Naslovni baner
Home Dugme
Meni
Novo na sajtu
Omiljeno na sajtu

Planetarno Biće i Naši Preci

   Hristove objave preko M.J. i M.R. Šta je poručeno ljudima iz najviših duhovnih dimenzija? Kako se ponašati i šta treba raditi na usavršavanju našeg duhovnog bića? Kakvu vezu uspostaviti sa planetom za obostranu dobrobit...

Osmeh gore Osmeh na lice:  

      Vaša istorija, vaši pisani spisi i spomenici su okamenjeni trenuci vaših strahova, vaših misli i osećanja. Prošlost se najveličanstvenije slavi kroz sadašnjost i sve oblike života i mišljenja u sada.
    Vaše crkve i hramovi predstavljaju laboratorije u kojima se energija vere pobuđuje, transformiše i lansira ka vašim putanjama spirale vremensko - prostorno ravni postojanja. Njihov način građenja nije slučajan. kupole hramova, položaj ikonostasa, raspored slika na njemu, oblik i položaj zvonika... imaju svoje značaj i kosmičku simboliku. Vremenom i razvojem novih pravaca kako u arhitekturi, tako i u estetici uopšte, ova simbolika nije bila dovoljno shvaćena, pa se povlačila pod novoponuđenim, čistim estetskim rešenjima. Ipak, deo nebeske simbolike se i danas očuvao na mnogo načina.
    Tako je i u načinu vaše molitve ili držanja prstiju prilikom kršćenja, zadržana i osmišljena određena simbolika obraćanja i kontakta sa pojdinim aspektima Kosmičkog Razuma. Mnoga 'uzvišena mesta' na Zemlji ili u njoj, imaju jake energetske uticaje. To mogu biti brda, kuće, izvori, stabla, mostovi, ili prosto - mesta iznad zemlje. Ovi uticaji mogu biti različite vrste i intenziteta. Zatim, mogu biti stalni, povremeni, opšti, selektivni ili pojedinačni uticaji. Rituali koje sveštenstvo obavlja, takođe nisu puka forma. Oni su potekli iz drevnih vremena i od drevnih civilizacija,a li su takođe gubili i menjali svoje izvorno značenje i smisao.

SIMULTANE INKARNACIJE

    Drevne civilizacije, ili kraće Drevni, posedovali su znanja koja vi i ne slutite. Vaša istorija, na osnovu arheološkog  i drugih materijala koji su vam dostupni, beleži jedan permanentni evolutivni hod ljudske civilizacije - bez obzira na mrlje koje je ona imala. Samo je kroz takozvanu ezoteričnu literaturu prisutan mit o nekim drugim civilizacijama, o kojima se vaša zvanična nauka nažalost i ne izjašnjava. Pre vaše, postojale su i druge civilizacije, kao što su i pre planete Zemlje koju poznajete, 'na istom mestu' u kosmosu postojale i druge planete sa sličnim zadacima koje ima i Zemlja.
    Sve vreme postoji samo jedno Planetarno Biće, koje se razvija, a neke od njegovih fizičkih manifestacija su postojale na raznim nivoima i u ranim dimenzijama hiperprostora. Planeta Zemlja koju poznajete i na kojoj živite, samo je jedan aspekt manifestacije Planetarnog Bića. Kao što i vaše inkarnacije postoje paralelno - simultano, tako i sve ove manifestacije Planetarnog Bića, posmatrano iz duhovne dimenzije, postoje istovremeno istovremeno i utiču jedna na drugu.
    Tako, na primer, jednom nestale i gotovo zaboravljene civilizacije, još postoje i vibriraju na nekom alternativnom nivou postojanja, odnosno one još postoje kao deo iskustva i znanja Planetarnog Bića. U sve religije koje su nastale, ugrađeni su delovi određenog sećanja Drevnih. Slično tome, u vaša znanja je posredstvom Planetarnog Bića utisnut pečat znanja Drevnih.

USAGLASITE SE SA PLANETOM

    Planetarno Biće je ogromne snage, sjaja i moći. Ono ima dušu, inkarnacijski hod, kao i svoje zadatke. Zemlja kakvu poznajete samo je jedna inkarnacija Planetarnog Bića, kao što je vaša današnja ličnost samo jedna inkarnacija vašeg bića. U opštem prožimanju svega stvorenog, prožimaju se čovek i planeta na kojoj živi, odnosno ljudsko biće sa Planetarnim Bićem. Cilj planetarne inkarnacije ne može biti ostvaren ukoliko svi ljudi ne ostvare zadatke unutar svojih inkarnacija.
    Da bi čovek svoje ispunjenje postigao i zadatak obavio, potrebno je nekoliko uslova: znanje - spoznaja zadatka, volja ili namera da se ona izvrši, a na kraju i podrška. Ovu podršku energetskog tipa možete tražiti u zavisnosti od stepena svog znanja i u zavisnosti od inkarnacijskog cilja i vrste zadatka koji imate, ali u velikom broju slučajeva ova podrška vam može stići od Planetarnog Bića. Ono ima moć da pojača vašu volju i učvrsti nameru.
    Da biste ovu podršku dobili, potrebno je da uskladite svoje vibracije sa vibracijama Planetarnog Bića, a svoje namere - sa njegovim namerama. Tada, u delu zadatka koji je zajednički, a na osnovu vaše namere da mu pristupite, samo Biće planete vam pruža energetsku podršku u realizaciji. Ukoliko za podrškom posegnete, a da su vaše namere van zadatka Planetarnog Bića i suprotne principima ljubavi, tada se ova silna energija i moć okreću protiv onoga koji takvu podršku traži i njegova volja i namera nemaju ispravnu i trajnu energetsku vrednost.

NE SKRNAVITE MATER - PRIRODU

    Treba da ste još nečega svesni kada je u pitanju vaša planeta. Treba da znate da postoji veoma velika sličnost i uzajamnost između vašeg fizičkog tela i fizičkog tela zemlje - planete. Svi elementi koji učestvuju u gradnji tela zemlje, učestvuju i u gradnji vašeg fizičkog tela i to u približno jednakim procentima.  Planeta Zemlja ima tri stotine šesdeset i pet tačaka moći, a vaše telo isto toliko akupunkturnih tačaka. i planeta i vaše telo imaju po sedam energetskih centara... Zemlja je zaista vaša materijalna majka.
    Sve ovo treba što pre da uvidite i da prestanete sa srnavljenjem svoje matere - prirode. Prihvatite je kao neophodnu matericu vašeg fizičkog postojanja. Pomozite planeti u ispunjenju njenog kosmičkog plana, kao što i ona vama pomaže time što vas sve voli i podržava. Zemlja podržava vaše duhovne i energetske potrebe, ali vas podržava i u fizičkom smislu, jer je ona preduslov za vaše postojanje u tom obliku. Zemlja u sebi i na sebi krije još mnogo energije koje niste u stanju da spoznate zbog vaše materijalne orijentacije. Sa vašim duhovnim rastom i ubeđenjem, Planeta će vam podeliti i ove svoje tajne, pa ćete svi zajedno moći da pređete na više vibracijske nivoe, gde kosmički ples još traje.
    Sve ono što živi na zemlji i u njoj, životinjski i mineralni svet, sve je u tesnoj vezi sa planetom, a celokupna svest ovog života vezana je za svest Planetarnog Bića. To, što vi ne poznajete sve funkcije kamena ili nekog minerala, ne znači da oni nemaju svoju neophodnost u životu i same Planete i Planetarnog Bića. Svi vi, koji živite na Zemlji, imate zajedničku majku, zajedniči dom i ne možete je prisvajati i zloupotrebljavati, ne možete se ponašati kao njeni gospodari, a da vam se ta zloupotreba ne vrati.

PLANETARNO PAMĆENJE

    Već sam vam govorio o tome, da na ovom nivou razvoja ne možete odvojiti svoje telo od duha, niti možete ugrožavati jedno od ova dva vaša svojstva, a da ne bude ugroženo i drugo. Slično je sa Planetarnim Bićem Zemlje. Vi ne možete ugrožavati, zagađivati i trovati planetu Zemlju, a da pri tom ne odštetite njeno Planetarno Biće. Svojim misaonim procesom, mislima, osećanjima i ubeđenjima, ne možete da zagađujete polje svetsti Planetarnog Bića, a da se to fizički ne manifestuje na samoj planeti u vidu zemljotresa, vulkana, poplava i raznih drugih elementarnih katastrofa.
    Planeta je u fazi kosmičke evolucije, baš kao što ste to i vi. Planeta ima i svoj fizički vek. Ako u njemu ne dostigne svoje uznesenje i ne zavibrira na jednom novom duhovnom nivou, biće samo jedno inkarnacijsko telo iza koga će doći drugo, sa istim zadatkom. Pomozite planeti da u ovom ciklusu svog postojanja odgovori svom kosmičkom planu. Samim tim pomažete i ostvarenju svog zadatka, jer vi jedno bez drugog ne možete izvršiti zajednički zadatak.
    Planetarno Biće pamti mnoge svoje inkarnacije i ono se seća mnogih civilizacija koje su davno proterane u bezdane svesti. Pamti Planetarno Biće svu moć i znanje Drevnih. Pamti sjaj njihovog usleta, ali i zloupotrebe koje su učinili u svojoj oholosti. Pamti svoj i njihov hod. Znanja Drevnih nisu uništena, ali su u 'bezdanima naših sećanja' mnoga znanja visoko iniciranih pojedinaca i grupa i ostaće tamo sve dotle dok se pokaže da ih vi nećete zloupotrebiti.
    Planeta ne želi da žrtvuje ni sebe ni vas. Ona zna tajne Kosmosa, ali se vi ponašate kao da želite da žrtvujete nju, nesvesni da bi to bila i vaša propast i da biste zajedno pošli u bezdan njenog nasotjanja, gde bi čekali novo rađanje planete, nove civilizacije i njihovo uznesenje koje bi i vas probudilo. Nad svakim bezdanom diže se nova izmaglica budućih tvorevina, kao što je i bilo mnogo puta do sada. Bog u svojoj ljubavi daje uvek i svima šansu da ostvare svoj deo funkcije. To što je Bog ljubav i praštanje, neka ne utiče na vaše lakomo i lakoverno ponašanje i uništavanje svega.  Zar planeta na kojoj ste, zar ova lepotica vašeg Svemira treba da plati danak vašoj nepromišljenosti? Zar lekcije niste naučili? Nova rađanja na istoj tački nisu potrebna.
    Jedan od puteva koji vode ka ispunjenju je i taj, da najpre naučite i saznate. Tada ćete uvideti istinu svega izrečenog i početi da delate uz punu podršku Bića planete, u cilju ljubavi i mira, u cilju opšte harmonije. Svest svih onih koji pre vas ova upozorenja nisu razumeli, doziva vas da prestanete sa svakim oblikom zloupotrebe planete. Poziva vas da obustavite nuklearne probe, da prestanete da zagađujete vode, da sačuvate atmosferski omotač. Pre svega vas poziva da obustavite mentalno zagađenje koje proističe ne samo od vaših dela, već i od svake vaše misli različite od ljubavi i oprosta. Planeta ne pripada samo vama, već svim životima i životnim oblicima koji postoje paraleno sa vama.
    Svako drvo, svaka travka, svaka ptica zna ovu tajnu. Njihova svest je deo svesti Planetarnog Bića i oni stalno komuniciraju. Samo vi, koji treba svetslost da nosite, iskoračili ste iz sopstvene porodice. Kako mislite da se vratite vi, zabludeli sinovi i kćeri, nebeskoj porodici, kada ste zaemaljsku majku ovako zagadili? Svoju spremnost na saradnju pokažite najpre tu gde ste, sada! Nisu vam za potrebni nikakvi posebni preduslovi. Ne čekajte da vas neko spolja organizuje. Neka svako od vas uradi svoj deo posla.
    Za početak, svi složno uputite ljubav planeti na kojoj ste i zamolite za oprost. Neka ova vaša molba iz srca i iskreno poteče da bi je Zemlja čula. Zamolite je za oprost i zahvalite joj se na tome što vas čuva i štiti. Stupite u kontakt sa njom. Ona je vaša učionica, ali i učitelj. Planetarno biće je uvek sa vama.¦ Klik Gore na Sliku - Prikaz; ¦ Ponovni Klik - Brisanje

Kontakti Sa Duhovnim SvetomKontakti Sa Duhovnim Svetom - Ostali Tekstovi
Ponuda TemaPogledajte i ostale super zanimljive rubrike na sajtu
Vic Ovog Dana
Verovali ili ne
Jeste li znali ovo?
Ludi svet
MoLitva dana
Testiranje Refleksa
Mesec i Njegove Mene
Testirajte Reflekse