vrh
MeniNovi Svetski Poredak - 1

   Strava svetske vlasti i sve oko njih! Novi svetski poredak - New World Order, jeste zavera koja se odnosi na plan moćne i tajanstvene organizacije. Najčešće se odnosi na iluminate i na kovanje zavere prema konačnoj svetskoj dominaciji preko autonomne svetske vlade, koja će zameniti suverenost država i doneti drukčiju deobu vlasti u borbi za svetsku vlast. U novom svetskom poretku, mnogi značajni događaji su prouzrokvani od strane vrlo moćne organizacije. U ovom slučaju, istorijski i tekući događaji mogu se još razumeti kao aktuelna zavera u vladavini svetom, koja se ostvaruje preko kombinacije politike, finansija, socijalnog inženjeringa, kontrole uma i propagande kulture straha.

 


 ŠOK ZA SVET: SAD I EVROPA POČELI TAJNO MIKROČIPOVANJE DECE
      Postoji tehnologija pomoću koje se trenutno stvara Novi svetski poredak! Bivša ministarka zdravlja u Finskoj poznata je po celom svetu jer je sistematski raskrinkavala planove elite protiv čovečanstva. Poslednjih godina otvoreno je govorila o mikročipiranju čovečanstva, koje je o po njoj počelo, ali i o kontroli uma koja se prema njenim insajderskim saznanjima naveliko počela upotrebaljavati. Čim je počela glasno govoriti, Klid je naglo obolela od raka koji se ubrzano širio po njenom telu i naposletku je umrla ove godine. Pre smrti uporno je ponavljala kako je otrovana te da 'elita' čini sve kako bi je ubili. Ona i njena porodica tvrdili su da je Kline namerno otrovana kako bi bila ućutkana.
    Dva meseca nakon njene smrti svi njeni prijatelji i porodica i dalje sumnjaju na kontrolu uma i ubistvo lekarke i naučnice koja je tako hrabro raskrinkavala istinu.  U američkim medijima naveliko o tome bruji, a promocija mikročipovanja čovečanstva krenula je i preko mejnstrip medija koji o mikročipovima pišu sve najbolje kao da je reč o nekom poslednjem modnom kriku, a ne o zverskoj tehnologiji koja će se ugrađivati ljudima pod kožu u svrhu potpune kontrole i manipulacije.
    Pre smrti Klid, finski časopis , kojeg čitaju lekari i naučnici, naveo je kako nema još puno vremena do trenutka kada će doći do uvođenja vojne medicine i tehnologije kontrole uma, koji će eliminisati svaki vid slobode u budućnosti čovečanstva.
    Jeste li spremni na obustavu privatnosti i robotiziranje ljudske vrste, nakon čega više nikada nećete moći da uživaju nasamo sa svojim mislima? Jeste li spremni da živite u svetu u kojem će svaka novorođena beba biti mikročipovana? Jeste li spremni na to da se svaki vaš korak prati, beleži i čuva u bazi podataka? Iako zvuči nemoguće, upravo će se to dogoditi. 'Postoji tehnologija pomoću koje će se stvoriti totalitarni Novi svetski poredak', napisala je Rauni Lina Lukanen Kilde, bivša ministarka zdravlja u Finskoj pre nego što je ubijena.
     'U toku je razvoj tajnih neuroloških sistema komunikacije koji će zameniti nezavisno razmišljanje i uspostaviti kontrolu nad društvenom i političkom aktivnošću radi privatnih i vojnih interesa, rekla je ona.
    Kada naše moždane funkcije budu povezane sa superračunarima putem radioimplantata i mikročipova, biće prekasno za delovanje. Ova se pretnja može sprečiti samo edukovanjem javnosti putem dostupne literature o biotelemetriji i informacijama koje se razmenjuju na međunarodnim kongresima.
    U svom članku pod naslovom 'Mikročipovi, kontrola uma i kibernetika', dr Kilde tvrdi da je SAD glavni i odgovoran za tajnu primenu ove elektronske opreme i oružja koja se, kako je tvrdila Klid, već počela primenjivati na novorođenčadi širom sveta. Dr. Kilde je dodala da mediji zataškavaju pravu nameru iza ovog mikročipiranja, naglašavajući da se savršeni sajber vojnik može stvoriti pomoću sofisticirane opreme i oružja koja se koriste u određenim NATO državama još od osamdesetih godina.


 ŠEMA PO KOJOJ CENTRI MOĆI MENJAJU SUDBINE DRŽAVA
      Analizirajući zbivanja u savremenom svetu, politikolozi su prepoznali i objavili šemu po kojoj centri moći menjaju sudbine čitavih država i stvaraju nov svetski poredak.

1. Uzmi jednu državu koju želiš za svoj cilj – i nazovi je kriminalnom državom.

2. Podržavaj lokalne teroriste (u toj istoj državi državi) i govori o njima kao o 'borcima za slobodu'.

3. Napravi maksimalnu štetu među civilnim stanovništvom – i zahtevaj što pre međunarodne sankcije i međunarodne snage za intervenciju!

4. Kritikuj izbore u toj državi i zahtevaj kontrolu nad njima. Govori da ti izbori nisu slobodni, da su lažirani i da je tamošnja vlada diktatorska.

5. Širi ciljane laži – to se naziva 'međunarodni medijski odjek'.

6. Konačno umarširaj u tu državu i uspostavi kontrolu nad njom – nazovi to 'mirovna misija', 'oslobađanje' ili 'humanitarna intervencija'.

7. Iznesi sve resurse te države i prisvoj ih – nazovi to 'stranim investicijama' i 'obnavljanjem' (te iste države).

    Ovako je još jedna država 'oslobođena' i 'demokratizovana'. A sada ponavljaj ovaj postupak toliko često dok sve države koje se suprotstavljaju 'poslušnosti' ne budu 'oslobođene'. Pritom ne treba voditi računa o ljudskim životima (osim o vlastitim), a za propagiranje svog dobročinstva i 'istinitog' izveštavanja treba obilno koristiti medije. Kada je misija obavljena, okončaš ovu misiju, pa staviš celo svetsko stanovništvo pred izbor: ili ćutite ili ćete doživeti 'sudbinu terorista'.
    Sada su mir, sloboda i ultimativna sposobnost delovanja za slobodno imenovane članove jedne svetske vlade privedene kraju – 'za dobrobit celog čovečanstva'.

 MONSTRUOZNI PLAN - SATIRANJE NACIONALNOG IDENTITETA, OBIČAJA, VREDNOSTI I NACIONALNOG PONOSA
      Satiranje nacionalnog identiteta, običaja, vrednosti, nacionalnog ponosa, uništenje industrije, globalni ekonomski kolaps i još mnogo toga čeka čovečanstvo ako se pusti da OVA organizacija neometano deluje! Iako mnogi tvrde da su pojmovi 'Jedna svetska država' i 'Novi svetski poredak' teorije zavere kojima se bave paranoični ljudi, neporecivo je da jedna svetska država već postoji, i to potpuno legalno! Na svetu danas ima više mladih neko ikada ranije, a organizacije koje deluju pri UN i UNFPA tvrde da mladi danas imaju jedinstvenu priliku za razvijanje, ali samo ukoliko se spreči rađanje budućih generacija!
    Organizacija koja predlaže ovaj monstruozni plan zove se 'State of world population'. Oni se zalažu za demografski kolaps čovečanstva na bilo koji način – pa tako i predlažu besplatne abortuse za maloletnike i mlade i ukidanje zakona protiv prostitucije i svih droga i opijata. Jasno je da se sve to predlaže kako bi mladi uništili sami sebe:
– Mladim ljudima je potrebno omogućiti čitav niz reproduktivnih zdravstvenih usluga uključujući i siguran, besplatan abortus…' piše ‘Država svetskog stanovništva’ dodajući da većina zemalja na svetu raznim zakonima (protiv abortusa, droge i prostitucije) krši ljudska prava mladih i to se po njima mora promeniti.
    Od posebne važnosti za UNFPA-u su zakoni koji još uvek zahtevaju roditeljsku dozvolu za pristup abortusu, kontracepciju ili druge usluge poput programa za besplatne igle za zavisnike. Kako kažu u svom izveštaju, od posebne je važnosti za planetu da mladi sami donose svoje odluke i da se one usvajaju kao njihovi svesni postupci pa kada se mladi čovek želi ubijati, drogirati se i prostituisati, roditelj nema razloga da zadire u 'ljudsko pravo deteta'.
    Mladi ljudi će se uskoro naći na udaru strašnog i potpuno legalizovanog greha kome je cilj opustošiti generacije i zaustaviti rast i razvoj sveukupnog stanovništva. Ovakvoj ideji podržanoj od apsolutne vrhuške sveta mogu se suprostaviti još samo hrišćanske porodice.
    Ovo su sve tačke Agende 21 Novog svetskog poretka koje se u ovom trenutku ostvaruju nad čitavim svetom:

1. Stvaranje Novog svetskog poretka s jednom svetskom vladom i novom crkvom odnosno religijom koja bi trebalo da posluži zbog lakše manipulacije ljudima i njihovom slobodnom voljom koja se razvija najviše kroz duhovnost.

2. Satiranje nacionalnog identiteta, običaja, vrednosti a najviše nacionalnog ponosa. To je jedan od glavnih ciljeva kojim će se lakše promovisati globalizacija.

3. Uništenje vere – uz širenje New Age-a.

4. Transhumanizam – čipovanje i prebacivanje sveta u virtualu preko čega će čovečanstvo biti podvrgnuto neviđenoj manipulaciji i mentalnom programiranju.

5. Poništenje industrije. Stvoriće se nova kompjuterski pokretna industrija s robotizovanim radnicima s tim da se teška proizvodnja seli u siromašne zemlje što bi trebalo da rezultuje povećanjem zavisnosti i smanjenjem broja stanovnika na Zemlji.

6. Dekriminalizacija i legalizacija svih droga uz pornografiju koja će se predstaviti čovečanstvu kao ‘umetnost’. Ovo će se proširiti na sve društvene nivoe.

7. Depopulacija u velikim gradovima – po uzoru na Pol Potovu politiku u Kambodži, koja je kao skica nastala iz pera Rimskog kluba godinama ranije.

8. Suzbijanje nezavisnih znanstvenih istraživanja – onemogućavanje bilo kakvih nekontrolisanih naučnih istraživanja putem totalne diskreditacije pomoću plaćenih naučnika s ciljem da samo i isključivo profitabilana rešenja ostanu u opciji.

9. Smanjenje globalnog stanovništva za tri milijarde do 2050. – izveštaj ‘Global 2000’ govorio je o smanjenju broja stanovništva u SAD-u tokom istog vremenskog razdoblja za trećinu, a nastoji se da se isti plan sprovede i šire, putem manjih ratova, gladi i bolesti, abortusa i kontracepcije.

10. Nezaposlenost – uništavanje radničkog sloja čime se razara porodica i zajedništvo, s ciljem pobune mladih koja će omogućiti lakši nadzor i kontrolu stanovništva.

11. Onemogućavanje stanovništva u donošenju vlastitih odluka – stvaranje sistemskih kriza zbunjuje i demotiviše ljude do tačke masovne apatije i ignorancije sopstvenih problema.

12. Stvaranje novih ‘kultova ličnosti i idola’ – nastavak trenda započetog s Bitlsima kojim se i danas stvaraju nove ‘zvezde’ i zatim se putem njih odgajaju mladi.

13. Jačanje religijskog radikalizma koji je suprotan ljubavi – sve snažniji ekstremni elementi u Islamu, Judaizmu i Hrišćanstvu dobiće finansijsku podršku, pa se na taj način ide na raspad religija kakve do sada znamo i uspostavu jedne nove a koja će širiti samo 'ljubav'.

14. Širenje religijskih kultova i ulazak u politiku – stranke Muslimansko bratstvo, muslimanski fundamentalisti i ostale stranke s religijskim prizvukom ulaze u visoku politiku. (Podržavaju ih CIA, MI6, Google, Facebook i slični obaveštajni aparati, s ciljem dodatnog radikalizma.)

15. Ideja ‘religijskog oslobođenja’ i ‘naučnog ateizma’ – stvaranje nereligijskih vlasti i stalni sukobi s njihovim religijskim oponentima čime se proizvode krize i ratovi po uzoru na političke eksperimente iz Srednje Amerike i Afrike.

16. Stvaranje globalnog ekonomskog kolapsa u kojem će doći do potpunog uništenje svetske ekonomije, odnosno ressetovanja kako bi se lakše uvela nova valuta i monopol.

17. Potpuna kontrola nad geopolitičkom scenom, nad svim državama sveta koje će svesno svojom slobodnom voljom na to pristati.

18. Sve veća promocija nadnacionalnih institucija poput UN-a, MMF-a, Svetskog suda, EU ili bonitetnih organizacija, Svetske policije itd. Uništavanje lokalnih i gradskih institucija (decentralizacija koja služi upravo tome, jednom kontrolnom centru).

19. Poništavanje suverenosti država odnosno omalovažavanje Ustava, tradicije i zakona putem vladajućih struktura koje će razbiti suverenitete država iznutra.

20. Širenje panike zbog konstantnih svetskih prijetnji u obliku terorizma iako te 'teroriste' plaćaju Vlade poput one u SAD-u. Cilje je stvaranje policijske države.

21. Potpuna kontrola čovečanstva može se sprovesti samo kroz indoktrinaciju i manipulaciju ljudi od namanjih nogu tako da je kontrola obrazovnog sistema jedan od primarnih ciljeva Agende 21.


     RSS FEED-OVI ZA VAŠ SAJT
Povratak Na Vrh Strane