Naslovni baner
Home Dugme
Meni
Novo na sajtu
Kratke Vesti
Omiljeno na sajtu
Kratke Vesti Evropa
Kratke Vesti Balkan
Kratke Vesti Sport

Planina Rtanj

    Mesto čudesnih energija. Na Rtnju još nisu počela iskopavanja kao u Visokom u BiH, koja organizuje dr Semir Osmanagić, ali mnogi ljudi koji proučavaju ovu oblast ukazuju da je Rtanj najveća piramida na svetu... čudesni Rtanj, možda najmisterioznije mesto u Srbiji za koje mnogi kažu da nije ni približno dovoljno istraženo.

Osmeh gore Osmeh na lice:  
    Možda nije istraženo za javnost, ali sigurno je u tajnosti istaženo od mnogih domaćih 'posebnih ljudi' kao i stranaca koji kao 'obični turisti' dolaze na Rtanj. čak je i Adolf Hitler u svoje vreme pokazivao veliko interesovanje za Rtanj, a to sigurno nije bilo zbog prirode oko njega.

čUDESNA PLANINA

    Ljudi se plaše vremena, vreme se plaši piramida. Ne postoji bolji moto za naše istraživače fenomena planine Rtanj od ove prastare egipatske poslovice. Odavno postoje različita predanja vezana za Rtanj i ona su uvek privlačila neobičnu pažnju ljudi koji su živeli u njegovom okruženju. Obronke vrha Šiljak krasi endemično bilje (Saturea montana i Saturea satyris) koje raste samo na ovom mestu. O njihovoj lekovitosti već postoje prave legende. Međutim, tokom poslednjih godina pažljivo oko istraživača, uz pomoć savremene tehnologije, uočilo je neke vrlo čudne geometrijske i druge zakonitosti koje ne deluju kao obična igra prirode već kao delo koje su pre mnogo hiljada godina napravile, ipak, ljudske ruke.
    Na vrhu rtanjske piramide dolazi do formiranja snažnih energetskih lopti. One označavaju moguće segmente energetske piramide koja se ovde ogleda. Nekadašnji oblik planine Rtanj, tenogenim ili nekim drugim planskim, ali NEPRIRODNIM uticajem oblikovan je u piramidalnu formu. Sadašnji ostaci planine, u stvari su dokazi drevne piramidalne građevine koja ima funkciju biojonizatora, orgonskog generatora i multidimenzionalnog frekventnog oscilatora.
    Poznato je da svaka egipatska piramida ima značajne podzemne objekte. Tako, na primer, određene komore u Keopsovoj piramidi usmerene su ka sazvežđu Oriona odakle crpu energiju koju odvode ka prostorijama u unutrašnjosti. Piramide raspolažu i prikupljenom orgonskom energijom iz podzemnih i nadzemnih vodenih tokova. Slično je i sa Rtnjem.
    Utvrđeno je da unutar planine postoje ogromne podzemne prostorije, a speleolozi su već pronašli više od 17 važnih pećina i odaja ispod zemlje. Utvrđeno je da je na južnoj i severozapadnoj strani planine, ispod vrha Šiljak locirana oko 450 metara visoka šupljina romboidne osnove. Njene stranice dugačke su 250 i 500 metara. Ovaj ogromni podzemni prostor, zauzima istu onu poziciju na kojoj se, na već istraženim piramidama, najčešće nalaze rezonantne komore.
    Veliki vertikalni tunel, koji su istraživači prozvali Dimnjak, vodi duboko u utrobu planine, odakle ka površini izlazi izuzetna količina orgonske energije. To je pozitivna energija po ljude i živi svet, i zato je Rtanj poznat kao mesto gde se mnogi isceljuju. Dimnjak je ovalnog oblika prečnika od oko šest metara i zarušen je od samog vrha u dužini od oko 110 metara. Odatle je prohodan u dubinu od čak 450 metara. Iz ugla energetike piramida ovo je ključni podatak kojim se dokazuje da su rađene intervencije kojima bi se orgonska energija iz nižih speleoloških objekata Rtnja sprovela preko pomenute komore do vrha planine. Kako orgon nema masu, ti otvori bi planski kasnije bili zatvarani jer se energetski protok uspostavio. Geometrija Rtnja još je interesantnija i prepuna je neobičnih ali očiglednih zakonitosti. Najistaknutiji vrhovi planine su Kusak, Baba i Šiljak, i kada se povežu imaginarnom linijom, formiraju trougao dimenzija čije strane su pet i šest kilometara. Sa samog Šiljka se odvajaju tri kraka koji su zaklonili dva ugla od po 105 i jedan od 150 stepeni. Odkud takva zakonitost, pitaju se istraživači? Jedan krak može vizuelno veoma lako da se isprati u pravoj liniji do dužine od tri kilometra, drugi je dugačak 1.500 metara, a treći 750 metara.
    Dok su u ostalim merenim područjima na planini neprekidne promene energetskih polja, jedna pojava posebno prilači pažnju. Snimci pokazuju kako vrt Rtnja – Šiljak uglavnom upija energiju, dok je mesto 'Svetilište' u podnožju planine – uglavnom zrači. Tako zaključujemo da je Rtanj energopotentan geološki sistem. Piramidalni vrh Šiljak apsorbuje ambijentalno energetsko polje, dok na vrhu Baba i drugim obodnim delovima energija izbija iz Rtnja i to vertikalno, u visoko vibratornom spektru karakterističnom za bioenergetska isceljenja. Termovizijska kamera korišćena je i za istraživanja specifičnosti piramidalnog reljefa planine Rtanj.
    Tvrdi da je ova planina i multidimenzionalni rezonator suptilnih energija. Na Rtnju su pronađena mesta gde su anomalije električnog potencijala čak dva ili tri puta veće od proseka u Srbiji.
    Sasvim je jasno da piramide i piramidalne građevine koje ispunjavaju uslove opšte - kosmičke saglasnosti (prostorno - vremenska harmonija, inhronicitet i koherentnost) nisu mogle da nastanu kao rezultat prirodnih procesa, nego su to veštačke građevine nastale pažljivim planiranjem njihovih oblika i lokacije, izgrađeni nama nepoznatom tehnologijom. Tokom ogleda koje su istraživači pravili nagovešteni su i veza svesti ispitanika sa elektromagnetno-holografskim poljem uma, u kojima su videli slike proteklih događaja, kao i viđenje naduzročnog poboljšanja budućnosti, slično kao kod Kozirjevih ogledala. Najzad, ogledi su nagovestili postojanje i takozvanih čestica svesti koje prožimaju i povezuju sve što postoji.
    Istovremeno, energija koja postoji oko Rtnja kreće se spiralno. Štaviše, ako bismo maketu Keopsove piramide 'preklopili' preko Rtnja, uvideli bismo kako se mnoge proporcije poklapaju. Postoje još neke neobične zakonitosti koje nikako ne možemo da smatramo slučajnošću. Tako je bosanska piramida, u Visokom, udaljena od Rtnja tačno 300 kilometara, a poznato je da se orgonska energija kreće upravo u tom pravcu. Na raskršću dveju piramida nalazi se Ovčarsko-kablarska klisura, poznata kao stecište ovakve energije. Da li su istraživanja na ovoj planini dokaz da je čovečanstvo mnogo starije nego što smo učili? Ili, preciznije, nego što su nas učili? Na ovakvim mestima postoje otvorene hipoteze da je čovek stvarao gigantske građevine još u vreme koje danas smatramo praistorijom, a postoje šanse da je istorija tada uveliko počela, ali da mi o tome danas ne znamo. Većinski sadržaj u geomorfološkoj strukturi Rtnja je kečnjak bogat silicijumom, koji molekularno jeste kristalna piramida. Ovo more molekularnih piramida usađeno u geometrijski oblik tela ove planine, prožeto je slojevima peščara, glina i ostalih sastojaka koji su dobar prijemnik mikrotalasne energije. Kvarcoporfirni i kristalni slojevi u pojedinim slojevima podložni su piezoelektričnom efektu koji se manifestuje u vidu promene napona sopstvenog magnetnog polja u prostoru. Međusobnim uticajima zasebnih odbijajućih i privlačećih magnetnih polja, rtanjske piramidalne konstrukcije sklone su osobinama današnjih kondenzatora.
    Kod većine ljudi na pomen reči 'piramida' javlja se asocijacija na najpoznatiju, Keopsovu piramidu koja je napravljena od kamenih blokova. Njihovo odsustvo kod Rtnja predstavlja kočnicu u njenom razumevanju kao piramidalne građevine. Zbog toga je bitno objasniti da bilo koja piramidalna konstrukcija, posmatrana kao geometrijsko telo, sama za sebe ima određene efekte u prostoru. Ukoliko piramide orijentišemo stranama sveta radi boljeg prelamanja silnica elektromagnetnog polja iz pravca jug-sever, ali i orgonske energije koja se kreće pravcem zapad-istok, one će tada postići znatno veći energetski učinak. Rtanj očigledno ima još mnogo tajni koje čekaju da budu otkrivene.
    Podsećamo, do sada je već postavljeno nekoliko važnih teza vezanih za Rtanj, a sve je više uočljivih neobičnosti koje nisu tipične za 'običnu' planinu. Nije potrebno pažljivo posmatranje da potvrdi kako je planina geometrijski oblikovana kao piramida, ali je poželjno, kako to i brojke i merenja dokazuju, a upravo to se desilo. Nadalje, svaka 'prava' piramida ima značajne podzemne objekte, a unutar Rtnja je izvesno da postoje i takve građevine... Tu se, postepeno, otvara prava misterija, odnosno sve neobične slutnje pa još nedokazane naučne teze dobijaju primamljivu draž...
    Sam vrh planine – koji nosi i simbolično ime Šiljak - u suštini poseban sistem koji apsorbuje negativnu energiju koja postoji u okolini. Potom je sama planina transformiše u energije koje su veoma blagotvorne po ljudski organizam. Uostalom, i dok moderna nauka nije kročila u ove krajeve, u Srbiji je odvajkada postojalo predanje kako je Rtanj posebno mesto, a nije tajna da je značajan broj biljnih vrsta endemski, dakle uspeva samo na padinama ovog gorostasa. Da li je nauka na pragu da dokaže kako to nije slučajno? Naši stari znali su odavno: da je Rtanj izuzetno misteriozna, ali po svemu sudeći, blagotvorna planina za ljude. Na Rtnju postoji vertikalna šupljina koja izbija do samog vrha planine, a nazvali su je Dimnjak. Ovo je jedan od najvećih speleoloških prostora u kamenitoj strukturi ove planine.

ZLATNA GEOMETRIJA

    Mada su hiljadugodišnje rasedanje tla i uticaj razornih meteoroloških prilika dramatično uticale na današnji izgled ove planine, mnogo toga je ostalo više nego očigledno. Ostala je sačuvana vizura piramidalne forme Šiljka i njegove povezanosti sa vrhovima Baba, Kusak i Preslo.
Ove veze jasno se mogu ilustrovati i primenom matematičkih zakona. Takav horizontalni geometrijski raspored vrhova ove planine ne bi bio interesantan da nije potpuno u odnosu sa matricom jednakokrakog trougla Keopsove piramide u Egiptu (51 – 52 stepena) i piramde Meseca u Meksiku (23 stepena). Ovakve građevine najpodesnije su za prelamanje kosmičkih zračenja i drugih suptilnih energija.
    Nije ovo jedina zakonitost koja je uočena. Skreće se pažnju i na još jedan način gledanja na geometrijske pravilnosti vrha ove planine – Šiljka, sa vrhovima Baba i Kusak, i razmeri njihove udaljenosti koja se prostire u proporciji 4:2:1. To jasno upućuje da je Rtanj u trodimenzionalnom prostoru u odnosima 'zlatnog preseka'. Tu neobičnost vidimo i kada upoređujemo razlike dužina nadmorskih visina početnih i krajnjih tačaka tri kraka. Uglovi krakova koji dele Rtanj na tri dela piramide, sastavljeni su pravilno, tako što dva ugla imaju po 105 stepeni. To je identična kombinacija koja postoji kod vode, odnosno dva molekula vodonika u odnosu na jedan molekul kiseonika.
    Kako je kod piramida i drugih monumentalnih građevina voda bitan element u njihovom energetskom pobuđivanju, ova karakteristika geometrije piramide Rtnja može biti protumačena i kao vrsta pouke drevnih graditelja, koji su, očigledno, imali još nešto da nam kažu... Zato ovoj planini treba dati čak i karakter živog bića, jer su se na isti način prema piramidama odnosili i drevni graditelji. U njih su ugrađivali matematička znanja i geometrijske konstante koje su predstavljene iracionalnim brojevima. Baš tako je i na Rtnju. Severni krak koji je dugačak tri kilometra u prostornoj vrednosti jednak je broju Pi (3, 1415926...km), jugoistočni krak broju Fi (1,618... km), dok je jugozapadni krak jednak polovini broja Fi ili četvrtini broja Pi. Da li je moguće da je prosta koincidencija u pitanju, odnosno da se radi o slučajnosti koja je sačinila Rtanj ovakvom planinom, ili su razlozi njenog piramidalnog oblika mnogo promišljeniji, tajanstveniji i složeniji?
    Rtanj je oličenje jedinstvene planine. On, očigledno, ima svoju skrivenu suštinu, svoj poseban život, narav, nepresušne tajne, velelepan sklad i neku začuđujuću lepotu i čudesnu privlačnost, iz koje vreba ono pritajeno i nepoznato. Upravo zato Rtanj podjednako privlači umetnike i mistike, naučnike i običan svet željan neobičnih doživljaja. Na kraju, ali ne i poslednje: ova planina je definitivno mesto koje pruža idealne uslove za odmor i poboljšanje zdravlja.
Vic Ovog Dana
Verovali ili ne
Jeste li znali ovo?
Ludi svet
MoLitva dana
Testiranje Refleksa
Mesec i Njegove Mene
Testirajte Reflekse