Naslovni baner
Home Dugme
Meni
Novo na sajtu
Kratke Vesti
Omiljeno na sajtu
Kratke Vesti Evropa
Kratke Vesti Balkan
Kratke Vesti Sport

Tajno Kreiranje Budućnosti

    Svet je na ivici ekonomskog kolapsa. Veliki industrijski giganti otpuštaju radnike. Banke sa neukaljanom stogodišnjom tradicijom proglašavaju bankrot. Pred bankrotom su i mnoge do juče prosperitetne industrijske države koje više ne mogu da otplaćuju ogromne inostrane kredite. Irska, Island, Grčka, Portugalija, Kipar, Italija, Španija, SAD ...

Osmeh gore Osmeh na lice:  
    Penzijski i investicioni fondovi propadaju. Fabrike se zatvaraju. Jučerašnji bogataši su prisiljeni da kopaju po kantama za smeće, ne bi li se prehranili.
Talasi očaja miliona ljudi koji ostaju bez posla i prihoda, rezultiraju ogromnim porastom broja samoubistava. U takvoj atmosferi, okrenuti samo sebi i sopstvenom opstanku, ljudi ne razmišljaju mnogo o drugim stvarima. Političke manipulacije i decenijska šuškanja o Novom Svetskom Poretku se zaboravljaju, a jedino važno postaje kako preživeti.

NIŠTA NIJE SLUČAJNO

    Da li je globalna kriza slučajnost, posledica neumerenosti, ljudske gluposti i pogrešnih procena? Možda, ali kako to da se sličan scenario ponavlja uvek na isti način, sa istim posledicama? Ako se, međutim, prisetimo knjige istoričara i nekadašnjeg obaveštajca MI6 doktora Džona Kolmana, Hijerarhija zaverenika: priča o Komitetu 300 (Conspirators’ Hierachy: The Story of The Committee of 300) objavljene još 90-tih godina, globalna kriza polako počinje da dobija smisao. Dr Džon Kolman koji već godinama istražuje istoriju obaveštajnih agencija, u uvodu svoje knjige kaže: 'Dok sam radio kao profesionalni oficir tajne službe, često sam imao pristup krajnje poverljivim dokumentima.
    Tokom službe u Angoli u zapadnoj Africi gde sam se bavio političkim istraživanjima, video sam niz strogo poverljivih dokumenata sa neuobičajeno očiglednim sadržajem. Ljut i ogorčen, krenuo sam putem sa koga više nisam skretao, sa ciljem da otkrijem koja je to sila koja kontroliše Britansku i američku vladu i njima upravlja. Dobro sam poznavao tajna društva poput Kraljevskog instituta za međunarodne poslove, Veća za spoljne poslove, Grupe Bilderberg, Cionista, masona, Boljševizma, Rozenkrojcera i njihovih podružnica. Kao oficir tajne službe, pa i kao student, u Britanskom muzeju u Londonu sam ih sve detaljno proučio, baš kao i veći broj drugih poddruštava za koja sam verovao da su dobro poznata Amerikancima.
    Ali kada sam se 1969. vratio u SAD, otkrio sam da su društva kao Red Svetog Jovana Jerusalimskog, Rimski klub, Nemački fond Maršal, Fondacija Čini, Okrugli sto, Fabijanisti, Venecijansko crno plemstvo, Klubovi pakla i mnoga druga, potpuno nepoznata u Americi. Ili su, ako su i bili poznati, ljudi malo znali o njihovoj pravoj ulozi. Malo ili skoro ništa...
    Tokom 1969. i 1970, odlučio sam da takvo stanje izmenim, objavljujući biltene i kasete. Prilično me je iznenadilo kada sam posle toga otkrio koliki broj ljudi olako citira imena tih društava, kao da su im ona poznata od samog osnivanja. Iako nisu bili upućeni u temu, odbijali su da navedu izvor tih novootkrivenih podataka. U tom trenutku me je utešila pomisao da je imitiranje najiskreniji oblik laskanja.
    Uporan, nastavio sam svoja istraživanja uprkos ozbiljnim pritiscima, napadima na suprugu i mene, finansijskim gubicima, neprekidnom uznemiravanju, pretnjama i klevetama – ukratko, uprkos dobro osmišljenom i sprovedenom programu čiji je cilj bila moja diskreditacija, a sve pod patronatom državnih agenata i doušnika uključenih u mrežu 'hrišćanskih desničara', 'Pokreta za identitet' i desničarskih 'patriotskih' grupa. Ovi agenti su radili i još rade skrivajući se iza maske snažnog otpora judaizmu kao najvećem neprijatelju – bar oni žele da mi tako mislimo. Ti agenti doušnici rade pod rukovodstvom i patronatom jedne grupe homoseksualaca, koje
    Njihov program kleveta, laži, mržnje i dezinformacija o meni i onome što radim se nastavlja nesmanjenom žestinom. Otišli su čak tako daleko, da u poslednje vreme moj rad pripisuju drugim autorima. Ipak su svi njihovi pokušaji ostali bez očekivanih rezultata. Ja ću nastaviti da se bavim svojim istraživanjima sve dok ne skinem masku sa lica cele tajne paralelne vlade visokih krugova koja upravlja Velikom Britanijom i SAD.'
   Džon Kolman je 30. aprila 1981. objavio članak u kome se prvi put u SAD pominje postojanje Rimskog kluba kao subverzivnog tela tajne vlade Novog Svetskog Poretka - Komiteta 300. Podsetio je čitaoce na paralelu sa upozorenjem koje je nemačka vlada objavila kada se dokopala tajnih planova Iluminta. Institucija pod imenom Komitet 300 koji ima do sada 40 poznatih ogranaka i koji je vrhovno zapovedno telo koje vlada svetom već najmanje 100 godina je, kaže Kolman, ovaploćena u obliku Međunarodnog suda pravde u Hagu. 'Otvorena zavera protiv Boga i čoveka, koja uključuje porobljavanje većine ljudi koji opstanu na ovoj zemlji pošto ih snađu ratovi, kuga, masovna ubistva, nije baš dobro skrivena.
    U obaveštajnim krugovima agente uče da se tajna može najbolje sakriti ako to što želiš da sakriješ postaviš na vidno mesto. Evo primera koji govori u prilog toj činjenici: kada je 1938. Nemačka želela da sakrije svoj novi borbeni avion meseršmit, prikazala ga je u Parizu na tadašnjoj izložbi vazduhoplovstva. Dok su tajni agenti i špijuni tragali za podacima po rupama u stablima i iza razmrdanih cigala u zidovima, informacija koju su želeli im se smejala u lice.
    Paralelna tajna vlada sveta ne radi u vlažnim podrumima i tajnim prostorijama u podzemlju. Ona sebe stavlja u prvi plan, u Belu Kuću, u Kongres, u Dauning Strit broj 10 i Britanski Paralment. Ti su ljudi svima pred očima. Ti ljudi služe svetskoj vladi – Novom Svetskom Poretku.' Komitet 300, poznat i pod nazivom Olimpijci, po Kolmanu ne skriva lica svojih članova. 'Da li ste ikada videli kraljicu Elizabetu II kako otvara sednicu Britanskog parlamenta? Tada ste, u punom smislu, videli predsednicu Komiteta 300! Da li set ikada gledali čin preuzimanja dužnosti predsednika SAD? Tada ste u krupnom planu videli još jednog člana Komiteta 300. Problem je samo u percepciji. Ko su zaverenici koji služe silnom i svemoćnom Komitetu 300? Naši bolje informisani građani su svesni da zavera postoji i da su njena imena različlita: Iluminati, masoni, Okrugli sto, Milnerova grupa... Takvim građanima Veće za spoljne poslove i Trilateralna komisija predstavljaju veći deo onoga što im se ne sviđa kada je reč o unutrašnjoj i spoljnoj politici. Neki čak znaju da Okrugli sto, preko britanskog ambasadora u Vašingtonu, ima veliki uticaj na politiku SAD. Problem je pronaći prave, čvrste dokaze o izdajničkim aktivnostima članova te nevidljive vlade.

VIŠAK STANOVNIŠTVA

    Komitet 300 je odavno doneo odluku da svet mora da bude manji, znatno manji i bolji. Previše 'beskorisnih usta' troši prirodna bogatstva koja nisu neiscrpna, zato ih treba eliminisati. Industrijski razvoj utiče na porast stanovništva. Zato je potrebno potkopati Božiju zapovest ljudima da se množe i naseljavaju zemlju. Otuda su neophodni: napad na hrišćanstvo, postepen ali siguran raspad industrijskih država-nacija, uništenje stotina miliona ljudi koje Komitet 300 naziva 'viškom stanovništva' i eliminacija bilo kog državnika koji se usudi da stane na put globalnog plana Komiteta 300.'
   Dr Džon Kolman navodi 21 cilj koje su sebi postavili Iluminati i Komitet 300, ljudi iz senke koji vladaju svetom i kroje sudbinu država i nacija:
Uspostavljanje Jedne svetske vlade / Novog Svetskog Poretka gde su crkva i monetarni sistem ujedinjeni pod njihovom kontrolom. Jedna svetska vlada je počela da formira svoju crkvu 20-tih i 30-tih godina prošlog veka, shvativši da potreba za religijskim verovanjem, utkana u svest čovečanstva, mora da ima svoju spoljnu manifestaciju. Stoga su kreirali 'crkvu' koja će kanalistai to verovanje na način kako to njima odgovara.
Potpuno uništiti svaki nacionalni identitet i nacionalni ponos. To je primarni cilj koji se mora ostvariti ukoliko žele da koncept Jedne svetske vlade uspešno funkcioniše.
Obesmisliti i potpuno uništiti religiju, posebno hrišćansku religiju, uz izuzetak već pomenute njihove 'crkve'.
  Uspostaviti kontrolu nad svakom osobom pomoću kontrole uma i onoga što je Zbignjev Bžežinski nazvao tehnotronika, koja će stvoriti ljudske robote i sistem terora nezamislivih razmera.
Okončati industrijalizaciju i produkciju električne energije iz nuklearnih elektrana u okviru onoga što nazivaju 'postindustrijsko društvo nultog razvoja'. Kompjuteri i servisna industrija su prihvatljivi. Ono što ostane od američke industrije će biti prebačeno u zemlje kakva je Meksiko, gde postoji obilje jeftine robovske radne snage. Kako smo već videli 1993. godine, ovaj cilj je postao realna činjenica proglašenjem NAFTA – Severnoameričkog ugovora o slobodnoj trgovini. Nezaposleni u SAD će, sa početkom industrijskog uništenja postati ili opijumski ili kokainski zavisnici, ili će postati samo obična statistika u procesu eliminacije viška populacije.
Ohrabrivati upotrebu droge i na kraju je legalizovati, a pornografiju proglasiti 'oblikom umetnosti' koja će postati široko prihvaćena i krajnje uobičajena. Uništiti, uništiti i uništiti
Depopulacija velikih gradova prema planu koji je svojevremno smislio režim Pola Pota u Kambodži. Potove genocidne planove je osmislila jedna amrička istraživačka fondacija, inače deo Rimskog kluba, a nadgladao ih je Tomas Enders, visokopozicionarani zvaničnik Stejt Dipartmenta.
Sprečavanje svakog naučnog razvoja, osim onoga koji ide u korist Iluminatima. Posebna meta je nuklearna energija koja se koristi u mirnodopske svrhe. Komitetu 300 posebno su omraženi eksperimenti iz oblasti fuzije, koje iluminatski mediji stoga u javnosti podvrgavaju podsmehu i preziru. Razvijanje fuzionog procesa bi oduvalo koncept Iluminata o 'ograničenim prirodnim resursima' pravo kroz prozor. Fuziona baklja, pravilno korišćena, mogla bi da stvori neograničene i pri tom slobodne prirodne resurse, čak i od najobičnijih supstanci. Primena fuzione baklje bi doprinela boljitku čovečanstva na način koji šira javnost još uvek nije shvatila. Čovek treba jasno da razume zašto je nuklearna energija tako omražena u jednom delu sveta i zašto je lažni pokret 'za očuvanje okoline' čije je osnivač i finansijer Rimski klub, krenuo u rat protiv nuklearne nergije. Uz nuklearnu energiju koja daje obilje jeftine električne energije, zemlje Trećeg sveta postupno bi postale nezavisne od američke pomoći i pretvorile bi se u suverene i nezavisne države. Električna energija iz nuklearnih izvora je pravi ključ pomoću koga bi zemlje Trećeg sveta izašle iz zaostalosti, stanja u kome, po zapovesti Komiteta 300, moraju da ostanu. Manja pomoć znači manji nadzor MMF (Međunarodni monetarni fond) nad prirodnim bogatstvom neke zemlje. Upravo je ova zamisao – da bi zemlje u razvoju mogle da uzmu svoju sudbinu u sopstvene ruke, nezamisliva Rimskom klubu i njegovom nalogodavcu, Komitetu 300.
Da se do 2050. godine, ograničenim ratovima u naprednijim državama a izgladnjivanjem i bolestima u državama Trećeg sveta, izazove smrt tri milijarde ljudi koji se smatraju 'beskorisnim ustima'. Komitet 300 (Iluminati) je angažovao Sajrusa Vensa da napiše kako sprovesti takav genocid. Vensov rad je objavljen pod naslovom Globalni izveštaj 2000, a prihvatili su ga i odobrili za primenu u ime američke vlade tadašnji predsednik SAD Džimi Karter i državni sekretar Edvin Maski. Po preporuci ovog Izveštaja, do 2050. godine će populacija SAD biti smanjena za 100 miliona ljudi.
Oslabiti moralno tkivo nacija i demoralizovati radnike iz radničke klase stvaranjem masovne nezaposlenosti. Kako se poslovi gube i nestaju zahvaljujući politici postindustrijskog nultog rasta koju je osmislio Rimski klub, izveštaj predviđa demoralizaciju i obeshrabrenost radnika koji rezultiraju masovnom odavanju alkoholu i drogama. Mlade treba ohrabrivati putem rok muzike i droga da se bune protiv postojećeg stanja, na taj način podrivajući i konačno uništavajući porodičnu zajednicu. U tom smislu, Komitet 300 je angažovao Institut Tavistok da pripremi plan kako postići ovaj cilj. Tavistok je naredio istraživačkom odeljenju Stenforda da pod rukovodstvom profesora Vilisa Harmona obavi posao. Njihov rad je kasnije postao poznat pod imenom Zavera Vodolija. Robovi 'verskih sloboda'.
Ljude širom sveta sprečiti da sami odlučuju o svojoj sudbini izazivanjem krize za krizom, a zatim 'rešavanjem' tih kriza. Time će se nacije demoralizovati i zbuniti do te mere suočeni sa previše izbora, da će upasti u masovnu apatiju. U slučaju SAD, agencija za upravljanje krizama već uveliko radi. Ona se zvanično zove Federalna agencija za krizne situacije (FEMA), čiji je postojanje prvi put zabeleženo 1980. (Opšte je poznato da je FEMA obavila katastrofalno svoj zadatak nakon udara uragana Katrina i uništenja Nju Orleansa, kada su stotine hiljada ljudi bile prepuštene sami sebi. A možda je to i bio cilj...)
Stvoriti nove kultove i nastaviti sa podsticanjem kultova koji već funkcionišu, gde su uključeni gangsteri sa muzičke scene kakvi su Roling Stonsi (gangsterska grupa koju posebno favorizuje Evropsko Crno Plemstvo) i sve rok grupe koje je stvorio Institut Tavistok, počevši od Bitlsa pa nadalje.
Nastaviti sa jačanjem kulta hrišćanskog fundamentalizma koji je započeo sluga britanske Istočnoindijske kopanije Darbi, što će se zloupotrebiti za jačanje Izraela i ubeđivanja Jevreja u istinitost mita o 'izabranom narodu' kao i i za izvlačenje novca. Hrišćanski fundamentalisti bi donirali ogromne sume novca, verujući da ih daju u religiozne svrhe u cilju daljeg jačanja hrišćanstva.
Dodatno pojačati širenje religioznih kultova kakvi su Muslimansko bratstvo, Muslimanski fundamentalizam, Siki...Sprovoditi istovremeno eksperimente kontrole uma kakve su primenjivali Džim Džons (vođa kulta Hram naroda koji je naredio masovno samoubistsvo članova kulta) i Semov Sin (masovni ubica koji je vervao da je Satanin sin). Ništa ne znači činjenica da je pokojnog Homeinija, imama koji je zbacio iranskog šaha stvorila britanska vojna obaveštajna služba Mi6. Detaljni plan o uspostavljanju Homeinijeve šerijatske vlasti u Iranu je korak po korak sprovela američka vlada.
Širiti ideje o 'verskoj slobodi' po svetu kako bi se potkopale postojeće religije, naročito hrišćanstvo. Ovo je počelo sa 'Jezuitskom teologijom oslobođenja' kojom je okončana vladavina porodice Somoza u Nikaragvi, a zatim se nastavilo uništavanjem El Salvadora i ratom koji je je trajao više od četvrt veka. Revolucionarne aktivnosti su pokrenute i u Kostariki i Hondurasuzahvaljujući jezuitima. Veliku medijsku pažnju je svojevremno privuklo ubistvo četiri časne sestre Misije Meri Nol (misija je, inače, aktivno angažovana u širenju komunizma i takozvane teologije oslobođenja) u El Salvadoru. Četiri časne sestre su bile subverzivni komunistički agenti, a salvadorska vlada je prikupila obimne i verodostojne dokaze o njihovim aktivnostima. Američki mediji su, međutim, potpuno ignorisali ove dokumente koji govore o ulozi časnih sestara u podrivanju legitimne vlasti u zemlji. Ni jedan reč o tome nije objavljena. Pripadnice Misije Meri Nol su, inače, prisutne u mnogim zemljama, a odigrale su vodeće uloge u širenju komunizma u Rodeziji, Mozambiku, Angoli i Južnoj Africi. Kolaps ekonomijei obrazovanja.
Izazvati totalni kolaps svetskih ekonomija i pokrenuti totalni politički haos.
Preuzeti kontrolu nad spoljnom i unutrašnjom politikom SAD.
Pružiti najveću podršku nadnacionalnim institucijama kakve su UN, Međunarodni monetarni fond, Banka za međunarodno poravnanje, Svetski sud i, koliko god je to moguće, smanjiti efikasnost lokalnih institucija postepenim uvlačenjem istih pod okrilje UN.
Prodreti u svaku vladu širom sveta i raditi unutar nje kako bi se uništio suvereni integritet nacije koju ona predstavlja.
Organizovati svetsku terorističku organizaciju i pregovarati sa teroristima kad god se dogode terorističke aktivnosti. Setimo se da je upravo Betino Kraksi ubedio italijansku i američku vladu da pregovaraju sa teroristima Crvenih Brigada koji su kidnapovali italijanskog premijera Alda Mora i američkog generala Dozijera. Kao dodatak, Dozijeru je striktno naređeno da ne govori nikome o tome šta mu se dogodilo. Ako prekrši naređenje, postaće samo još jedan primer kako se postupa sa neposlušnicima kakvi su bili Aldo Moro, Ali Buto i general Zia ul Hak, sa kojima se obračunao Henri Kisindžer. Jer, dva prva cilja Komiteta 300 bili su Italija i Pakistan. Pokojni italijanski predsednik vlade Aldo Moro, bio je prvi državnik koji se odupro nultoj stopi rasta i planiranom smanjenju broja stanovnika njegove zemlje, čime je na sebe navukao gnev Rimskog kluba koji je od Olimpijaca (Komitet 300) dobio zadatak da sprovede pomenutu politiku. Tokom istražnog procesa 1982. godine, u Rimu, bliski Morov prijatelj je svedočio da je pokojnom predsedniku italijanske vlade pretio agent Kraljevskog Instituta za međunarodne poslove koji je bio član Komiteta 300, a istovremeno i američki ministar spoljnih poslova – Henri Kisindžer. Alda Mora su 1978. godine oteli pripadnici Crvenih Brigada i kasnije su ga ubili. Na suđenju je nekoliko članova ove organizacije potvrdilo da im je poznata činjenica da je u Morovo ubistvo bio upleten neko iz visokih američkih političkih krugova. Kada je pretio Aldu Moru, Kisindžer sigurno nije sprovodio američku spoljnu politiku, nego je radio prema naređenjima Rimskg kluba – tela koje je potčinjeno Komitetu 300 i koje se bavi spoljnom politikom. Svedočenje Morovog prijatelja je odjeknulo u sudnici poput bombe, a prenela ga je italijanska štampa. Ipak, ni jedna reč o tome nije preneta u američkim medijima, bilo da je reč o radiju, televiziji ili novinama. Činjenica da je italijanski predsednik vlade Aldo Moro decenijama bio vodeći političar, da je otet u sred bela dana u proleće 1978, da su mu svi telohranitelji hladnokrvno ubijeni nije smatrana vešću vrednom objavljivanja, čak ni uz podatak da je u tom zločinu učestvovao sam Kisindžer! Ili je tišina nametnuta upravo zbog Kisindžerove umešanosti? Morovom smrću uklonjena je prepreka destabilizaciji Italije, a istovremeno, kao što danas znamo, omogućeno sprovođenje zavereničkih planova za Bliski istok – Zalivskog rata koji je započeo 14 godina posle ovog ubistva. Kisindžerova uloga u destabilizaciji SAD kroz tri rata – bliskoistočnog, korejskog i vijetnamskog, dobro je poznata, kao i njegova uloga u zalivskom ratu, u kome su vojnici SAD delovali kao plaćenici Komiteta 300 kako bi Kuvajt vratili pod nadzor Komiteta 300 i u isto vreme Irak pretvorili u primer malim zemljama da ne bi došle u iskušenje da odlučuju o sopstvenoj sudbini. Kisindžer je pretio i Ali Butu, predsedniku suverene države Pakistan. Butov greh je bio u tome što je zagovarao nabavku nuklearnog oružja za svoju zemlju. Buta je 1979. pravno uništio predsednik Ministarstva za spoljne poslove Pakistana, general Zia ul Hak. Nekoliko godina kasnije, general je i sam platio životom, pošto se umešao u rat koji je besneo u Avganistanu. Njegov avion je pogođen niskofrekventnim električnim pulsom odmah po uzletanju, posle čega se srušio. Sprovodeći naređenje Komiteta 300 i eliminiđući generala ul Haka, Rimski klub je bez ikakve griže savesti žrtvovao i živote brojnih američkih alužbenika koji su bili u istom avionu.
Preuzeti kontrolu nad obrazovanjem u Americi, sa namerom i svrhom da se ono potpuno uništi. Sve gore od goreg 'Rimski klub je vrhovna zaverenička organizacija, brak između anglo-američkih finansijera i starih evropskih porodica crnog plemstva, posebno londonskog, venecijanskog i đenosvkog plemstva. Ključ uspešne kontrole sveta je njihova sposobnost stvaranja divljih ekonomskih recesija i kriza i upravljanje recesinama i krizama. Komitet 300 podstiče socijalne nemire na svetskom nivou, posle kojih sledi recesija kao ublažavajuća priprema za predstojeće ozbiljnije stanje. Čini se da Komitet veliki deo svojih važnih odluka koje se tiču čovečanstva temelji na filozofiji poljskog aristokrate Feliksa Džjeržinskog, koji je smatrao da je ljudski rod tek malo iznad stoke. Kao blizak prjatelj britanskog tajnog agenta Sidnija Rajlija (Rajli mu je, u stvari bio kontrolor tokom prvih godina boljševičke revolucije), često se poveravao Rajliju u pijanom stanju. Tokom jedne pijanke je rekao Rajliju: 'Čovek nema nikakvu važnost. Vidi šta se dešava kada ga izgladniš. Počne da jede svog mrtvog druga da bi preživeo. Čoveka zanima samo sopstveno preživljavanje. Samo to je važno.'
    Knjiga dr Džona Kolmana je objavljena 90-tih godina. Od tada do danas se svetu dogodilo mnogo toga što ide u prilog njegovim tvrdnjama o ciljevima tajne svetske vlade. Dovoljno je samo prelistati svetsku i domaću štampu. 'Prirodne' katastrofe haraju planetom, uništavajući poljoprivredne resurse i donoseći glad i očaj. Učestale havarije na nuklearnim elektranama, počevši od Černobilja do Japana. Porast sumnjivih epidemija novih smrtonosnih bolesti u zemljama Trećeg sveta. Etiopija kao najdrastičniji slučaj izgladnjivanja jedne zemlje. Geopolitički haos na Bliskom istoku, Južnoj Americi, u Africi, na Balkanu. Urušavanje evropske i američke industrije. Nezamislivi porast nezaposlenosti. Sveopšta apatija i degradacija sistema moralnih normi. Razaranje porodičnih vrednosti. Brisanje nacionalnog identiteta evropskih država u korist anacionalnih 'evropskih vrednosti'. Slom finansijskih institucija. Zatiranje i menjanje istorijskih činjenica. Kontrola prirodnog bogatstva država širom sveta od strane multinacionalnih kompanija. Nametanje nesigurnosti i straha kao načina kontrole stanovništva.
   Ispiranje mozgova ljudima bljutavim tv porukama i njihovo pretvaranje u kodirane i uslovljene ljudske robote. Smrt hiljada i hiljada nesvesnih žrtava. Zastrašivanje potencijalnim katastrofama i 'predstojećim smakom sveta'. Planeta u haosu, u kome samo najbogatiji opstaju.¦ Klik Gore na Sliku - Prikaz; ¦ Ponovni Klik - Brisanje

Novi Svetski PoredakNovi Svetski Poredak - Ostali Tekstovi
Ponuda TemaPogledajte i ostale super zanimljive rubrike na sajtu
Vic Ovog Dana
Verovali ili ne
Jeste li znali ovo?
Ludi svet
MoLitva dana
Testiranje Refleksa
Mesec i Njegove Mene
Testirajte Reflekse