Naslovni baner
Home Dugme
Meni
Novo na sajtu
Omiljeno na sajtu

Praktična Numerologija

   Šta Me Čeka Sledećeg Meseca? Verovatno da bi svako od vas voleo da zna odgovor na gornje pitanje 'Šta me čeka sledećeg meseca'?

   Među mnogobrojnim sistemima predviđanja mogućih budućih povoljnih i nepovoljnih događaja, po svojoj jednostavnosti i zanimljivosti izdvaja se numerologija. Ona ne zahteva neku posebnu pripremu ili znanje - sem primene malo matematike. Numerologija u svemu oko sebe vidi brojeve - u zvuku, u bojama, slovima...
    U pozadini svega što postoji u ovom našem Univerzumu nalazi se poneki broj, koji ima svoje specifičnosti u osobinama i delovanju. Određeni broj upravlja tačno određenim delovima svemira, pa i ljudskog života. Svaki čovek ima svoj lični broj i broj životnog puta, koji govore o njegovoj sudbini, a isto tako svaka godina ima svoj broj, kao i svaki mesec. Saznajući sve te neophodne detalje, čovek se može snabdeti neophodnim 'oružjem' uvida u svoju budućnost i u to kakva će mu biti određena godina, i u okviru nje svaki pojedinačni mesec! U današnje vreme opštih kriza i neizvesnosti znati nešto više o mogućoj budućnosti postaje vrlo važno, a nauka o brojevima nam upravo to može omogućiti. Na osnovu ćetiri koraka možemo steći uvid kakav će nam biti sledeći mesec.

PRVI KORAK: NALAŽENJE LIČNOG BROJA

    U trenutku kada neka osoba (ili stvar) dobije svoje ime, u tom trenutku je umnogome određena i sudbina te osobe. Lični broj upravo govori o sudbini i onome čemu osoba stremi u životu - lični broj pokazuje karakter osobe i potvrđuje jedno od osnovnih pravila astrologije i hermetike uopšte: Karakter jedne osobe je upravo njena sudbina.

    Ono što nama je potrebno da bismo pronašli svoj lični broj jesu numerološke tablice, koje su u stvari slova azbuke raspoređena u devet kolona:

    Upotreba ovih tablica u nalaženju ličnog broja vrlo je jednostavna. Brojevi koji čine naše ime i prezime sabiraju se sve dok se ne dobije jednocifren broj, sem u slučajevima kada su konačni rezultati 11 i 22 (važi samo u zadnjem računanju).
    Primer za pronalaženje ličnog broja:

MIRJANA PETROVIĆ = (6+1+2+2+1+7+1) + (1+7+4+2+9+3+1+5) = 52 = 5+2 = 7

    Dakle, lični broj Mirjane Petrović je 7.

Nemeroloski brojevi i numeroloski horoskop
DRUGI KORAK: NALAŽENJE BROJA ŽIVOTNOG PUTA

    Broj životnog puta jeste brroj koji se dobija sabiranjem brojeva koji čine naš datum rođenja. Primer za broj životnog puta Mirjane Petrović koja je rođena 7.7.1974.

    7+7+7+9+7+4 = 41= 4+1 = 5

    Dakle, broj životnog puta Mirjane Petrović je 5.

TREĆI KORAK: NALAŽENJE BROJA SUDBINE

    Broj sudbine se dobija sabiranjem broja životnog puta i ličnog broja. U slučaju Mirjane Petrović to je broj: 7 + 5 = 12 = 1+ 2 = 3
    Dakle, broj sudbine Mirjane Petrović je 3.

ČETVRTI KORAK: NALAŽENJE BROJA MESECA
   
    Da biste našli ovaj, finalni broj, treba sabrati broj sudbine sa brojem meseca koji vas interesuje i brojem godine koja je u pitanju.
    Primer: Kakav će biti mesec Novembar 2011 godine za našu Mirjanu Petrović?

    Broje sudbine ..............................3
    Godina 2011 = 2+0+1+1 = 4 .....4
    Mesec novembar .......................11
    --------------------------------------
                                    18 = 1+8 = 9

   Zatim treba pogledati rezultat dole, odnosno tumačenje broja za mesec koji nas interesuje.

■ 1: Bilo koji mesec koji odgovara ovom broju za vas jeste mesec novih događanja. To je dobar mesec za započinjanje novih stvari, putovanja, traženje i dobijanje usluga, započinjanje novih poslovnih poduhvata, pisanje pisama i slično. Ovaj je mesec dobar za sve ono što možemo da ostvarimo sami i oslanjajući se na sopstvene snage, jer imamo više inicijalne energije i svesniji smo sebe. Ovo je dobro vreme za prodaju, kupovinu, promene i iniciranje novih poslova.

■ 2: Bilo koji mesec koji korespondira ovom broju za vas je pun različitih iskustava i neočekivanih obrta u događajima. Neoženjenima i neudatima dobar mesec za sklapanje braka. Unutrašnji nemir u ovom mesecu može dovesti do opasnosti povezane sa sopstvenim bezbrižnim stavom. U ovom mesecu može biti ubeđivanja sa drugim ljudima pa i prekida prijateljstava, sem ako ne uložite maksimalni napor da biste stvar iskontrolisali. Formula ovog meseca je: misli mnogo, ali govori malo. Vodite računa o zdravlju i izbegavajte konflikte.

■ 3: Bilo koji mesec koji odgovara ovom broju za vas je idealan da ostvarite svoje planove, promenite neophodno, putujete i uopšte, celog meseca ćete biti vrlo aktivni i skoro u neprekidnom kretanju i želji da puno toga ostvarite u malo vremena. Za poslovne ljude i one koji su posvećeni profesiji ovo može biti vrlo bitan mesec koji donosi poboljšanja. Ovo je mesec novih mogućnosti koje samo treba iskoristiti. Pozitivne promene slede preko porodičnog života.

■ 4: Bilo koji mesec koji odgovara ovom broju za vas je dobar mesec za dovršavanje nedovršenih zadataka, i da uložite napor da biste realizovali svoje ambicije, jer ćete u tome imati podršku drugih ljudi. Mesec je dobar za sve poslove koji se tiču zemlje, poseda, imovine, nasledstva i pravog regulisanja sopstvenog statusa. Ako u ovom mesecu uspostavite razumnost u svom usmerenju i dobro prosuđivanje, uspećete u ovom periodu i to će se osećati i u mnogim mesecima nakon ovog. U ovom mesecu se postavljaju temelji za buduće aktivnosti.

■ 5: Bilo koji mesec koji odgovara ovom broju može govoriti o isforsiranoj akciji, i zato u njemu treba biti oprezan u svemu što preduzimamo. U ovom mesecu se borimo protiv gubitaka zbog arogancije, ponosa, ekstravagancije i gubitka strpljenja. Gubici i skandali zato mogu biti rezultat pogrešno usmerenih aktivnosti u ovom mesecu. U ovom mesecu ne treba ništa rizikovati, baš naprotiv: ne treba se zaletati i treba biti vrlo, vrlo oprezan. Uznemirujuće vesti mogu stići upravo ovog meseca, ali treba izbegavati uključivanje sopstvenog alarma. Čuvajte zdravlje, kontrolišite nemir i samovolju i bavite se kreativnim radom, aerobikom ili plivanjem.

■ 6: Bilo koji mesec koji odgovara ovom broju za vas je mesec koji umnogome zavisi od vaše sopstvene inicijateive. Vi ovaj mesec možete učiniti korisnim i profitabilnim, ili pak potpuno beskorisnim. U ovom mesecu u porodičnom životu može biti nekih problema, kao što može biti i odlaganja u realizaciji željenih planova. Koncentracija vam je u ovom mesecu vrlo bitna. Negujte zdravlje i kontrolišite svoje nestrpljenje. Ovaj mesec je prelazni period između prošlog i narednog.

■ 7: Bilo koji mesec koji odgovara ovom broju za vas je mesec dobrih rezultata! U ovom mesecu treba slediti svoje instinkte i utiske. Ovaj mesec označava dobro vreme za čitanje, studiranje i istraživanje. Takođe, to je mesec poseta, društvenih kontakata, planiranja, putovanja, započinjanja novih poduhvata, traženja novog posla, kupovinu, prodaju i investiranje. Novi prijatelji i nova iskustva mogu obogatiti vaš život u ovom periodu. Takođe, i mogućnost prijatnih trenutaka sa 'osobom vašeg života', opušteni i relaksirani zajednički trenuci.

■ 8: Bilo koji mesec koji odgovara ovom broju za vas je mesec radikalnih promena i progresa na jednom širem planu. Za vreme uticaja ovog meseca bićete u stanju entuzijazma i hrabrosti, sposobnost suočavanja i savladavanja prepreka u ovom mesecu je veoma naglašena kao i poznanstva sa uticajnim ljudima, dobijanje novih predloga i finansijski dobici ili povećanje plate su ovog meseca potpuno mogući. U ovom mesecu se ranija finansijska ulaganja mogu isplatiti i mogu se dobiti važna obaveštenja. U ovom mesecu treba biti oprezan sa vatrom i sitnim povredama, a u kontaktima sa drugim ljudima treba izbegavati primenu sile i ektremnih rešenja.

■ 9: Bilo koji mesec koji odgovara ovom broju za vas je vrlo značajan mesec. U ovom mesecu vi imate šanse da dovršite zadatke koje ste započeli davno, u neko drugo vreme. Sve ono što sada započnete kao novo će vam biti znatno lakše da ostvarite, nego što je to prethodno bio slučaj. U ovom mesecu vaše ambicije i nade doživljavaju renesansu i zato ih treba pažljivo ispoljavati. Ovo je mesec kada se može doći u dodir sa duhovnim znanjima koja dolaze preko astrologije, numerologije i drugog.

■ 10: Bilo koji mesec koji odgovara ovom broju jeste za vas mesec odmora i opuštanja. Pokušajte da se rasteretite briga, bilo meditacijom, tehnikama opuštanja ili bavljenjem sportom. Što više budete opušteni, shvatićete da se mnogi zadaci i problemi lakše rešavaju, a opuštenost donosi i mnoge pozitivne ideje. Sa opuštenošću, povećaće vam se i entuzijazam i vitalnost koji će ovog meseca tako biti u porastu, ali treba biti više usmeren, jer nas energija ovog meseca može rasuti.

■ 11: Bilo koji mesec koji odgovara ovom broju jeste za vas mesec intenzivnih aktivnosti. Bićete naprosto povremeno toliko zauzeti da nećete stizati da ispunite svoje planove. Ipak, ono što će vam dati ovaj mesec jeste nešto vrlo važno: između ostalog shvatićete da imate snažnu volju, snažniju nego što ste mislili, i da stoga u ovo doba možete savladati sve prepreke mnogo lakše. Ovo je mesec sticanja moći, novih avantura i ispunjenja davnašnjih ambicija, delimično ili komletno.

■ 12: Bilo koji mesec koji odgovara ovom broju za vas je mesec u kome prvenstveno treba da budete oprezni. Drugi na vas mogu uticati tako da vam 'spuste' raspoloženje i polet. Izbegavajte aroganciju, žurbu, ekstravaganciju, kontroverznosti i komlikacije, posebno oko legalnih, pravnih stvari. Kontrolišite svoje emocije i strpljenje. Ne rizikujte ovog meseca, već se više rukovodite po ustaljenim šemama, jer ovaj mesec nije povoljan za započinjanje novih stvari. Impulsivnost i nemir mogu samo doneti probleme.
Vic Ovog Dana
Verovali ili ne
Jeste li znali ovo?
Ludi svet
MoLitva dana