Naslovni baner
Home Dugme
Meni
Novo na sajtu
Omiljeno na sajtu

Snovi i Prošli Životi

   Često sanjamo deliće naših prošlih života i to one bitne, koji hoće da nam na taj način saopšte nešto o sadašnjosti. Da li je zapisivanje snova put ka samospoznaji?

Osmeh gore Osmeh na lice:  
   Mnogi se pitaju da li smo već ranije živeli, da li je to moguće i ako jeste, kako se setiti prethodnih života. Izvori za podsećanje na prošle živote  su snovi i samorealizacija. Pod samorealizacijom podrazumevamo sveobuhvatne intuitivne percepcije, već viđeno - deja vu, spontano otkrovenje, ponavljanje mentalne slike, osećanje duše, kao i svi ostali oblici ličnog uvida u naša duboko usađena sećanja.
    Oba ova izvora su najmanje cenjene metoe, mada i taj stav počinje polako da se menja. Naši snovi i samorealizacija ne samo da nas snabdevaju informacijama iz našeg prošlog života, već to čine na način koji gradi srodnije, bliže odnose između naše spoljne i unutrašnje ličnosti, spajajući dva odvojena dela našeg bića. Gradnja mosta između ove dve svesnosti je od vitalne važnosti za naš večan život.
    Korišćenje snova i samorealizacije za otkrivanje informacija o našim prošlim životima i životima onih oko nas, oduzima više vremena od drugih metoda. Oni takođe zahtevaju skoncentrisane i usrdne napore od strane onog koji istražđuje i stoga je to možda teži put. Ali, stvarno združivanje koje se može razviti iz reintegracije našeg svesnog uma sa našim nesvesnim duhom, našu ličnost sa našom dušom, vredno je svakog napora i rada.
    San dovodi našu svest do praga podsvesnog. Na taj način naši snovi su sećanja svesnog uma na podsvesne aktivnosti tokom najdubljih faza sna. Pošto dublji slojevi podsvesti nisu ograničeni na dimenzije vremena i prostora, prošlost, čak ona daleka, može da se spozna. Upravo tu može da se iznađe istorija duše. U sledećem primeru pokazano je kako prošli život može da se otkrije kroz snove.
    'Probudila me je neka lupa. Ležeći budan počeo sam se prisećati svoga sna neposredno pre buđenja. Osećao se jak vonj konja, kože i znoja. U svome duhovnom oku sam video samo sapi konja i dlić sedla. Ovo viđenje je bilo veoma neobično. Kao da sam sve posmatrao kroz neku cev. Video sam samo ono neposredno ispred sebe. Na nogama sam imao prljave, kaljave čizme. Neko me je iza leđa pozvao: - Leksingtone! Bio sam nekako svestan da je to moje ime, pa sam se okrenuo. Bio je to moj brat Tim, isako nije izgledao kao on. Pozvao me je da mu priđem i nešto pojedem. Teškim koracima sam dospeo do njega i još nekih ljudi koji su sedeli oko vatre u kampu. Pitao sam se da li Tim primećuje da ja u stvari nisam Leksington. On me je gladao i požurivao da nas ne čekaju. DOk sam jeo, odjednom sam shvatio da je to prošli život i da sam ga proživeo sa svojim bratom Timom. Iznenada sam osetio da mi je iza leđa moja majka iz tadašnjeg života. Ona me je predstavila nekim svojim prijateljima. Nisam znao kojim imenom da im se predstavim. Ostao sam bez reči. Samo sam je gledao. Bila je u odeći američkih doseljenika. Onda, kao da odjednom ugledah mapu Severne Amerike. Crna, debela linija kretala se preko mape i znao sam da je pokazivala kuda sam se sve kretao za vreme toga života.
    Kada se ta crta zaustavila, znao sam da mi je tu bio kraj. Vrlo neprijatno sam se osećao pošto su me obuzela sećanja na trenutak smrti. Ponovo se javila scena sa početka. Tim me je pogledao i shvatio sam da me voli. On je takođe znao šta će se dogoditi i ražalostio se. Nije želeo da umrem. Začuo sam neki šušanj u grmu levo od mene. Zbog suženog vidika nisam mogao da vidim ko to dolazi. OSetao sam snažan udarac u glavu i dok sam gubio svest, još jednom sam pogledao Tima. Pucao je na nekoga ivikao: - Ne, nemoj da mi umreš, Leks! Nemoj!' Nekako sam znao da ćemo opet biti zajedno, ali sada je to bio kraj. Nisu mogli da mi pomognu. Ležao sam licem u prašini i još disao kroz nos. Bilo mi je žao Tima. Nisam želeo da ostane sam i bez mene, niti da bude toliko očajan. Osetio sam da sam mu u stvari uvek bio na teretu. Nikada nisam bio dovoljno čvrst niti okretan za ovu divlju i neukroćenu zemlju. Pomisli sam da ću mu to nadohnaditi i da ću se postarati da sledeći put ostanem sa njim kroz ceo život i da ga nikada ne napustim. Onda sam čuo neko intenzivno zujanje. Znao sam da napuštam taj život, a taj zvuk me je u stvari probudio.'
    Usadašnjem životu ovaj snevač je imao mlađeg brata, Tima, prema kojem se odnosio veoma zaštitnički. Svuda su išli zajedno. No, čovek koji je usnio ovaj san trebao je za nedelju dana da se venča i preseli u mesto odakle mu je buduća žena. To je značilo da se razdvoji od svoga brata. Zato je na njega uticao i nagovorio ga da se premesti na univerzitet u tom drugom gradu. Tim je pristao i ostali su i nadalje zajedno i vrlo bliski.
    Većina snova o prošlim životima nisu toliko kompletni i otkrivaju samo deliće prošlog življenja. Obično je to samo neki fragment, slika, mirisi, nešto što je ostavilo trajan utisak na svest naše duše. Na primer, unuverzitetskog profesora često je mučila noćna mora davljenja na pesku. Bio je belac, a njegova specijalnost je bila istorija crnačkih naroda. Oduvek ga je zanimala kultura i istorija crne rase.
    Jednoga dana slušao je predavanje Aleksa Hejlija koji je pričao kako su otimani Afrikanci i kako su ih trgovnci robljem vezivali i ostavljali na obalama dok ne dođu brodovi koji su ih odvozili. Izmučeni jadnici u očajanju su izvršavali samoubistvo naprosto jedući pesak. Profesor se zapanjio. Odmah je shvatio šta su njegovi snovi značili. Sećanja su navrla izazivajući najimpresivniju sliku u njegovoj svesti - kako je izvršio samoubistvo na afričkim obalama u prethodnom životu. Dakle, slika i grozan osećaj zadržali su se u njemu u obliku ponavljanog sna.
    I ovde, jedini način kako da se razdvoji istinsko i imaginarno sećanje jeste da objektivno sagledamo kako se naš sadašnja ličnost uklapa u život. U slučaju ovog profesora, i njegovi sadašnji interesi i karijera, podržavali su ponavljani san i konačno saznanje da je u prošlom životu bio crnac, Afrikanac, koji se ubio jedući pesak.
    Sledeći primer je o čoveeku koji je tri dana pred venčanje usnio čudan san i posle koga se veoma uznemirio. Bio je nesiguran, pošto njegova buduća žena nije pokazivala neko naročito oduševljenje za njihov brak. Taj san mu je poslužio kao značajna poruka. On priča: 'Sanjao sam da sam u starinskoj španskoj odeći i nisam ličio na sebe. Stajao sam u nekom dugačkom čamcu na vesla koji se približavao obali. Nekako sam znao da je to obala zvana Sveti Augustin na Floridi. Samo je to tada bila divljina. Osvrnuo sam se da pogledam jedrenjak kojim smo doplovili preko Atlantika. Na palubi sam video Meri - moju ženu u sadađnjoj inkarnaciji. Ni ona nije izgledala kao danas. Imala je crnu kosu, tamnu kožu i tamne oči. Držala je dete u naručju. Dok sam je gledao, čudna prilika pojavila se iza nje. Na moje zaprepašćenje - bio je to moj lik kakav je sada! I on je mene posmatrao.
    Odjednom sam shvatio šta ta vizija znači. Bio sam određen da umrem i neću biti u stanju da se staram o Meri i bebici, ali 'on', moja buduća ličnost, učiniće t o u drugom životu. Gladao sam ih i žarko želeo da nam se pruži još jedna prilika da se brinem o njima. Bio sam tužan. Znao sam da će oni morati da prođu svoju kalvariju u ovoj divljoj i nemilosrdnoj zemlji, a ja neću moći da im pomognem. Ipak, i dalje sam se nadao da će 'on' to popraviti i pružiti im radost i sreću koja će im nedostajati u tom životu. Skrenuo sam pogled na obalu i video da su je iznenada preplavili divljaci. Neobuzdano su vrištali, urlali i uterivali nam strah u kosti. Osetio sam prodoran bol u grudima. Pao sam u vodu i još jednom uperio pogled na brod. Moja žena i dete ukočeno su stajali na palubi, a iza nje moje buduće lice. Polako sam tonuo u more, do poslednjeg trena nastavljajući da ih gledam. Sveobuhvatan osećaj tragedije i pomisao kroz šta će sve proći bez mene, to je bilo poseldnje što me je ispunjavalo do časa kada sam izdahnuo'.
    Nije čudo što njegova buduća nevesta niej bila oduševljena svojom udajom - bila je sa njim i ranije i ništa joj nije ulivalo poverenje u svetlu budućnost. Ovaj san ipak je pomogao mladom čoveku. Ne samo što mu je ukazao na njihove prethodne živote i na posledice u sadašnjem, već mu je otkrio i njihov glavni zadatak u sadašnjoj inkarnaciji. Bile je to prilika za kojom je žudeo - da se brine za ove dve duše prema kojima je imao toliko neispunjenih obaveza.
    Snovi su odličan način da dođemo u dodir sa sećanjima naše duše, jer u snu duša deli svoja iskustva sa sadašnjom ličnošću. O vrednostima snova u otkrivanju prošlih života već se mnogo raspravljalo. Snovi, kao meditacija, mogu da posluže kao svakodnevno sredstvo za jednostavno ispitivanje u vezi sa sobom i svojom duhovnom prirodom. Pomoću snova imamo najbolji uvid u sebe same - kao i u druge, u znanje i razumevanje. Kada naše fizičko telo i svest miruju u snu, oni dublji nivoi svesnosti mogu se jasnije ispoljiti. Ako čovek nauči da se seti tog ispoljavanja i ispravno ih protumači, onda nema granica njegovom spoznavanju samog sebe.
    Ništa se u čovekovom životu ne događa a da nije nagovešteno u snovima. Postavlja se pitanje - kako je to moguće. Pa, preovlađujući nivo naše svesnosti u domenu je vremena i prostora, u fizičkoj realnosti. Ali, dublji slojevi borave u dimenzijama izvan vremena i prostora i mogu da vide daleko ispred sebe. U stvari, ovi slojevi svesnosti mogu da vide i pređeni put, čak do samog početka svesnosti duše.  Ako svestan um nauči kako da sluša i shvati dublje slojeve svesnosti, može i da spozna sile koje imaju uticaj na njegov život, te kako da se njam pozabavi i kako da ih kontroliše. A i da vidi kakve su pred njim mogućnosti i opasnosti. Međutim, na unutarnju, dublju svesnost ne utiču samo velike i duboke stvari, vć i svakodnevne životne potrebe - nova, odnosi, poslovi, isshrana, zdravlje i slično. Sve se to protkiva kroz snove. Ništa nije toliko ovozemaljsko, preveliko ili sveto, a da čovek to ne može da shvati zahvaljujući svojim snovima.
    Kada su svesni um i telo uspavani, podsvest i superpodsvest koriste se slikama, prizorima, ljudima i stvarima iz svakodnevnog fizičkog života da stvore donekle trodimenzionalnu priču ili poruku koja sadrži informaciju potrebnu da se prosledi na nivo svesti. A da bismo primili poruku koju nam podsvest i superpodsvest nude, moramo da obratimo pažnju na svoje snove. Prvo treba da ih zapamtimo, da ih dnevno beležimo.
    Mnogi stručnjaci tvrde da takvo vođenje dnevnika podstiče pamćenje. Zapisivanje snova pruža nam i mogućnost da ih proučimo, pronađemo njihovo značenje, a najzad i da otkrijemo poruku koju nam prenose. Korišćenje takvih saznanja istinska je vrednost. Čineći to, celokupno naše biće počinje da raste i ispunjava svoju svrhu. Ponekad je poruka sna doslovna i jasna kaom na primer, u ovom slučaju: 'Sanjao sam da će Beti doći i da ne treba prema njoj da budem hladan i nezainteresovan. Pozvaće me da je posetim i treba da odem, uprkos mojim suprotnim osećanjima.' I stvarno, Beti je došla tačno kako je san i predvideo, a i snevač je posetio nju.
    Često poruka iz sna ima neobične elemente koji pomognu da se usredsredi pažnja svesnog uma na neki naročito važan deo poruke, kao što je to slučaj u sledećem snu: 'Sanjao sam da sam pobedio u preliminarnom teniskom meču, ali kada su svi počeli da mi čestitaju, počela je da mi pada glava. Bez obzira šta radio, nisam mogao da je održim na ramenima. Bilo je vrlo neprijatno i najzad, potpuno frustriran, upitao sam da li neko želi da ode i posmatra kako će Sten odigrati meč. Računao sam, ako mogu da ih navedem da me pretanu gledati, možda ću uspeti da održim glavu na ramenima'.
    Koristeći ovu neobičnu sliku, podsvest je mudro upozorila svesnost o potencijalnoj mogućnosti da, gubeći glavu zbog početne pobede i preterane samosvesnosti, može da izgubi naredni meč. Čak je dato i rešenje - idi i pažljivo posmatraj sledećeg protivnika za vreme njegovog meča'.
    U nekim snovima strogo su postavljeni simboli koji veoma utiču na svest ličnosti, kao u ovom snu: 'Bio sam u samom središtu nekog starog oronulog grada. Na uglu sam video restoran brze hrane pod imenom 'Kovčeg pukovnika Kafe'. San mi se nije svideo. Bio je nekako zloslutan - i to veoma ozbiljno'. Snevačeva prekomerna upotreba kafe izazivala mu je velike zdravstvene tegobe, možda bukvalno u stomaku, tačno, dakle, u središtu tela. Ovaj san bi se mogao tumačiti i na drugi način. Zbog snevačevog prebrzog stila života mogao bi brzo oronuti kao i grad iz njegovog sna, koji je proćerdao svoje bogatstvo i sada propada.
    Tumačenje ovako simboličnih snova zahteva od snevača da pogodi kakvo značenje ti simboli imaju za njega. Jer, isti simboli za razne osobe mogu imati različito značenje. Ipak, ima i univerzalnih simbola, ali se čak i oni mogu primenjivati pojedinačno. Prilikom tumačenja snova treba isključiti predrasude i ne tražiti samo ono što vama odgovara, niti strepeti da nađete ono što ne želite. Treba biti što objektivniji, a kadkad se ponovo vratiti nekom zagonetnom snu i razmotriti ga iz drugog ugla.Klik Gore na Sliku - Prikaz; Ponovni Klik - Brisanje

Sanovnik i SnoviSanovnik i Snovi - Ostali Tekstovi
Ponuda TemaPogledajte i ostale super zanimljive rubrike na sajtu
Vic Ovog Dana
Verovali ili ne
Jeste li znali ovo?
Ludi svet
MoLitva dana
Testiranje Refleksa
Testirajte Reflekse