ostvarivanje karijere u nekoj drugoj oblasti veoma smanjuje, a katkada i isključuje, šanse za moguće uspešno iskazivanje.
    Interesantno je da se ove osobe mogu naći u veoma uspešnom braku sa osobom iz bilo koje astrološko-numeričke par-nepar kombinacije. Osnova za takvo predodređenje se nalazi u činjenici da su ove osobe među najreprezentativnijim nosiocima harmonije sklada i jedinstva. Kod njih ima svega što je potrebno bilo kojoj drugoj kombinaciji i zato se mogu uspešno uklopiti sa osobama iz bilo koje kombinacije.
    Priroda ovih osoba je najbolji oslonac njihove uspešnosti u realnim okvirima. Tada se otkriva da su po prirodi otvoreni, što se mnogima dopada, pa ih bukvalno usvajaju i obožavaju. Kako ih krasi velika dinamičnost, sa njima vam nikada ne može biti dosadno, niti možete u njihovom društvu dospeti u bezizlaznu situaciju. S obzirom da im je podarena i uverljiva sugestivnost, oni su u stanju da za svoju ideju i projekat uvere i pridobiju čak i 'nevernog Tomu'.

4 KOMBINACIJA
    par - nepar - nepar

    Mada osobe iz četvrte kombinacije astrološko-numerološkog par-nepara sebe smatraju velikim praktičarima. sposobnim racionalizatorima i prvenstveno ljudima od akcije, njima je suđeno da latentno naginju misticizmu i okultnim učenjima. Mađutim, to im ni najmanje ne smeta pri rešavanju životnih problema. Naprotiv, to ima daje prednost u odnosu na one koji su se opredelili ili za materijalno ili za duhovno carstvo.
    U kultnoj seriji 'Tvin Piks', režiser Linč je svog FBI agenta Kupera oblikovao baš po ovoj astrološko-numerološkoj kombinaciji par-nepar. Zaista je dobro kada neko uspe da uspostavi pravu i punu ravnotežu između duhovnog i fizičkog sveta. Karakteristično je da se osobe iz ove par-nepar kombinacije mogu okušati u svim sportskim disciplinama, najrazličitijim učenjima i naukama, da nema oblasti u životu koja im je strana ili nedostupna, da je samo pitanje njihove želje hoće li ili neće nešto ili nekoga da 'pročitaju', 'smažu', ili 'samelju'. Niko kao oni nije u stanju daa bude u svakoj čorbi mirođija i to ona koja daje konačni i završni ukus i aromu.
    Za njin nema bitnih i nebitnih stvari, za njih je sve podjednako važno i vredno. Oni nikome i ničemu ne daju apsolutno prvenstvo. Imaju krajnje polivalentna i sistematična zapažanja, angažovanja i nikada i ništa ne može da ih u potpunosti veže i konzervira za duže vreme.
    Pretpostavlja se da bi ove osobe trebalo da se iskažu, makar u vidu hobija, kao uspešni vajari, slikari ili graditelji. Tu su u poziciji da izraze svoju prirodu u svim praktičnim i mističnim bojama i aspektima.

5 KOMBINACIJA
    nepar - par - par

    Roditelji bi trebalo da budu veoma obradovani kada im se rofi dete neparnog dana, parnog meseca i parne godine. Naime, sanjim neće imati muka tokom podizanja, a ni kasnije u samostalnom životu. Ove osobe odlikuje izvanredna umerenost na emotivnom, duševnom i duhovnom polju, ako i na svim ostralim poljima življenja i iživljavanja. U svemu kod njih dominira puna uravnoteženost.
    Predviđa im se garnatovani uspeh ukoliko se budu bavili i posvetili prirodnim naukama. Može se reći da su rođeni matematičari i suptilni fizičari, ali da se mogu sa maksimalnim uspehom iskazati i kao svestrani biolozi, posvećeni botaničari, analitični ekolozi. Sve što ima veze sa prirodnim naukama, njima je ko pesmica koju od malena znaju i vole. Samo oni mogu da otkriju neke teorijske postavke u samoj prirodi i da strpljivo i sistematski izgrađuju do tada nepostojeća poglavlja i grane pojedinih nauka i disciplina. Prilježnošću i upornošću tope i najveće prepreke koje im se ukazuju na zacrtanom putu i uvek stižu do određenog cilja.
    Oni nikada i ni pod kakvim uslovima ne dozvoljavaju sebi burnu reakciju, bez obzira na određene stvari i pojave koje izlaze iz kruga normalnosti i svrsishodnosti. Deluju kao da ih apsolutno ništa ne iritira. To nije tačno, već oni uspevaju da sve i svakoga dovedu na pravu meru i pravo mesto, pa ne žele da prave nepotrebni cirkus.
    U sredini se predstavljaju kao uvek vedre osobe kojima je stalo do opšteg dobra. Veoma vole i zalažu se za ostvarivanje jednostavnog i mirnog života. Umeju da progutaju mnogo toga, ali i da u pogodnom momentu naplate račun s kamatom.

6 KOMBINACIJA
    par - nepar - par

    Kada okolina za nekoga misli da je hladna osoba, najverovatnije se radi o osobi rođenoj parnog dana, neparnog meseca u parnoj godini. Ta ispoljena hladnoća, od koje mnogi zaziru, samo je posledica maksimalne uravnoteženosti (kakva se retko sreće), koja omogućuje da se u svakoj prilici reaguje otresito, hladne glave i krajnje odmereno i primereno.
    Takva unutrašnja postavka prema spoljnjem svetu, omogućava ovim osobama da se upuste potpuno superiorno u svako poslovanje. Posebno im od ruke ide oni poslovi i organizacije širih razmera. To ih čini zadovoljnim i nije im teško da katkada i potpuno bez naknade izvodu veliku transakciju ili operaciju. Samo oni su u mogućnosti da znaju u svakom trenu šta se dešava na kom delu obimne akcije i da uvek imaju pri ruci više spremnih eliminacionih alternativa za svaki iskrsli problem ili prepreku.
    Sa lakoćom i nenametljivom spontanošću i sigurnošću umeju da nametnu svoju volju okolini. Slično se dešava i kada požele da nekoga podrede ili pridobiju, dovoljno im je par reči i jedan značajan pogled da od svakog naprave svog sledbenika i poslušnika.
    Kada je u pitanju ova šest kombinacija , onda se može reći da su oni ti kojima su apsolutno nepoznate ikakve duševne ili duhovne krize. To im daje ogromno preimućstvo nad osobama iz svih ostalih kombinacija, pa ih ovi drugi smatraju hladnim i puno im zavide. Sposobnost da se savršeno uspešno nose sa svim problemima je primarna u njihovom životu, pa im mirniji periodi mogu biti veoma dosadni i neinteresantni u tolikoj meri da se često upuštaju u velike poduhvate od kojih unapred znaju da neće imati nikakve koristi.

7 KOMBINACIJA
    par - par - nepar

    Činjenica je da u sedmoj kombinaciji astrološko-numerološkog par-nepara, egzistiraju dva para i jedan nepar. To upućuje na zaključak da je ovim osobama bliži i pristupačniji fizički svet. Međutim, nepar u godini ne dozvoljava da se izgubi jedna fina žica viših spoznaja. To posebno dolazi do izražaja ukoliko ove osobe odluče da karijeru naprave kao lekari, hirurzi, psiholozi ili psihijatri. Njihova dijagnostika je fantastična. Neverovatno je sa kojom brzinom i tačnošću nešto dijagnosticiraju i kojom spretnošću i rafiniranošću vrše celishodne i optimalne zahvate. U tim oblastima su bez premca, bilo da se radi o medicini ili ekonomiji. Uvek su prisutni sa pravim medikamentom.
    Njima kao da je suđeno da pomažu drugima i da pri tome ne vode računa o svojim interesima. Uvek su pri ruci i spremni da spasavaju. Njima je sasvim svejedno ko je u nevolji, oni prema svima imaju podjednak tretman. Nemate popusta zato što ste im stari prijatelj, niti lošiji tretman što vas ne poznaju ili su pak sa vama u zavadi. Oni su univerzalni spasioci i osobe koje se na dužnosti ne mogu potkupiti.
    Ova kombinacija daje osobe koje imaju veoma široko obrazovanje, proisteklo iz još šireg pogleda na svet i fantastičnog uvida i vladanja morem tako raznorodnih oblasti, pojava i stvari. U tanjihova interesovanja se švercuju i mistika sa okultizmom. I mada je to oblast koja ne privlači osobe ove kombinacije, one sa lakoćom mogu da savladavaju ovu materiju i budu uvaženi poznavaoci i kritičari iste.
    Ne treba zaboraviti da su ove osobe svrstane u izuzetno racionalan tip, odnosno kategoriju koja ne veruje previše u načulno i onostrano, već se njima (ako se) bavi samo kao još jednim segmentom svog ukupnog obrazovanja.

■ 8 KOMBINACIJA
    par - par - par

    Kod osoba rođenih u punom astrološko-numerološkom paru, naglašava se puna okrenutost tamnim planetama i zamaljskim stvarima. Takva osnova, ni u kom slučaju ne isključuje suštinsku i veoma veliku senzibilnost kod ovih osoba i upućuje na jedan mnogo senzitivniji i dublji unutrašnji život no što to drugi primećuju i no što sami sebi to priznaju. Možda najbolja ilustracija za ovu tvrdnju leži u odnosu prema umetnosti. Ove osobe su svesne svojih nedovoljnih potencijala da same stvaraju umetnička dela na višem nivou, pa se zadovoljavaju praćenjem i poznavanjem umetnosti na najvišem nivou. Retko se sami upuštaju u avanturu umetničkog stvaranja jer su svesni svojih dometa. Eventualno ih može isprovocirati tuđi izuzetno nizak umetnički domen i veličanje ispraznosti, pa mogu da iz vica naprave veoma uspešna i originalna ostvarenja. No ni takva egzibicija ih ne može privući da pogaze svoju svest i poznavanje materije i ozbiljnije se upetljaju u ono čemu po vlastitom mišljenju (objektivno to ne mora da bude tako) nisu dorasli.
Vic Ovog Dana
Verovali ili ne
Jeste li znali ovo?
Ludi svet
MoLitva dana