Naslovni baner
Najnovije vesti -Vesti -NAJNOVIJE VESTI IZ SRBIJENAJNOVIJE VESTI IZ CRNE GORENAJNOVIJE VESTI IZ BOSNE I
HERCEGOVINENAJNOVIJE VESTI IZ HRVATSKENAJNOVIJE VESTI IZ
MAKEDONIJENOVICE IZ SLOVENIJE IN TUJINEVESTI IZ SVETAVESTI IZ SPORTATV PROGRAMI BALKANSKIH TELEVIZIJA
Meni

Okultno Tumačenje Tarot Karata

   Sve o tarot kartama i načinima proricanja preko njih. Šta znači koja karta? Kako se tumači, kako se slažu? Najopsežnije razmatranje o simbolizmu Tarota stiže nam iz pera okultnih pisaca i praktičara. Njihovi komentari su često veoma vredna svedočenja, ali ponekad se oseća žaljenje zbog toga što se ne raspolaže sa nekim izvornijim objašnjenjem. Naime, sva okultna dela koja analiziraju Tarot su nastala tokom prošla dva veka.


    Upoznaćemo vas prvo sa karakterističnim okultnim tumačenjima velikih arkana. U obrzir se uzimalo samo mišljenje onih autora koji se smatraju kompetentnima za ovu oblast.

ŠARLATAN - Prva karta simboliše onu svesnu kariku koja povezuje svet Duha i ljudski svet. Magičar, to jest, Šarlatan je čovek koji koristi svoj um i svoju energiju da bi izrazio i transformisao svet oko sebe.  On označava zastupnika bića, duha, čoveka i boga. Božanski poriv u čoveku. Tražioca istine koji ukoliko se okrene sebičnosti postaje razoritelj istine.

PAPESA - Ova karta označava večnu antitezu  egzistencije i esencije. Skrivenu istinu. Kariku koja opstoji između nemanifestiranog i pojavnog. Psihološki posmatrano, ova kartasimbolizuje jedan od mostova koji povezuje svesni i nesvesni um.

CARICA - Prema najčešćem tumačenju, ova karta simbolizuje 'prirodu'. Istovremeno ona može označavati i pasivnu moć materijalnog sveta. Označava produkciju baziranu na ženskim principima, dakle, emocijama i intuiciji.

CAR - Ova karta govori o našem vladanju, razvoju, osećaju pravednosti i našoj čulnosti.Ona ukazuje kakvi autoriteti deluju na nas. Car je arhetip univerzuma,superiornog uma koji reguliše naše mentalne aktivnosti. Vrlo se često ova karta povezuje sa pojmom 'forme', kao što je to, na primer, kod onih koji smatraju da ova arkana govori o samosvesnoj snazi čoveka i prirode da stvaraju oblike.

PAPA - Ova karta predstavlja naše ispite, učitelje i duhovne vođe. Naš unutrašnji osećaj pokornosti. Predstavlja našu inspiraciju, kreativnost, moralnost i intelektualnu moć. Prema mišljenju nekih ostalih okultnih autora, ova karta simbolizuje tsakođe i zakon, religiju, milost, mudrost i okultnu moć čoveka.
LJUBAVNICI - Šesta arkana simbolizuje onu prvu bitnu odluku koju mora doneti putnik kroz život. Kao što neki ističu, ta bi odluka mogla biti 'izbor između svetla i tame'. Spomenimo da Alister Krouli smatra ovu kartu jednom od suštinskih u Tarotu, pošto ona govori, između ostalog, o kosmičkoj kreaciji. Ista karta, izražava i razna slaganja i neslaganja koja nalazimo u prirodi, te aktuelnu borbu između strasti i savesti.

BOJNA KOLA - Prema okultnom tumačenju ova arkana govori o reinkarnirajućem egu, magičaru koji je ovladao svojim životinjskim strastima, te trijumfu nad ličnim umom ili prirodom uopšteno. Ova karta takođe simbolizuje i takozvano 'magijsko oružje' pomoću kojeg magičar pokušava uzdići svoju aspiraciju.

PRAVEDNOST - Pravednost u Tarotu označava kosmičke principe, okultne studije i prekogniciju.Ona može biti i simbol seksualnih iskustava, transformacija i okultnih doživljaja, te zakona i discipline.

PUSTINJAK - Pustinjak je simbol traženja istine i mudrosti, razboritosti, razmatranja između duhovnog i materijalnog. Ova karta govori o onoj skrivenoj kosmičkoj duši u nama koja nas neprimetno upućuje na to da krenemo nekim određenim putem.

KOLO SREĆE - Ova karta prdstavlja promene sudbine, sreću i nesreću, nepostojanost, uspene i apdove. Ona predstavlja i naše životne poteškoće i slabosti koje nas sputavaju na vlastitom putu razvoja, te predstavlja promene koje možemo ilui prihvatiti ili nerazumiti.

JAKOST - Ova karta simbolizuje energiju i akciju. Ona govori o snazi volje koja je upravljena ka ostvarivanju moralnih vrednosti. Ovde nailazimo na prikaz koji ima isto simboličko značenje kao i prikaz na kojem vidimo viteza koji nadvladava zmaja.

OBEŠENI ČOVEK - Obešeni čovek označava nametnuto ili svojevoljno ispaštanje, otplaćivanje duga i samozaborav. On nas istovremeno upozorava na to da bismo morali uvek biti ono što stvarno jesmo, bez obzira na eventualno suprotstavljanje naše okoline. Ova karta nadalje označava i mudrost zadobijenu požrtvovanjem, te nesebičnu dobronamernost. Obešen čovek je svaki onaj aspirant koji se još nije u potpunosti odrekao sveta i time dovodi u opasnost svoju duhovnost.

SMRT - Prema mišljenju mnogih okultnih autora ova karta simbolizuje transformaciju, promene i destrukciju koja prati novi preporod. Svaki napredak svesti je smrt onog nižeg u nama. Smrt, dakle, ne označava kraj, već samo da stari život prepušta mesto novom.

UMERENOST - U ovoj kati Alister Krouli vidi finalni stepen alhemijskog Velikok Dela. Ova karta može simbolizovati i pročišćenje duše ili praktičnu filozofiju, te evoluciju materije. Sam prikaz 'umerenosti' veoma podseća na drevni običaj sipanja vina ili ulja u čast bogova.

VRAG - Prema nekim autorima, vrag je inteligencija koja poznaje sve tajne okultizma. Ova karta izražava kombinaciju snaga, te želju čoveka da pod svaku cenu zadovolji svoje strasti. Ova arkana govori i o upotrebi nedozvoljenih sredstava i slabostima koje kod ljudi ostavljaju mesta za štetne uticaje.

KULA - Ova karta može označavati pad duše koja je pokušala dokučiti božansku tajnu, razne imaginarne kracije koje je stvorila ljudska žudnja, božiju spremnost da slomi ljudsku tvrdoglavost, te intelektualno propadanje. Neki smatraju da ova karta govori i o 'otvaranju neba' kao polazištu svake kreacije.

ZVEZDA - Ova karta predstavlja našu besmrtnost i naše unutrašnje svetlo koje obasjava naš duh. Ona je simbol harminije, ispunjenja i ljubavi, znak razotkrivene istine. Neki smatraju da je poruka ove karte vezana uz čovekovu prednost što se nalazi između fizičkog i duhovnog. Upravo taj položaj, čini od nas idealne medije za prenošenje istine.

MESEC - Ova karta označava finalni pad duha u svet materije. Ovo je karta osećanja i intuicije, no istovremeno ona nas upozorava na našu manu da lako propadamo u iluzije, snove i predrasude.

SUNCE - Nasuprot Mesecu, Sunce je simbol radosti, buđenja duše, svesti i svakog uspeha. Ova karta označava prosvetljenje, to jest, neposrednu spoznaju istine.

POSLEDNJI SUD - Ovo je karta obnove, povratka u božanski svet, te večnog života.Na ovom stepenu samoostvarenja, mistik može birati da li će se odvojiti od sveta ili će ostati na zemlji radi opšteg dobra.

SVET - Ovo je karta koja govori o savršenstvu, apsolutu, lepoti, beskonačnosti i o tome kako prosvetljena bića postaju nešto poput anđela. Ova karta može označavati i jedinstvo pozitivnih i negativnih snaga.

LUDA - Ovo je jedina velika arkana Tarota koja se pojavljuje u modernim igraćim kartama. Reč je, naravno, o popularnom 'džokeru'.  U Tarotu ova karta označava haos, besmislenu akciju, ali isto tako i dušu koja se vraća svome izvoru. Uslučaju ove karte okultisti se u potpunosti izjašnjavaju onako kako su to činili teoretičari srednjeg veka koji su ubrzo shvatili da ovaj simbol može označavati bilo krajnju glupost, bilo potpunu mudrost.
Tarot Karte i Njihovo TumačenjeTarot Karte i Njihovo Tumačenje - Ostali Tekstovi
Ponuda TemaPogledajte i ostale super zanimljive rubrike na sajtu