Naslovni baner
Home Dugme
Meni
Novo na sajtu
Omiljeno na sajtu

Proricanje Pomoću Runa

   Blesak drugog sveta! Skriveno značenje runa, njihov simbolički, magijski i proročki karakter. Kultni znaci kao posrednik između objašnjivog i neobjašnjivog, vidljivog i nevidljivog, mikrokosmosa i makrokosmosa. Kompletna uputstva za upotrebu runa u proricanju i talismanskoj magiji.

Osmeh gore Osmeh na lice:  

         U početku, rune su bile vezivane za magiju, prorokovanje i druge obrede. Runski alfabet je kasnije postao skladište paganskih germanskih obreda. Dvadeset četiri rune običnog germanskog futharka korišćene su za pozivanje ili uklanjanje sila koje su proisticale iz njihovih imena, a vezivane su i za zdravlje, plodnost, ljubav...
    I zaista, rune pred nama otvaraju svet u kome se prepliču prošlost i budućnost, precizan simbolizam grafički oskudnih oblika i njihovo tajanstveno ezoteričko značenje.
Uostalom, reč rune i označava 'tajnu', u svojoj najranijoj upotrebi na engleskom i srodnim jezicima. A da se znanja o njima i dalje dopunjuju, svedoče i neki novi detalji, poput obimnog dosijea u arheološkom časopisu 'Kadath' u kome su dvojica arheologa detaljno izložili svoju teoriju o zagonetnim runama pronađenim na poznatim kamenim kipovima kod Sen Augusta u Kolumbiji - dakle, čak i na američkom kontinentu!

MAGIJA RUNA

    Povratak interesovanja za rune sigurno nije slučajan, pogotovo ako se zna da je mogućnost njihove upotrebe, makar u onom izvornom obliku, višestruka. Jer, osim alfabetske (u pitanju su opštegermanski znakovi kultnog pisma), runama se pripisuje i magijska vrednost, odnosno izražen simbolički, proročki i talismanski karakter. Doduše, mnogi se i dvoume oko toga koliko su one, u stvari, znaci, a koliko simboli? Nedoumice ove vrste uglavnom proizilaze iz toga što su rune  - kojih je ukupno 24, uz još jednu, praznu runu koja se naziva Wyrd - sudbina, grafički naglašeno jednostavne i imaju pravolinijske oblike, za razliku od nekih drugih simbola koji su po svojoj strukturi često veoma složeni.
    Treba znati da su rune bile uglavnom urezivane (kao takve se pronalaze već u bronzanom dobu), zbog čega se i pretpostavlja da su kao oblik svojevrsne komunikacije nastale već u osvitu civilizacije, ne zahtevajući ni poseban alat, ali takođe ni veliku zanatsku veštinu. Uostalom, ne treba zaboraviti da su i tako značajni i opšteprihvaćeni simboli poput krsta ili kruga grafički takođe veoma jednostavni, što nikako ne umanjuje njihovu izrazitu sugestivnost i bremenitost značenjima.
    Rune nemaju čak ni ublažavajućih, zaobljenih krivih linija. To se komentariše na jedan dodatni način, pa tako u knjizi 'Rune - magijsko pismo' čitamo kako nam već sam njihov izgled govori o 'snažnom i najkraćem magijskom putu i iznenadnim jasnim obrtima koje sreće onaj ko krene tim putem'. I dalje: ' Sa magijskog stanovišta to je najkraći i najdelotvorniji put koji vodi ka cilju'.
    Ne treba zaboraviti da su (pojedinačne) rune predstavljale objekt ili načelo po kojem su dobile ime, i sa tim imenom sva njegova dobra i zla svojstva. Ezoterična svojstva runa bila su poznata samo izabranima. Oni su ih koristili za zaštitu, isceljivanje, pa i za izricanje prokletstava, što svedoči i epitaf na jednom švedskom grobu ispisan runama: 'Ovde sam sakrio magične rune, koje ni zle sile ne mogu da poremete. Onaj ko uništi ovaj spomenik, umreće strašnom smrću!'
    U pitanju je, dakle, bio jedan celovit i očigledno samodovoljan sistem simbola u kojem se videla veza, posrednik između objašnjihov i neobjašnjivog, vidljivog i nevidljivog, mikrokosmosa (čoveka) i makrokosmosa. Drugim rečima, rune su, na sebi svojstven način, predstavljale sveojevrsno prisvajanje prirode od strane čoveka. To je bio, koliko magijski, toliko i božanski čin, jer čovek u sebe preuzima moć stvaranja, menjanja i preoblikovanja, istu onu moć zahvaljujući kojoj je i sam nastao.
    Zanimljivo je da je u Nemačkoj krajem XIX i početkom XX veka bilo pokušaja da se obnovi Odinov kult (legende vezuju nastanak runa sa Odinom, skandinavskim bogom mudrosti, smrti i čaranja), o čemu svedoči i osnivanje Odinovog društva, na čijem čelu je bio dr Ernst Vahler, kao što i danas ima izveštaja o delatnosti nemačkih neopaganskih grupa. Takve grupe postoje i u SAD, gde periodično izlazi i časopis 'Runestone'.

KAKO TUMAČITI RUNE

    Korišćenje runa danas je, ipak, najviše usmereno ka predskazivanju budućnosti, odnosno tumačenju sudbine. Američki antropolog i lingvist Ralf Blum naglašava kako rune iznose na videlo nesvesno značenje stvari, koje se kod većine ljudi izražava samo putem poluzaboravljenih snova. Interesantno je da i rimski istoričar Tacit u svojoj 'Germaniji' detaljno opisuje kako su sveštenici antičke Nemačke izvodili okultne obrede proricanja sudbine služeči se isključivo - runama.
    Tumačenje punog značenja svih pojedinačnih runa zahtevalo bi isuviše prostora. Mnoge od njih imaju i svoje, takozvana, obrnuta značenja - uslovljena njihovim obrnutim položajem. Ovo će vam omogućiti da se sa runama i sami poigrate, tražeći ključ budućnosti, ali isto tako i svog unutrašnjeg Ja.
   
FEHU - (značenje: goveče; stoka) - DOBITAK, STICANJE - Ova runa, vezana za zodijački znak Bika, najavljuje sreću i ispunjenje, materijalno blagostanje i nove finansijske mogućnosti. Povoljna je i na osećajnom planu, gde nagoveštava puni preobražaj i pravi odgovor na vašu ljubav. Ipak, ova runa poziva i na izvesnu obazrivost, jer nije dobro previše popuštati samom sebi, potpuno se uljuljkati i uspavati u dobrobiti.
    Obrnuto značenje: Neispunjena očekivanja u sferi finansija. Neuspeh u ljubavnom životu. Stvari će izmicati vašoj kontorli, ali ne zaboravite da će prolaznost učiniti svoje!
URUZ - (značenje: bizon) - ENERGIJA, SNAGA - Ur je simbol bizona, čija se ogromna energija i moć moraju ukrotiti da bi se mogli koristiti pozitivno i konstruktivno. Ulazite u period promena, razvoja i veće samosvesti. Od vas se očekuje veća prilagodljivost i odlučnost na putu do uspeha. Ur, takođe, ukazuje i na seksualnu strast.
    Obrnuto značenje: Budite oprezniji i pažljivo procenite situaciju. Pazite da se oni jači i moćniji ne okrenu protiv vas.

THURISAZ - (značenje: div) - KAPIJA - Runa koja podstiče na pažljivo razmatranje situacije. Ako je okružena dobrim runama, našli ste se na pravom mestu u pravo vreme. U protivnom, obustavite delovanje, napravite pauzu, da biste još malo razmislili. Koliko god da smo mnogo postigli, izvesno vreme moramo biti oprezni. Nalazimo se pred 'kapijom' kroz koju trebamo proći, ali prvo bismo trebali razmisliti šta je na drugoj strani, jer bi to mogla biti i nepoznata opasnost.
    Obrnuto značenje: Naučite da slušate savete. Po potrebi, prihvatite pomoć i sačekajte povoljan trenutak za akciju.

ANSUZ - (značenje: runa boga Odina) - SAZNANJE - Runa koja govori o saznavanju i učenju. ANSUZ upućuje na mudrost i pomoć nekog starijeg (ako je pred vama nekakav ispit, možda će vam trebati pomoć iskusnije i stručnije osobe). Poboljšanje komunikacije, moguće s kolegama. Postoji šansa da odete na put. Poruke i glasovi koje primate - pravi su i istiniti.
    Obrnuto značenje: Pazite na savet, jer mogu biti i pogrešni. Vodite računa o tome šta pričate i izbegavajte besciljna putovanja.

RAIDHO - (značenje: točak) - PUTOVANJE - Ova runa, povezana sa zodijačkim znakom Blizanci, predskazuje uspešno putovanje. To putovanje može biti i duhovno - usmislu ličnog razvoja, ili može značiti da se neka poruka (uglavnom dobre vesti) šalje ili prima.
    Obrnuto značenje: Budite maksimalno pažljivi u vašim ličnim odnosima, saobraćaju i komunikaciji, kao i u trgovinskim razmenama, jer su okolnosti prilično nepredvidive. Iznenadni i pomalo dosadni gosti.

KENAZ - (značenje: baklja) - STVARALAČKA VATRA, POČETAK - Kenaz ima svu vatrenu energiju i snagu planete MArs (vezan je za zodijački znak Ovna), najavljujući (nove) početke, odnosno stabilnost u odnosima. To može biti uspešan poslovni odnos, odnosno nova veza na sentimentalnom planu. Oni koji pate od nekih fizičkih tegoba ili bolesti, mogu očekivati poboljšanja.
    Obrnuto značenje: Krah nekog prijateljstva, partnerstva, neuspeh u nekoj oblasti života. No, može biti i u cilju daljeg napretka.

GEBO - (značenje: poklon) - SJEDINJAVANJA - Ova runa vezana za zodijački znak Vage, nema obrnuto značenje. Prijateljstvo, velikodušnost i jednostavna sreća. Čvrsta i trajna ljubavna veza, potpuna uzajamnost osećanja. Takođe, zajednička akcija i saradnja dovešće do uspeha u radu. Uz ove uopšteno povoljne najave, Gebo nudi i jedan savet koji vam može približiti uspeh i sreću: pobedite neodlučnost i egoizam.

WUNJO - (značenje: udobnost) - SREĆA, RADOST - Pozitivan preokret. Izuzetan uspeh, posebno na polju ljubavi i karijere. Postoji i pomalo dvosmislen element seksualnosti: iako je naglašeno fizičko zadovoljstvo, prisutan je i nagoveštaj prevare. Naime, ljubavni i životno iskustvo osobe se može proširiti, ali je to može i koštati.
    Obrnuto značenje: Problemi na emocionalnom planu. Neuspeh i izvesno razočarenje. Ne donosite brzopletu odluku.

NAGALAZ - (značenje: tuča, grad) - NEUSPESI - Ova runa, koja nema obrnuto značenje, nagoveštava deprimirajuće i teško razdoblje puno neočekivanih problema, neuspeha i možda bolesti. Nagalaz, dalje, prikazuje značaj slučaja i sreće u ljudskom životu, nevolje i neka svakodnevna osujećenja. Zato bi trebalo da imate snage da to prevaziđete. Budite razboriti i, pre svega, strpljivi.

NAUDHIZ - (značenje: potreba) - VREME - Simbol apsolutnog gospodara - vremena. Morate imati strpljenja, odlučnosti i praktične mudrosti da biste se suočili sa ograničenjima i preprekama koje su pred vama. Poteškoće su neminovne, a od vas se traži da raščistite stare račune i poboljšate odnos sa sobom i svojom okolinom.
   Obrnuto značenje: Važno je da ne izgubite prisustvo duha. Pazite da vas teškoće ne preokupiraju previše, jer su one cena nekih vaših ranijih grešaka. Pohlepa ili želja mogu se lako pokazati štetnim.

ISA - (značenje: led) - ZALEĐENOST - Prisutna je asocijacija sa pojmom leda, hladnoćom među ljudima, naročito među porodičnim odnosima. Osoba je možda u položaju u kome izglada da se ne može manevrisati - ili ona možda nije svesna šta se trenutno zbiva. U svakom slučaju, period izolacije u kome pomoć i podrška ne stižu niotkuda. Sačekajte da se situacija promeni i tek tada stupite u akciju. Što se ljubavi tiče, vašoj vezi nedostaje malo više strasti.
    Ova runa nema obrnuto značenje.

JERA - (značenje: godina, prirodan ciklus) - ŽETVA - Ova runa (povezam je sa zodijačkim znakom Devica) pokazuje ono što ste posejali i što ćete uskoro moći da požnjete. Označava zakon pravednosti (kao i sve što je povezano sa pravnim spisima, ugovorima, brakom ili razvodom). Na dobrom ste putu koji će vas odvesti do nagrade. Ne zaustavljajte se, ali imajte na umu: požnjećete ono što ste posejali. U svakom slučaju, izbegavajte bilo kakve  prečice!
    Runa nema obrnuto značenje.

EIHWAZ - (značenje: drvo tise) - PROMENA - Drvo tise je bilo posvećeno posebno Odinu, koji je okupljao duše mrtvih na njihov put u podzemni svet. Ova runa (povezana sa zodijačkim znakom Strelac), stoga označava važnost smrti u ljudskom životu, odnosno promenu u životu konsultanta, prolaženje starih običaja i navika. To ne mora biti nepovoljna runa, jer može označavati i uspešno približavanje cilju, što zavisi od drugih runa u izvlačenju, odnosno bacanju.
    Runa nema obrnuto značenje.

PERTHO - (značenje: skrivena stvar) - TAJNA - Zagonetna runa (runa povezana sa zodijačkim znakom Škorpije) koja govori o skrivenim događajima, ističući važnost tajne i njenog otkrivanja, mogućnost pronalaženja nečega (ili nekoga) i ispravljanje propuštene prilike. Oslonite se na svoju intuiciju - u onome što ne vidite, ali što možete da naslutite, kriju se naznake pravog rešenja. Takođe može značiti emotivnu i seksualnu harmoniju.
   Obrnuto značenje: Prepreke, pogrešne informacije, lažna obećanja. Sreća vam je okrenula leđa i na nju se ne možete osloniti.

ALGIZ - (značenje: sekira, kameni štap) - ZAŠTITA - Ova izuzetno pozitivna runa (povezana sa zodijačkim znakom RIba) govori da ste zaštićeni od bilo kakvog lošeg uticaja ili mišljenja i da su mogući novi i uzbudljivi izazovi (veze) i povoljne prilike. Moguće je i da uživate zaštitu neke važne osobe. Ali Algiz i upozorava da se emocije trebaju držati pod kontrolom i da bi se snaga trenutnog položaja trebala pozitivno koristiti.
   Obrnuto značenje: Budite oprezni ako se nalazite u kontaktu sa ljudima koji običavaju iskorišćavati druge. Ne izlažite svoje zdravlje nikakvom riziku.

SOWELO - (značenje: sunce) - ISPUNJENJE - Runa snažne energije, zdravlja, uspeha i sreće. Povezana je sa zodijačkim znakom Strelac. Obilujete energijom i stvaralačkom voljom, mada Sowelo, zavisno od položaja drugih runa, može i upitati ne radite li možda previše odjednom i ne biste li trebali smanjiti svoje aktivnosti? On takođe upozorava da se ne pravimo važni. Podstiče pozitivnu kreativnost.
    Runa nema obrnuto značenje.

TIWAZ - (značenje: Tir, bog rata) - STRELA - Prisutan je uticaj germasnkog boga Tira, koji se dovodi u vezu sa Marsom. Ova runa, koja simbolizuje hrabrost i požrtvovanost, ispoljava moćnu, mušku energiju Sunca, sa strašću koja donosi sreću. Situacije koje zahtevaju sukob i antagonizam preovladaćete nepokolebljivošću, čvrstom voljom i samouverenošću. U ljubavi, ova runa obećava strast.
   Obrnuto značenje: Niste pravilno rasporedili svoje snage, odnosno ne delate u pravo vreme. Budite odlučniji i manje koristoljubivi. Budite pažljiviji u sentimentalnom odnosu sa osobom do koje vam je stalo.

 BERKANO - (značenje: breza) - PLODNOST - Ova runa (vezana za zodijački znak Rak) govori, pre svega, o porodici, deci i domu. Predstoji rođenje deteta, novih ideja, uspeh u porodici. Sazrevanje i plodnost na svakom planu. Postoje aluzije i na obnavljanje, isceljenje i ozdravljenje.
   Obrnuto značenje: Porodični problemi i sukobi. Loše vesti koje se tiču nekog člana porodice ili rodbine. Berkano podstiče da napustite loše navike, naročito one (poput pušenja i pića) koje utiču na vaše zdravlje.

EHWAZ - (značenje: konj) - POKRET - Konj je u stara vremena bio simbol putovanja. Ova runa nagoveštava promenu, možda posla ili mesta boravka, kuće. Takođe, može biti i nagoveštaj putovanja, napretka, novih situacija ili načina života.
   Obrnuto značenje: Pokret ne donosi željeni efekat.

MANNAZ - (značenje: čovek, čovečanstvo) - INTELIGENCIJA - Ova runa (povezana sa zodijačkim znakom Vodolija) simbolizuje ljudsko biće. Ljudi će vam biti od pomoći. Uspešan timski rad. Prihvatite savete i saradnju vaših bližnjih. OVa runa savetuje da izrazite svoje sposobnosti za velikodušnost, prijateljstvo i ljubav prema drugima. Predstoje vam duhovna i materijalna dobra.
   Obrnuto značenje: Zakašnjenja i nevolje u vezi sa početkom vaših poslova. Problemi često izviru iz vaših sopstvenih dela. Njihovo rešenje leži u vama samima.

LAGUZ - (značenje: voda) - MAŠTA, NESVESNO - Prvenstveno ženska runa, povezana sa Mesecom. U pitanju je runa intuicije i stvaralačke mašte koja pomaže da uspete u svojim aktivnostima. Povoljno znamenje za sve što je povezano sa umetničkim stvaranjem. Dajte slobodu svojoj intuiciji, mašti i emocijama.
   Obrnuto značenje: Vaša intuicija ne funkcioniše pravilno. Budite obazrivi prema osobama suprotnog pola, jer su trenutno lukavije od vas. Vašoj vezi nedostaje strasti.

INGWAZ - (značenje: bog Ing) - POSTIGNUĆE - Uspešno ostvarenje nekog poduhvata ili ideje, ili potpun razvoj nečijih najvećih potencijala. Ova runa govori o postizanju cilja i uspešnom završetku planova, simbolizujući još i gravidnost, rođenje deteta ili novi posao. Jako je značajna i često signalizira da je život stigao do preokreta.
    Runa nema obrnuto značenje.

OTHALA - (značenje: nasleđe) - POSED - Runa (povezana sa zodijačkim znakom Jarac) nagoveštava novčane i materijalne dobitke, koji mogu biti rezultat prekida sa nečim starim ili sa onima koje napuštate. Počeci i završeci, porodične tradicije i nasledstvo - ali često u kontekstu otcepljenja od starih uticaja, a možda i odnosa. Svaka takva promena imaće dugotrajne posledice, koje vam mogu pomoći da razvijete nove odnose.
   Obrnuto značenje: Negativan period. Budite spremni na teškoće i odlaganja. Izbegavajte površnost, neobjektivnost i nepotrebne troškove.

DAGAZ - (značenje: dan) - BUĐENJE - OVa runa (povezana sa zodijačkim znakom Lava), simbolizuje neku vrstu prelaza, koji će osobi biti od velike koristi. Može to biti period poboljšanja i napredovanja: svetlosti posle tame, zdravlja posle bolesti. U svakom slučaju, runa koja ohrabruje da posegnemo za povoljnom prilikom i da delujemo ako je ne želimo propustiti. Ne plašite se napornih poslova.
    Runa nema obrnuto značenje.

WYRD - (značenje: Odinova runa) - SUDBINA - Takozvana prazna (neispunjena) runa, koja predočava početke i krajeve, prazninu koja u sebi sadrži sve snage i elemente koji se nisu ispoljili. Runa počiva na zakonu karme, na neizbežnom - ono što je predestinirano i što se ne može izbeći. Jedno od tumačenja ove rune je i da 'proročište zadržava pravo da na vaše pitanje ne odgovori'.

KAKO IZRADITI SOPSTVENE RUNE

    Ako ne možete doći do kompleta runa, napravite sopstvene. Možete se poslužiti gornjomslikom sa komletom runa. Odštampajte sliku na štampaču, isecite i zalepite slike na karton i koristite ih poput špila karata. Takođe ih možete načiniti i od grupe kamenčića ili oblutaka slične veličine na kojima možete nacrtati ili urezati simbole, kao i od drvenih pločica. Smatra se da su najdelotvornije upravo one rune koje izrađuje osoba koja ih namerava koristiti.

DOBIJANJE ODGOVORA

    Rad sa runam, kao i povezivanje njihovog međusobnog značenja u konkretne odgovore, ne odudara bitno od ostalih divinacijskih metoda, poput, recimo, tarota. Naročito ako odlučite da rune koristite kao svojevrstan špil karata. Od vas se očekuje staloženost i koncentracija, jasno i precizno formulisanje pitanja na koje želite dobiti odgovor. Neki praktičari preporučuju i određene rituale, kao što su pripremanje površine stola, paljenje mirišljavih štapića i slično, ali smatramo da ove detalje nije neophodno posebno nabrajati jer su uglavnom prisutni i kod ostalih tehnika proricanja. Bitno je da se maksimalno usredsredite na pitanje, a prilikom tumačenja odgovora služite se intuicijom. Nastojte da što smislenije povezujete podatke koje će vam davati rune. Njihov međusobni odnos - kao i kod tarota - veoma je važan.
    Postoji više mogućnosti korišćenja runa. Treba ih mešati celom površinom dlana, licem okrenutim prema stolu, u pravcu kretanja kazaljke na satu. Kada budete osetili da je vreme za to, nasumice izvucite jednu ili više karata, odnosno runa. Najjednostavniji način je da izvučete samo jednu runu i pročitate kakav odgovor na vaše pitanje ona nudi.
    Drugi način je da, po istom postupku, izvučete tri karte. Prva govori o trenutnoj situaciji, druga savetuje mogući način delovanja i ukazuje na eventualne prepreke, dok treći upućuje na ishod. Rune se tumače najpre jedna po jedna, a zatim treba povezati spojeve koji postoje između njih.

TALISMANSKA I MAGIJSKA UPOTREBA

    Literatura o runama savetuje još neke mogućnosti njihove praktične upotrebe. Na primer, rune bi mogle poslužiti u svrhu čuvanja nekog objekta, pri čemu ih treba nacrtati, a još bolje urezati ih, na samom objektu. To se može činiti i na upotrebnim predmetima ili nakitu (rune mogu poslužiti i kao talismani, zavisno od konkretnog značenja svake od njih), a u takvim slučajevima najbolje je napisati ih ili urezati na nekom skrovitom mestu, kao što je, recimo, unutrašnja strana prstena.
    I još jedan savet: 'Ako u toku divinacije nešto zahtevate od runa onda ih, da bi se to i ostvarilo, morate uništiti, a najbolje je to raditi na otvorenoj vatri. Za ovo je najpogodnije ispisati rune na čistom listu papira jer drvo, keramika, metal ili kamen se teško uništavaju'.
    U svakom slučaju, dobro došli u magični svet runa...¦ Klik Gore na Sliku - Prikaz; ¦ Ponovni Klik - Brisanje

ProrociProroci i Proročanstva - Ostali Tekstovi
Ponuda TemaPogledajte i ostale super zanimljive rubrike na sajtu
Vic Ovog Dana
Verovali ili ne
Jeste li znali ovo?
Ludi svet
MoLitva dana
Testiranje Refleksa
Testirajte Reflekse