Naslovni baner
Najnovije vesti -Vesti -NAJNOVIJE VESTI IZ SRBIJENAJNOVIJE VESTI IZ 
CRNE GORENAJNOVIJE VESTI IZ BOSNE I
 HERCEGOVINENAJNOVIJE VESTI IZ HRVATSKENAJNOVIJE VESTI IZ
 

MAKEDONIJENOVICE IZ SLOVENIJE IN TUJINEVESTI IZ SVETAVESTI IZ SPORTATV PROGRAMI 

BALKANSKIH TELEVIZIJA
Meni

SERTIFIKATI

  Posle uspešno završenih online kurseva obezbedili smo Vam mogućnost da dobijete sledeće sertifikate i diplome.
1. Sertifikat Centra za strane jezike - Link Group
2. Sertifikat Centra za menadžment i marketing - Link Group
3. Sertifikat Centra za računarske nauke - Link Group
4. ECDL sertifikati

1. Sertifikat Centra za strane jezike - Link Group

    Uslove za dobijanje ovog sertifikata stičete ukoliko ste odslušali neki od online kurseva stranih jezika iz naše ponude. Takođe, potrebno je da na svim testovima po modulu, unutar online kursa, ostvarite uspešnost od 75% (ili više) i da završite sve Assignment-e/Task-ove iz tog kursa.
Sertifikat za strane jezike je prisutan na našem tržištu još od 1998. godine i predstavlja vredan dokument koji potvrđuje nivo Vašeg znanja stranog jezika. Nivoi znanja su utvrđeni prema internacionalnim standardima. Cena ovog sertifikata je uračunata u cenu kursa, a njegova dostava se vrši na Vašu kućnu adresu.

2. Sertifikat Centra za menadžment i marketing - Link Group

    Uslove za dobijanje ovog sertifikata stičete ukoliko ste odslušali neki od online poslovnih kurseva. Takođe, potrebno je da na svim testovima po modulu, unutar online kursa, ostvarite uspešnost od 75% (ili više) i da završite sve Assignment-e/Task-ove iz tog kursa. Sertifikat je prisutan na našem tržištu još od 1998. godine i predstavlja vredan dokument koji potvrđuje nivo Vaših kompetencija iz oblasti savremenih poslovnih veština. Cena ovog sertifikata je uračunata u cenu kursa, a njegova dostava se vrši na Vašu kućnu adresu.

3. Sertifikat Centra za računarske nauke – Link Group

    Uslove za dobijanje ovog sertifikata stičete ukoliko ste odslušali neki od online kurseva iz oblasti računarstva i informatike. Takođe, potrebno je da na svim testovima po modulu, unutar online kursa, ostvarite uspešnost od 75% (ili više) i da završite sve Assignment-e/Task-ove iz tog kursa. Sertifikat je prisutan na našem tržištu još od 1998. godine i predstavlja vredan dokument koji potvrđuje nivo Vaših kompetencija iz oblasti računarskih nauka. Cena ovog sertifikata je uračunata u cenu kursa, a njegova dostava se vrši na Vašu kućnu adresu.
4. ECDL sertifikati i diplome - European Computer Driving Licence

    Link group je akreditovani međunarodni centar za obuku i testiranje, ovlašćen od strane ECDL fondacije (European Computer Driving Licence). To garantuje da smo u organizacionom, tehničkom, kadrovskom i svakom drugom smislu ispunili standarde koji važe u Evropskoj uniji. Polaganje se vrši u našim prostorijama u Beogradu. The European Computer Driving Licence (ECDL) predstavlja potvrdu poznavanja osnovnih koncepata informacionih tehnologija (IT) i veštine korišćenja personalnog računara i najkorišćenijih računarskih aplikacija (Word, Excel, Access, Power Point, Internet Explorer). U praksi ECDL sertifikat ukazuje na činjenicu da je njen vlasnik položio teorijski test koji predstavlja proveru njegovih/njenih znanja u pogledu osnovnih koncepata informacione tehnologije (IT), kao i šest praktičnih testova koji ukazuju na kompetentnost vlasnika sertifikata u korišćenju personalnog računara i u radu sa osnovnim računarskim aplikacijama. Nakon završenog ECDL online kursa iz naše ponude možete da polažete test za ECDL sertifikat. Za svaki ECDL modul polaganje se organizuje pojedinačno i upisuje u karton, dok se posle položenih 4 odnosno 7 modula dobija Start ili Full sertifikat. Polaganje za ECDL module nije uključeno u cenu. Ukoliko posle nekog od ECDL online kurseva ne želite da polažete za ECDL sertifikat, a ispunili ste uslov za dobijanje Link Group sertifikata, možete zatražiti izdavanje Link Group sertifikata koji je uključen u cenu kursa. Prijavu za polaganje ECDL ispita možete izvršiti OVDE.
Poslovni Kursevi OnlinePoslovni Kursevi Online - Ostali Tekstovi
Ponuda TemaPogledajte i ostale super zanimljive rubrike na sajtu