Naslovni baner
Home Dugme
Meni
Novo na sajtu
Omiljeno na sajtu

Starac Siluan Svetogorac - Pouke

  Svi žele da imaju mir u sebi, ali ne znaju kako da ga steknu. Kako da steknemo, sačuvamo i umnožimo duševni mir, koji nam je danas potrebniji nego ikada.

Osmeh gore Osmeh na lice:  
   Pajsije Veliki se lako gnevio, pa je zbog toga molio Gospoda da ga izbavi od te njegove mane. Tako mu se i Gospod jednom javio i rekao mu sledeće: 'Pajsije, ako želiš da se više ne gneviš, ništa nemoj da poželiš, nikoga nemoj da osuđuješ, niti da mrziš'. Tako isto svako od nas, ako se istinski prepusti Božijoj volji - uvek će imati mir u duši. Sa druge strane, onaj ko voli da čini svoju volju, neće nikada biti spokojan.
   Ljudska duša koja se predal Božijom volji lako će da podnese svaku nevolju i bolest, jer će se ona moliti i doživljavati Boga govoreći mu: 'Gospode, Ti vidiš moju bolest i znaš koliko sam nemoćan i grešan, pomozi mi da trpim i daj mi snage da ti zahvaljujem na svemu. I Gospod će olakšati bolest i duša će osetiti Nejgovu pomoć i radovaće se zbog toga i blagodariti mu.
    Ako te snađe nevolja, pomisli: 'Gospod vidi moje srce i ako mu bude u volji sve će se urediti i biće dobro i meni i drugima. Samo tada imaćeš mir u duši. A ako ropćeš: 'Ne treba tako, nije dobro što je ovako', nikada nećeš iamti mira, pa makar se i mnogo molio i postio. Apostoli su se potpuno predavali Božijoj volji i tako su sačuvali svoj unutrašnji mir. Ovo su činili i svi ostali svetitelji i trpeli sve nevolje predajući se volji Božijoj.
    Gosdpod nas voli i stoga se ne treba ničega bojati, osim greha, jer se zbog njega gubi blagodat Božja i tada đavo proganja dušu kao što vetar goni dim ili suv list. Trebali se sećati da je satana otpao od Boga zbog svoje gordosti io da se on neprestano stara da i nas nauči svom zanatu i mnoge je već prevario. A Gospod je rekao: 'Naučite se od mene krotosti i smirenosti i naći ćete mir dušama svojim'.
    O, milostivi Gospode, daruj nam mir svoj kao što si ga dao svetim apostolima rekavši: 'Mir svoj dajem vam'. Gospode, daj da se i mi zaslađujemo mirom tvojim. Sveti apostoli su primili taj mir od Tebe, davali ga celome svetu i, spasavajući tako ljude, nisu ga izgubili, niti se on umanjio u njima. Slava Gospodu i Njegovu milosrđu što nas toliko mnogo voli i daje nam Svoj mir i blagodat Svetog Duha.
   
KAKO DANAS SAČUVATI DUŠEVNI MIR PORED SVIH SABLAZNI OVOG NAŠEG SUDBONOSNOG VREMENA?

    Sudeći po Svetom pismu i po osobinama današnjih ljudi, mi živimo u poslednjim vremenima. Zato svako od nas treba da sačuva svoj unutrašnji mir i da budemo svesni da bez njega  nema spasenja, kao što je rekao veliki molitvenik ruske zemlje prepodobni Serafim Sarovsi. Za života prepodobnog oca Serafima, Gospod je zarad njegovih molitvi čuvao Rusiju. Posle njega došao je drugi duhovni velikan, otac Jovan Kronštatski.
    Jednom posle svete liturgija, otac Jovan je seo u zaprežna kola i hteo da pođe, ali ga je narod okružio i molio za blagoslov. I u toj velikoj gužvi i gurnjavi, njegova duša je bila neprestano sa Bogom i nije se rasejavala, niti gubila svoj mir. Pitamo se - kako je to mogao da postigne?
    Ovo je postigao jer je voleo ljude i nije prestajao ovao da se moli Bogu: 'Gospode, daruj mir svoj, narodu Tvome. Gospode pošalji slugama svojim Duha Svetog da bi zagrevao srca njihova ljubavlju Tvojom i upućivao ih na svaku istinu i dobro.
    Gospode, hoću da tvoj mir počiva u svim ljudima koje si toliko zavoleo da si i Sina svog jedinorodnog dao za spasenje našeg sveta. Gospode, daruj mi blagodat Svoju kako bi te u miru i ljubavi poznali i zavoleli i rekli kao apostoli na Tavoru: 'Gospode, dobro nam je biti S Tobom'.

    Tako neprestano se moleći za ljude, Jovan Kronštatski je sačuvao svoj duševni mir, a mi ga gubimo, jer nemamo u sebi ljubavi prema bližnjem. Sveti apostoli i svi svetitelji želeli su spasenje ljudima i, živeći među njima, zdušno su se molili za cero svet, a Duh Sveti ih je pomagao i jačao u toj ljubavi.
    Slava Gospodu što nas nije ostavio sirote, nego nam je poslao na zemlju Duha svetoga koji uči dušu neizrecivoj ljubavi prema ljudima i sažaljenju prema onima koji su zašli sa pravog puta. Gospod se prvi sažalio na zalutale i poslao im Sina svog jedinorodnoga da ih spase. Ko nema u sebi Duha Svetoga, taj se ne moli za svoje neprijatelje. Prepodobni Pajsije Veliki molio se za svoga učenika oji se bio odrekao Hrista i dok se molio, Gospod mu se javio i rekao: 'Pajsije, za koga se to moliš? Pa, on se odrekao mene'. Prepodobni Pajsije, međutim, nije mogao a da i dalje ne žali svoga učenika i tada mu se ponovo javio Gospod i rekao mu: 'Pajsije, ljubavlju svojom, postao si sličan meni.'
    Tako se eto, čuva mir i drugog načina nema. Možeš se ti i moliti i mnogo postiti, ali ako nemaš ljubavi prema neprijateljima svojim, nećeš imati duševnog mira. Da me Duh Sveti nije naučio ljubavi, ne bih mogao govoriti o ovome. Grešna duša je obuzeta strastima i ne može da ima mir u sebi, niti da se raduje Gospodu, čak i da vlada svim bogatstvima ovoga sveta i da caruje nad zemljom. Kada bi takvom caru neko pristupio i, dok sedi na prestolu i veseli se, rekao: 'Care, sada ćeš umreti', njegova duša bi se smutila i zadrhtala od straha i on bi tada uvideo svoju nemoć.
    A, sa druge strane, koliko je mnogo siromašnih koji su bogati jedino ljubavlju prema Bogu, koji bi nam, kada bismo im to isto rekli, odgovorili: 'Neka bude volja Božja. Slava Gospodu što me se setio i što hoće da i mene uvede tamo gde je prvo uveo raspetog razbojnika.' Ti se ljudi ne plaše smrti, ve joj idu u susret s mirom, ako i prepodobni Simeon koji je zapevao: 'Sada otpusti s mirom slugu svoga, Gospode, po reči svojoj.' Koliko je mir tada vladao u duši pravednog Simeona mogu da pojme samo oni koji nose u duši mir Božji. Delimično to mogu da razumeju i oni koji su se bavili ispitivanjem tog mira. O tome miru je Gospod govorio savojim učenicima kada im je rekao: 'Mir svoj dajem vam. Ko ima taj mir, spokojno odlazi u večni život govoreći - Slava ti Gospode, što odlazim ka Tebi i što ću večito biti u miru i gladati s ljubavlju lice Tvoje. Tvoj tih i krotak pogled privukao je moju dušu i ona čezne za Tobom'.
    Brata treba savetovati sa krotošću i ljubavlju. Unutarnji mir se gubi kada se hvalimo ili uznosimo nad bratom i kad osuđujemo ili poučavamo druge bez krotosti i ljubavi. On se gubi i kada previše jedemo ili se nehajno, nezainteresovano molimo. Duša neće imati mir ako se i dan i noć ne bude učilo zakonu Božjem, jer je ovaj napisan Duhom Svetim, koji revnosnim čitanjem prelazi iz Svetog pisma u dušu i unosi radost u nju. Duša tada više ne želi da se vezuje za zemlju, jer od vezanosti za ovaj svet dolazi nemir i tuga, okorelost srca i gubitak volje za molitvu. A nečastivi, pošto vidi da je duša bez Boga, koleba je, slobodno ubacuje u nju šta god on hoće, goni um sa jedne misli na rugu i duša više ne može čisto da se priklanja Gospodu. Ko nosi u sebi mir Duha Svetoga, taj ga i na druge ljude izliva, a ko ima u sebi zlog duha, on to zlo i na druge prenosi.
    Starešina treba da se usrdno moli za one koji su mu potčinjeni, pogotovo za one neposlušne ili rđave, i Gospod će mu dati da oseti plodove molitve, i ako se navikne da se moli za potčinjene, u duši će mu vladati veliki mir i ljubav. A kako će sačuvati duševni mir potčinjeni ako mu je starešina zao čovek?
    Ljuti ljudi dovoljno sami sebe muče. Potčinjeni, ma ko da je, treba da zna ovo i da se zato moli za bolesnu dušu svoga pretpostavljenoga. Tada će mu Gospod, videvši njegovo trpljenje, dati oproštaj grehova i dar stalne molitve. Veliko je delo pred Bogom moliti se za one koji su nas uvredili ili ožalostili. Za to će ti Gospod dati blagodat svoju i Duhom Svetim poznaćeš Gospoda. Tada ćeš sa radošću podnositi sve muke, i to Njega radi, a On će ti dati ljubav prema celom svetu i čitavim svojim bićem svima ćeš želeti dobro i molićeš se za svakoga, kao za samoga sebe.
    Treba imati samilosti prema svakoj duši i svakom stvorenju Božijem. Treba sa svima biti u miru i tada će nam i u duši i u umu vladati savršeno spokojstvo. Samo tada će Gospod čuti našu molitvu i dati više dobra nego što smo mi to tražili od Njega. Ako mir Božiji budeš prenosio i na druge ljude, i Bog će tebi njega darovati neuporedivo više.
    Ako ožalostiš brata, znaj da će i na tvoju dušu neizbežno doći žalost. Ako naiđu rđave mislio dmah ih odbaci, jer ćeš tako sačuvati mir u duši. Ako ih primiš, izgubićeđ ljubav prema Bogu i slobodu u molitvi.
    Ak ose odrekneš svoje volje, pobedio si zlo i kao nagradu primićeš mir od Boga. Ako si samovoljanm znači da te je pobedio zao duh i uninije - teško rspoloženje, će ti mučiti dušu. Ko je gramziv, ne može da voli Boga i bližnje. Um i srce takvog čoveka zaneti su bogatstvom. On ne zna za skrušenost i pokajanje, niti za sladost Hristovog mira. Duša koja je poznala Gospoda želi da On bude neprestano u njoj. Gospod dolazi u dušu nečujno i daje joj mir, i tiho, bez reči, svedoči o spasenju.

POZIV VLASTIMA

    Kada bi carevi i vođe naroda imali ljubav prema Bogu, nikada ne bi ratovali. Rat se šalje za greh, a ne za ljubav. Gospod nas je stvorio iz ljubavi i zapovedio nam je da volimo jedni druge i da slavimo Boga. Kada bi se vlastodršci pridržavali zapovesti Božijih, svi bi ih slušali sa smirenošću i na zemlji bi vladao veliki mir i radost. Ali, zbog vlastoljublja i neposlušnosti gordih i sujetnih strada celo čovečanstvo.
    Molim Te, milostivi Gospode, daj da svi ljudi, počev od Adama pa do svršetka sveta, poznaju tebe, kako si blag i milostiv, i da se svi narodi naslađuju Tvojim mirom i da svi ugledaju svetlost lica Tvoga. Tvoj tih i krotak pogled privukao je dušu moju.¦ Klik Gore na Sliku - Prikaz; ¦ Ponovni Klik - Brisanje

Pravoslavlje i ReligijaPravoslavlje i Religija - Ostali Tekstovi
Ponuda TemaPogledajte i ostale super zanimljive rubrike na sajtu
Vic Ovog Dana
Verovali ili ne
Jeste li znali ovo?
Ludi svet
MoLitva dana
Testiranje Refleksa
Testirajte Reflekse