Naslovni baner
Najnovije vesti -Vesti -NAJNOVIJE VESTI IZ SRBIJENAJNOVIJE VESTI IZ
CRNE GORENAJNOVIJE VESTI IZ BOSNE I
HERCEGOVINENAJNOVIJE VESTI IZ HRVATSKENAJNOVIJE VESTI IZ
MAKEDONIJENOVICE IZ SLOVENIJE IN TUJINE
Meni

Wireless Internet

     BEŽIČNI INTERNET je jednostavan način za trajno povezivanje na Internet svih korisnika koji imaju potrebu za pouzdanom Internet vezom velikog propusnog opsega. Ovakvim povezivanjem možete na jednostavan i brz način dobijati potrebne informacije sa Interneta, komunicirati i razmenjivati elektronske dokumente sa ljudima širom sveta. Kako da iskoristite sve pogodnosti bežičnog - wireless Interneta. Šta i kako do njega. Bežični internet preko domaćih provajdera.

    Servis setehnički realizuje korišćenjem bežične veze za prenos podataka između korisnika i našeg Internet čvorišta, a korisnici po potrebi uspostavljaju i raskidaju svoju Internet konekciju.
To omogućava jednostavno korišćenje Internet veze u skladu sa vašim potrebama, kao da koristite običan modem, a pri tome se uspostavljanje Internet konekcije obavlja izuzetno brzo. Za pristupanje Internetu preko ovog servisa NIJE VAM POTREBNA TELEFONSKA LINIJA - na ovaj način se štedi novac za plaćanje telefonskih računa, a samu telefonsku liniju koju ste do tada koristili za pristupanje Internetu oslobađate za normalno korišćenje.
    Ukoliko ste zainteresovani da testirate našu Internet konekciju molimo vas da nam se obratite sa zahtevom našem inžinjeru tehničke podrške na tel 025/300-230 ili putem e-maila na : office@sowireless.org

    Ovde su objašnjeni osnovni pojmovi bežičnog prenosa podataka, standardi koji se primenjuju i navedene su osnovne prednosti i mane wirelessa-a.
Šta je wireless?
Tabela osnovnih pojmova.
Prednosti i mane wirelessa.
Wireless standardi.
Principi i metode prenosa podataka u bežičnim mrežama.
Principi zaštite u bežičnim mrežama.

ŠTA JE WIRELESS?

    Wireless je u suštini bežični prenos podataka putem radio talasa. Kod bežičnog povezivanja na Internet korisnik se sa svojim uređajem povezuje na našu pristupnu tačku i bitno je da postoji optička vidljivost između vaše loakacije i naše pristupne tačke (AP - Access Point-a). AP najopštije služi za povezivanje bežičnih klijenata i predstavlja centralni deo bežične mreže.


REČNIK OSNOVNIH POJMOVA

Access Point Access Point (AP) predstavlja centralni deo bežične mreže i služi za povezivanje bežičnih klijenata.

Ad-hoc Mod rada bežičnih uređaja u kome mogu direktno međusobno da komuniciraju jedan sa drugim.

Client mod Mod rada korisnikovog bežičnog uređaja u koji se stavlja da bi se povezao na Wireless čvorište (AP).

Grid antena Antena karakterističnog rešetkastog oblika. Koristi se za veća rastojanja jer ima veliko pojačanje i uzak snop zračenja prema željenoj lokaciji.

HDF200 Koaksijalni kabl koji se koristi obično za pravljenje pigtaila. Slabljenje je oko ~55dB/100m na ferkvenciji 2.4 GHz.

HDF400 Vrhunski koaksijalni kabl sa malim slabljenjem. Slabljenje je ~ 2 puta manje u odnosu na HDF200, ali je i kabl znatno skuplji.

Infrartucture mod Mod rada u kome klijenti komuniciraju međusobno preko wireless čvorišta (AP).

IEEE 802-11b / a / g Međunarodni standardi za rad bežičnih mreža.

ISM ISM (Industrial, Scientific & Medical) opseg je predviđen za nekomercijalnu upotrebu dela spektra za različite primene u medicini, nauci i industriji.

Kantena Ručno izrađena klijent antena.

Omni antena Antena u obliku štapa. Po horizontali je snop zračenja 360 stepeni. Po verikali je snop zračenja uzak (obično 8 stepeni).

Pigtail Komad antenskog kabla sa konektorima. Na jednoj strani je obično konektor za antenu, a na drugoj za karticu ili uređaj.

Repeater Mod rada wlan uređaja u kome on ponavlja i pojačava signal od drugog AP. Ovaj mod rada se koristi ukoliko postoji potreba da se savlada veće rastojanje. Loša osobina je što se brzina smanjuje za pola.

SSID Service Set ID je u suštini naziv i identifikacija bežične mreže.

WEP Wire Equivalency Privacy je metod za identifikaciju i enkripciju podataka.

WLAN Bežična mreža.

WPA WiFi Protected Access je noviji i poboljšani metod za identifikaciju i enkripciju podataka.

PREDNOSTI I MANE WIRELESS-a

    Bežično povezivanje ima niz prednosti u odnosu na klasične mreže izvedene sa kablovima. Cena je kod wireless mreža bitno niža u odnosu na klasične mreže jer nema kablova i instalacija je mnogo jednostavnija. Bežične mreže karakteriše izuzetna fleksibilnost koja se ogleda u izuzetno jednostavnoj mogućnosti proširenja mreže i mogućnost promene lokacije.
    S druge strane brzine prenosa podataka u wireless mrežama su niže u odnosu na klasične žične mreže. Sigurnost prenosa podataka je takođe priličan problem kod bežičnih mreža jer zbog prirode prostiranja radio talasa postoji mogućnost presretanja i prisluškivanja. Bežične meže nisu u suštini zamena za žične, ali se mogu lako integrisati sa postojećim žičanim mrežama ili mogu postojati kao posebni segmenti u nekoj većoj mreži.


WIRELESS STANDARDI

    Postoje tri osnovna standarda za bežično povezivanje koji su trenutno aktuelni:
1) 802.11b standard : frekvencija rada oko 2.4 GHz (11-14 kanala), brzina prenosa podataka je do 11mb/s. Trenutno je najrasprosranjeniji standard jer je tehnologija prilično sazrela i cene uređaja su najpovoljnije.

2) 802.11g standard : frekvencija rada oko 2.4 GHz (11-14 kanala), brzina prenosa podataka je do 54mb/s. Tehnologija nije još u potpunosti dosegla mogućnost b standarda što se tiče pouzdanosti i stabilnosti veze.

3) 802.11a standard : ovaj standard je namenjen za profesionalnu upotrebu. Frekvencija rada je od 5.2 - 5.8 GHz i brzina prenosa podataka je do 54 mb/s. Prelazak na više frekvencije i mnogo veći broj kanala omogućavaju znatno kvalitetniji i pouzdaniji prenos podataka. Cena uređaja i dodatne opreme je veća u odnosu na b/g standard.

PRINCIPI I METODE PRENOSA PODATAKA U BEŽIČNIM MREŽAMA

    U klasičnim žičnim mrežama se primenjuje princip prenosa koji se zasniva na otkrivanju kolizija (CSMA/CD). Pri prenosu radio signala ova metoda je neprimenjiva jer zbog jednosmernosti radio komunikacije stanica ne može da zna da li je došlo do kolizije.

Zbog toga je metoda izmenjena i ona se zasniva da stanica osluškuje da li je medij slobodan za emitovanje. Ako jeste, stanica počinje sa emitovanjem signala posle slučajno odabranog vremenskog intervala.
Time se smanjuje verovatnoća kolizija jer se sprečava da više stanica počnu emitovanje kad ustanove da je medij slobodan.
    Da bi se dobila još efikasnija komunikacija koriste se CTS i RTS signali. Na početku komunikacije pošiljalac šalje RTS signal kojim za neki vremenski period rezerviše medij i obaveštava primaoca da ima paket za njega, naravno, ukoliko je primalac u okviru dometa. Ako se radi o infrastrukturalnoj mreži, neke stanice neće čuti RTS signal. Medutim, pristupna tačka u bežičnoj mreži tada šalje CTS signal koji sada sigurno dolazi do primaoca kao i do svih drugih terminala čime ih se obaveštava da je medij rezervisan i da emitovanje uskoro počinje.

PRINCIPI ZAŠTITE U BEŽIČNIM MREŽAMA

    Postoje par osnovnih principa zaštite u bežičnim mrežama :
1) MAC filtriranje - u MAC filtar se unose MAC adrese klijentskih bežičnih uređaja koji imaju pravo pristupa na AP.

2) WEP - Wired Equivalency Privacy predstavlja metod za identifikaciju (authentication) i za enkripciju podataka. Postoji 64-bitna i 128-bitna WEP enkripcija. Naravno bolja enkripcija se dobija korišćenjem dužeg ključa.

3) skrivanje SSID - SSID je u suštini naziv bežične mreže. AP emituje SSID više puta u toku jedne sekunde i pomoću raznih programskih paketa se lako može očitati SSID neke mreže. Zbog toga mnogi uređaji imaju mogućnost skrivanja SSID.

4) WPA - WiFi Protected Access - predstavlja zamenu za stari i prilično nepouzdan WEP standard zaštite. On predstavlja softversku nadogradnju tako da bi mnogi proizvođači, na već postojećoj opremi, mogli da podrže WPA izdavanjem odgovarajućeg firmware-a. WPA koristi Temporal Key Integrity Protocol - TKIP, mnogo bolja šema enkripcije nego što je korištena kod WEP-a.
Internet i WebInternet i Web - Ostali Tekstovi
Ponuda TemaPogledajte i ostale super zanimljive rubrike na sajtu