Naslovni baner
Home Dugme
Meni
Novo na sajtu
Kratke Vesti
Omiljeno na sajtu

Proročanstvo Hopi Indijanaca

     Dolazi Nam Peti Svet. Narod Hopi predstavlja zapadni ogranak široke porodice Indijanaca-starosedelaca, poznatih pod imenom Pueblo (Pueblo - stalno naselje). Naseljavaju severoistočnu Arizonu, okruženi su rezervatom neprijateljskih i rivalskih plemena Navaho.

Osmeh gore Osmeh na lice:  
    Na obodu teritorije na kojoj žive počinje Crvena pustinja. Malobrojni su, pretpostavlja se da ih ima oko šest hiljada, ali su svojim verovanjima i jakim kultovima uspeli da se održe do dan danas. Poljoprivrednici su, imaju kompleksno organizovano društvo zasnovano na klanovima. Miroljubivi su i duboko religiozni. Duh 'Kačina' je centar njihovog načina života.
    Po Hopijima postoje tri faze zore: kejangnuptu - purpurno praskozorje kada se prvo ocrtavaju konture ljudske figure, sikangnuka - žuto svetlo zore koje otkriva ljudski dah i talauva - crvenkasta Sunčeva lopta pod kojom čovek ponosno otkriva punoću vlastitog postojanja. Zora svakoga dana i zora svakog godišnjeg ciklusa ponavlja ove tri faze svekolikog stvaranja u osvit života, početka čovekovog evolutivnog puta.
    Vuvučim je prva od triju velikih zimskih ceremonija. Odigrava se tokom novembra, kada su dani kratki, a zemlja je hladna i beživotna. Ceremonija traje šesnaest dana, od kojih je prvih osam dana priprema, a drugih osam dana je posvećeno tajnim ritualima u kivama - podzemnim ceremonijalnim prostorijama.
    U obredu učestvuju četiri religijska društva. To su društvo Dva roga, društvo Jednog roga, društvo Frule i društvo Vuvučim. Pod patronatom društva Dva roga, najvišim među njima, se odigravaju svi ritualni. Budući da je to jedini  religijski red koji poznaje tajnu originalnog koncepta stvaranja, najznačajniji je među učesnicima ceremonije. Nikome sa strane nije dozvoljeno da uđe u njihovu kivu. I pored svoje uloge, pripadnici ovog reda ne učestvuju aktivno u ritualima drugih društava jer ona poseduju znanja o sadašnjem svetu. Po verovanju Hopija čitav stvaralački proces se može podeliti na devet ciklusa - svetova. Mi trenutno živimo u četvrtom, a vrlo brzo će, već u naše doba, uslediti početak novog, petog sveta.
     Simbol društva Dva roga, par rogova, označava znanje i zapamćena iskustva o trima prethodnim svetovima, kao i o sadašnjem četvrtom. Njihov šestosmerni oltar predstavlja prvi svet u doba stvaranja sa obojenim peskom posutim na četiri glavne strane sveta - žutim za zapad, plavim za jug, crvenim za istok i belim za sever.
   Klas tamnog kukuruza je postavljen za gore, a klas slatkog kukuruza za dole. Drvena pozadina oltara je obojena odgovarajućim bojama četiriju svetova, a to su i simboli primarnih elemenata: vatre, zemlje, vode i vazduha koji su predstvaljeni orlovim perima.
    Najvažniji simbol duhovne snage i autoriteta je mongko. On predstavlja očigledan dokaz da svako društvo ili narod koje ga razume u njegovoj simbolici zaokružuje svoje viševekovno lutanje. To je za Hopije 'zakon nad zakonom'. Mongko reda Dva roga je predstavljen pljosnatim komadom drveta čija je podloga obojena u belo što predstavlja bezgrešno telo u toku stvaranja. Jedan kraj štapa je obojen u belo da bi simbolizovao zemljin biljni omotač sa dvema dodatnim plavim crtama koje označavaju vodu. Drugi kraj štapa, zupčastog oblika, simbolizuje tri dominantna faktora najvećeg zakona Hopija: poštovanje, sklad i ljubav. O štap je okačena lopta od zemlje u pamučnoj mreži koja sadrži kap vode. Oni označavaju zemlju i mora.
     Osnaženi ovim simbolima vrhovnog duhovnog autoriteta i završivši prvi period priprema u kivi, sveštenici reda Dva roga su spremni za prvi značajan ritual, Ceremoniju nove vatre. Život počinje sa vatrom. Stoga, u ovo prvo, hladno praskozorje stvaranja oličeno u vuvučimu pali se nova vatra kresanjem kamena o kamen i običnim pamukom. Vatra se održava ugljem donetim iz obližnjim rudnika. Sve to je propraćeno molitvama Masau, božanstvu smrti i podzemnog sveta odakle ugalj dolazi. Da bi održavao vatru u podzemnom svetu i duboku u zemlji koja se manifestuje srupcijom vulkana, Masau dobija snagu od Sunca.
    Nova vatra tako predstavlja kosmičku snagu usmerenu od Sunca ka Masau koji tada prenosi toplotu na zemlju i ljudski rod. Ritual paljenja vatre se odigrava u zoru, pre izlaska Sunca. Zatim, pošto se Sunce pojavi, kasniji rituali predstavljaju klijanje semena, pojavu vegetacije i sazrevanje kukuruza pred žetvu.


KONTROLISANJE ZVEZDA

    U toku godina kada nema inicijacije, veća pažnja se posvećuje dugom postu, molitvi i koncentraciji i ritualnim pesmama. Ovaj ritual vodi poglavica društva Dva roga. U sumrak petnaestog dana vuvučima izlazi iz svoje kive i kreće u obilazak manjih svetilišta u selu i izvan njega što simbolizuje hramove i važna mesta na celoj našoj planeti. Na svimtim tačkama dobri duhovi blagotvorno deluju ne samo na Hopije, već i na ceo ljudski rod i sva živa bića na zemlji.
    Rano sledećeg jutra, poglavica ulazi u kivu vučima. Ulazi u tišini, jer su svi ljudi unutra duboku koncentrisani, pognutih glava. Zaustavlja se sa desne strane merdevina. Tada progovara. Ukoliko neko napravi i najmanji pokret glavom u kivi ili se začuje neki šum izvan nje, to je znak nepoštovanja prema njemu i njegovoj veri. Njegova prva komanda glasi: 'Idite sada kući i donesite hranu. Kada pripremite ceremonijalno jelo pevajte zahvalnice hrani i širite oko sebe zvuke razdraganosti.'
    Sledeća zapovest glasi: 'Idite iz kive, isecite nekoliko vrba i donesite orlova pera imajući na umu samo sledeće: da u svim vašim pripremama najveća vera se svetom može proneti kroz harmonične postupke. Tada ćete posmatrati Sunce, našega oca, a kada ono dostigne zenit, izaći ćete iz kiva da blagoslovite narod u selu svojom pesmom i ceremonijom. Održavajte je dokle god možete, sve do sumraka.'
    Tako se ceremonija odigrava do kraja dana, a svi ljudi su srećni. Tada jepoglavičina dužnost da ponovo ode u kivu vučima. Ulazeći s istim mirom, poručuje im: 'Divno ste obavili ceremoniju. Naš narod je sada srećan. Stoga, ako je bilo kome od vas potreban odmor pre nego što se pojave zvezde, može to učiniti.'
    Posle toga vraća se u kivu. U jednom trenutku, kada mrak već počinje da se spušta, čuje se udarac o krov kive. Čovek koji se nalazi na višem nivou kive penje se uz merdevine da pozdravi glasnika koji je upravo objavio svoj dolazak. Glasnik govori da svet mora da se vrati u svoje prvobitno stanje čistote, da svaka biljka, životinja, kao i celo čovečanstvo moraju da se pročiste i da se vrate harmoničnom životu. Tada ga poglavica blagosilja. Sve se to govori tihim šapatom. Slične poruke stižu od starijih iz drugih kiva. Posle toga jedan iz kive Dva roga postavlja pitanje: 'Na kojem se mestu sada nalaze naše zvezde?'
    Hopijima je najvažnija nebeska odrednica Sunce, ali kada je mrak, ceremonije se upravljaju prema zvezdama. Sada pomagač poglavici Dva roga zauzima položaj nekoliko stopa zapadno od vatrenog kruga i baca pogled na nebo podižući poklopac na kivi. Prvi znak da je vreme da se počne ritual je pojava Hotamkama - prva ili najviša zvezda u sazvežđu Oriona. Zvezda se polako kreće ka zapadu sve dok ne stigne do središta otvora na krovu. Pomagač se sada smešta pored vatrenog kruga i pažljivo posmatra nebo. Protekne vrlo kratko vreme dok se tri zvezde iz sazvežđa Oriona ne postave u jednu liniju s otvorom kive, pri čemu je centralna zvezda iznad vatre. U tom trenutku započinje najvažniji ritual čitave ceremonije. Život započinje sa vatrom.
    Dva najvažnija starca imaju svoj zadatak. Stavljaju duvan u lulu i pale je vatrom za ceremoniju pušenja. Tada pevaju sedam pesama o nastanku sveta i kao izraz zahvalnosti za kišu koja im pomaže da uzgoje kukuruz. Sela Hopija nisu smeštena uz reku kao što su sela drugih naroda. Svako može videti da na zemlji nemaju kanale za navodnjavanje. Oni ih navodnjavaju samo svojom verom. Zahvaljujući njihovim molitvama pada kiša. Ritual se mora završiti pre nego što starac koji posmatra nebo primeti da se iznad njega pojavljuje velika zvezda. Kada se ona pojavi, starac iz kive Jednog roga počinje da kukuruzom posipa Put života od svoje kive ka istoku, isto onako kako je to i Tvorac učinio za celo čovečanstvo. Tada se u kivi Frula pevaju tri pesme u slavu Sunca. Ubrzo potom i narod izlazi ispred kive. U tom trenutku se pojavljuje još jedna zvezda na jugoistoku - Sirijus. To je zvezda koja kontroliše život svih bića u životinjskom carstvu. Njena pojava upotpunjuje harmoničnu zamisao Tvorca, koji je odredio da čovek na ovom svetu treba da živi u harmoniji sa svim životinjama. Pevanje u kivi se završava kada se Sunce pojavi iznad horizonta. Tom manifestacijom se završava ceremonija.
    Sveštenici se tada vraćaju kući na praznični obred. Ukoliko jedan od redova nije savršeno obavio svoje rituale, s leve strane izlazećeg Sunca se pojavljuje duga. Njene boje nisu raspoređene po redu, otkrivajući time da su na jednu od kiva uticale zle misli. Ako se duga ne pojavi, čeka se do zalaska Sunca. Ako su svi rituali savršeno obavljeni, duga će se videti sa obe strane Sunca. Tada se, na osnovu jutarnjih i večernjih znamenja zna koliko su uspešno obavili vuvučim i kakva će naredna žetva biti.

PROROČANSTVO DREVNIH HOPIJA

    Kraj celokupnog hopijevskog ceremonijalizma će doći kada duh nevidljivih sila života postane vidljiv za vreme ritualnog plesa. Izvesno vreme posle toga neće više biti ceremonija, niti vere. Tada će božanstvo dobiti novu, mladu krv sa svojim verovanjem i ceremonijama označavajući novi ciklus života Hopija.
   Treći svetski rat će započeti narodi koji su prvi primili svetlost (božansku mudrost ili inteligenciju) u drugim drevnim zemljama - Indiji, Kini, Egiptu, Palestini, Africi. Sjedinjene države će biti uništene, kako zemlja, tako i ljudi, atomskim bombama i radioaktivnošću. Jedino će Hopi i njihova postojbina biti sačuvani kao oaza u koju će hrliti izbeglice. Atomska skloništa su najobičnija prevara, i Hopiji kažu povodom toga: 'Samo materiji okrenuti ljudi mogu tražiti skloništa. Oni koji u svojim srcima zadrže mir već poseduju veće životno utočište. Od zla ne postoji sklonište. Oni koji ne budu učestvovali u podeli sveta ideologijom spremni su da nastave život na drugom svetu, bez obzira na to da li su crne, bele, crvene ili žute boje kože. Svi su oni jedno - braća.'
    Rat će biti 'duhovni sukob sa materijalnim stvarima. Materiju će uništiti duhovna bića koja će ostati da stvore jedan svet i jedan narod pod jednom vlašću - Tvorca.' To vreme nije daleko od nas. Ono će nastupiti kada kačina Sakvasohuha (Plava zvezda) zaigra na trgu Oraibe, glavnog naselja Hopija. On predstavlja Plavu zvezdu, udaljenu i stoga nevidljivu, koja će uskoro postaqti vidljiva. Taj trenutak je takođe predviđen jednom pesmom tokom ceremonije vuvučim. Pevana je 1914. godine, neposredno pre Prvog svetskog rata i još jedanput, 1940. godine pred Drugi svetski rat, govoreći o razjedinjenosti, podmitljivosti i mržnji. Istovetna klica zla je usledila, šireći se celim svetom. Ova ista pesma je pevana i 1961. godine za vreme ceremonije vuvučim.
    Pojavljivanje budućeg Petog sveta je već započelo. Ono je nagovešteno poniznim ljudima malih naroda, plemena i rasnih manjina. Hopiji kažu: 'To možete uvideti na samoj zemlji. Biljni oblici prethodnih svetova počinju da niču kao semenje. To bi moglo dovesti do novog proučavanja biljnog sveta, kada bi ljudi bili dovoljno mudri da ih prepoznaju. Istovetne vrste semenja su zasejane po nebu kao zvezde. Iste vrste semenja se posejavaju u našim srcima. Sva su ona jednaka, zavisi samo kako vi na njih gledate. To je ono što označava klicu novog Petog sveta. Ovo je suština devet najvažnijih proročanstava Hopija u vezi sa stvaranjem devet svetova - triju pređašnjih u kojima smo živeli, sadašnjeg četvrtog, i ostalih koji će nastupiti.

        Hopiji govore o devet Svetova. Mi trenutno živimo u Četvrtom. Uz kraj Četvrtog i početak Petog Sveta vezano je devet najvažnijih proročanstva Hopija:

Ovo je prvi znak: Rečeno nam je da će doći čovek bele boje kože, izgledom kao Pahana, ali koji ne živi kao Pahana čovek koji će oteti zemlju koja mu ne pripada i koji će likvidirati svoje neprijatelje gromom (očito, puškom i savremenim naoružanjem).
Ovo je drugi znak: Naše zemlje će videti dolazak točka koji se okreću ispunjenih glasovima (Kočije, ili leteći tanjir?).
Treći znak: Čudna životinja nalik bufalu sa dugačkim rogovima će preplaviti prerije (longhorn, vrsta volova);
Četvrti: Gvozdene zmije će prekriti zemlju (pruga).
Divovska paukova mreža će ispresecati površinu (elektro i telefonska mreža);
Kamene reke će biti posvuda (auto putevi).
Čućeš da more postaje crno i da mnoga živa bića umiru zbog toga (naftne ekološke katastrofe).
Videćeš mnogo mladih, koji nose duge kose kao mi, i dolaze da se pridruže našim plemenskim narodima, i da nauče naš način života i našu mudrost.
Deveti i poslednji znak: Čućeš o prebivalištu u Raju, iznad Zemlje, koje će pasti sa velikim treskom. Izgledaće kao Plava Zvezda. Neposredno nakon toga, ceremonije Hopija će prestati - Svojevremeno, 1979, američka orbitalna stanica Skylab je pala na Zemlju u blizini australijske obale. Australijski očevici su govorili da je izgledala kao užarena plava lopta.

    Po Hopijima: 'Ovo je devet znakova velike destrukcije koja dolazi. Beli čovek će se boriti na drugim zemljama... Uskoro, Pahana će se vratiti. I doneti sa sobom rođenje novog, Petog sveta. Posadit će semenke mudrosti u našim srcima.'
    Godine 1970. dogodila su se nake spektakularna NLO svedočanstva, a neposredno pre ovog događaja Hopi Indijanci su tokom svojih ceremonija najavljivali da će 'istinski Hopi biti odvedeni na druge planete u brodovima bez krila'. Međutim, najava ovog događaja seže duboko u prošlost.
    Preživeli nakon Velikih Poplava pre 11.000 godina, u stenama kanjona u kojima Hopi i danas žive, uklesali su slike i petroglife, koje prikazuju 'Dan Čišćenja'. Pravi Hopiji lete u svemirskim brodovima sa kupolom, bez krila. 'Na druge planete...'
    U stenama je najavljen povratak 'Pahane', poznatog kao 'belog brata', sa Istoka. Kroz vekove Hopiji su se pitali ko bi mogao biti taj beli čovek. Španski konkvistadori, katolici, baptisti, mormoni...? Mnoge su testirali, ali niko nije zadovoljio. Hopi indijanci veruju da je nakon što je Treći svet uništen, deo Indijanaca koji je sledio spiritualne norme odveden u podzemna skloništa. Nakon što je stvoren Četvrti svet, preživeli su pozvani da se rašire na sve četiri strane sveta. Ujedno četiri predstavlja i četiri prirodna elementa: vatru, vodu, zrak i zemlju. I četiri planetarne rase: crnu, žutu, belu i crvenu.
    Proročanstvo Hopija kaže dalje: 'Bela rasa je jedna od originalnih koja je otišla na Istok. Kada se vrati na ovaj kontinent, doći će u konfuziji i bez znanja o putevima Velikog Duha (dakle, bez 'spiritualne mudrosti')... Pokušaće da potpuno uništi Indijanski način života i uzme njegove zemje. Doći će vremena kada će Indijanci gotovo u potpunosti biti iskorenjeni. Ipak, jednog dana, oni će ponovo iznići da predvode spiritualnu revoluciju. Tako da će svi ljudi na ovom kontinentu poslušati puteve Velikog Duha i zaštititi četiri ugla ispod kojih se krije velika spiritualna moć.'
    Hopiji su se u nekoliko navrata obraćali svojim porukama Ujedinjenim Narodima. Delegacija od šest Hopija je 1959. boravila u 'House of Mica' - zgrada UN i spiritualni lider Dan Katchongva je ispunjavao svoju misiju zapisanu u drevnim Hopi instrukcijama. On je govorio o pomoći narodima koji su u nevolji uključujući Hopi i druge Indijance kojima se oduzimao njihov način života.
    Drugom prilikom, u svom obraćanju UN, Mr. Banyacya je najavio dolazak 'pravog belog brata sa Istoka', moćnog, koji će nositi crvenu kapicu i predstavljati veliku populaciju sa vlastitom religijom. Poglavica Dan Evehema je, pak, pozivao da ljudi 'priznaju svoje pogreške i vrate se na istinski pravi put život u međusobnoj harmoniji, u kome se deli Majka Zemlja sa ostalim živim bićima.' Otkrio je da Hopiji 'čuvaju tajne kamene tablete i čekaju povratak Istinskog Belog Brata'.
    Među Hopi indijancima je tradicija koja kaže da su njihovi preci nekada živeli u podzemnom svetu ispod Grand Kanjona, a onda kada je došlo do sukoba dobrih i zlih, ovi drugi su odlučili da izađu na površinu. Pored 'Crvene reke'  - Kolorado počeli su uzgajati žitarice. Poslali su glasnika u hram Sunca tražeći da budu blagoslovljeni. Glasnik se nikada nije vratio. Ali, i danas u Hopi naseljima se prilikom zalaska sunca mogu videti plemenski učitelji kako gledaju u daljinu očekujući povratak glasonoše. Kada ga ugledaju, njihova zemlja i drevno prebivalište će im biti vraćeno...
    Hopiji koji prakticiraju staru religiju još uvek znaju gde je tajna tačka prolaza  - negde u Grand Kanjonu odakle su njihovi preci došli (popeli se) u vanjski svet... Tu oni održavaju svoje najtajnije ceremonije i obrede... U mnogim je oralnim tradicijama urođeničkih i plemenskih grupa prisutna teorija o Zemlji kao šupljoj lopti. Hopiji znaju da su njihovi preci došli iz 'centra Zemlje', isto kao što potomci Maja 'znaju' da su njihovi preci otišli natrag u centar zemlje pred naletima konkvistadora..., ..kada se Zemlja otvorila i rasa divova ih odvela u tunel... doslovno hiljade i hiljade Maja je nestalo sa površine preko noći. Eskimo indijanci imaju mnoge legende o odlasku unutar Zemlje u vremenima oskudica kada bi u tom 'podzemnom svetu' živeli na tropskom voću uz brigu rase divova...
    Hopiji i danas govore osvetovima: 'Prvi svet je bio kreiran u savršenom balansu u kome su ljudi govorili samo jedan jezik... ali su se, vremenom, okrenuli od moralnih i spiritualnih principa. Zloupotrebili su spiritualne moći za sebične svrhe. Nisu sledili prirodne zakone. Taj Svet je uništen potonućem kontinenata i rascepljenjem zemljane mase što je vaša nauka nazvala velikim potresima. Samo šačica mirnodopskih ljudi je preživela. I započela Drugi Svet. Ali, ponovili su iste pogreške... i bili uništeni kroz niske temperature... koje vi nazivate Ledenim Dobom.
    Nekolicina preživelih je krenula sa Trećim Svetom. On je potrajao dugo... ljudi su govorili samo jedan jezik. Izumljene su mnoge mašine, visoka tehnologija. Takva kakvu ni ovaj svet još nije video. Čak su i duhovne moći koristili za dobrobit. Ali su i oni, postepeno, počeli da se udaljavaju od prirodnih zakona i sledili samo materijalne porive... kockali se... i zanemarili spiritualnu stranu. Niko ih nije zaustavio sa tog puta i svet je uništen u velikim poplavama... čije se legende susreću i danas kod mnogih naroda i religija.
    Naši stari kažu da su male grupe preživele i došle u doba ovog Četvrtog Sveta u kome smo sada. Naš svet je u očajnom stanju ponovo. Veliki Duh nam je dao različite jezike i poslao nas na sve četiri strane sveta, ali ni to nije bilo dovoljno.
    Hopi i drugi plemenski narodi drže u svojim rukama balans čovečanstva i svih živih bića kroz molitve i ceremonije. 'Četiri Ugla' je područje koje graniči sa četiri svete planine. Spiritualni centar je u okviru svetilišta za kojeg naša proročanstva kažu da će imati specijalnu svrhu u budućnosti... za čovečanstvo i njegovo preživljavanje. Ono mora ostati netaknuto i pod našom zaštitom.
    Hopi nas savetuju: 'Dva su puta. Jedan je tehnološki, ali odvojen od prirodnih i spiritualnih zakona i vodi prema ovim cik cak linijama koje predstavljaju haos. Drugi put je onaj koji prikazuje život u harmoniji sa prirodnim zakonima. A tu je i crta koja predstavlja izbor koji kao most spaja dva puta.
     Ako se vratimo spiritualnoj harmoniji, doživećemo raj u ovom svetu. Ako nastavimo dosadašnjim putem, on nas neminovno vodi u propast. Odluka je na nama.¦ Klik Gore na Sliku - Prikaz; ¦ Ponovni Klik - Brisanje

ProrociProroci i Proročanstva - Ostali Tekstovi
Ponuda TemaPogledajte i ostale super zanimljive rubrike na sajtu
Vic Ovog Dana
Verovali ili ne
Jeste li znali ovo?
Ludi svet
MoLitva dana
Testiranje Refleksa
Mesec i Njegove Mene
Testirajte Reflekse