Naslovni baner
Home Dugme
Meni
Novo na sajtu
Omiljeno na sajtu

Što Dalje Od Magije

     Kaju Se Mnogi, Ali Kasno. Bilo kakvo bavljenje magijom je nezakonito mešanje u tuđu sudbinu i skupo se karmički plaća. Ovaj tekst je namenjen da bi se svi informisali o zlu magije, da bi se odvratili od bavljenja sa njom, kao i da bi se zaštitili od njenih pogubnih uticaja.

Osmeh gore Osmeh na lice:  
   Imao sam prilike da sretnem mnogo ljudi koji su godinama patili od neke bolesti, lečili se kod različitih lekara, u različitim bolnicama, na njima su isprobavali različite lekove, ali efekta ili nije bilo, ili je bio privremen. Malo je onih koji shvate da ime se dešava nešto neprirodno, nešto neobjašnjivo.
Posle dugogodišnjih stradanja i hoda po mukama, neki od njih slučajno ili uz mnogo truda ipak dolaze kod stručne osobe koji utvrđuje da je razlog oboljenja crna magija.
    Čak i neki lekari, shvativši da nisu u stanju da izleče svog pacijenta, i sami ga upučuju da preduzme lečenje koje se razlikuje od metoda tradicionalne medicine. Problem je, međutim, u tome što čeovek ne zna kuda da krene i kome da se obrati za pomoć. Veliki je broj šarlatana i pseudoiscelitelja koji koriste ljudsku tragediju za lično bogaćenje. Pa ipak, kuda krenuti?
    Treba reći da, mada retko, postoje i takvi ljudi koji već pri prvom susretu mogu da vam kažu da li vašu bolest treba da leči lekar ili je u pitanju magija i koliko je štete njeno dejstvo nanelo vašem organizmu. Pravi vidovnjak može do detalja da vam opiše vaš dom, da kaže gde je eventualno postavljena ili zakopana magija.
    Kada je magija slabija, vi sami treba da pokušate da je pronađete. U ostalim slučajevima treba da je pronađe i uništi sam vidovnjak. Jedini siguran način za uništavanje magije je da se ona otkrije, da se izvadi i da se baci u tekuću vodu.
    Ne verujte onima koji vam kažu da će neutralisati magiju, a da je pri tom ne pronađu i izvade. To ne nemoguće i oni vas naprosto lažu.

KAKVI SU TO LJUDI

   
    Mnogo puta pružila mi se prilika da čitam u različitim časopisima, a i na radiju i televiziji da slušam izjave različitith 'kapaciteta', koji objašnjavaju nama, neposvećenim čitaocima i gledaocima, šta u stvari predstavlja crna magija, kako se čini i kako deluje na čoveka.
    Mislim da, ako čovek pretenduje da poseduje znanje iz određene oblasti, pogotovo ako smatra sebe kompetentnim, treba da poznaje bar osnove toga o čemu govori. Ne pretendujem da znam sve o vrstama crne magije, o njenom delovanju na ljudski organizam i o borbi protiv nje. Ono o čemu pišem doživeo sam lično, a činjenica da sam živ i zdrav dokazuje da sam se uspešno borio protiv nje. Pokušaću da odgovorim na pitanja koja najčešće postavljaju ljudi kada se pomene crna magija.
    Ko su oni koji mogu da čine crnu magiju? Sretao sam neke od njih i pitao sam se u sebi kakvi su to ljudi i zašto rade to kad znaju da uništavaju ljude koje čak nikada nisu ni videli. Ponekad sam im nosio njihove sopstvene magije (to jest materijalne predmete koji su nosioci magijskog dejstva) koje su protiv mene. Želeo sam da saznam ko je išao kod njih da bi me lišio života i zašto. Prilikom mog prvog susreta sa jednom od njih, starom nepismenom Cigankom, pitao sam se u mislima: 'Kako je moguće da me uništi ova neuka beznačajna stara Ciganka'? Na svojoj koži sam osetio dejstvo magije koju je ona napravila i koju sam nosio sa sobom. Moja supruga - medicinski radnik - lečila je njeno bolesno unuče i Ciganka mi je rekla sve. Priznala je da je napravila magiju i opisala dve žene koje su je naručile.
    Ne znam koliko života nosi na sebi ova Ciganka, ali ona ne bi sve to činila da ljudi zbog gramzivosti, zlobe i zavisti nisu išli kod nje. Ali, nemojte misliti da sve Ciganke znaju i umeju to da rade. Ne. Takve su retke. Pa ipak, postavlja se pitanje šta one imaju i znaju više od drugih i na koji način to rade?
    Ta sposobnost predaje se i prenosi sa kolena na koleno i, kao i sve što je u vezi sa magijom, čuva se u najstrožoj tajnosti. Obično baba predaje jednoj od svojih unuka tajne zakletve sa konkretnim uputstvima o tome šta se u koju magiju stavlja, koje je značenje i simbolika čega, gde treba da se postavi magija i druge tajne.

PAKETIĆI ZLA

   Šta predstavlja crna magija? Teško mi je da opišem sve vrste magija koje smo otkrivali u stanovima, dvorištima, oko grobalja, manastira, crkava, džamija i starina po celoj zemlji, ali ću opisati najrasprostranjenije.
    Magija koju najčešće susrećemo, a koju prave Ciganke, predstavlja ušiveni, obično od crnog materijala, trougao, u koji su obično stavljeni: komadić sapuna, vosak, plavi kamen, igla, aleva paprika, komadić ljute paprike, parče nokta, svinjska mast, dlake od različitih životinja, loše biljke...
    Ako čisteći svoj stan slučajno nađete nešto slično opisanom, budite uvereni da u rukama držite jedan od mnogobrojnih oblika podmetnute crne magije. U ređim slučajevima u 'paketić' može da bude stavljena ljudska kosa, kljun ili srce kukumovke, živa, riblja krljušt i mnogo drugih sastojaka, koje ne mogu ni da babrojim. U nekima sam čak nalazio i zlatan novčić.
    Svaki od sastojaka ima svoju simboliku, povezanu sa zakletvom koja se izgovara pri pravljenju magije - za smrt, za bolest, za razdvajanje, za neplodnost, za udes... Kao primer pomenuću simboliku nekoliko nabrojanih sastojaka. Ukoliko ste pronašli magiju sa komadićem sapuna, voskom i iglom, znajte da je usmerena da izazove smrt. U magiju za razdvajanje supružnika obično se, pored loših biljaka, stavljaju i dlake od psa i mačke.
    Druge osobe koje znaju i prave crnu magiju su Vlahinje. Crna magija koju one prave takoreći se ne razlikuje od ciganske, s tim da one u većini slučajeva koriste gotovo iste atribute, ali najčešće dodaju loše biljke ili njihovo korenje. One znaju kako da šalju živu preko zakletvi ako imaju deo odeće ili veša osobe kojoj je magija namenjena. Zakletva se radi preko imena - ličnog imena žrtve i njene majke. Tom prilikom se uz zakletvu više puta izgovara ime onog protiv koga se pravi magija, kaže se šta loše treba da mu se desi i na koji način.  To je zbog toga što se u ličnom imenu svakog čoveka i u imenu njegove majke sadrži kod za razvoj date ličnosti. Razume se, na to deluju i mnogi drugi faktori, ali njihovo značenje u pomenutom slučaju je drugorazredno. Na primer, hodže mogu sa velikom preciznošću da vam govore o vašoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti samo znajući vaše ime i ime vaše majke. Reći će vam i vaše i njene godine starosti, ili, ako nije živa, sa koliko godina je umrla. Na osnovu broja koji se dobija izračunavanjem, hodža, okrećući odgovarajuću stranu neke od drevnih knjiga napisanih na staroarapskom jeziku, gleda i predskazuje vašu budućnost.
    Razgovarao sam sa mnogo hodža - svi oni tvrde da ime svakog čoveka u kombinaciji sa imenom njegove majke, predodređuje čitav njegov razvoj još od rođenja. Neke hodže, osim gatanja, mogu da prave i najjaču magiju koja postoji. Kako ona izgleda? Najčešće to je mali duguljasti listić papira na kojem su ispisana arapska slova. Listić je uvek savijen po dužini u obliku trougla. Kada se nađe, predstavlja mali papirni trouglić na koji jedva da biste obratili pažnju ako ga otkrijete u svom domu. Ako ga slučajno primete, neki misle da su to obična dečija škrabanja. Ali, ko ume da čita arapski, reći će vam da je tamo napisano ime nekog člana vaše porodice i šta loše treba da mu se desi, ukoliko se već nije desilo. Ponekad listić može da bude isečak iz stare štampane knjige na arapskom jeziku, na kojem je rukom dodato ime onoga protiv koga je učinjena magija. Međutim, gotovo uvek kada magiju pronađu ljudi koji su za to obdareni, na njoj se čita zavet sa obrnutim značenjem, pri čemu se otkriva ime zlodelnika i ime onoga koji je napravio, a u nekim slučajevima i njegova adresa.

KAKO DELUJE NA LJUDE

    Veoma je teško objasniti način na koji crna magija deluje na čoveka i ljudski organizam. Sasvim je normalno i prirodno to što ljudi ne mogu da poveruju da jedan papirić sa ispisanim arapskim slovima, nezavisno od toga koji je smisao sadržaja, može na bilo koji način da deluje na njihovu psihu ili zdravstveno stanje.
    Čitao sam arapski tekst u mnogo magija za smrt koje smo pronalazili i došao do zaključka da je u svim slučajevima u tekstu upućen poziv, naređenje ili zapovest dušama umrlih da uzmu dušu živog čije je ime ispisano.
    Pomenuli smo da je sudbina svakog od nas u priličnoj meri predodređena još na rođenju i da se kod razvoja nalazi u našim imenima i imenima naših majki. Takođe mislim da ni izbor imena dece nije slučajan, već da je na neki neobjašnjiv način predodređen. Na primer, za nekog čoveka kodom razvoja ili sudbine, nazovite to kako želite, predviđeno je da će živeti 80 godina, u određenom reriodu će biti bolestan od neke bolesti, u određenom periodu će stvoriti porodicu, imaće decu, i tako dalje. Stari ljudi kažu: 'Doživećeš to što ti je Bog odredio'. To je zaista tako ako se isključi mešanje zla u život i sudbinu zemaljskih ljudi. Na primer, ako mu je u 40. godini napravljena magija za smrt, čija je jačina takva da ga za godinu dana lišava života, njegova sudbina se menja i on umesto u 80. godini, umire u 41. godini. Ta promena može da bude izazvana jedino crnom magijom, to jest, jedino od strane zemaljskih ljudi, čiji su život, sudbina i razvoj u vremenu  ostavljeni uglavnom njihovom samoopredeljenju za dobro ili zlo. Zlo može da se umeša u zemaljski život jedino i samo u slučajevima kada ga ljudi žele.

PREKO DUŠA UMRLIH

    Pomenuli smo da se način delovanja crne magije na ljudski organizam ostvaruje pre svega preko duša umrlih, kojima rastojanje ne predstavlja nikakvu prepreku. Onaj koji je napravio magiju može da bude udaljen od vas na stotine kilometara, dovoljno je da je magija podmetnuta u vašem domu, u vašoj ulici, tamo gde prolazite... Za one koji čine magiju važno je u kojoj meri vladaju spiritizmom. Veoma su retki oni koji vladaju najsavremenijim načinom komunikacije sa mrtvima, to jest, da ih čuju i vide.

OPAKA VODA

    Oni ne moraju da prave ili pišu nešto, dovoljno je da narede svojim pomoćnicima-duhovima kome, gde i šta treba da urade. Svi vidovnjaci koji znaju i prave crnu magiju imaju neparan broj pomoćnika - duša umrlih zemaljskih ljudi preko kojih rade svoj posao. Najviši stepen kod vidovnjaka i onih koji prave crnu magiju je 14-ti, na tom stepenu maksimalni broj njihovih pomoćnika je 29 ili 31. Takvih ljudi na nekoj teritoriji ima samo nekoliko. Na primer, hodže nižeg ranga daju zadatke svojim pomoćnicima upravo tako što na arapskom i ređe na turskom jeziku ispisuju magiju, a Ciganke - preko izgovaranja zakletvi za vreme pravljenja magije. Onik oji prave crnu magiju uvek za pomoćnike imaju duše mrtvih ljudi koji su za vreme svog zemaljskog života bili zli, napravili mnogo grehova i prestupa, čije duše u onostranom svetu u potpunosti pripadaju zlu.
    Duše umrlih imaju svoju masu i energiju i da rastojanja za njih nisu nikakav problem. Živi ljudski organizam za mrtve predstavlja otvorenu, savršeno funkcionalnu šemu. Uz pomoć energije koju poseduju, zli duhovi uvek mogu da prodru u bilo koji deo ili organ živog organizma, da izazovu bilo koje oboljenje ili da dovedu do psihičkih problema. Kod magije za smrt obično se usmerava prema mozgu i srcu i izazivaju se moždani udar ili infarkt kod žrtve. Zbog toga su najčešći simptomi dejstva crne magije bolovi u glavi, visoki ili varirajući krvni pritisak, bolovi u oblasti srca i aritmija.
    Drugi faktor delovanja crne magije na ljudski organizam je energija koja se nalazi u samoj magiji. Neki je nazivaju negativnom, drugi crnom, a treći izjavljuju da uz pomoć uređaja koji su sami konstruisali mogu da je otkriju, uhvate i neutrališu.
    Ne verujte tim ljudima, jer jedini način da pomognete sebi jeste da se odstrani izvor koji emituje tu energiju - crnu magiju.
    Opisaćemo ovde i nevidljivu crnu magiju. Neki koji vladaju crnom magijom nižeg ranga takođe mogu da usmeravaju energiju, ali da bi izazvali smrt potrebno im je višekratno slanje u određenim vremenskim intervalima, i to usmerene energije. To traje sve dok se ne postigne cilj.
    Druga vrsta nevidljive, na prvi pogled, crne magije jeste ona pri kojoj se koriste tečnosti - čajevi od naročitih biljaka, ili kada se napisani tekst vidljive magije stavi u vodu da odstoji, i pošto je voda primila jačinu i smisao napisanog, izliva se u dom, ili se prska odeća, pokrivači ili veš onog kome je namenjena.
    Najrasprostranjenija nevidljiva magija je takozvana smrtna voda, koja se uzima prilikom kupanja mrtvaca, posle čega onaj koji pravi magiju nad njom izgovara zakletvu. Smisao zakletve ili napisanog teksta u magiji uvek je poziv, naređenje, ili zapovest upućen mrtvacu da oduzme dušu žrtvi. Poziv, naređenje ili zapovest, jer ti pojmovi u zakletvi zavise od ranga i jačine onog ko magiju čini. Smrtna voda često se stavlja u hranu ili piće onoga kome je namenjena i može se reći da su muke i stradanja žrtve napodnošljive.
    Zemlja uzeta sa različitih grobova takođe može da posluži Cigankama, Vlahinjama i hodžama da naprave crnu magiju. Tu se takođe koriste duše umrlih da nanesu zlo živima. Danas samozvani iscelitelji jednim zamahom leče teške oblike dijabetesa, raka, side i drugih bolesti. Ne verujte ovim ljudima. Njima samima potreba je psihijatar i dugo lečenje. Želimo da naglasimo da su njihove metode bespomoćne isto toliko koliko su bespomoćne i metode zvanične medicine.
    Vera u Boga i molitva predstavljaju pravo oružje protiv svih vrsta magije. Na čistu božiju dušu magija se neće moći zalepiti. Viđao sam u crkvama i hramovima ljude crnih duša, koji su učinili nebrojeno zla mnogima, kako sa pobožnim licima i sa suzama u očima mole oproštaj za svoje grehove. Njima bih rekao: 'Kasno je, svojim prisustvom samo skrnavite i zagađujete Božiji hram!'
    Zato još jednom zapamtite, ne bavite se nikada magijom, jer svaka magija se vraća onom ko ju je poslao i onom ko ju je naručio!  Izvor: Treće Oko
Vic Ovog Dana
Verovali ili ne
Jeste li znali ovo?
Ludi svet
MoLitva dana
Testiranje Refleksa
Testirajte Reflekse