Naslovni baner
Home Dugme
Meni
Novo na sajtu
Omiljeno na sajtu

Predskazanja Starih Proroka

     Spas Sa Krstastim belezima. Analitičari veruju da među predskazanjima starijih proroka iz našeg podnevlja ima i onih koja se neposredno odnose na događaje i ličnosti našeg današnjeg aktuelnog trenutka.

Osmeh gore Osmeh na lice:  
      Čuveni prorok Mato Glušac (1774-1870), predskazao je mnoštvo događaja, koji su se kasnije, u bližoj ili daljoj budućnosti, zaista i odigrali. Ta su proročanstva i zabeležena i poznata su široj javnosti, alibaš sva. Postoje i manje poznata predskazanja, koja su sa kolena na koleno prenosili i brižljivo čuvali Matovi rođaci iz sela Brajićevića kod Gacka.
    Bilo je to 1864. godine. Obilazeći svoje rođake Glušce u ovom selu, Mato se zaustavio na mestu zvanom 'Babov greb'. To je zapravo mesto na kome se nalazi srednjevekovni krst iz XV veka, sa jednim natpisom na staroslovenskom koji, preveden na srbski glasi: 'Neka se zna krst Batrića Semirovića'. U blizini krsta se nalaze razbacani sarkofazi i više drugih krstova.
    Oko proroka se začas skupiše njegovi rođaci i on im reče: 'Slušajte me šta ću vi reći! Vidite li ovi krst ovdje. E, kada se on bude srušio sam od sebe, u ove će krajeve poteći ljudska krv i ništa je ustaviti neće. teći će tako nekoliko godina i onda će neki ljudi čudnog izgleda, koji neće biti iksani kao mi jer će govoriti drugim jezikom, ustaviti to krvavo kolo na nekijem papirima koji će biti na velikim astalima. Vi ćete mnogi pokušavati da ovaj krst podižete, ali će sve biti uzalud. Dići ga neće niko i ništa'. Na pitanje može li ste to sprečiti, Mato je odgovorio: 'Nikako, to je Božja volja'. I posle toga zaćuta.
    Krajem 80-tih godina XX veka, seljani su primetili da se ovaj krst, prosto, ako sam od sebe, sve više naginje. Dosetiše se tada Matovog proročanstva, pa su neki ipak pokušavali da ga podignu, međutim, sve je bilo uzalud, krst se nije dao podići. Sasvim je pao 1992. godine, kada je počeo sukob u bivšoj Bosni i Hercegovini. I tek kada je potpisan mirovni sporazum u Dejtonu, krst je 'dopustio' da bude ispravljen, kakav je ostao do danas. Znači, Mato Glušac je još tada video krvave sukobe u BiH, rat i Dejtonski sporazum.
    Sa Babova greba Mato se, zatim, zaputio u središte Brajićevića. Tamo se nalazilo jedno vrelo. Zaiskao je vode, i kada su mu je dali, odnekud je tu put nanio turske konjanike koje je predvodio Ujdur beg Čengić, Brat Smail-age, koji je ubijen na Mljetičku i glava mu odneta na Cetinje, u biljardu vladike Petra II Petrovića Njegoša. Turci zaustaviše konje i pritrčaše Ujdur begu, da mu pomognu da siđe sa konja. On siđe, zatraži da popije malo vode, pa se okrene Mati i reče mu: 'Mato, ti reče mom rahmetli bratu Smail agi da će doć glavom na Cetinje. I zbilja bi tako. Dina mi, on kasno shvati šta će ga snać. A ti si to znao. Šta li ćeš mi sad reć i kakvu li meni sudbinu vidiš? Kazuj bolan mato, ne boj se, neću ti ja ništa'.
    Odgovori mu Mato: 'Čestiti beže, nemam ja rašta plašiti tebe. Ni moja ni tvoja svijeća neće još dugo goreti. ja dođoh da vidim ove moje bratstvenike, da se sa njima oprostim, jer više se gledati nećemo. Njiov će striko Mato otić brzo daleko i više ga niko neće moć uznemiriti. A ti, beže, tako mi Boga, baš kad oćeš da ti rečem šta će biti, reći ću ti: Ni ti nećeđ biti dugog vijeka. Više nećeš videti ni Stambol, ni Anadoliju. A glava će ti gledati preko Pive, u Crnu goru. Nemoj me pitat kako, a biće tako. Što se vaše vlasti nad ovom rajom tiče, ni ona neće biti duga vijeka. Doć će nekakva druga vlast, a vi ćete otić. No, prije odlaska krvavo ćete sve zaplatiti ovoj raji. Nedaleko doavde, sva će vi vojska biti razbijena i tu će biti krvi do koljena. Jedan knjaz, mlad i kočoperan - mislio je na knjaza Nikolu. će vas sve o jadu zabaviti. I vaša će se luča utrijet. A dalje da ti rečem ono što ti i ja i mnogi od nas doživjeti nećemo. Vi ćete vaše carstvo izgubiti od sad za 65 godina - tačno je prorekao godinu, možda neki mjesec manje. I samo ćete biti u Turskoj.
    U Hercegovini ćete ponovo pokušati od sad pa za 125 godina da razvijete vaše barjake, ali ni to neće proć bez krvi i velikih stradanja. I da znaš da u ovim krajevima od tada više neće bit ni hodže, ni džamija. Kako, ni sam ne znam, ali znam da će biti tako. A vidiš li ovo mjesto gde si se ti, moćni beže, ustavio. Sad si popio vode ovdje i nemoj se ni časa ustavljati više. Jer biće ti teško i jedva da ako živu glavu izvučeš. i od danas će ovi moj narod nazvat ovo verlo po tebi. I dobro će ga obilježiti. Dovoljn osam ti rekao. A sada svi ostajte zdravo i zbogom zanavijek. Ode striko Mato'.
    Zbilja, tako se sve i desilo kako je mato prorekao. U Bosni i Hercegovini su došli Austijanci i zamenili Turke. Knjaz Nikola je potukao tursku vojsku na Vučjem Dolu. Hercegovci su digli Nevesinjski ustanak. Godine 1992. pokušali su muslimani u bivšoj BiH da pobiju srbski živalj i naprave svoju državu. A Ujdur beg, koda se između ostalog tiče ovo proročanstvo, je po odlasku matovu još ostao kraj izvora. u neko doba je odjednom počeo da se guši i da gubi dah. Dosetio se Matovih reči i naredio da ga odmah nose u lipnik, da ostane živ. Kada je stigao tamo, skinuli su ga sa konja, pogledao je prema Pivi i Crnoj Gori i samo uspeo da kaže: 'E, mato, sve li mi pogodi'. I tako ispusti dušu. A Brajiževljani mesto na kome je ovaj turski silnik počeo da se bori sa smrći, nazvaše 'Ujdurovača', a danas je tu i dalje vrelo sa hladanom vodom.
    Jedno od predskazanja nađeno je u okviru proročanstva Mata Glušca o srpskoj državi, koje je on izrekao u Danilovgradu 1867. godine kaže: 'Viđu, bogme da će Bjelopavlovići, Katunska, Lješanska, Crmnićka i Riječka nahija, pa Morača i sve oko nje, Vasojevići, Drobnjaci, Uskoci, Pivljani i svi Ercegovci bit najprije jedna država, a pošlje toga priključiće se one daleke serbske zemlje, one na istoku, a pošlje njih prić' će one serbske zemlje đe sunce zapada, one serbske zemlje drugoga vjerovnog zakona i pošlje toga one serbske zemlje na šjever' preko tri velika potoka, ap one dolje na jug, staroserbske i ta nova SERBSKA DUŠANIJA biće duplo viša od one stare Dušanije, a đed Mato vi veli, neće, bogomi, mnogo vode proteć' niz Zetu, orlu sa Ribnice priključiće se svi orlići na istoku do drugoga mora, pa će, ko preživi, glavu prat' u jednom moru, a noge umivat u drugom'!
    Na pitanje kada će to biti, rekao je: 'Prije toga će mnoge crnogorske krvi da proliju Crnogorci. 'Ercegovci će 'Ercegovcima punit sve one 'ercegovačke jame oko Korita đe čelom u kamen udarih (Mato Glušac je rođen u Koritima, selu između Bileća i Gacka 1774. godine, a umro je 1870. godine u Danilovgradu). I kad ova naša zemlja prekipi od naše krvi pošlje jednoga ljudskog vijeka od kad vi ovo đed Mato zbori, ka' i ona zemlja oko Radovanjskog luga, đe nesrećni Srbi uvedoše zakon kumoubistva (misli se na smrt Karađorđa), ovudijen će vladat' zakoni bratoubica i oceubica, i oni će trajat' jedno pola ljudskog vijeka, sve dok dođe poluspas pod pogrešnom kapom'!

POLUSPAS POD POGREŠNOM KAPOM

    'E đed Mato vam govori: taj poluspas pod pogrešnom kapom, pošto prođe još jedno pola ljudskog vijeka, biće drčno dijete sa jednom nogom pored Zete a drugom pored Morače, i rodiće se tamo daleko na istok' đe nema Crnogoraca i nikad neće obić' ni Zetu ni Moraču, svoje starevine, i od njegove pogrešne carevine neće bit' ništa do omraza među ljudima: pola će ga ljudi klet' a pola voljet'.
    A kad tog nesrećnika strefi kap doć' će drugo dijete iz Bjelopavlovića koje nije nikad nosilo nikakvu kapu, sa krstastvim biljezima na desni obraz i na vrh brade, i to dijete zaratit' sa svijema koji budu ratovali i mirom će pobijedit' sa mačem u zubima od Jedrena do Segedina i od Negotina do poviše Knina...'
    Mnogo od onog što je tu predskazano i ostvarilo se. Predstavimo to ukratko, hronološki:
    Crna Gora je posle Berlinskog kongresa 1878. godine dvostruko uvećala svoju teritoriju.
    Godine 1918. stvorena je Kraljevina Jugoslavija (Velika Dušanija), u kojoj su gotovo sve srbske teritorije bile u jednoj državi.
    Nastanak druge, Komunističke Jugoslavije, pratilo je i srbsko bratoubilaštvo (partizani-četnici), a taj 'zakon bratoubica i oceubica' vladao je i u toku njenog trajanja, odnosno - kako kaže Mato - do pojave 'poluspasa pod pogrešnom kapom'.

DETE IZ BJELOPAVLIĆA

    Ko bi ta ličnost mogla biti, ostavljamo vama da sami pogađate upoređujući prorokovu viziju sa činjenicama iz stvarnosti, a nas ipak više zanima onaj koji će doći posle, a koji će - sudeći prema Mtovom viđenju - biti naš spas a ne poluspas. Jer to 'dijete iz Bjelopavlovića' nije nikad nosilo nikakvu kapu, što najverovatnije znači da mu neće biti preča ikakva ideologija od domaćinskog vođenja nerodnih poslova - ekonomskih, kulturnih i nacionalnih. Sam kraj ovog predskazanja o onome s blagoslovenim telesnim belezima koji će doći na vlast, možda je nezahvalno tumačiti, jer se može različito razumeti: taj koji dođe biće odlučan i energičan protiv onih koji bi ratom da rešavaju probleme i čak će logikom i praksom gvozdenog mira uspeti da održi celovitu državu, a možda i da tako povrati izgubljene teritorije? Uspešno će se vojnički (mudrom taktikom i strategijom) suprotstaviti svim agresorima, i starim i novim, i očuvaće ono što je ostalo do države, a i povratiće što je silom otcepljeno, uspostavljajući zatim stabilan mir sa okruženjem i svetom. Sudeći po svemu, takav se još nije pojavio na našoj političkoj sceni.
    Na ostvarenje čekaju još dva proročanstva Mate Glušca. U Danilovgradu 1867. godine rekao je: 'Vi ćete se Bjelopavlići vratit' u Dukađin (nalazi se u Metohiji) oklen ste i došli! A 1865. godine je prorekao: 'Poklaće se narodi na Ćemovskom polju. Ljudska krv će kamenje po Ćemovskom polju valjat'.
    Za ovo drugo proročanstvo neki tvrde da se ispunilo 1877. godine bitkom na Fundini i 1912. godine krvavom bitkom na Dečiću - brdo kod Tuzi u Ćemovskom polju. Međutim, Petar Milatović Ostroški, u knjigi 'Koga Srbi čekaju kroz vekove', kaže: 'Narod ipak veruje da prava bitka na Ćemovskom polju tek treba da usledi. Naime, istočnu i jugoistočnu stranu oko Ćemovskom polja komunistički režim posle 1945. godine nasilno je naselio Šiptarima, kako bi se stegao antisrbski obruč oko slobodarske, sprske, Crne Gore sa tri strane: s jedne preko Šiptara, a druge preko islamiziranih srbskih otpadnika, poturica, na severu i preko crnolatinaša na primorju...'
    Po Milatoviću, 'nije daleko dan kada će slobodarska Crna Gora raskinuti te lance u predstojećem državno-pravnom i teritorijalnom ujedinjenju srbstva na Balkanu, a Ćemovsko polje, zbog svog geostrateškog i geopolitičkog značaja, postaće sudilište na kojem će ljudska krv kamenje valjat'.

DOK NE DOĐU HRIŠĆANI SA ZAPADA

    Veruje se i da se neka predskazanja Stanja Šćekića (1640-1760) odnose na aktuelna zbivanja na našem prostoru. Ovaj prozorljivi starac je, između ostalog, predvideo 'cara u opancima' - Karađorđa, i njegovu sudbinu, kao i oslobođenje od Turaka, i baš u delu predskazanja koje se odnosi na ovo drugo, današnji tumači nazreli su nešto što bi ukazivalo i na ovaj trenutak naše nevesele stvarnosti. Taj deo glasi: 'Pošto se Srbi oslobode Turaka, imaće veliku neslogu među sobom. Nastaće mržnja u narodu. Brat će omrznuti na brata, a kum kuma će zvati da se sude. To će trajati dokle ne dođu sa zapada hrišćani, za koje mi i ne znamo, da to prečiste i urede'.
    Tumači se, naime ,da ovo ukratko zahvata prilično dug vremenski period, od oslobođenja Turaka do danas, obeležen neslogom, bratomržnjom, trvenjima i raskolima unutar srbskog nacionalnog bića - period u čije tragično finale se, evo, kao licemerni 'prečistač' i 'ureditelj' umešao i 'hrišćanski Zapad' preko raznih svojih Sforova, Kforova, MMFova, nevladinih organizacija i ostalih zločinačkih struktura vladajuće svetske elite.
    Sam Petar Milatović pak dopušta mogućnost da bi ti 'hriščani sa zapada' mogli biti i srbska politička emigracija koja broji oko tri miliona, ali Šćekić bi to već nekako i sam izričito naznačio.
    Navešćemo i neka viđenja i predskazanja Manojla iz Vukoša (Manojlo Pavićević, rođen 1926. u Vukošu, Crna Gora, poginuo 1985). njegove monologe redovno je snimao Petar Milatović Ostroški od 1968. do 1972. godine, a neki od njih kao da suštinski opisuju aktuelnu situaciju u svetu i kod nas, odnos svetskih mićnika prema nama, našu perspektivu...
    Manojlo je kazivao: 'A kakva Amerika? Ni Amerika ne zna da je Amerika! Amerika je u mOskvi, a Rusija u Vašingtonu. Pogrešnoj vas pameti uče! Oni vas uče da vas neznanjem namuče! Oni vam kuće pale i dolaze da gase požar i od vas zahtijevaju da budete zahvalni palikućama što na vaše oči sipaju vodu na oganj sa gustim uljem.
     Ovi isti što nikad nijesu bili čisti oprljaće se još više da će ti se nacionalna čistota zgadit'! Proklećeš majčino mlijeko što te rodila ko Srbina zbog onijeh istih koji nikad nijesu bili čisti! Veli ti ludi Mano, đetiću, srećna li je država koja nema ovakvijeh izroda, gadova i pogani! Zato, bogomi, drumovi će poželjet Srbalja, a njih će bit' samo u pjesmi i priči, ako se bude pjevalo i pričalo!
    Najveći domaćini oduvijek bjehu na ognjištu, a uskoro će postat' najbogatiji probisvijeti po bjelosvjetskom bunjištu, pa neće bit' ni kuće, ni domaćina, a kad nema ni kuće ni domaćina nijednom Srbinu neće trebat' nikakva srbska država...
    U ovom vijeku od srbske države nema ništa, jer neće moći komunistički Hercegovci i Crnogorci da se dogovore i zato će srbske kuće, od temelja do krova, bez potrebe da gore! Srbsku državu će počet' da prave oni koji nikad svoju državu nijesu imali i to će bit' početak kraja srbskoga! Njima je država pod tuđšijem skutima i zato ti velim u ovom vijeku nema ništa od srbske države!'

   U nastavku ovog predskazanja se zatim najavljuje neka spasonosna ličnost, slična već pomenutom 'djetetu iz Bjelopavlića', proroka Mata Glušca:
    'Državu srbsku će napravit' na početku trećeg milenijuma crnogorski srbin koji ne može bez Turčina! Crnogorac nije ništa bez Turčina! Tek kad Turčin dođe, svijet će viđet' što su crnogroski Srbi i klanjaće se cio svijet i ubjeđivaće nas da nam je oduvijek dobro mislio'.
   Ostaje zagonetka predskazana veza tog 'srbskog državotvorca' sa 'Turčinom' i koga bi to ovaj uopšte predstavljao. Ko doživi, videće i pričaće...¦ Klik Gore na Sliku - Prikaz; ¦ Ponovni Klik - Brisanje

ProrociProroci i Proročanstva - Ostali Tekstovi
Ponuda TemaPogledajte i ostale super zanimljive rubrike na sajtu
Vic Ovog Dana
Verovali ili ne
Jeste li znali ovo?
Ludi svet
MoLitva dana
Testiranje Refleksa
Mesec i Njegove Mene
Testirajte Reflekse