Naslovni baner
Home Dugme
Meni
Novo na sajtu
Omiljeno na sajtu

Rekonekcija

   Iscelivanje Tela, Duše i Uma. Rekonekcija je sveobuhvatan proces ponovnog povezivanja sa Univerzumom koji omogućava proces Rekonektivnog isceljivanja. Ovo isceljivanje i evolutivne frekvencije nova su talasna dužina i prenose se putem spektra svetlosti i informacija kakav još nikad nije bio prisutan na Zemlji.

Osmeh gore Osmeh na lice:  
    Kroz Rekonekciju u stanju smo da stupimo u interakciju sa ovim novim nivoima svetlosti i informacija. Naučnici govore o Kvantnom Polju i mistici 'mora svetlosti'.
Oba aludiraјu na 'ogromni okean energiјe' u kome živimo, u kome se krećemo, i u kome se nalazi naše biće. Svi se slažu da јe svaka 'čestica' u ovoј oblasti - ljudi, biljke, životinje, zvezde, galaksiјe - povezana sa svakom drugom česticom.
    Ne samo da smo 'povezani' - mi smo 'multidimenzionalni' u isto vreme; to јest, mi postoјimo u širokom spektru finiјih i viših frekvenciјa koјe su van naše treće dimenzije postoјanja. Kada se ponovo povežemo i probudimo u dubini Svetlosti koja čini nas same, počinjemo da budemo svesni tih različitih dimenziјa.
    Od davnina se pominju energetski meridijani u ljudskom telu. Smatra se da su naši meridijani bili povezani sa energetskim meridijanima planete i Univerzuma. Povezanost nam je donosila bolji protok energije, a samim tim i zdravlje. Kroz vreme je došlo, kao posledica načina života,  do prekidanja veze između naših meridijana i meridijana Zemlje. To nam je donelo slabiji protok energije, energetsku neravnotežu, konfuziju, bolesti, sporiji razvoj.
    Rekonekciјa јe povezivanje našeg sistema ličnih energetskih mreža (na primer, akupunkturne liniјe i suptilne anatomiјe, uključuјući čakre) sa mrežom energetskog sistema većeg univerzuma. Kada smo se povezali sa većom energetskom mrežom, dobiјamo priliv svetlosti i informaciјa koјe u potpunosti transformiše naše telo-um-duh.
    Rekonekcija nas podseća ko smo i vraća nas u prirodno, zdravo stanje. Rekonekcija je, zapravo, više od isceljivanja, to je naša evolucija, sveobuhvatni proces ponovnog povezivanja sa univerzumom kroz spektar svetlosti i informacija, a što je sve potkrepljeno najnovijim teorijama iz oblasti kvantne fizike. Rekonektujemo se sa sveukupnošću našeg bića, sa svetlošću, našoj svesti dopuštamo da se vrati u prirodnu ravnotežu. Danas se zna da je moguće lečenje svetlošću i informacijama, jer je nauka došla do saznanja o postojanju 'polja nulte tačke' – neograničenog polja svih mogućnosti. Kada je naša svest u kontaktu sa tim poljem, ako smo svesni toga, isceljenje dolazi. Nauka je dokazala da, kad se prepustimo rekonektivnim frekvencijama, krećemo se po polju ukupne energije svetlosti i informacija.
    Verovatno ste barem jednom imali osećaj kao da vam je energija zablokirana u telu, i to u određenim tačkama.
    Te tačke, u stvari, odgovaraju meridijanima na našem telu kroz koje teče energija, baš kao što i krv teče našim venama. Kada se naruši balans između pozitivne i negativne energije u našem organizmu, javlja se bolest. Poremećaj ravnoteže može da bude posledica pogrešnog načina ishrane, loših životnih navika, stresa, lekova, nedovoljne fizičke aktivnosti... Negativne misli, neraspoloženje, umor, glavobolja, poremećaj krvnog pritiska, sezonske bolesti, česte prehlade - sve su to signali koje nam šalje naše telo. Rešenje, ipak, postoji u relativno novoj tehnici lečenja bez dodira, rekonektivnom isceljivanju, ali i u menjanju načina razmišljanja.
    Rekonekcija je isceljiteljska tehnika kojom se povezuju frekvencije našeg energetskog polja sa frekvencijama iz univerzalnog energetskog polja. Skloni smo da mislimo da ono što okom ne vidimo ni ne postoji. Međutim, ove frekvencije svako može da uhvati kada razvije visok osećaj percepcije. One deluju na svaku našu DNK, ubrzavajući njene vibracije tako da svaka ćelija ponovo počinje da se 'seća' vremena kada je dobro funkcionisala. Sve je, naravno, mnogo razumljivije kada shvatimo da smo svi sazdani od čiste energije. Čovek je sastavljen od molekula i atoma, a atomi od protona, neutrona i elektrona, dok savremeni uređaji uočavaju i mnogo sitnije čestice. Svaka, i najsitnija čestica od koje smo sastavljeni, toliko je nestabilna da se stalno pomera i proizvodi vibracije određene frekvencije koje se šire u svim pravcima do beskonačnosti. U tim česticama materija prelazi u energiju. Kako se naše frekvencije vremenom usporavaju, ćelije 'pate' jer nemaju dovoljno energije za rad.
    U modernu civilizaciju rekonekciju je doneo hiropraktičar iz Los Anđelesa, dr Erik Perl, kojem su 1993. godine prošlog veka pacijenti počeli prijavljivati da osećaju njegove ruke na sebi – iako ih on nije fizički doticao. Prvih nekoliko meseci dlanovi su mu bili u plikovima i krvarili su. Ubrzo nakon toga pacijenti su počeli govoriti da vide anđele i da su čudotvorno isceljeni od raka, bolesti vezanih za AIDS, sindroma hroničnog umora, urođenih deformacija, cerebralne paralize te drugih ozbiljnih oboljenja.
    Sve se to zbivalo dok je Erik jednostavno držao svoje ruke blizu njih i shvatio je da ne mora da dodiruje pacijente kako bi im pomogao. Naprotiv, neuporedivo bolje rezultate dobijao je kada im je pomagao da se bez dodira povežu sa frekvencijama iz univerzalnog energetskog polja. I tako se nastavlja do današnjega dana. Danas se ova vrsta energetskog rada izučava i primenjuje u bolnicama i univerzitetima širom Amerike, a neki od njih su Jackson Memorial Hospital, UCLA, University of Minesota, University of Miami Medical School, University of Arizona i Stanford University.
    Prilikom istraživanja rekonektivne energije došlo se do saznanja da se moždana aktivnost (merena EEG aparatima) i srčana aktivnost (merena uz pomoć EKG skenera), drastično menjaju tokom tretmana Rekonekcijom i kod praktičara i kod pacijenta,  i to na način da EKG rezultati praktičara deluju na EEG rezultate pacijenta.Druga merenja koja su vršena su pokazala da praktičari Rekonekcije mogu emitovati i prenositi uvećane količine svetlosnih i drugih elektromagnetnih frekvencija oko sopstvenih tela. Oni su u stanju uključiti takvu vrstu frekvencija, povećavajući njihovu amplitudu i oscilaciju oko svojih tela. Ti rezultati su izmereni u laboratorijskim uslovima.
    Rekonekcija nije terapija već isceljiteljska tehnika, što znači da svako može da nauči da bude sam svoj isceljitelj, dok je kod terapijskih metoda uvek potreban terapeut. Rekonekcija ne pravi razliku u dijagnozama, pa bez obzira na bolest, frekvencije deluju na svaku DNK. Rekonekcija je nov način isceljenja zbog toga što se radi o novim frekvencijama iz univerzalnog energetskog polja koje ljudima ranije nisu bile dostupne, zbog načina na koji su razmišljali. Kako smo u međuvremenu napravili evolutivni skok u načinu razmišljanja, došlo je i do podizanja nivoa naše svesti. Svako ko prihvati činjenicu da sam može da odbaci neželjena zdravstvena stanja, može da se poveže sa ovim frekvencijama, a promenom načina razmišljanja, naravno u pozitivnom pravcu, u stvari, stičemo moć da sami odlučujemo o svom zdravlju.
    Kod rekonekcije, terapeutu nije potrebno da zna sa kojim problemom klijent dolazi. Energija koja se javlja tokom seanse, značajno se razlikuje od svih dosad poznatih isceljujućih energija. Ima sopstvenu inteligenciju i nije potrebno da se terapeut fokusira na problem, već na celokupan organizam. Ona nosi informaciju, koja je u stvari savršeni otisak prema kom se upravlja sve što je obolelo i na taj način se ispravlja i dovodi u red. Ona sama vrši dijagnostiku, određuje prioritete i sprovodi svoj terapijski plan, što u potpunosti isključuje greške ili štetne nuspojave.

REKONEKTIVNO ISCELJENJE

    Zakon na kom počiva Rekonektivno lečenje je vrlo  jednostavan i dobro proveren - konekcija dovodi do sređenosti i spokojstva, a diskonekcija dovodi do nereda i bolesti.  Pod konekcijom se podrazumeva nesmetan protok i potpuna povezanost energija i informacija u bilo kom sistemu. Rekonekcija uspostavlja prekinute protoke u nama i povezuje nas sa energetskim meridijanima Zemlje i Univerzuma.
    Rekonektivno isceljenje je jedinstveno i revolucionarno. Jedinstveno je jer utiče na DNK što ne postoji kod drugih isceljujućih metoda, a revolucionarno jer pomera granice ljudskog saznanja i iskustva. Rađene su studije koje su ispitivale uticaj i na ljudski i na biljni DNK i utvrđeno je da se oštećeni DNK isceljivanjem vraća u prvobitno stanje, struktura mu se preporodi.
    Do isceljenja može doći gotovo trenutno, u toku nekoliko sekundi, ili u toku same seanse. Osoba može biti svesna isceljenja odmah kada do njega dođe, ili neposredno nakon seanse, kada ustane sa stola ili pak u toku razgovora sa praktičarem. Nekada se znaci isceljenja mogu ispoljiti tek nakon nekoliko dana ili meseci od seanse. Ponekad se oni nikada i ne ispolje u vidljivom obliku, ili osoba nije ni svesna da je nešto što se dogodilo posledica rekonekcije. Postoje slučajevi kada uopšte ne dođe do isceljenja ali se odnos osobe prema bolesti promeni višestruko, od prihvatanja bolesti kao deo određenog procesa koji mora da se odigra, do potpune, uvek pozitivne, promene osobe koja nosi teret te bolesti. A može se desiti da osoba nije ni svesna isceljenja jer se ono nije dogodilo onako kako je ona to očekivala. Postoje slučajevi kada posle tretmana rekonektivnog isceljenja osoba pronađe lek na drugom mestu, koje je najpogodnije za nju. Ono što je potrebno znati je da će rekonektivna energija uvek uraditi ono što je tog trenutka najbolje za nas.
    U toku seanse rekonektivnog lečenja, osobe mogu videti boje, osetiti mirise ili čuti zvuke koji nisu iz našeg fizičkog sveta. Mogu videti ljude, anđele, predele ili doživeti nešto što nije prisutno u ovoj dimenziji. Mogu osetiti izrazitu toplotu ili hladnoću, ili istovremeno i jedno i drugo, ili osetiti razna strujanja u određenim delovima tela. Može doći do nevoljnih pokretanja raznih delova tela. Nisu retki ni nastupi euforije, smeha i radosti. Iskustva su veoma različita, ali su sva uvek prijatna. Može se desiti da osoba ne doživi ili ne oseti ništa, i to je sasvim u redu, jer efekat seanse uopšte ne zavisi od toga.
    Za rekonektivni tretman nisu potrebni posebni uslovi, ali kako ljudi vole da se malo opuste, seanse se rade u ležećem položaju, a terapeut prelazi rukama na visini od 10 do 20 cm iznad njihovog tela. I rekonektičar i pacijent mogu da osećaju neke senzacije na mestima gde je energija zablokirana. Radi se obično tri do pet seansi a razmaci između njih ne bi trebalo da budu duži od 7 dana.

LIČNA REKONEKCIJA

    Razlika između lične rekonekcije i rekonekcije je ta da se lična rekonekcija radi samo jednom u životu, dva dana uzastopno. Kao i kod rekonektivnog isceljivanja, seansa traje 35-40 minuta i vrlo je prijatna i opuštajuća. Lična rekonekcija je postupak kojim se ponovo povezuju telesni energetski meridijani osobe - aksiotonalne linije, sa mrežom linija planete Zemlje i Kosmosa. Naime, svako telo ima sopstveni skup energetskih linija i tačaka koje imaju ulogu naše veze sa univerzumom kao kanal za prenos energije, svetlosti i informacija između velikog i malog, makrokosmosa i mikrokosmosa, univerzuma i čovečanstva.
 Postupkom rekonekcije se, takođe, bude virtuelni lanci DNK, a postojećim lancima DNK usklađuju se frekvencije sa frekvencijama primarnog modela, pramodela DNK. Na taj način se lanci DNK rekonektuju, a protok kosmičke energije kroz telo potpuno obnavlja. Rekonekcija lanaca se odnosi na aktiviranje uspavanih lanaca DNK. Smatra se da mi pored dva lanca DNK za koja se zna, imamo još 10 neaktivnih, virtuelnih, energetskih lanaca. U DNK je uskladišteno znanje, to je naša biblioteka znanja, naš 'softver”. Buđenjem uspavanih lanaca mi dobijamo mogućnost da spoznamo i realizujemo naš puni potencijal, prevaziđemo ograničenu predstavu o sebi i svetu i o tome kako on funkcioniše. Bolji 'pristup” informacijama nam donosi  mogućnost boljeg donošenja odluka. Rekonekcija struna se odnosi na druge dimenzije. Mi nismo samo trodimenzionalna bića, mi smo multidimenzionalna bića. Povezivanjem 'struna” mi uspostavljamo vezu sa svojim višedimenzionalnim postojanjem.'
    Rekonektivno isceljivanje doprinosi poboljšanju zdravlja na svim nivoima i radi se tri dana uzastopno ili svaki drugi dan. Ukoliko nema vidljivih poboljšanja, ponavlja se posle šest meseci. Za razliku od rekonektivnog isceljivanja kod kojeg energija vodi hiropraktičara, lična rekonekcija radi se ciljano, 'otvaranjem' naših meridijana čime sebe počinjemo da doživljavamo kao deo celine. Počinjemo da osećamo bolji protok energije, naše vibracije počinju da se menjaju a samim tim i ono što privlačimo u naš život, a to su pozitivne stvari i događaji. Naši odnosi sa okolinom postaju bolji, intuicija se pojačava, nestaju strahovi i osećaj krivice, oslobađamo se depresije, lakše donosimo odluke i otvaramo se na emotivnom planu.
    Ovaj proces nas približava našem optimalnom genetskom kodu i povećava naše potencijale. Posledice rekonekcije su višestruke. Promene na osobi se ne ograničavaju samo na fizičko telo, nego su prisutne i u vitalnom, psihičkom i duhovnom aspektu ličnosti. Osećaj temeljne sigurnosti i ravnoteže je, najčešće, prvi znak rekonekcije. Vraća se svest o povezanosti sa svetom i Kosmosom i osoba sebe doživljava kao deo jedne sveobuhvatne celine. Intuicija, tolerancija, strpljenje, radost, kreativnost su samo neke od osobina koje su sve izraženije. Odnos prema drugim ljudima i okolini je usklađeniji. Osoba postaje svesna svoje uloge u ovom fizičkom postojanju i njen odnos prema poslu i obavezama biva oslobođen prinude. Iako promene do kojih dovodi rekonekcija, najčešće, nisu upadljive odmah, u dužem periodu one su i te kako vidljive. Mnogi govore da su im se životi dramatično promenili nakon što su prošli kroz svoju Rekonekciju, pogotovo tokom narednog razdoblja od šest meseci do godinu dana. Ovo često izazove velike promene i napredak u životu pojedinca i njegovom opštem zdravlju, a o ni koji su prošli kroz svoju Rekonekciju navode sledeća skustva:

Duboka opuštenost i mir
Osećaj prisutnosti u njima samima
Osećaj prisutnosti s drugima
Pojačana percepcija - posebno vizuelna i slušna
Dublji osećaj svrhovitosti
Biće vam jasniji smisao vašeg postojanja
Balansira se endokrini sistem koji kontroliše metabolizam
Uzdiže se naš mentalni, emotivni, fizički i duhovni nivo na više energetske frekvencije
Sposobnost boljeg izbora pri odlučivanju
Uživanje u osećaju obilja
Potpuna promena u tome kako su se osećali spram samih sebe i u svom telu
Osećaj da se živi ovde i sada
Čišćenje negativnih emocionalnih i mentalnih obrazaca
Da se oslobodite strahova
Umesto da se konfrontirate, možete da postanete kreativivniji
Veću sposobnost da darujete i da primite ljubav
Da se oslobodite osećaja krivice
 Povećanje energije, vitalnosti i snage
Sposobnost da budu ljubazniji i saosećajniji
Osećaj pojačane intuitivnosti i jasnoće
Gubitak patnje
Osećaj veće povezanosti na nivou srca

    Da bi  otišao na tretman Rekonekcije nije potrebno da boluje od nečega i ima zdravstvenih tegoba. Naprotiv, Rekonekcija predstavlja izuzetno efikasnu metodu duhovnog rada na sebi kojom čistimo svoj život od negativnih emocija i doživljaja i dobijamo duboke uvide o našoj svrsi i smislu života. Promene koje nastaju na emotivnom i psihičkom planu su izuzetne. Osoba počinje drugačije da sagledava život i više ne osuđuje druge zbog loših stvari koje joj se dešavaju, već preuzima kontrolu nad svojim životom.
    Eric Pearl, čovek kom treba da zahvalimo za donošenje svetlosti u naš sistem, još dugo će obavljati taj posao i dok god bude takvih ljudi na ovoj planeti, postoji nada da će čovečanstvo zakoračiti u neku pristojniju i svetliju budućnost.
   Objašnjavajući samu suštinu Rekonekcije, dr.Eric Pearl je izjavio: 'Ako imate sreće, vaše lečenje će doći u obliku kakav očekujete. A ako zaista imate sreće, vaše lečenje će doći u obliku o kakvom niste ni sanjali, onakvom kakav je Univerzum planirao za vas.'¦ Klik Gore na Sliku - Prikaz; ¦ Ponovni Klik - Brisanje

Alternativna i Prirodna MedicinaAlternativna Medicina - Ostali Tekstovi
Ponuda TemaPogledajte i ostale super zanimljive rubrike na sajtu
Vic Ovog Dana
Verovali ili ne
Jeste li znali ovo?
Ludi svet
MoLitva dana
Testiranje Refleksa
Testirajte Reflekse