Naslovni baner
Home Dugme
Meni
Novo na sajtu
Omiljeno na sajtu

Razorne Energije Tela

   Bolest, karmička metafora našeg ukupnog životnog iskustva, kroz koju se prelamaju slike neših prošlih života, sadašnjeg okruženja i koordinacije našeg fizičkog bića sa svojim Višim Ja, što je svojstvo našeg fizičkog tela da se ispoljava mnogo puta a bar isto toliko se puta ne realizuje ...

Osmeh gore Osmeh na lice:  
    Predupređivanje obolenja je veliki cilj svake vrste medicine, pa svakako i vibracione. Često se u ezoterijskoj literaturi sreće stav da je čovekov zdravstveni status uslovljen, pre svega, koordinacijom suptilnih energetskih tela sa fizičkim, našim ukupnim energetskim planovima i njihovom međusobnom ravnotežom, pa je prvi zadatak vibracione medicine uspostavljanje  tog tananog i komplikovanog balansa.
    Određeni vidovi hipnotičke reinkarnacijske regresije podupiru ovakvo mišljenje. Takvim seansama, gde se hipnotičkom regresijom vraćamo u prethodne živote, vrsni stručnjaci, neretko i psihijatri ili psiholozi, leče tugotrajne fobije. Kada se pacijenti hipnotičkim tretmanom vrate svojim traumama iz ranijih života, izvoru sadašnje fobije, često su u stanju da je prevladaju.
    Zagovornici i poklonici terapije cvetnim esencijama smatraju da baš tio rastvori blagotvorno deluju na nefunkcionalne, negativne karmičke energetske matrice, zapisane u našim suptilnim telima. Edvard Bah je tvrdio da su bolesti uzrokovane neskladom između čovekovih ličnih želja i nastvojanja, s jedne strane, i altruističkog, otvorenog, motivisanog Višeg Ja, sa druge strane.
    U suptilnim telima krije se i naše sećanje na pređašnje živote, kako bismo umeli da odredimo šta nam valja činiti u sadašnjem životu, pa nedostatak veza fizičkog tela sa Višim Ja ili loša međusobna koordinacija, rezultiraju trajnim razdvajanjem i osećanjima egocentrizma i otuđenja u nižim sferama našeg ukupnog tela. Naučnik D.Din je proučavao odnos fizičkog tela i Višeg Ja i utvrdio da prekid veza dovodi do osećanja usamljenosti, očaja i potpune izolacije.
    Kristalna struktura fizičkog tela učestvuje u koordinaciji energetskih struktura viših tela sa svešću fizičke individue. Od posebnog je značaja epifiza, smeštena na razmeđu dve moždane hemisfere, ili bolje rečeno, njena klasifikacija je - kristal koji leži usred ljudskog mozga. Nikada do sada nauci nije pošlo za rukom da objasni ulogu epifize. Smatra se da je reč o našem unutrašnjem biološkom časovniku, koji pokazuje manju mogućnost fizioloških funkcija ukoliko je proces kalcifikacije snažnije izražen.
    U ezoterijskoj literaturi epifiza se povezuje sa trećim okom. Kod jedne vrste gušteera, treće oko postoji zajedno sa sočivom u rudimentarnom obliku, pa se može pretpostaviti da je i kod ljudske vrste doživelo određene promene. Novija literatura, pozivajući se na bioelektroniku, veruje da je epifiza kristalinska struktura koja dobija informacije od suptilnih čovekovih tela, posebno od astralnosg, pa možemo da kažemo da je epifiza neka vrsta releja, koja prima vibracije Višeg Ja i šalje ih do našeg fizičkog tela.
    Iz epifize, informacije putuju u desnu moždanu hemisferu. Ukoliko postoji potreba da se alarmira svest, podaci se u desnoj hemisferi, predelu sanjanja i intuicije, noćnom čuvaru našeg bića, uobličava u snove. Leva polovina mozga, sedište logike, nauke i jezika, dnevni stražar našpeg tela, analizira informacije ne bi li došla do podataka dostupnih našoj svesti. Zbog toga su naši snovi ponekad veoma jasni. Iz leve moždane hemisfere, informacije putuju duž leđne moždine sve do trtice i produžene leđne moždine. Reč je o trajnoj rezonanciji koja nam omogućava da postojimo kao nedeljiva celina. Na svom putu informacije se granaju i šire, pomoću meridijana i kristalinskih struktura, u sve delove našeg tela. Opisani put omogućava ne samo protok informacija i energija, nego i smenjivanje energetskih ravni kako bi informacije bile čitljive, razumljive pojedinom delu našeg ukupnog bića.
    Povezanost desne i leve moždane hemisfere, snoviđenja i danobdije, predstavlja duševni napor našeg bića da poveže Više Ja sa svojim fizičkim bićem. Stanje sna predstavlja vezu kada Više Ja prenosi kodiranu poruku budnoj ličnosti. Koliko bolje umemo da dešifrujemo poruke, to ćemo imati čvršću i jasniju vez sa našim višim bićem.
    Međutim, desna polovina mozga nije samo stanište sna. U njoj krijemo i sliku o nama samima, sliku koju gradimo na pozitivnim i negativnim iskustvima tokom života. Tu krijemo najtananije misli o našoj ličnosti, vlastitim vrednostima, fizičkom izgledu, a uz njenu se pomoć možemo otisnuti u svet naših pređašnjih života.
    Kada leva, svesna strana našeg mozga, ignoriše poruke desne strane, kada se oglušimo o službeni jezik simbola, slika i metafora, može da se dogodi da desna strana šalje poruke levoj strani stvarajući simbolijski nered i bolesti u okvirima fizičkog tela. Zar nije rečeno da je bolest samo posebna vrsta metafore? Fizička bolest ponekad je samo izraz naših unutrašnjih osećanja i nedovoljnosti, koji se kristališu u simbolijskim obrascima telesnog jezika desne polovine mozga.

ENERGIJA PALIH ANĐELA


    Vibracioni lekovi pojačavaju i izoštravaju protok informacija, na taj način utičući i na proces iskazivanja karme kroz naše fizičko telo. Istraživanja u oblasti cvetnih esencija ponovo vraćaju u opticaj teoriju mijazmi, teoriju o energetskim sklonostima pojedinaca ka određenim bolestima. Bilo da je reč o naslednim ili stečenim mijazmima, još je otac homeopatije Haneman, tvrdio da mijazmi leže u korenu svih hroničnih oboljenja i da doprinose razvoju mnogih akutnih bolesti.
    Mijazme u konceptu vibracione medicine bitno se razlikuju od mehanizma samog oboljenja. Iako mijazmu može da izazove neki agens infekcije, sama infekcija ne može se poistovetiti sa energetskim padom organizma. Međutim, i kada bolest prođe, moguće je da zaostanu energetski tragovi na nevidljivom nivou. Oni se inkorporišu u biomagnetno polje tela i u suptilna energetska tela našeg bića, i tu tavore dok ne dobiju priliku da se iskažu na molekularnoj i ćelijskoj ravni, u sferi koju zvanična medicina tretira kao bolest. Mijazma slabi odbrambene snage organizma u pojedinim njegovim delovima, stvarajući povoljno tlo za nastanak bolesti.
    Prvi homeopatski lekar, Samuel Haneman, opisao je mijazme vezane za izlečene slučajeve sifilisa i gonoreje. Istraživanja sa dezoksiribonukleunskom kiselinom govore o takozvanoj viralnoj DNA, koju je moguće preneti i na sledeće generacije, pa se time u izvesnoj meri objašnjava nastanak nekih vrsta karcinoma. Virus usamljen u DNA spava i vreba da bi možda jednog dana, zajedno sa drugim agendsima koji deluju kancerogeno, prouzrokovao stvaranje promenjene ćelije i rast malignog tkiva.
    Mijazma ne označava promene u ćelijskoj ravni, nego u vibracionoj. Reč je o energetskim uticajima koji stvaraju predispozicije za određene bolesti. Energetske promene kriju se u suprilnim telima, a posebno u eteričnom, emocionalnom, mentalnom i donekle astralnom. Neke mijazme prosleđuju se sledećim generacijama preko genetskog koda. Kao potencijalna bolest, mijazma je, u stvari, sama matrica karme, njena vibracija i poruka do koje treba da stignemo da bismo predupredili bolest. Spoj duševnih snaga i eteričnih svojstava bića određuje da li će mijazma postati aktivna bolest.
    Samo ako se mijazma projektuje iz suptilnih tela u fizičko, mi govorimo o bolesti. Neretko, mijazma spava dugim i čvrstim snom u našim energetskim omotačima i isato toliko joj treba da dovede fizičko telo u stanje bolesti. Zbog toga se često sreću poremećaji u auri koji još ne znače bolest. U Hanemanovo vreme govorilo se o psorijatičnoj mijazmi, koja dovodi do kožnih bolesti, sifilitičnoj, koja je delimično uzrokovana prelažanim sifilisom, i gonoreičnoj, donekle posledici gonoreje. Danas obično govorimo o tri vrste mijazmi. Svima njima je zajedničko što učestvuju u ispunjenju naše karme.
Prva je planetarna, skrivena u kolektivnoj svesti planete i etera. Ona ulazi u naše biće, ali ga nikada trajno ne nastanjuje.
Druga je nasleđena, a čuva se u ćelijskoj membrani pojedinca.
Treće su stečene mijazme koje dolaze od akutnih ili infektivnih bolesti ili intoksikacija, koje ljudsko biće stiče kroz život.
    U čuvenom Gudurasovom spisku, pojavile su se i one cvetne esencije sa kojima Bah nije mogao da računa, budući da nisu iz njegovog podnevlja. Nekima od njih pripisuju se svojstva da deluju na mijastična stanja čovekovog energetskog bića. Tačnije, cvetne esencije imaju moć da potpomažu protok informacija na relaciji epifiza-trtica, i povećavaju naše društvene i duhovne sposobnosti, ravnotežu u odnosima između energetskih, sputilnih tela i našeg fizičkog Ja.
    Jerba drvo, od čijih se belih cvetova spravlja paragvajski čaj, podstiče regeneraciju moždanih ćelija i otklanja psorijatičnu mijazmu. Jedna vrsta pelena, koja raste u Evropi i istočnom delu Sjedinjenih država, koristi se u fitoterapeutskoj praksi za lečenje gihta, probavnih smetnji i nervnih poremećaja. Kao cvetna esencija deluje na reintegraciju sinapsi, poboljšava komunikaciju među moždanim neuronima, povećava koeficijent inteligencije, omogućava nam da lakše dođemo u alfa stanje, potpomaže apsodpciju B vitamina, jača našu RNA i koristi se kao opšti tonik za naša suptilna tela, meridijane, nadije i čakre. Pomaže u otklanjanju sifilične mijazme.
    Na spisku je i Makartnijeva ruža, esencija koja podstiče naše telepatske sposobnosti, jer pročišćava astralno telo i naša mentalna tela, pa na taj način eliminiše pritajene mijazme, naše energetske padove koji nas mogu dovesti do bolesti. Na kraju, pomenućemo i anđeoski koren koji nam pomaže da postanemo svesni naših ranijih inkarnacija i koji pokazuje izuzetne efekte kod različitih oblika psihoterapije, biofidbek programa i meditacije.
    Sve pomenute cvetne esencije pomažu nam da zadobijemo ili povratimo ravnotežu naših suptilnih energetskih tela sa fizičkim i da učvrstimo veze među njima i da pozitivno utičemo na našu karmičku zdravstvenu matricu zapisanu u našem Višem Ja, svakako smanjujući rizik od mijazmi. Valja napomenuti da ne bi trebalo samoinicijatvno uzimati bilo koju od svetnih esencija, jer se jačina i način korišćenja, kao i kombinacije, mogu odrediti samo ako se posavetujemo sa iskusnim stručnjakom.Klik Gore na Sliku - Prikaz; Ponovni Klik - Brisanje

Zdravlje i MedicinaZdravlje i Medicina - Ostali Tekstovi
Ponuda TemaPogledajte i ostale super zanimljive rubrike na sajtu
Vic Ovog Dana
Verovali ili ne
Jeste li znali ovo?
Ludi svet
MoLitva dana
Testiranje Refleksa
Testirajte Reflekse