Ponuda Tema

Novi Svetski Poredak - 6

   Okrenite se oko sebe i pogledajte šta vam rade svetski moćnici! Novi svetski poredak - New World Order, jeste zavera koja se odnosi na plan moćne i tajanstvene organizacije. Najčešće se odnosi na iluminate i na kovanje zavere prema konačnoj svetskoj dominaciji preko autonomne svetske vlade, koja će zameniti suverenost država i doneti drukčiju deobu vlasti u borbi za svetsku vlast. U novom svetskom poretku, mnogi značajni događaji su prouzrokvani od strane vrlo moćne organizacije. U ovom slučaju, istorijski i tekući događaji mogu se još razumeti kao aktuelna zavera u vladavini svetom, koja se ostvaruje preko kombinacije politike, finansija, socijalnog inženjeringa, kontrole uma i propagande kulture straha.

ISPOVEST EKONOMSKOG PLAĆENOG UBICE
    Kako su uništavane i porobljavane zemlje kao naša, po vrlim demokratskim principima i uz pomoć domaćih izdajnika. Posle ovog ćete znati kroz šta su prošle zemlje Balkana.
Džon Perkins, diplomirani ekonomist, za sebe kaže da mu je život bio sličniji životu Džemsa Bonda nego jednog eknomiste. Autor je knjige 'Ispovest ekonomskog plaćenog ubice' u kojoj opisuje svoj rad za američku tajnu službu NSA i globalne korporacije. Tokom 80-tih godina prošlog veka bio je prisutan u gotovo svim zemljama Trećeg sveta koje su bogate resursima, pokušavajući destabilizirati njihovu ekonomiju i od njih učiniti američke kolonije. U više navrata su mu pretili, pokušavajući sprečiti izdavanje knjige, ali ju je konačno odlučio izdati nakon 11.9.2001. i napada na tornjeve WTC-a.  Ubrzo nakon što je izišla, knjiga se popela na prvo mesto najprodavanijih na stranici amazon.com, a dugo se zadržala među deset najprodavanijih. Uprkos tome američki i svetski mediji ne daju mu puno medijskog prostora jer jednostavno ne odgovara svetskim moćnicima. Ubrzo nakon što je završio studije menadžmenta u Bostonu, 70-ih godina regrutiran je od strane NSA-a (Nacionalna Sigurnosna Agencija).  Mentorica mu je bila izvesna Claudine, žena kojoj se divio i koja ga je zavela u svakom pogledu. Objasnila mu je pravila igre – kada jednom uđeš, ne možeš više izići. Do tada sramežljiv sa ženama i željan života, kako sam kaže - opijen od tri droge modernog čoveka – seksa, novca i moći, prihvatio je sve ponuđene uslove.
    Nakon devetomesečnog treninga sa ostalim ekonomskim plaćenim ubojicama u Amazoni zaposlen je u Chas T. Mainu, globalnoj građevinskoj firmi sa 2.000 zaposlenih i sedištem u Bostonu. Firma se vodila kao građevinska, iako nije posedovala nikakvu opremu, niti je nešto stvarno gradila. Direktno nije bio zaposlenik američke vlade, ali su ga plaćale konzultantske firme koje se financiraju iz proračuna. Posao mu je bio otići u zemlju bogatu resursima i lažnim statističkim podacima i podmićivanjem tamošnjih političara uveriti ih da je zajam od svetske banke jedino logično i moguće rešenje. Taj zajam zemlja bi iskoristila za plaćanje američkih korporacija koje bi onda vadile te resurse.
    Devedeset odsto novca dobivenog od zajma završilo bi u SAD-u, a i ostalih deset odsto koristilo bi samo najbogatijima u toj zemlji. Princip je bio vrlo jednostavan, država bi novim zaduživanjem pokušala sankcionirati postojeće, a ubrzo bi bila prisiljena dugove plaćati u resursima potrebnim SAD-u. Tako Ekvador danas više od 50 odsto svog godišnjeg proračuna troši na vraćanje zajmova. Zemlje označene kao cilj američkih korporacija i tajnih službi, prolaze kroz tri faze kolonizacije. Prva faza je slanje ekonomskih plaćenih ubojica. Ako oni ne uspeju, slede 'šakali'. Šakali najčešće rade za australijske i britanske off
shore kompanije koje imaju ugovor sa State Departmentom, dakle, indirektno su na platnom spisku američke vlade. Šakali su većinom bivši vojnici, pripadnici elitnih jedinica. Glavni cilj im je svrgnuti vladu što pokušavaju izvesti na dva načina. Prvo pokušavaju uneti nemir i razdor u narod u svrhu revolucije i micanja postojeće vlasti. Ako je to neizvedivo, šakali imaju za zadatak izvršiti atentat na vladajuće političare koji se ne slažu sa američkim pristustvom u toj zemlji.  Na takav način ubijeni su predsednici Paname i Ekvadora. Ako ni šakali ne uspeju, kao što se dogodilo u Iraku, sledi vojna invazija, odnosno rat.
    Perkins je na svoj prvi samostalni zadatak poslan u Indoneziju. Krajem Vijetnamskog rata, kada je poraz SAD-a bio evidentan, Amerikanci su morali ojačati svoj uticaj u okruženju. Indonezija je, osim svojih naftnih bogatstva i zemlja sa najviše muslimanskog stanovništva na svetu. Muslimane je prema mišljenju vrha tadašnje politike SAD-a posebno trebalo držati na oku i od strateškog interesa Amerike bilo je sačuvati te zemlje od komunističkog uticaja. Muslimani su principijelni i ne veruju u posuđivanje novca te kao takvi ruše sistem koji Amerika pokušava uspostaviti. Perkinsov cilj u Indoneziji bio je zaduživanje te zemlje u svrhu izgradnje električnog sistema.  U američkoj ekspediciji poslanoj u tu zemlju jedino je on bio ekonomski plaćeni ubojica. Vladajuće u Indoneziji uspeo je lažima o rastu električnog sistema od 17 odsto godišnje uveriti da uzmu zajam svetske banke.  Bilo je za predvideti realan rast od 6 do 8 odsto, što je Indonežanima prezentirao jedan njegov kolega koji je ubrzo otpušten. Perkins je uspeo  u u svojem naumu, Indonezija je postala talac svojih dugova i politike SAD-a, a on sam nakon izvršenog zadatka promovisan je u šefa celog ekonomskog sektora tvrtke Main.
    Sledeće tri do četiri godine Džon Perkins proveo je u najviše u Panami i Iranu, ali i u Kolumbiji, Indoneziji i Saudijskoj Arabiji. Regrutovao je nove zaposlenike i širio mrežu zaposlenika. Većina zaposlenih nije znala konačni cilj i plan, samo su oni najperspektivniji postajali ekonomski plaćeni ubojice i bili upoznati sa svakom pojedinosti njihova delovanja. Za takve su u firmi postojali ekonomisti, advokati i psiholozi čiji je jedini cilj bio uveriti te ljude da je ono što rade ispravno i moralno. Kompanije su svakom pojednincu znali slabu karakternu točku. Perkinsa su pridobili preko fatalne Claudine, jer su znali da je vrlo stidljiv i nesnalažljiv sa ženama i da će pasti pod njen utjecaj. Pravog rezultata njihovog delovanja bili su svesni i vodeći ljudi u NSA-u, CIA-u, globalnim korporacijama, američkim vlastima i Svetskoj banci, koja je davala zajmove.
    Delovanje ekonomskih plaćenih ubojica, šakala i američke vojske deo je globalne američke politike. Ona nadilazi stranačke podele u toj zemlji, republikance i demokrate. NSA i CIA nesmetano provode interes američkih korporacija i krupnog kapitala neovisno o tome koja je opcija u SAD-u na vlasti. Korporacije, nakon svoje invazije u određenu zemlju, stanovnike čine potpuno zavisnim o minimalnoj plati koju im daju. Nakon 20 ili više godina kada iscrpe sve resurse, kompanije odlaze, a stanovnike te zemlje ostavljaju bez ikakve perspektive. Amerikanci, koji čine 5 odsto ukupnog svetskog stanovništva konzumiraju četvrtinu svetskih resursa, dok istovremeno svaki dan 24.000 ljudi umire od gladi. Jedan odsto Amerikanaca kontroliše 90 odsto te četvrtine američkih resursa, dok svakodnevno 30.000 dece umire od izlečivih bolesti. Sam Perkins kaže da, dok ne promene globalnu politiku, bez obzira na broj čuvara, Amerikanci neće biti sigurni na aerodromima.

 PLAN SVETSKE VLADE
1. Deca budućnosti će služiti jednoj, svetskoj vladi i pripadaće jedinstvenoj svetskoj kulturi kako bismo dostigli planetarni način života, planetarnu etiku i planetarni način osećanja.
2. Da bi se to dogodilo, potrebno je razoriti patriotizam i otarasiti se državnih granica.
3. Tada će nastati religija ‘univerzalnih istina’ koja će spojiti hrišćanstvo i orijentalni misticizam.
4. Deca će svoje roditelje primorati na sudelovanje u stvaranju Novog sveta!
5. Deca će znati da svi oni koji odbiju Novi svetski poredak, moraju biti uništeni kao prepreka.
6. Tradicionalna porodica se protivi ciljevima New Age-a. Deca trebaju pripadati vladi, svetu i društvu, a ne roditeljima. Mora nastati nova vrsta porodice u kojoj će pojedinac potčiniti svoju ličnost duhu celine.
7. Porodica kao takva je sebična, individualne izolacionističke isključivosti. U novom svetskom poretku, mlade će pripremati učitelji za njihov daljnji život u harmoniji.
 8. Mladi moraju verovati u reinkarnaciju i karmu, a ne u uskrsnuće od mrtvih niti u Božji sud. Vera u karmu mora upravljati njihovim ponašanjem, naročito seksualnim.
 9. Besmisleni pojmovi kao što su ‘greh’ i ‘krivnja’ se deci ne smeju nametati ni u kojem obliku, a treba se poticati njihova sklonost toleranciji.
10. Sve religije su jednake: od hrišćanstva do veštičarenja, nebitno kojoj religiji čovek pripada.
11. Isus Hrist neće spasiti svet, već Antihrist Maitreja.
12. Hrišćansko učenje o raju, paklu i sudu je apsolutno netačno i nepotrebno. Takva ideja poteče iz Starog zaveta koji je pun mržnje i ljubomore, koja je nedopustiva u današnjoj teologiji.
13. Religija Novog Doba ne prepoznaje Hrista kao spasitelja. Hrišćanstvo mora biti zamenjeno novim razmišljanjem u kojem postoji jedna svetska religija s korenima iz prošlosti koja će dovesti do životnog otkrovenja.
14. Nova religija ujediniće sve religije sveta.

     Osnovna parola New Age-a je: 'Misli globalno, deluj lokalno'. Osnovni cilj je stvaranje jednog sveta, jedne svetske države i jedne svetske religije. Sve više važnih pozicija u svetskoj politici zauzimaju novi pogani koji se odlučno bore protiv Hrista, a istinske hrišćane nazivaju ‘fundamentalnim fašistima’. Širenje New Age prakse je postalo toliko normalno da se sve što je gore navedeno od strane demona, odvija u ovom trenutku pred našim očima. Osniva se jedna svetska država, novi svet, novo doba i odgajaju se deca novog doba, koje će biti neposlušna prema svojoj porodici i okrenuta sami sebi.
    Znate li da se u državim školama SAD praktikuje joga, ali i druge okultne prakse kao vežba za telo? U biblijskoj knjizi Otkrivenja spominje se demon Maitreja kao Antikrist kome će se pokloniti svi narodi i vojske, a svi koji se budu protivili, biće progonjeni. O ovom progonu možemo svedočiti već danas.

 KAKO SU ISPLANIRANA TRI SVETSKA RATA
    Svetski ratovi su isplanirani 1871. godine?! Albert Pajk, američki general iz 19. veka, napravio je pre 140 godina detaljan plan za Prvi, Drugi i treći svetski rat. Albert Pajk, američki general koji se u građanskom ratu borio na strani Konfederacije, napisao je  dokument za koji je teško poverovati da postoji. On je 15. avgusta 1871. imao viziju, koju je zatim u pismu prepričao svom prijatelju. Ovo pismo sadrži detaljne planove o tri svetska rata koja su 'neophodna da bi se ostvario novi svetski poredak', kako je mislio Pajk. U pismu je do neverovatnih detalja opisan tok sva tri svetska sukoba, iako Pajk nije mogao da ima uvid u te detalje, osim ukoliko se oni nisu odigrali baš po njegovim planovima. Prvi svetski rat - Prvi svetski rat, po Pajku, mora se desiti da bi Iluminati srušili vlast cara u Rusiji i od te zemlje načinili tvrđavu ateizma i komunizma. Sukob će agenti Iluminata stvoriti između britanske imperije i germanskih imperija. Na kraju rata komunizam će biti uspostavljen u mnogim zemljama kako bi se uništile druge vlade i oslabile religije. Preko svog saradnika Ota fon Bizmarka, vođe tadašnje Nemačke, Pajk je dugo pripremao teren za stvaranje uslova za Prvi svetski rat, a svi njihovi napori kulminirali su 1914. godine, kad je atentat na nadvojvodu Franca Ferdinanda u Sarajevu iskorišćen kao povod za pokretanje sukoba.
   Drugi svetski rat - 'Drugi svetski rat se mora pokrenuti podsticanjem sukoba između fašista i političkih cionista', tvrdio je general. Iako pojmovi 'nacizam' i 'cionizam' nisu bili poznati 1871, upravo su ih Pajk i Iluminati izmislili.  'Ovaj rat mora se tako voditi da nacizam bude uništen, a da cionizam ostane dovoljno jak da se osnuje nezavisna država Izraela u Palestini. Posle Drugog svetskog rata komunizam mora biti dovoljno jak da bi se suprotstavio hrišćanstvu, koje će onda biti pod kontrolom dok ne dođe vreme za konačnu društvenu kataklizmu', pisao je Pajk. Na konferenciji u Potsdamu 1945. godine, Truman i Čerčil su veliki deo Evrope jednostavno predali SSSR.
   Treći svetski rat - 'Treći svetski rat mora se načiniti tako da se iskoriste razlike među političkim cionistima i vođama islamskog sveta. Rat e mora napraviti tako da islam i cionizam unište jedan drugog. U međuvremenu će druge nacije, podeljene po ovom pitanju, morati da se bore do potpune fizičke, moralne, duhovne i ekonomske iscrpljenosti. Tada ćemo u svet pustiti nihiliste i ateiste i napravićemo društvenu kataklizmu koja će svima pokazati efekat apsolutnog ateizma. Onda će svuda građani istrebiti te uništitelje civilizacije i, žudeći za idealom, pronaći će pravo svetlo kroz univerzalnu manifestaciju čistog učenja Lucifera. Ova manifestacija će uslediti posle uništenja hrišćanstva i ateizma, koji će nestati u isto vreme', pisao je Pajk u svom planu za vladavinu svetom.
   Ko je Albert Pajk - Pajk je rođen 1809. godine u Bostonu, završio je Harvard, a kasnije je kao general služio u južnjačkoj vojsci u američkom građanskom ratu. Tečno je govorio 16 jezika, a bio je veliki komandant masonskog pokreta u SAD sve do svoje smrti 1891. godine. Krajem šezdesetih godina bio je glavni vođa Kju-kluks klana. Bio je satanista i bavio se okultnim ritualima, prizivajući, kako je pisao, i samog Lucifera. Bio je vođa satanističke grupe poznate pod nazivom Red paladijuma, osnovane u Parizu 1737. godine. Pajkova desna ruka bio je Švajcarac Fileas Valder, bivši sveštenik, mason i okultista. Pajk je tesno sarađivao i s masonom 33. reda Đuzepeom Macinijem, koji je postao vođa Iluminata 1834. godine, a navodno je inicirao osnivanje mafije 1860. godine. Engleski državnik lord Palmerston bio je, navodno, još jedan od saradnika Pajka, a njegov čovek u Nemačkoj bio je Oto fon Bizmark, ujedinitelj Nemačke.
   Ko su Iluminati - Iluminati je naziv za zavereničku organizaciju koja postoji od 18. veka s ciljem da kontroliše događaje na planeti kako bi menjala istoriju u skladu sa svojim vizijama. Iluminati kontrolu postižu preko svojih agenata, koji upravljaju odlukama korporacija i vlada. Cilj akcija Iluminata je uspostavljanje novog svetskog poretka.  Pokret je, pod imenom Red prefektibilista, osnovao Adam Vajshaupt prvog maja 1776. godine. Naziv Iluminati znači 'prosvetljeni'. Posle reforme u 19. veku Iluminati su postali tajno društvo, kao tajna organizacija unutar masonerije.

 HAARP - KLIMATSKO I KONTROLNO ORUŽJE
    Radarski kompleks HAARP na Aljasci radi punim kapacitetom. Prema mišljenju niza stručnjaka ispitivanja američkog sistema PRO nove generacije, pored geostrateških posledica prete čovečanstvu kosmičkom ekološkom katastrofom. Za utemeljitelja oružja treće generacije smatra se Nikola Tesla, čiji su eksperimenti u području električnih polja visokih energija šokirali suvremenike. Još početkom prošlog veka rekao je da bi tačno proračunatim energetskim udarom mogao 'raspoloviti' Zemljinu kuglu. Mnogi ugledni naučnici popratili su to sa smeškom, a on je neočekivano prekinuo opasne eksperimente i, kako se pretpostavlja, lično uništio svoju laboratoriju, dok su njegovi proračuni tajanstveno nestali. Prošle su decenije i 1992. godine Pentagon počinje graditi radarski kompleks HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) na Aljasci. Kompleks je formalno bio namenjen za proučavanje jonosfere, a kako tvrde stručnjaci, faktički je postao osnova PRO nove generacije. Objekt na Aljasci predstavlja ogromno antensko polje koje se sastoji od 360 emitera postavljenih na 180 antena visine 20 metara, i pet generatora ukupne snage 16 megavata. Objekt se može uporediti sa ogromnom mikrotalasnom rernom koja trenutno može zagrijavati jonosferu iznad bilo koje tačke Zemljine lopte i stvarati veštačku plazmu. U suštini, sve je mnogo komplikovanije i, nažalost, opasnije. Dovoljno je reći da antene kompleksa mogu generisati talase ultraniske frekvencije (ELF) koje ne samo da znatno proširuju mogućnosti vojne veze nego i izravno utiču na organizam, pre svega na funkcije mozga. Ruski vojni stručnjaci su još sredinom devedesetih fiksirali rad HAARP-a po Moskvi i nekim područjima Severnog Kavkaza upravo talasima u dijapazonu ELF.
    Kompleks HAARP vremenom je objedinjen s najmoćnijim radarom PRO na bazi SAD, na Grenlandu i raketnom stanicom 'Globus 2' u Severnoj Norveškoj, čime je obrazovan svojevrsni trougao koji praktično kontroliše čitav Arktik i susedne teritorije. Dosta dugo Pentagonu nije polazilo za rukom da počne sa ispitivanjima HAARP-a zbog talasa demonstracija u SAD, Kanadi, zatim i Severnoj Evropi, protiv te 'vojno-naučne stanice', čiji eksperimenti mogu dovesti do globalne katastrofe zbog nuspojava nepredvidljivog delovanja na atmosferu, seizmičku aktivnost, a prema tada izrečenim pretpostavkama i na ozonski omotač Zemlje. Ipak, kompleks je pušten u rad sredinom devedesetih počela su probna ispitivanja, a 2004. godine počeo je sa radom čitav trougao: Aljaska – Grenland – Norveška. Zračenje HAARP-a izravno utiče na zemljinu atmosferu, njezinu ekologiju i seizmičku aktivnost. Pritom taj uticaj se zasad ne može prognozirati. Ovaj kompleks najaktivnije je radio 2008. godine, koja je bila rekordna po snežnim padavinama. Sneg je pao čak i u Africi, gde ga oduvek nije bilo, a SAD su bile zametene. Naučnici u Kini i Indiji su registrovali aktivno otopljavanje leda na Himalajima. Prognozirane su do sada neviđene poplave i najrazorniji potresi posle kojih će otpočeti tehnološke katastrofe.
    Što je klimatsko oružje? Otkud ono? - Govoreći o početku nastajanja klimatskog oružja treba spomenuti genijalnog srbskog naučnika Nikolu Teslu. To je bio svestran, sveobuhvatan, temeljit naučnik koji je svoje vreme prevazišao za čitav vek. On je izneo ideje o novim fizičkim principima delovanja na jonosferu koju čini zona oko Zemlje, u prostoru 50 kilometara iznad njezine površine. Tesla je skrenuo pažnju da ako se veštačkim putem deluje na jonosferu, onda se može uticati i na klimu, tj.. na niže slojeve atmosfere. To je teorijski postulat. Njegova je, takođe, i ideja o bežičnom prenošenju energije. Međutim, Nikola Tesla nije bio samo teoretičar nego i praktičar. On je realizovao mnogo čuda: dobivanje postojane veštačke kuglaste munje, osvetljavanje neba noću iznad okeana na hiljadu kilometara, kao i mnoga druga. Kao što je poznato, jedna od verzija Tunguske eksplozije 1908. godine – rezultat je neopreznog Teslinog eksperimenta. Nedugo pred smrt on je izjavio da može zapaliti nebo. Na bazi svojih proučavanja govorio je o mogućnosti stvaranja nevidljive kupole iznad bilo koje zemlje ili teritorije, nepropusne za prodiranje bilo kakvih letećih uređaja i o laserskom oružju i o elektronskom topu i o mnogim drugim vrstama oružja. On je početkom XX veka na otoku Long Island nedaleko od Njujorka sagradio 50-metarsku konstrukciju tornja sa ogromnim bakrenim tanirom na vrhu. Pojačivačke odašiljač nalazio se u oknu ispod kule na dubini od 40 metara. Tim objektom on je stvarao veštačke munje i izvodio druge eksperimente sa atmosferom. Novi fizički princip delovanja na klimu nazvao je - rezonantni efekt. A u naše vreme na njegovim idejama temelji
proučavanje principijelno novog superoružja 'Harfa' – 'auroralna rezonantna fazirana antena'. Na određenom zatvorenom prostoru izgrađuje se nekoliko desetaka ili stotina antena, a kao rezultat njihovog sinkroniziranog rada odvija se dodatna jonizacija određenog segmenta atmosfere.
    Da li je on delovao u interesu vojnoindustrijskog kompleksa SAD-ovog vremena?  - On je radio za nauku, na proučavanju novih fizičkih principa – upravljanja klimom. Rukovodio se logikom naučnog istraživanja i realizacije svojih ideja. A vojno rukovodstvo SAD bilo je, naravno, zainteresovano za praktične rezultate njegove delatnosti. Njegovi dnevnici i rukopisi nestali su pod nerazjašnjenim okolnostima. Ali, u svakom slučaju, realizirajući progrome stvaranja i primene klimatskog oružja Amerikanci koriste Tesline ideje i dostignuća. Godine 1985. Amerikanac Bernard Istlund dobio je patent za izume koji razvijaju Tesline ideje. Mnogi naučnici smatraju da se upravo na tom patentu bazira američki vojni program 'HAARP'. Ova kratica u prevodu na ruski glasi – program za proučavanje visokofrekventne jonosfere. Ali, takva proučavanja američka strana predstavlja kao naučno-istraživačke delatnost u proučavanju klime i polarne svetlosti. Naravno, Amerikanci službeno maskiraju svoja proučavanja kao istraživanje atmosfere u miroljubive svrhe i na sve načine opovrgavaju vojnu namenu programa. Ali, da bi se razumio pravi smisao i razmere današnje primene Teslinih ideja od strane SAD treba spomenuti vrlo zanimljivu knjigu poznatog naučnika Nikolasa Begića i novinarke Džini Manning 'Nikola Tesla i njegovo đavolje oružje – glavna vojna tajna SAD'. Naziv knjige govori sam za sebe. Kasnije je Nikolas Begić izjavio da je uspoređujući opise rada Nikole Tesle i karakteristike patenta B. Istlunda shvatio da je 'HAARP' od samog početka bio objekt kopnenog sustava oružja 'rata zvezda' za vreme 'hladnog rata'. Prema tome, američko protivsatelitsko oružje stvoreno je u okviru ovog projekta. Na vojnu namenu programa ukazuje i činjenica da su sam projekt pokrenule Ratno vazduhoplovstvo i Ratna mornarica SAD. Predsednik akademije za geopolitička pitanja, general – pukovnik Leonid Georgijevič Ivašov obratio je pažnju da je u strukturi Pentagona najviše čuvan u tajnosti 'Sektor budućeg naoružanja', koji se sastoji od dva departmana: klimatskog 'S' i političkog 'R'. Samo to je dovoljno da bi se razumela isključiva vojna namena 'HAARP-a'.
    Što je zapravo 'HAARP'? - Gigantski objekt zračenja ultravisokih frekvencija površine 13 hektara, koji se sastoji od nekoliko stotina fazno postavljenih antena 'Haarpa' te lokatora, radara i moćnog računala. Objekt se nalazi u mjestu Gakoni na Aljasci. Kompleks deluje na atmosferu navođenjem snopa elektromagnetskih valova u potrebnom smjeru. Energija emitiranih radiovalova pruža mogućnost za koncentraciju energije u granicama koje su ranije bile nedostižne za sva energetska postrojenja. Snaga sustava iznosi oko milijardu vati. Energijom koju objekt zrači mogu stvoriti leće i spektri u atmosferi promjera desetine i stotine kilometara iznad određene teritorije Zemljine kugle.     Da li je objekt na Aljasci jedini ili Amerikanci imaju čitavu mrežu antena 'Haarp-a'? - Poligon 'Gakoni' na Aljasci nije jedini. Još jedan objekt se nalazi na teritoriju Norveške, blizu grada Tromsa. Treća komponenta koja zatvara taj krug, se nalazi na Grenlandu. Sa ta tri objekta obrazovano je zatvoreno kolo neograničenog delovanja na prostor oko zemlje.
Postoje podaci da departman 'S' ima meteorološke laboratorije, a takođe i kompleks na Bermudskim ostrvima. Njemu je na raspolaganje stavljen brod-krstarica 'Virdžinija' prepun elektroničke i druge tajne opreme. Desilo se da su i među naučnicima slučajno procurile informacije o ispitivanjima klimatskog oružja, pošto u nauci nije moguće sve apsolutno držati u tajnosti. S kojim ciljem SAD troše stotine milijardi dolara za te programe? Za proučavanje polarne svetlosti? To je ozbiljna stvar. Još je 1974. godine Generalna Skupština UN zabranila je korištenje ekološkog oružja.
    Ekološko oružje je – to isto klimatsko oružje. Prema tome, na svetskom nivou je potvrđen razvoj klimatskog oružja. Kakve su mogućnosti i područje primjene 'HAARP-a'? Tim sistemom se može ostvariti efekt zagrijavanja i hlađenja određenih područja zemljine površine, a takođe se mogu inicirati prolomi oblaka ili, obrnuto, odsutnost padavina na žejenim prostorima. U područje primene ovog sistema spada i delovanje na kanale veze mogućeg protivnika, radio lociranje izvan horizonta, uspostavljanje radio veza s podmornicama, uništavanje svih letećih objekata, izazivanje kvara elektroničke opreme kosmičkih aparata i objekata na zemlji, provociranje havarija u električnim mrežama i još mnogo toga . Postoji pretpostavka da je 'HAARP' sem toga i psihotrono oružje, sposobno da deluje na psihičko i moralno stanje ljudi određenog regiona planete. Amerikanci smatraju da su sa svoja tri poligona već dostigli kapacitete koji im omogućuju da utiču na klimu polovine planeta. A šta je sa iniciranjem potresa? Jer, još su bolni i sveži utisci od potresa blizu obale Japana i cunamija koji je za njim usledio. Na razini pretpostavki neki analitičari iznose mišljenje da su SAD veštački stvorile zemljotres u cilju uklanjanja ekonomskog konkurenta. Nije isključeno da su cunami u jugoistočnoj Aziji 2004. godine i cunami u Japanu, koji je izazvao katastrofu na nuklearnoj elektrani 'Fukušima' - veštački izazvani.
    Neki naučnici tvrde da 'HAARP' može izazvati i potrese. Ako su poznate tačke nestabilnosti na spojevima tektonskih ploča, onda se, teoretski, pomoću visokofrekventnih talasa može inicirati oslobađanje tog intenziteta. Mada, potres može izazvati na određenom mestu i u određeno vreme i drugim više 'klasičnim' metodama, naprimer, ubacivanjem nuklearnog naboja male snage u zonu seizmičke nestabilnosti. Veštačka eksplozija izaziva vibracije zemljine kore. Zanimljivo je pogledati razdoblje suparništva dve supersile u vreme hladnog rata. Postojala su sovjetska tajna proučavanja koja su kao odgovor na slična delovanja Amerikanaca podrazumevala postavljanje podzemnih eksplozija određenog kapaciteta, naprimer, u Tihom okeanu, radi stvaranja talasa cunamija koji su pokrivali priobalnu teritoriju potencijalnog protivnika. Ako je velika verovatnoća da su SAD delovale na Japan, onda nešto slično može očekivati ​​i Rusija. Moguće je da su anomalije žege, a zatim suša i požari koje je ona prouzročila u Rusiji 2010. godine bili prouzrokovani primenom klimatskog oružja.

Twiter dugme Facebook dugme Linkedin Dugme RSS FEED-OVI ZA VAŠ SAJT NAJBOLJA WEB SKOLA NAJBOLJI SAJT SA BESPLATNIM SLIKAMA