Naslovni baner
Home Dugme
Meni
Novo na sajtu
Kratke Vesti
Omiljeno na sajtu
Kratke Vesti Evropa
Kratke Vesti Balkan
Kratke Vesti Sport

Upozorenja Sa Plejade

   Probudite Se Zemljani, Što Pre! Bilo bi stvarno drsko i prepotentno od strane na Zemljana da smatramo da smo sami u ovom beskonačnom prostranstvu svemira. A pošto nismo sami, tada postoji i mogućnost kontakta sa ostalim našim susvemircima sa kojima delimo ovaj kosmos.

Osmeh gore Osmeh na lice:  
   Mnogo je zanimljivih priča o ljudima koji su uspeli da ostvare kontakt sa nekom razvijenom kosmičkom inteligencijom, a ova priča je jedna od njih. Švajcarski šumar, Edvard Albert Majer, zvani Bili, svoje kontakte sa vrlo razvijenom vanzemaljskom civilizacijom započeo je 28. januara 1975. godine. S ovim je počela njegova važna misija - da celom svetu preda znanja o opštim zakonima i principima stvaranja sveta.
    Ovaj vanzemaljski narod dolazi sa sazvežđa koje se nalazi oko 80 svetlosnih godina dalje od poznatog sazvežđa Plejade i 500 svetlosnih godina daleko od naše planete. Iako naša 'svemoguća' nauka tvrdi da je to svemirsko okruženje suviše mlado da bi se na njemu razvio život, Plejađani su u stanju da u trenutku pređu tih 500 svetlosnih godina prostor-vremena i dođu do Zemlje.
    Tog 28. januara 1975. godine započela je nova era u istoriji naše planete, ili su, barem, vanzemaljci tako mislili. Posle prvih godina kontakti između njih i Mejera su bili česti, a znatno su se proredili kada su se posle okončanja njihove misije, 1995. godine, vasionski brodovi Plejađana povukli iz okoline Zemlje. Telepatska veza između Mejera i Plejađana ipak je i dalje redovna i opisana je u 17 tomova od po 300 stranica koji se stalno dopunjuju.
    Ne treba ni naglasiti da je Eduard Mejer proglašen svim i svačim, od varalice do totalnog ludaka, iako je njegove vasionske brodove neuspešno i tajno jurilo i švajcarsko vazduhoplovstvo. U celom ovom slučaju, Mejer nije jedini 'ludak'. U oblsti u ciriškom kantonu, gde Mejer živi, mnogo je svedoka neverovatnih pojava NLO-a, koje su čak i fotografisane usred dana.
    Malo je poznato da je mnoštvo tih fotografija analizirao svetski stručnjak za specijalne efekte Džim Diletozo i na njima nije našao nijednu indiciju prevare i foto-montaže. Mejer je osim toga, nudio na analizu i druge dokaze - uzorke metala, filmove i izvučne snimke vanzemaljskih letelica.

SVEMIRKA SEMJASE

    Posle prvog susreta sa Plejađankom Semjase, sa planete Era, Mejer je imao još oko 570 kontakata sa njom i njenim sunarodnicima i sve ih je detaljno zabeležio, zahvaljujući tehnici kojom su ga oni naučili. Mnogobrojni tomovi koji su tako nastali, na nemačkom jeziku, predstavljaju jednistven skup pitanja, odgovora i objašnjenja o svemu i svačemu, od praistorije Zemlje, preko porekla svemira, do tehnika međuzvezdanih putovanja kojima se ruši barijera prostor-vreme.
   Sistematski su obrađena i mnoga duhovna pitanja - o životu posle smrti i evoluciji duha koji postoji u svakom ljudskom biću. Ono što u tim tekstovima najviše upada u oči jesu njihov analitički karakter i apsolutni naučni pristup - premda je reč o nauci koja je milionima godina naprednija od naše.
    Prvi Mejerovi kontakti sa Plejađanima odvijali su se između 1975. i 1981. godine, znači u vreme kada nije bilo kućnih kompjutera, posebno interneta i kada je sicanje naučnih i tehničkih informacija bilo neuporedivo teže nego danas, pogotovo u švajcarskom planinskom selu u kojem je Mejer živeo. Prve tomove Mejerovih razgovora sa vanzemaljcima prevela je na engleski i pokušala da 'raskrinka' grupa američkih vojnih stručnjaka i istraživača, na čelu sa pukovnikom avijacije Vendelom Stivensom i u njima nisu uspeli da otkriju nikakvu prevaru.
    Mejerov materijal je u međuvremenu prešao 10.000 stranica i malo se istraživača paranormalnih pojava upustilo u to da ga detaljno prouči. Ipak, istraživanja Majkla horna jasno su pokazala da su se neke informacije koje su Mejeru dali Plejađani Semjase, Ptaah i Kvecal u prvoj polovini 70-tih godina i kasnije pokazale kao potpuno tačne.
    Evo nekih od Hornovih primera: tokom 115. kontakta, koji je bio 19. oktobra 1978. godine, Mejer je dobio precizne informacije o 17 Jupiterovih satelita i objašnjeno mu je da su prstenovi koji okružuju tu planetu proizvod emisije jonizovanog sumpora iz vulkanskog satelita Ios - tela sa najviše vulkanske aktivnosti u celom Sunčevom sistemu. Rekli su mu i da je crvena mrlja na Jupiteru ogroman levak koji se okreće obrnuto od kazaljke na satu kao posledica vrlo starog poremećaja u atmosferi. Petog marta 1975. godine, odnosno pet meseci posle ovog kontakta, NASA je pomoću Vojadžera otkrila Jupiterove prstenove, a ubrzo potom otkriven je 16. satelit - do tada je bilo poznato samo 15. Nešto kasnije otkriveno je da je crvena mrlja - stalna oluja. Više od 20 godina kasnije, 1998. godine, grupa naučnika sa univerziteta Kornel i Nacionalnih opservatorija u Tusonu potvrdila je da su Jupiterovi prstenovi sastavljeni od čestica prašine.

KAKO UNIŠTAVAMO NAŠ EKOSISTEM

    Tokom sedmog kontakta, koji je bio 25. februara 1975. godine, ali i u 34. i 35. kontaktu od 14. i 16. septembra 1975. godine, vanzemaljci su Mejeru detaljno objasnili povezanost između atomskih testova, eksponencijalnog porasta oštećenja ozonskog omotača i emisija elementarne radijacije visoke frekvencije, o čemu naši naučnici ništa nisu znali.
    Osim toga, pričali su mu o tome koliko isparenja broma doprinose oštećenju ozonskog sloja, o tome kako kroz njih prodiru ultraljubičasti zraci i uništavaju mikroorganizme, čime nastaju značajni i negativni prekidi u lancu ishrane na Zemlji, ali i genetske mutacije i druge štetne posledice koji će se dugoročno osetiti na našoj planeti.
    Tek 29. novembra 1988. godine, objavljen je izveštaj laboratorije Livermor sa sledećim 'najnovijim otkrićem': Atomske probe su direktno povezane sa trošenjem ozonskog omotača. Tako su posle 13 godina potvrdili ono što su Mejeru rekli Plejađani. To da isparenja broma koja nastaju od proizvoda koji se naveliko koriste u poljoprivredi i procesima prerade drveta značajno oštećuju ozonski omotač, zemaljski naučnici su otkrili tek 1991. godine.
    U toku 45. kontakta, koji je biuo 25. februara 1976. godine, Semjase, žena koja je prva stupila u kontakt sa Mejerom, upozorila je čovečanstvo da vađenje nafte i prirodnih gasova iz Zemlje, zajedno sa gradnjom brana i ogromnih gradova, predstavljaju glavni faktor povećanja vulkanske i seizmičke aktivnosti, koja će sve više rasti i početkom trećeg milenijuma dostići dramatične razmere. Danas svi vidimo tačnost ove informacije koju potvrđuje i članak u američkom časopisu 'Nezavisni žurnal' iz 1990. godine koji glasi: 'Otkrivena međusobna povezanost između vađenja nafte i zemljotresa'. Međutim ta tema je toliko razorna po svetsku politiku, ekonomiju i multinacionalne kompanije da se nauka i veliki naučni časopisi ni ne usuđuju da se javno bave sa njom.
    Druga značajna stvar koju su Plejađani često spominjali jeste broj stanovnika na Zemlji. Prema njihovim računicama Zemlja ne bi smela da ima više od 529 miliona stanovnika - da bi se izbegli degeneracija, poremećaji ravnoteže, geološke i klimatske katastrofe. Pogotovo u velikim metropolama od više desetina miliona stanovnika, oni predstavljaju nenormalan pritisak na ploče koje prekrivaju površinu planete i izbacuju ih iz ravnoteže, što takođe izaziva zemljotrese i vulkanske erupcije.
    U razgovoru broj 251. od 03.02.1995. godine koji je objavljne pod naslovom 'Proročanstva', između ostalog, stoji sledeće: 'Zdravlje Zemljana je u izuzetnoj opasnosti ne samo zbog brzog širenja side, već i zbog sve većih patoloških posledica bolesti ludih krava po čovekam jer Krojcferd-Jakobov sindrom nije jedina repekusija toga. Epidemija bolesti ludih krava proširiće se i na druge životinje. Kao da ni to nije dovoljno, pojaviće se druga strašna epidemija koja napada pluća'. I dalje se kaže sledeće: 'Na širokoj skali u martu 2003. godine može se očekivati udar, nasilna akcija, od strane SAD i njenog predsednika koji će impresionirati ceo svet - invazija na Irak? Uz to, islamski fundamenstalizam će se sve više čuti i dovešće planetu na ivicu ambisa. Pobune, revolucije, ratovi i ostali oblici bunta enormno će eskalirati'.
    Avgusta 1995. godine objavljena je vest da je svemirski teleskop Habl otkrio na rubu našeg solarnog sistema priličan broj kometa, ili tačnije, materijala za komete. To je bila ko zna koja po redu potvrda onoga što je Ptaah, Semjesein otac otkrio Mejeru nekoliko decenija ranije, gde je rekao: izvan orbite najspoljašnije planete oko Sunčevog sistema se okreće mnogo milijardi objekata, kao komete, meteoriti, asteroidi... i to tako da s vremena na vreme upadaju unutar planetarnih orbita i prestavljaju za njih ogromnu opasnost, a ponekad ih i teško oštete.
    Plejađani su predvideli i gradnju moćnog svemirskog teleskopa, koja je dovela do mnogobrojnih važnih otkrića, i to još 1975. godine, kada su o takvom poduhvatu Zemljani mogli samo da sanjaju. Rekli su da će svemirski teleskop početi da radi krajem osamdesetih godina, a Habl je lansiran u orbitu oko Zemlje 12. aprila 1990. godine.
    Šta reći i na iznenađujuće predviđanje, koje je Mejeru saopšteno 1978. godine da će krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina biti otkrivena jedna kometa koju će Zemljani nazvati Tautatis i približiće se Zemlji septembra 2004. godine? Četvrtog januara 1989. godine francuski naučnisi otkrili su kometu koju su zaista nazvali Tautatis (po keltskom bogu rata). Predvideli su tada da će najbliže Zemlji proći u septembru 2004. godine.
    Tokom jedne od poseta Mejeru, 1987. godine, koja je zabeležena kao 229. kontakt, Kvecal je Mejeru odgovorio na jedno relativno beznačajno pitanje koje ga je mučilo. Postoje li, pitao je Mejer, u Egiptu podzemni gradovi sa mumijama u sakrofazima - kao što su tvrdili mnogi vidovnjaci, među kojima i Edgar kejs. Odgovor je glasio da takvi gradovi postoje. Punih devet godina kasnije, u blizini egipatskog grada Naharija otkriven je lokalitet iz koga je izvađeno oko 10.000 mumija i mnoštvo zlatnih predmeta. Kako je zabeležio direktor iskopavanja i glavni egipatski arheolog Zahi Havas u knjizi 'Dolina pozlaćenih mumija', posvećenoj tom lokalitetu, 'nikada ranije nije bio pronađen tako veliki broj mumija na jednom pogrennom mestu... i još su sve pokrivene zlatnim maskama'.

ŽRTVE SMO BIĆA IZ SAZVEŽĐA LIRA-VEGA

    Pored priča o kosmosu i mnogim zlim stvarima koje more našu Zemlju - pogotovo krvavim ratovima i uništenju naše životne sredine, Plejađani su Mejera u više navrata upozorili i da su ljudi odavno žrtve duhovne stagnacije, pa čak i nazadovanja, i da jačaju rđave osobine kao što su materijalizam, zavist, egoizam i žudnja za moći. Sva ta zla, objasnili su Plejađani, posledica su biološke i psihološke degeneracije koja je pogodila ljudski rod zbog nedoličnog ukrštanja ljudi sa Zemlje i jedne vanzemaljske rase poreklom iz sazvežđa Lira-Vega, koje se dogodilo pre oko 389.000 godina. To je dovelo do niza degeneracija i anomalija koje su tokom milenijuma izazvali nestanak džinovskih i patuljastih rasa i stvaranje hibridnog krvoločnog zemaljskog soja, naročito sklonog ratovima i verskim kultovima koji značajno ograničavaju ličnu odgovornost. I upravo u poslednjim porukama upućenim Mejeru Plejađani su naročito kritični. Prema njima ćemo, naime, ući u milenijum idolatrije pun imaginarnih bogova, izmišljotina i iluzija, čije će posledice biti strašne, pre svega mentalno uslovljena poslušnost do potpunog služenja. To će biti prava anomalija, ne samo u galaktičkom smislu već i u kosmičkom. Plejađani kažu da samo u Mlečnom putu postoji oko 100 milijardi planeta sa životom. Religije, ovakve kakve su sada, i kultovi, predsstavljaju jednu vrstu virusa kojim su stanovništvo Zemlje, tokom genetskih manipulacija i ukrštanja, zarazile vanzemaljske civilizacije sklone dominaciji i osvajanju. Takvi uticaji i psihičko uslovljavanje proizveli su u stanovništvu Zemlje opasnu, psihičku stagnaciju i ropski mentalitet, kako na individualnom tako i na kolektivnom nivou. Na taj način Zemljani su postali podložni uticajima stranih sila i sprečeni da slede prirodan i spontani tok evolucije koji postepeno vodi prepoznavanju prave realnosti zasnovane na univerzalnim zakonima stvaranja. Vanzemaljski dominatori poreklom iz oblasti Sirijusa smanjili su genetskim manipulacijama čak i životni vek naše vrste, sa uobičajenih hiljadu godina (koliko žive i Plejađani) na samo prosečnih 75 godina.

KOSMIČKI PROROK

    Plejađani su Mejeru objasnili i da se grupa vanzemaljskih kriminalaca, potpuno degenerisanih i destruktivnih (Plejađani ih zovu Gizeh Intelligentzen), služila religijskim oblicima, koje je ponekad stvarala prema trenutnoj potrebi, da bi stanovništvo Zemlje koristila kao voljne i zatucane robove. Takvi oblici kulta pretvarali su se u krvava sredstva za sticanje i održavanje moći i nametanje privilegovane i parazitske elite inertnim masama. One su držane pod kontrolom samom 'verskom savešću' i uskraćivanjem najosnovnijih znanja, koja su bila poznata u najstarijim vremenima i neophodna za razvoj vrste.
    Upravo da bi pokušali da poprave tu degeneraciju, koja je ljudskom rodu donela bezbrojne borbe, ratove, smrti, razaranje, jad i bedu, u dalekoj prošlosti je, na podsticaj nekih predstavnika Plejađana, pokušana duhovna i evolutivna misija. Cilj je bio da se povrati psihička ravnoteža čovečanstva i uspostave određeni standardi normalnosti prema kosmičkim principima poštovanja zakona i principa stvaranja koji važe u celom postojećem univerzumu. Duhovni oblik jednog starog i mudrog proroka, zvanog Nokodemjion, koji već desetinama milijardi godina predviđa puteve kreacije u mnogobrojnim solarnim sistemima, galaksijama i planetama, više puta se inkarnirao na Zemlji od pre ok 13.000 godina pa naovamo. Pokušavao je da poboljša uslove života i prirodni mentalni sklop ljudi i stane na kraj anomalijama i degeneracijama koje su nametnute Zemljanima. Enoh je bio prvi od sedam dosadašnjih proroka, rođen u Uruku, u sadašnjem Iraku. Treba ovde reći da 'prorok' kod Plejađana nije vidovnjak, već čovek koji najavljuje univerzalnu istinu postojanja i stvaranja. Nokodemjionu stalno pomažu prijatelji Plejađani, kao što sada rade i sa švajcarskim šumarom Mejerom, koji je, kako kažu, sedmi eksponent te spasilačke misije.
    Teško je, međutim, da će i Mejer uspeti tamo gde su njegovi prethodnici zakazali, iako je, kako Plejađani kažu, zbog niza ljudskih pogrešaka, Zemlji već počelo odbrojavanje poslednjeg časa. Najveći broj ljudi je potpuno nezainteresovan za njegove reči i gomilu dragocenih podataka, a ostale više zanima odakle mu fotografije NLO-a, komadi nepoznatih metala, znanja o nepoznatim stvarima koja su se pokazala tačnim... nego da preispitaju svoju svest i savest i razmisle o porukama Plejađana. Svejedno, iza Mejera će ostati hiljade i hiljade stranica punih znanja, čtavo blago dragocenih podataka, od astronomije do paleontologije.
    Nade možda ima. Plejađani predviđaju i daće se u narednim stolećima na Zemlji rađati sve više ljudi sa više razuma, inteligencije i sposobnosti za logiku i zdrav razum. Valjda će uspeti i da urade nešto za Zemlju pre nego što bude prekasno.¦ Klik Gore na Sliku - Prikaz; ¦ Ponovni Klik - Brisanje

NLO i Vanzemaljski SvetNLO i Vanzemaljski Svet - Ostali Tekstovi
Ponuda TemaPogledajte i ostale super zanimljive rubrike na sajtu
Vic Ovog Dana
Verovali ili ne
Jeste li znali ovo?
Ludi svet
MoLitva dana
Testiranje Refleksa
Mesec i Njegove Mene
Testirajte Reflekse