Naslovni baner
Home Dugme
Meni
Novo na sajtu
Kratke Vesti
Omiljeno na sajtu
Kratke Vesti Evropa
Kratke Vesti Balkan
Kratke Vesti Sport

Snovi - Poruke Onostranog

   Ogromno prostranstvo sna obuhvata trećinu vremena koje je svakome od nas dodeljeno na ovoj planeti i ovom životu. Ono nudi beskrajni niz zanimljivih, zastrašujućih, uzbudljivih slika i prizora, koji odražavaju naš stav prema sebi, drugima i svetu oko nas. U snu se mogu videti slike koje čovek nikad ranije nije video i posetiti mesta u kojima nikad nije bio ...

Osmeh gore Osmeh na lice:  
    Šta je to što vidimo u našim snovima i da li nam oni mogu predskazati budućnost? Tumačenja snova i sanovnici nastaju upravo kao pokušaj da se da odgovor na to pitanje. Obrazovanje nas je u dugom periodu učilo da vladamo po zakonima razuma, da pojave odmeravamo sa 'za' i 'protiv'.
Iracionalno se odbacivalo, iako je životuporno dokazivao kako je potrebno nešto više od logike da bi se događaji razumeli. Često se slušalo o neobičnim doživljajima koji su se odigravali u snovima. Uvek su to bili čudni snovi, koji se nisu pričali drugima da snevači ne bi bili proglašavani čudacima i ismejavani od svoje okoline. Negativno shvatanje društva prema tim fenomenima, uslovljeno vaspitanjem i neznanjem, ostavljalo je te ljude u uverenju da se to dešava samo njima. Otuda i strah koji je tada nastajao. Biće potrebno još vremena da bi ljudi prihvatili tu jo uvek nepoznatu dimenziju u sebi.
    Međutim, danas se situacija ipak menja. Tradicionalna slika vračare nagnute nad staklenom kuglom, skrivene u mraku svoje sobe, sada je samo prošlost. Sve je više onih koji se interesuju za te fenomene. Naučnici više ne zaziru od susreta sa iracionalnim i mističnim. Oni se vraćaju ideji Boga. Nauka se ne prihvata više kao jedini način potpunog objašnjenja sveta. Došlo se do saznanja da se ličnost ne može više odvajati od svoje duhovne dimenzije.
    Tokom spavanja svaki čovek sanja četiri do pet puta. Dužina sna kreće se do dvadeset minuta. San je puno puta skriven i obično ga se ne sećamo. Često čujete kako neki kažu da retko sanjaju, što naravno nije tačno. Nauka je danas uspela da fizički snimi san i dođe do interesantnih rezultata. Spavanje ispunjeno snovima veoma je značajno za telesni i psihološki odmor, a bez sanjanja, čak i posle najdubljeg neometanog spavanja, nećemo se osećati odmornim.
    Laboratorijska ispitivanja vršena na ljudima pokazala su koliko je san neophodan čoveku. Naime, ako se čoveku u toku spavanja onemogući da sanja, simptomi su isti kao i kod osobe kojoj je uskraćeno spavanje. Može doći i do priviđenja u budnom stanju, pošto se snovi i na taj način nadoknađuju.     Ako je čoveku tokom spavanja uskraćen san nekoliko dana, onda, kada mu se ponovo omogući da normalno spava i sanja, broj snova se udvostručuje. Takođe, gube se simptomi nesanice. Moglo bi se reći da je spavanje odmor za telo, a sanjanje odmor za dušu.
    Mnogo je rečeno o značaju snova. Poseban utisak ostavljaju reči jednog slepog čoveka, koji je na primedbu svojih ukućana da pomalo dosađuje stalnim pričama o tome šta sanja, odgovorio: 'Ali ja vidim samo kad sanjam'. njemu su snovi omogućili da ne živi u stalnom mraku.

ŠTA JE SAN

    U staroj knjizi mudrosti piše da je Bog stvorio snove da bi ljudima pokazao put kada ne mogu videti budućnost. Novalis kaže da su snovi doprineli kulturi i obrazovanju čovečanstva, Geta - da sve što čovek želi mora najpre da odsanja, a Paskal se pita: 'Zar život nije samo san iz koga se budimo kada umremo'! Nerval tvrdi: 'San je drugi život'. Dostojevki nam poručuje da su snovi vizuelni i čulni izraz naših najdubljih potisnutih želja, a za Junga je sam samo spoznaja, spontana i simbolička, pravog stanja nesvesnog.
    Poruka sna je često prikrivena i otuda potreba za tumačenjem i njegovom analizom. Tumačenje snova staro je koliko i sam ljudski rod. Najstariji pisani pragovi potiču još od pre 2000 godina pre nove ere. Na starim papirusima dato je tumačenje oko 2000 različitih snova. Tematika opisanih snova je začuđujuće slična snovima koji se i danas sanjaju i obuhvata sve stvari i teme oduvek značajne za ljudski rod. To su: rađanje, smrt, ljubav, poslovi... Sve do pojave Frojda, tvorca psihoanalize i naučnog tumačenja snova, objašnjenje snova putem simbola bilo je i jedini način.
    Stari sanovnici, prema Frojdovoj podeli, pripadaju metodi laičkog tumačenja snova, koje bi se moglo nazvati metodom šifrovanja, pošto se sa snom postupa kao sa nekom vrstom tajnog pisma u kome se svaki simbol menja, prema utvrđenom ključu, u neki drugi simbol sa poznatim značenjem.
    Frojd kaže: 'Nijednog trenutka ne smemo posumnjati u to da su metode laičkog tumačenja snova neupotrebljive za naučno raspravljanje o snu. Čovek bi bio u iskušenju da da za pravo filozofima i psihijatrima i da zajedno sa njima izbriše problem tumačenja snova kao neki imaginarni zadatak.
    Ali, ja sam stekao jedno bolje saznanje. Morao sam uvideti da je ovde opet reč o jednom od onih, ne tako retkih slučajeva, u kojima izgleda da se jedno prastaro, tvrdoglavo održavano, narodno verovanje više približilo istini, nego što je to uradio sud neke nauke koja danas važi. Moram priznati da san ima neko značenje i da je moguć naučni postupak tumačenja snova'.
   
TUMAČENJE SNOVA

    Šta je simbol? Na nivou subjekta, on predstavlja lično iskustvo. U širem smislu, on predstavlja neku vrstu kolektivne svesti, arhetip koji se ogleda kao univerzalna urođena ili nasleđena psihička struktura. Simbol ima i posredničku ulogu. On povezuje san i javu, svesno i nesvesno, ujedinjuje te suprotnosti i omogućuje šoveku da upozna sebe i svet u kome živi, kako se ne bi osećao strancem.
    Ako već počnete da se bavite snovima, zbog njihove osobine da se brzo zaboravljaju, počnite da ih zapisujete. U relativno kratkom vremenu od nekoliko meseci, otkrićete simbole i njihova značenja koja važe samo za vas. Vam poznati likovi iz života, koji kada se pojave u snu i predskazuju nešto dobro ili loše, ne mogu biti simboli iz sanovnika. Svako stvara svoje simbole. naravno, postoje simboli koji su kolektivno prihvaćeni i oni čine sadržaj sanovnika. Značenje simbola određuje i pripadnost jednom narodu, otuda i različita tumačenja jednog istog simbola. Nije isto tumačenje krave za jednog Indijca, gde je krava sveta životinja, i za jednog američkog farmera.
    Pojedina tumačenja nastala su u određenom periodu i bila vezana za konkretne običaje i radnje. Pletena korpa, u srednjem veku, u koju je upadala odrubljena glava, predstavljala je simbol smrti. Danas ima drugačije značenje. I godine snevača su važne, posebno tamo gde simbol ima i seksualno značenje. U mlađim godinama, kada je seksualna energija jedna od dominantnijih, treba prihvatiti takvo tumačenje, dok kod starijih osoba, kod kojih dominira stvaralačka energija, tumačenje ima drugi smisao. San će najčešće, nepogrešivo, odraziti stanje u kome se nalazite, vaše brige, strahove i želje vezane za vaše bližnje.
    Proročkih snova ima, ali su oni mnogo ređi, što je i naučno potvrđeno. Kao što ni svi ljudi nisu vidoviti, tako i svaki san ne znači predskazanje. Možda će neki biti razočarani ovim saznanjem, ali nas ono istovremeno oslobađa straha. U svakom slučaju, san nas upozorava i sugeriše da što pre izađemo iz nekog lošeg stanja. Da snovi govore o našem unutrašnjem stanju, pogotovo važi za one koji se često ponavljaju. Oni nose neku skrivenu poruku, pa nas ponavljanjem upozoravaju da još uvek nismo otkrili njihovo značenje.
    Najčešće se govori o snovima koji imaju nepovoljno tumačenje. Njih je i najviše u sanovnicima. Manje je snova, a samim tim i tumačenja, koja govore o lepim vremenima. Možda je i važnost sna upravo u tome što nas upozorava da menjamo nešto u našem životu, ili da spremnije dočekamo događaje koji mogu da nas povrede na neki način. Snovi mogu da nam ukažu na neku pritajenu bolest, posebno bolest psihičke prirode, koje još uvek nismo svesni.
    Oni koji na javi imaju izraženiju intuiciju, češće imaju proročke snove. Sanovnici su i nastali prvenstveno kao pokušaj da se otkriju te tajne, da se sazna nešto o ljudskoj sudbini, za koju mnogi kažu da je unapred zacrtana. Možda je i dobro što se ti snovi ređe javljaju, jer bi, u suprotnom, to bilo preveliko opterećenje za čoveka. Možda i zaboravljanje snova postoji zbog toga. I kada ga se jasno sećamo, kada se probudimo, san jednostavno nestaje iz našeg sećanja i skoro je nemoguće ponovo ga prizvati.
    U našem narodu se kaže: 'Od snova se ne živi'. Postoje dva slučaja kada dolazimo u iskušenje da odustanemo od tumačenja sna. Nekada je on tako zapetljan i besmislen da, koliko se god trudili, ne uspevamo da uhvatimo neku nit i pravac kojim bi krenuli u njegovo razjašnjavanje. Ne treba se ni previše truditi, jer ima i snova koji ništa ne znače. Sanovnik nam neće biti od koristi i onda kada je san izazvan nekim našim stanjem ili postupcima. Problem kojimsmo mi na javi jako opterećeni nastaviće se i u snu, ali onda san nema značenje predskazanja.
    Od tumačenja snova treba odustati i kada jasno vidimo događaje i vezujemo ih za određene osobe. To što se odigralo u snovima vrlo brzo će se odigrati i na javi. Takvi proročki snovi uglavnom se prepoznaju. Neobićno uverljivi i živi, ponekad se posle buđenja nastave snoviđenjem. Tada više ne znamo gde prestaje san a počinje java. Ima snova koje nećete protumačiti ni jednom od postojećih tehnika laičkog tumačenja snova. Oni se mogu pravilno shvatiti samo naučnom psihoanalizom i, ako ste već krenuli da se bavite tumačenjem snova, naophodno je poznavati bar osnovna načela.

        Jedno od najčešćih pitanja u vezi snova odnosi se na sanjanje pokojnika i situacije vezane za smrt uopšte. Saznanja govore da kod tumačenja takvih snova veliku ulogu ima  i odnos koji je postojao između snevača i pokojnika dok je bio živ. Ukoliko su to bile nama drage osobe, u snovima se javljaju onda kada se nalazimo pred nekim iskušenjima i njihova je uloga da nas upozore, da nam ukažu na neka neprijatna događanja koja su pred nama, kao što su i za života bili tu da nam pomognu kada je to bilo potrebno. Neko ih pogrešno doživljava kao zlokobne likove koji nam donose neprijatnosti, pa se često izražava i čuđenje zašto je to tako kada su za života te veze bile jako dobre. Tu je došlo samo do zamene teza. Pokojnici nisu zlokobne pojave, već i dalje naši zaštitnici, koji nam daju do znanja da nas očekuje nešto loše i ako ih tako doživimo, onda imamo mogućnost da izbegnemo ili umanjimo posledice. U svim tumačenjima u kojima mrtvi govore, naglašava se da je sve što mrtvi kažu istinito, jer stanuju u kući istine.
    Psihoanalitičarsko tumačenje govori da se snovi koji predskazuju retko kad odnose na stvarnu fizičku smrt, već na umiranje osećanja ili nekog sadržaja. Strašan san o smrti deteta ili njegovo nestajanje, dešava se uglavnom u periodu puberteta deteta, kada se ono osamostaljuje, udaljava od roditelja. Smrt prijatelja nam govori da je tom prijateljstvu kraj. Svoju smrt sanjati, znači kraj jednog načina života i razmišljanja. No, slični snovi kod različitih ljudi ne daju uvek iste rezultate. Svako će najbolje sam protumačiti ovakav san koristeći i iskustva drugih, ali ih i prilagođavati konkretnoj situaciji.
    Postoji mišljenje da je san telepatska emisija, a da je telepatski odnos prirodna vrsta komunikacije u krvnom srodstvu. To praktično znači da se poruke mogu prenositi i primati u elektromagnetskom polju moždanih talasa. Ispitivanja koja su vršena potvrđuju da su ljudi mnogo više telepatski povezani nego što se pretpostavljalo. Ima dosta primera koji potvrđuju da događanje u snu može biti izazvano telepatskom emisijom. Majka i beba u stomaku komuniciraju upravo tim putem.

ŠTA ZNAČI SANJATI ODREĐENE SIMBOLE

    Mnoga tumačenja su usko povezana sa mitovima i legendama. Mit je simbolička prostorno-vremenska struktura. Postoji mišljenje da je san oblik očuvanja mita. Simbol rezanja kose se u sanovnicima objašnjava kao gubitak snage, moći i dostojanstva. Samson, izrailjski narodni junajk koji je zadavao velike jade neprijatelju, imao je snagu i moć, sve dok mu ljubavnica Dalila nije odrezala kosu na spavanju. Tada je zarobljen, oslepljen i zatočen. Po sanovnicima, nije dobro ni ogledati se. U grčkoj mitologiji Narcisu, sinu boga Kefisa, prorekli su da će dugo živeti ako ne bude video svoj lik. Ugledavši se jednom na površini vode, zaljubio se u sopstveni lik i od ljubavne žudnje umro. Izraz 'narcis' koristimo za čoveka zaljubljenog u samog sebe, pa otuda i u sanovnicima loše tumačenje ovog pojma. Zmija ima seksualnu simboliku, ne samo zbog svog oblika, već i zbog onoga što je uradila po Bibliji - navela Adama i Evu na greh.
    Biti go i bos odavno se tumači kao znak materijalnih problema. I u narodu se kaže za nekoga ko propadne finansijski da je 'ostao go i bos' ili 'i gaće je izgubio'. I danas za čekove koje puštamo koristimo izraz 'pokriven' ili 'nepokriven', zavisno od stanja na računu. Mnoga rešenja naših snova su tu pored nas, samo ih se treba setiti, tako da nam sanovnik nije uvek potreban.
    Kada osetite potrebu da se nekim snom posabavite, krenite ovim redom. Probajte da se što bolje setite priče sna i da uočite što više karakterističnih simbola. Ako je san takav da obiluje detaljima, a vi ih upamtili, najbolje je da ih zapišete i to onim redom kako su se i u snu pojavljivali. Redosled je ponekad vrlo važan. Kada ste to uradili, u sanovniku potražite rešenje za svaki simbol. Brzo ćete uočiti da svi, ili skoro svi, simboli iz jednog sna imaju isti predznak - povoljan ili nepovoljan - i da prate jednu misao. Podrazumeva se da u tom trenutku budete svesni svoga života u danima koji su prethodili snu. Svi vaši uspesi i neuspesi, radosti i tuge, strahovi i brige mogu biti predmet sna koji se upravo nalazi pred vama. Desiće se da, na početku ili na kraju, imamo tumačenja koja se razlikuju od ostalih u opštem smislu, a to znači da iz nekog lošeg perioda ulazimo u nas povoljnu fazu, gde će se naći rešenje i izlaz iz postojeće situacije.
    Kada imate pred sobom sve simbole iz jednog sna, videćete da jedan simbol pojedinačno ne može da da odgovor kakva je poruka sna. Evo i jednog jednostavnog primera. Jedan čovek je ispričao svoj san: 'Sanjam da jašem belog konja koji brzo trči, kao da leti. Idemo putem koji vodi na jedno brdo i kada smo stigli skoro do vrha, konj pada i ja padam sa njega na zemlju. Toda trenutka se budim'. U ovom snu imamo više simbola čije tumačenje treba potražiti u sanovniku. 'Beli konj' - u snovima gde se jasno sećamo boje ona dolazi u prvi plan, dok objekat dobija sekundarno značenje, ali svakako i to treba pogledati. Imamo i simbol 'jahati' kao i simbol 'brdo'. Možemo pogledati i simbol 'leteti'. Evo šta nam oni pojedinačno kažu. Bela boja - predstoji ti beda; Jahati konja - zakasnićeš sa nekim poslom; Biti zbačen - uzalud preduzimaš neke poslove; Na brdo ići - briga predstoji; Letenje - uglavnom se tumači povoljno, ali u mitu o Dedalu i Ikaru vidimo da je za Dedala spas, dok je za Ikara bilo tragično. Od najstarijih tumačenja ostalo je da je jahati belog konja zlokobno. Jahač na belcu pojavljue se onda kada bi se moglo desiti nešto opasno i zlokobno. Smrt jaše na belom konju. Vidimo da svi simboli iz ovog sna imaju nepovoljno značenje. Sutradan, posle sna, čovek je doživeo tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je, srećom, prošao sa lakšim telesnim povredama. I ovaj primer potvrđuje da kad se govori o smrti, ne znači bukvalno da će neko izgubiti život.
    Ako vam se desi da neki san ne možete da protumačite, ili da tumačenje ne daje neki logičan odgovor, pratite svoje snove narednih dana. San se može nastaviti drugim snovima koji su vremenski bliski, a kruže oko iste teme, bez obzira koliko raznovrsne forme i slike može poprimiti njihov izraz. Snovi iz istog razdoblja govore o istim stvarima, pa kao što puno puta jedan simbol ne može da da rešenje, tako i jedan san ne daje uvek konačan odgovor. Možda će u sledećem snu biti rešenje i prethodnog sna i tek onda ćemo shvatiti poruku koja nam je upućena.
    Ima snova koji se nadovezuju na neki događaj iz prethodnog dana ili događanja koja su se desila neposredno pre sna. Sastav takvog sna omogućava da se bez većih teškoća uoči veza. Uglavnom se radi o događajima koji na javi nisu do kraja završeni ili osmišljeni. Poznato je da šahisti po prekidu partije sanjaju naredne poteze, ili da su mnoga naučna otkrića nastala baš u snovima. Mnoge su se ideje rodile u snu i mnoge priče i pesme u njemu su nastale.
    Tekst: S. Ivković
Vic Ovog Dana
Verovali ili ne
Jeste li znali ovo?
Ludi svet
MoLitva dana
Testiranje Refleksa
Mesec i Njegove Mene
Testirajte Reflekse