Naslovni baner
Home Dugme
Meni
Novo na sajtu
Kratke Vesti
Omiljeno na sajtu
Kratke Vesti Evropa
Kratke Vesti Balkan
Kratke Vesti Sport

Naši Svemirski Rođaci

   Jesmo Li Potomci Šestoprstih? U najvećem broju slučajeva očevici govore o malom rastu vanzemaljaca: 90-150 centimetara, a ima i još manjih: 20-30 cm. Ako uzmemo u obzir da je reč o visokorazvijenim civilizacijama i da i nama samima predstoji takva evolucija, to bi moglo značiti da je mali rast verovatno i naša budućnost.

Osmeh gore Osmeh na lice:  
   Vanzemaljska stvorenja su dugovečna. Sudeći po građi mozga oni žive 300-400 godina. Da li je to i naša perspektiva? Uz stari mozak oni imaju mlada tela. Ovde postoje dve verzije: Stariji (ali ne atrofirani, već vitalni) mozak umrlih stvorenja presađuje se u mlado telo - u perspektivi ovo će verovatno biti moguće i na Zemlji.
Ili oni umeju da sačuvaju telo dugo vremena mladima (stutinama godina)?
  Njihova tela, uz starost mozga od 300-400 godina, izgledaju 30-40 godina stara.

SLIČNOSTI I RAZLIKE SA NAMA

    Vanzemaljci su u osnovi ustrojeni isto kao i ljudi. Oni imaju simetričnu građu tela u odnosu na vertikalnu osu, torzo, ruke i noge, glavu. Ruke i noge vanzemaljaca imaju prste. Naročito zanimljivi suglava i lice. Na licu vanzemaljskih stvorenja postoje nos, usta, oči, jagodične kosti, podbradak, a na glavi su uši. Znači da oni vide i čuju. Telo vanzemaljaca sastji se od skeleta, odvojenih kostiju, mišića, unutrašnjih organa i kožnog omotača. Često je sastav unutrašnjih organa isti kao i kod čoveka. Kao i mi, vanezmaljsi imaju krv ili tečnost sa sličnim funkcijama. To je ono što nam je zajedničko.
    U odnosu na nas, vanzemaljci imaju drugačije proporcije delova tela, pogotovo ruku i nogu: glava im je uglavnom relativno veća od naše, a noge kraće - kao kod dece. Uz kraće noge, neki tipovi imaju duže ruke - ponekada gotovo do tla. Hod im je skokovit, a ponekad i plove kroz vazduh.

GRAĐA GLAVE I LICA - Krupnija glava na malom telu odgovara donekle proporcijama deteta - po rečima očevidaca, otprilike deteta od 10 godina. Izgleda da i to u perspektivi očekuje čovečanstvo.
    Vanzemaljci nemaju dlaka ni na telu ni na glavi. O 'ćelavim' potomcima savremenih ljudi sa velikim i pametnim glavama već odavno govore naučnici - antropolozi. Ćelave su i, sem retkih izuzetaka, osobe ženskog pola.
     Oblik očiju kod većine vanzemaljaca razlikuje se od ljudskih, dok umesto nosa često imaju dva otvorea za disanje, usta su većinom kao prorezi, umesto ušiju - otvori koji su niže postavljeni nego kod ljudi.
    Glava je široka na vrhu, sužava se nadole, ima mnogo mesta za mozak. Kosti lobanje vanzemaljaca čvršće su nego u čoveka - ovo su, navodno, potvrdile obdukcije iz 1947. godine. Ispod kosti nalazi se debela opna, ispod koje je mozak.

USTROJSTVO MOZGA - Mozak svemiraca zauzima veću zapreminu nego ljudski i, što je najvažnije, ima čudovišan broj vijuga. Ovo sigurno pokazuje genijalnost koja je još uvek nedostižna ljudima.

MIMIKA - Mišići lica vanzemaljaca su nerazvijeni.  Ovo govori o siromaštvu mimike i samim tim, sudeći našom logikom, o nerazvijenosti emocionalne sfere. Po jednoj teoriji emocije su se razvile (ili zaostale) kod ljudi kao kompenzatorni mehanizam - one čoveku zamenjuju znanje koje mu nedostaje. Emocije kod životinja razvijene su u istoj meri, a ponekad i više, kao i kod čoveka. Vanzemaljci ih nemaju! Da li je to uzrok što naučnici, koji se bave pitanjem vanzemaljaca česo nisu u stanju da shvate da li imaju posla sa živim bićima ili sa biorobotima, sondama sa drugih planeta. Toliko su bezizražajna njihova lica i automatski precizne sve njihove radnje.

    Veoma retko se u kontaktima videlo nešto nalik na osmeh na licima došljaka iz svemira. Više kao senka osmeha. To je sve - više nikakvih emocija, ili bar manifestacija emocija. Ni gneva, ni radosti, ni zadovoljstva. Da, tamo kod njih caruje isključivo celishodnost. Da li i zbog toga, kako je primećeno, vanzemaljci kao da uopšte ne pokazuju interesovanje za katastrofe svojih letelica na zemlji, niti za sudbinu svoje zvezdane sabraće zarobljene od strane Zemljana?

GRAĐA TELA - Osnovu tela vanzemaljaca, kao i kod ljudi, čini skelet. U telu se nalaze organi, ali kao da su slabije razvijeni u poređenju sa ljudskim. To je zagonetka, jer bi ipak trebalo da se susretnemo sa razvijenijim i specifičnim organima. Da li možda imamo posla sa rudimentarnim organima, kao što je slepo crevo ili rep kod čoveka, ili rudimentarna tkiva poput dlaka na telu embriona - koje zatim nestaju, začetka škrga...?
    Kod vanzemaljaca, prilikom obdukcije mogu se otkriti srce pluća, jetra, krvotok i drugi unutrašnji organi. Ali obdukcije nisu pokazale prisustvo želudca, crevnog trakta, kao ni uopšte sistema za varenje. Jetra je jako povećana i, kao što se pretpostavlja, izgleda da vrši drugačije funkcije nego ljudska, a ima ulogu rezervoara masnoće u organizmu.

KOŽNI POKRIVAČ - Koža vanzemaljaca se u većini slučajeva veoma razlikuje od ljudske. Kod nekih od tih stvorenja ona je toliko elastična, da se lako odvaja i vraća na mesto. Ovo svojstvo, inače, ima koža reptila.
    Kod jednog dela predstavnika svemiraca koža je providna, što je osobina biljaka, a ne životinja. Ovo govori o mogućoj sposobnosti ovih stvorenja za fotosintezu, to jest, neposredno upijanje sunčeve energije, kao kod biljaka. Prozračna koža obezbeđuje efektivniju asimilaciju energije, koja u ovom slučaju ne mora obavezno da bude isporučena sa hranom, kao što je sada kod čoveka. Organizam postaje potpuno ili delimično nezavistan od ishrane. Tela većine vanzemaljaca su mršava.Ruke i noge su tanke, kao da su formirane u bestežinskim uslovima.

PUPAK I GRUDI - Čini se da je postojanje pupka anatomska sitnica. Ali, on ima ogroman značaj sa gledišta embriologije. Proučavanje navodno dokumentarnog filma Reja Santinlija 'Obdukcija vanzemaljaca 1947. godine - čuveni slučaj Rozvel, pokazuje da telo ženskog stvorenja nema pupka. Odsustvo pupka kod vanzemaljskih stvorenja navodi na zanimljiva evoluciona razmišljanja. Pupak kod čoveka je trag pupčane vrpce koja vezuje plod sa organizmom majke. Prilikom porođaja vrpca se otkine ili preseče. Preko nje plod dobija hranu od majke. Pupak govori o tome da se stvorenje živo rađa. Odsustvo pupka naučnici ne mogu da shvate. Ovo može da znači da se vanzemaljska stvorenja ne rađaju kao ljudi - da li se onda legu iz jaja kao reptili ili ptice?
    Da li nas čeka takva budućnost - izlaganje iz jajeta? Ili je, jednostavno, civilizacija o čijim predstavnicima je reč postala od gmizavaca ili reptila, a mogućno i od ptica - istraživači su primetili 'ptičje' osobine crta lica vanzemaljke iz Rozvela.
    Bez obzira na prisustvo bradavica kod vanzemaljskih stvorenja ženskog pola, njihove grudi nisu razvijene. Začeci grudi još ne svedoče o tome da su ta stvorenja sisari. Nerazvijene grudi mogu da budu rudimentarni organi koji su u procesu potpunog nestanka.

POLNI ORGANI - Film Reja Santinija koji se prikazivao u celoj svetskoj televizijskoj mreži, pokazuje da između nogu ženskog vanzemaljskog stvorenja postoji mali otvor, a prema istraživanjima vanzemaljke nemaju sekundarnih polnih karakteristika. Ovo navodi na to da je začeće kod njih možda veštačkog karaktera, 'in vitro' - iz epruvete, a ne putem polnog akta. I čovečanstvo ide ka veštačkoj reprodukciji i mogućoj atrofiji polnih organa.
    O muškim polnim organima kod vanzemaljaca, u izveštajima, ništa se ne govori, iako se tu pravi razlika između muških i ženskih osoba - ne kaže se kako.

ANALNI OTVOR -
Kod vanzemaljaca nema analnog otvora koji bi služio za izbacivanje produkata varenja. Ovakva anatomska osobenost ne postoji ni kod jednog živog stvorenja na Zemlji. Odsustvo izlaznog otvora govori o potpunoj preradi materije i energije u organizmu vanzemaljaca - bar nekih od njih. Materija cirkuliše unutar zatvorenog sistema organizma, a neophodnu energiju dobijaju putem fotosinteze, spolja, kroz prozračni kožni omotač.

RAZLIKE IZMEĐU NJIH

    Vanzemaljska stvorenja su izgleda različitih rasa. Ove razlike počinju već sa bojom njihove kože. Po svedočenjima očevidaca, kod jednih predstavnika vanzemaljskog razuma ona je siva - pepeljasta, kod drugih je žuta ili žućkasta, a primećena su i bića crne, kao ugljenisane kože. Kod nekih vanzemaljaca svedoci su primetili i crnu boju kostiju skeleta.

GRAĐA GLAVE I LICA - Postoje jedinke sa okruglom glavom, a isto tako sa duguljastom lobanjom. Najveće razlike su u obliku i veličini očiju. Mogu biti ogromne u odnosu na veličinu lica, okrugle, kao pukotina, kose kao kod Kineza, bademaste, pokrivene širokim naborima kapaka odozgo i odozdo, nalik na oči reptila.
    Po unutrašnjoj građi oči mogu da budu slične ljudskim, to jest, sa zenicama i beonjačama, kao i one različite od ljudskih, na primer, kao u mačaka ili risova, koje svetle u mraku. Različita građa očiju vanzemaljaca možda govori o različitom poreklu - od vodozemaca, sisara ili čak insekata.

RAZLIČITOSTI U EKSTREMITETIMA - Ekstremiteti vanzemaljaca veoma se razlikuju po dužini kod različitih vrsta. Ima osoba dugih i kratkihg ruku. Vanzemaljska stvorenja imaju četiri ili šest prstiju na rukama, dok se petoprsti ne sreću. Kod četveroprstih, četvrti prst - mali, slobodno se okreće oko svoje ose! Prsti mogu biti različite dužine. Najistaknutiji je srednji prst, dok palca nema. Noge im ili imaju prste ili ih uopšte nemaju. U prvom slučaju stopala vanzemaljaca, kao i šake, imaju četiri ili šest prstiju.
    Ove činjenice govore o nekoj, dosada nama nepoznatoj svrsishodnosti u evoluciji ekstremiteta viših rasa, koje su pos vom razvitku na hiljade godina ispred nas. One svedoče o celishodnosti baš ovolikog broja prstiju ruku i nogu za superrazvijene civilizacije.
    Zanimljivo je da su civilizacije šestoprstih mogućno i stvorile na Zemlji 'homo sapijensa', kako o ovome posredno svedoče podaci o poreklu računanja i brojčanih sistema. Drevni sistemi računanja (u Fenikiji) bili su zasnovani na računu sa šest prstiju. Na primer, za osnovu je uzet broj 6 i njime deljivi brojevi, na primer: 24 časa dana i noći, 60 minuta u satu, 360 stepeni kruga... Civilizacija četveroprstih na Zemlji, smatra se, nisu ostavile neke tragove, ili još do sada nisu pronađeni.
    Na nogam i rukama neki vanzemaljci imaju prepone - opne. Da li to govori o njihovom poreklu od vodozemaca? U isto vreme uz pristustvo prstiju na rukama, noge nekih vanzemaljskih stvorenja predstavljaju monolitnu opnu - peraje. Mogućno je da oni vode poreklo od morskih sisara ili riba.

KRVOTOK - Krv vanzemaljskih stvorenja bojom se razlikuje od naše. Njena primarna boja je boja žuči, dok na vazduhu postaje plava. Ovo pokazuje da sadrži mnogo bakra ili kobalta.
    Krvotok vanzemaljaca je izvanredno razvijen. Krv teče obilnije nego kod čoveka. Pošto nema želuca i creva, pretpostavlja se da se vanzemaljci hrane tečnom hranom, koju odmah apsorbuje krvni sistem. U tom slučaju krv mora da ima antiseptička svojstva. Krv vrši funkciju želuca, creva i krvi - dostava kiseonika tkivu - energetski transportni sistem.
    Sve ovo (osobenosti kožnog omotača, krvotok, odsustvo analnog otvora) veoma podseća na autotrofno (nezavisno od ishrane spolja) biće. Kod takvog stvorenja je neposredna asimilacija energije i njena prerada je bez izdvajanja bilo kakvih podataka raspada.
    Autotrofnost organizma vanzemaljaca potvrđuje se činjenicom da na njihovim kosmičkim brodovima nisu otkrivene nikakve zalihe hrane niti aparati za njenu pripremu. Po nekim podacima iz susreta sa vanzemaljskim bićima, oni su ponekad nudili Zemljanima našto nalik na 'dvopek'. O nuđenju tečnosti nigde se ne saopštava.
    Zemaljske ponude vanzemaljci su uvek odbijali. Šta je u tom slučaju jeo i pio vanzemaljac koji je, navodno, proveo dve godine u tajnoj bazi 'Zona 51' i umro 1952. godine?
    Mogućno je da se hrana tom vanzemaljcu (po nekim podacima bilo ih je dvojica) dovela preko krvotoka - kao što se to radi sa osobama koje se nalaze u komi. Poznato je da se u tom slučaju život može održavati veoma dugo.
    Sa dokumenata o vanzemaljcima u pomenutoj bazi ni do danas nije u punoj meri skinuta tajna.¦ Klik Gore na Sliku - Prikaz; ¦ Ponovni Klik - Brisanje

NLO i Vanzemaljski SvetNLO i Vanzemaljski Svet - Ostali Tekstovi
Ponuda TemaPogledajte i ostale super zanimljive rubrike na sajtu
Vic Ovog Dana
Verovali ili ne
Jeste li znali ovo?
Ludi svet
MoLitva dana
Testiranje Refleksa
Mesec i Njegove Mene
Testirajte Reflekse