Naslovni baner
Home Dugme
Vesti iz SrbijeVesti iz Crne GoreVesti iz Bosne i hercegovineVesti iz HrvatskeVesti iz MakedonijeNovice iz Slovenije in tujineHoroskopBioritamVesti iz sportaVesti iz svetaTV programi balkanskih televizijaVesti KulturaObrnute vestiBesplatni oglasiElektronske RazgledniceDodaci za sajt
Meni

Tarot Karte

   Sve o tarot kartama, istorija, tarot u praksi, proricanje sudbine. Kako se gleda u tarot karte, šta koja karta znači... Tarot je najpoznatiji naziv za originalne evropske špilove karata  koje su neizvesnog porekla i koje su izuzetno zanimljivog simbolizma.

       Klasičan tarot špil sadrži 78 karata, od kojih 22 pripadaju takozvanim 'Velikim arkanama' (od latinske reči arcanum - tajna, misterija), dok ostalih 56 karata pripadaju takozvanoj 'Maloj arkani'. Prilično je verovatno da su ove male arkane kumovale današnjim modernim kartama za igranje. I jedne i druge poštuju niz od keca (asa) do desetke, zatim, razvrstane su u četiri boje i uključuju određeni broj takozvanih 'Dvorskih karata'.
    Prema nekim indikacijama Tarot karte su u svojim počecima služile kao sredstvo neke nama danas nepoznate igre. Krajem XV veka sa njim bivaju fascinirani Romi koji su u njemu prepoznali odlično sredstvo za proricanje sudbine. Ovu svoju funkciju Tarot je zadržao sve do današnjih dana. Hermetičari (Hermetizam - lat. hermeticus, je filozofsko i religijsko učenje o tajnama prirode i božanstava) XIX veka otkrivaju da Tarot može biti povezan i sa meditacijom. Kada pogledamo pažljivije simbolizam velikih arkana, uočavamo da one predstavljaju svojevrsnu slikovnicu gnostičke, staroegipatske, neoplatonističke,alhjemijske, persijske, kabalističke i magijske mudrosti. Nimalo ne iznenađuje što su hermetičari koji su ovo prvi otkrili, izricali tvrdnje kao što je ona koju je napisao Elifas Levi (1810-1875) i koja kaže: 'Tarot je monumentalno i jedinstveno delo, jednostavno i jako kao i arhitektura piramida i, saglasno tome, isto tako je i trajno. To je knjiga koja je zbir svih nauka i čije su beskrajne permutacije svosobne da reše sve probleme. To je knjiga koja nas informiše time što nas navodi da mislimo. To je možda najveće remek delo ljudskog uma i sigurno jedna od najlepših stvari koje smo dobili od starog vremena!'

POREKLO TAROT KARATA

    Može se reći da špil Tarot karata predstvalja niz arhetipskih simbola čija nam povezanost omogućava intuitivno prilaženje konkretnim duhovnim tekovinama i ličnim duševnim dešavanjima. Nepoznato porekloTarota postalo je plodno tle za različite pretpostavke i razne hipoteze. Tako francuski okultista i filolog iz XVIII veka, Antoin Kourt de Gebelin, smatra da je Tarot egipatskog porekla. Mnogi znameniti okultisti prihvatili su ovu hipotezu iako ona ne izgleda objektivno
    Elifas Levi koji je Tarot doveo u analogiju sa kabalom, smatra da su špilovi koj ise nalaze u opticaju izum Hebreja. Suprotno tome, američki hermetista Paul Foster Kejs nam sugeriše da je Tarot mogao nastati u marokanskom gradu Fesu. Postoji još mnogo hipoteza o poreklu Tarota. Prema nekim autorima nije isključeno da je red Templara - Siromašnih vitezova iz Solomonovog hrama, kojeg je 1118. godine osnovao plemić Hugo de Paoen, regrutovao pronalazača Tarot karata. Ima i onih koji veruju da Tarotu prethoe Giotove (1266-1337) freske. Ono što je zajedničko većini ovih hipoteza je da one pretpostavljaju da je ove karke stvorio neko sa namerom da u njima, putem slikovnog jezika, sakrije neke tajne misticizma.
    Činjenice o Tarotu ne zadiru toliko u prošlost, jer najstariji pronađeni špil Tarot karata potiče iz XV veka. Ovde se radi o špilu koji je izvesni Bonifacio Benbo načinio za poznatu milansku familiju Viskonti. Uskoro posle toga, prve verzije Tarota pojavljuju se u Francuskoj i Španiji, da bi se postepeno autori iz velikog dela Evrope počeli oprobavati u ilustrovanju Tarot karata. ne postoji nikakava dokaz da je Bembov špil najstariji, to jest, da je izvorni špil sa kojim su se inspirisali ostali autori Tarota. Vrlo je verovatno da su najstariji špilovi otali zagubljeni tokom vremena.
    Mnogi pisci koji pišu o Tarotu još uvek veruju da je takozvani 'Gringoneurov' Tarot špil najstariji pronađeni primerak Tarota. Naime, kao što je vidljivo iz dokumenta francuskog dvora iz 1392. godine, dvor je isplatio određenu sumu novca izvesnom J. Gringoneuru, zbog toga što je za Karla Vi Ludog napravio tri špila krata. Dugo se verovalo da 17 Tarot karata koje su pohranjene u francuskoj narodnoj biblioteci pripadaju ovim špilovima. Ipak, kao što su pokazala kasnija istraživanja, vrlo je verovatno da ove pronađene Tarot karte datiraju iz kasnijeg perioda. odeća koju nose likovi iz ovog špila i neke slične indikacije upućuju na ove tvrdnje.
    Dokumenti iz onog doba ne dopunjavaju naročito sliku koju pokušavamo stvoriti. Ipak, neki dokumenti nas uveravaju da je tokom XIV i XV veka postojalo znatno više špilova Tarota nego što smo ih mi do sada pronašli. Okultista De Givri  svom delu 'Antologija Okultizma'  spominje postojanje zapisa prema kojem je Tarot viđen u Nemačkoj još 1329. godine. I sam naziv 'Tarot' takođe predstavlja svojevrsnu enigmu. Vrlo popularan način tumačenja ove zagonetne reči je onaj pri kome se slova ove reči slažu u krug što omogućava da od njih stvaramo razne anagrame, kao što su TARO (hebrejski - zakon evolucije) ili ROTA (latinski - točak).
    Od posebnog su značja imena već gore pomenuto Elifasa Levija i Alistera Kroulija. Krouli je prorok Teleme - slobodne volje u čoveku. On je sa slikarkom Fridom Haris radio 5 godina na oslikavanju karata, tako da je stvorio najbolji špil svih vremena, koji ujedno i predstavlja najznačajnije Kroulijevo delo. Kapitalan značaj za Tarot ima poznati psiholog Karl Gustav Jung - tvorac teorije o kolektivno nesvesnom. Po njegovoj teoriji čovekov um je formiran tokom miliona godina. U okviru kolektivno nesvesnog svako ljudsko biće nosi primitivne utiske svojih predaka. Iskustvo celokupnog ljudskog roda uobličeno je u arhetipove, koji nalaze izlaz u religiji, mitologiji, filozofiji, nauci, simbolima. Sveta Kabala, a posebno Drvo života za koje je kabaliste nadahnuo Pitagora, predstavljaju ključeve za razotkrivanje misterija Tarota. Kabala je filozofski pogled na svet, ključ za prodor u okultno. Ona predstavlja jedinstvo makrokosmosa i mikrokosmosa. Pošto je čovek Univerzum u malom, sve što se nalazi na Drvetu života zastupljeno je ne samo na fizičkom, već i psihičkom nivou ličnosti.    

SLIKOVNI PRIKAZI

    Velike arkane sadrže znatno bogatiji simbolizam, te ćemo se prvo upoznati sa njihovom ikonografijom. Globalni pogled na postojeće špilove Tarota na otkriva raznolikost pobuda sa kojom su autori pristupali prilikom kreacije nekog špila. Jasno je da poimanje određenog simbola nije bilo isto tokom svom vekova i u svim kulturama gde je Tarot bio rasprostranjen. Ipak, s obzirom na to da je Tarot sistem koji dobro trpi inprovizaciju, primećujemo da samom Tarotu ne smetaju mnogo neka originalna rešenja koja se u njemu ponekad pojavljuju.
    Interesantno je da se kao tradicionalni špilovi retko spominji najstariji Tarot špilovi, već pre špilovi nastali tokom XVIII veka,ako što je na primer, Tarot de Marsej. Drugu grupu Tarot špilova možemo nazvati 'privatizovani špilovi', kao što je 'Viskontijev špil' koji možemo svrstati u ovu kategoriju, pošto se u njemu pojavljujemnoštvo oznaka koje nemaju neki univerzalni karakter. već se odnose isključivo na samu porodicu Viskonti. Postoji, takođe, grupa starijih špilova na kojima uočavamo namernu kritiku srednjevekovnih ideala te zanimljivu slikovnu ironiju. Uporedno su se pojavljivali špilovi na kojima je bilo vidljivo svojevrsno ulagivanje crkvenom autoritetu. Tako je, na primer, u nekim špilovima, lik Pape zamenjen likom Jupitera.
    Za laike su posebno interesantni takozvani 'Okultni špilovi' čija je pojava vezana uz renesansu hermetizma tokom XIX veka. Ovi se špilovi mogu lako nabaviti i često su veoma lepo stilizirani. Osim toga to su jedini šilovi uz koje se dobijaju određeni komentari i uputstva za upotrebu. Spomenimo još da postoje Tarot špilovi koji se prilično udaljuju od tradicionalnog koncepta samog Tarota. Među ove špilove možemo uvrstiti takozvani 'Ciganski Tarot' i 'Fiorentinski Tarot' koji sadrži čak 41 veliku arkanu.
    Kao što smo napomenuli, svi špilovi nisu nipošto isti. Kako je vreme odmicalo, mnoge su karte dobijale neki novi izraz. Uzmimo na primer kartu 'Ljubavnici'. U starijim špilovima najčešće viđamo na ovoj karti prikaz ljubavnog para nad kojim leti kupid. Izuzetak čine 'Gringoneurov' i 'Švajcarski' špil. U 'Gringoneurovom' špilu, naime, vidimo ćak tri para ljubavnika od kojih je jedan u svađi. Ljubavni par u 'Švajcarskom' špilu, promatra starac oslonjen na štap. Sami ljubavnici u ovim špilovima označavali su ponekad aktuelne ličnosti iz društva.
    U kasnijem periodu preovladava prikaz na kojem vidimo mladića koji se dvoumi između dve žene koje ga okružuju. Umesto 'Ljubavnici', ove su se karte često nazivale 'Izbor'. Mnogi moderni špilovi povode se sa ovom vizijom. Oni drugi slede najčešće adaptaciju hermetičara A.E.Vajta koji je na ovoj karti dao naslikati arhanđela koji nadvisuje Adama i Evu. Motiv takozvane profane ljubavi postepeno se pretvorio u motiv kosmičke ljubavi.
    Ono što je najvažnije u vezi sa ikonografijom velikih arkana je da one u pravilu ne izmišljaju prikaze. Većina prikaza iz Tarota je postojala ranije. Prikazi 'Jakosti', 'Pravednosti' i 'Umerenosti' su se u doba gotike redovno pojavljivali na bičnim portalima crkvenih zdanja. Prikazi luda, carica, careva, poslednjeg suda, smrti i slično, takođe nisu nimalo neobični za ono doba. Jedine karte čiji motivi nisu sasvim jasni su karte 'Bojna kola, 'Obešeni', 'Kula' i 'Svet'. Ova poslednja,  'Svet', je veoma interesantna. Najčešća varijanta ove karte prikazuje, naime, lik gole žene koja prikriva atribute svog pola, kako stoji unutar venca u obliku mandorle (mandorla italijanski - badem) je svetiteljski oreol, koji umesto glave, obuhvata ceo lik.), van kojeg miruju bića koja čine tetramorf (tetramorf je simbolički raspored četiri različita elementa ili kombinacija četiri različita elementa u jednoj celini).
    Ovaj je prikaz bio očigledno delomično inspirisan hrišćanskim običajem da Hrista ili Mariju prikazuju ponekad unutar mandorle koju okružuju anđeo, orao, lav i bik. No, žena iz Tarota očigledno nije marija i to ovu kartu čini zanimljivom. Karta 'Popesa+ takođe je veoma interesantna pošto prikazuje lik ženskog Pape. Osim u slučaju Viskontijevog špila, teško je reći kojim su se uzorom koristili stariji autori Tarota. Vrlo je verovatno, naime, da Papesa iz Viskontijevog špila ovekovečuje lik sestre Manfrede Viskonti. Sestra Manfreda Viskonti okončala je svoj život 1300. godine na inkvizicijskoj lomači. Razlog njene pogibije je bilo njeno prihvaćanje uloge ženskog Pape unutar jedne progresivne sekte. Ova interesantna karta se na žalost retko pojavljuje u modernim špilovima čiji se kreatori radije opredeljuju za fiktivni prikaz Izidine sveštenice.

MEDITACIJA TAROTOM

    Kao što je gore već napomenuto, Tarot može biti i predmet meditacije. Svrha takve meditacije je usmeravanje koncentrisane pažnje na nivo simboličke svesti koja se nalazi između ega i našeg unutarnjeg jastva. Same arkane bismo trebali doživljavati kao svojevrsne psihičke predajnike koji dovode predstave psihe u fokus naše svesti. Uobičajeno je da se ove predstave pojavljuju nekontrolisano kao haotične senzacije. Odličan primer za to su naši snovi. Tokom meditacije mi bismo znači trebali usvojiti naviku da sabiremo i uređujemo ovakve sadržaje u kontekstu nekog poznatog simboličkog sistema. Karl Gustav Jung je ovaj problem rešio na taj način da je poredio snove i vizije svojih pacijenata sa mitološkim i alhemijskim temama.
    Sama tehnika meditacije sa Tarot kartama uključuje prema Jungu svojevrsnu projekciju intime u svaku kartu. Kada u tome uspe, praktičar će biti u stanju da istražuje njenu suštinu, oseti njen simbolizam i razotkrije njeno skriveno značenje, naravno, putem termina koji odgovaraju njegovoj ličnoj psihičkoj strukturi. Neki meditativne tehnike zasnivaju na saznanjima modernih psihoterapeuta koji koriste vizuelizaciju u svojim terapijama. Evo opisa jedne tehnike. Reč je o meditaciji na kartu 'Sunce', a kao što ćete videti, ova meditacija se potpuno svodi na vizuelizaciju: 'Sunce se nalazi visoko iznad nas dok mi kročimo travnatom planinom. Ogroman stenoviti zid nam je iznenada prepećio put, ali mi znamo da se nalazimo na tajnom mestu i da će nam čistoća našeg srca i duše omogućiti da osvojimo ovaj vrh. Dvoje dece se pojavljuju pred nama, dečak i devojčica.  Oni započinju svoj ples obasjani svetlošću sunca. Osećamo kako sada i nas obasjava isto sunce, darujući nam energiju i sjaj'.Klik Gore na Sliku - Prikaz; Ponovni Klik - Brisanje

Tarot Karte i Njihovo TumačenjeTarot Karte i Njihovo Tumačenje - Ostali Tekstovi
Ponuda TemaPogledajte i ostale super zanimljive rubrike na sajtu
Verovali ili ne
Jeste li znali ovo?
Ludi svet
Molitva dana