Naslovni baner
Home Dugme
Meni
Novo na sajtu
Kratke Vesti
Omiljeno na sajtu
Kratke Vesti Evropa
Kratke Vesti Balkan
Kratke Vesti Sport

Najveća Tajna

   Dejvid Ajk (David Icke) je postao vrlo tražen predavač širom sveta, a nije ni nikakvo čudo. Njegove su knjige zadnjih godina obuhvatile celi niz predmeta na temu tzv. 'elite', tj. svetskih upravljača i njihovog smrtonosnog zagrljaja oko vrata narodnih masa. Njegova najnovija knjiga 'Najveća Tajna', jedno je od najhrabrijih dela do danas.

Osmeh gore Osmeh na lice:  

      DA LI SU 'NJIHOVI' VANZEMALJCI MEĐU NAMA !?

    ■  Martin : Razgovaram sa tobom u sjedištu svetske moći koji se zove London. Čini se da se puno gadnih stvari dešava iza ovih starih kamenih zidova raznoraznih palata.

■ Dejvid Ajk : Apsolutno tačno.
■ Martin : Pošto su našim čitaocima svetski moćnici već dobro poznati, hajde da odmah počnemo sa lošim vestima. Šta je to u stvari 'najveća tajna', po čemu je tvoja knjiga i nazvana ?

■ Dejvid Ajk : Ta 'najveća tajna,' koja se sada polako otkriva, je da su se još u starom veku, možemo samo da nagađamo kada je to tačno bilo, ali sa sigurnošću se može tvrditi tamo negde oko 5000 godine pne, pojavile su se posebne porodične loze, kada je centar moći, u to vreme, bio Bliski i Srednji Istok. Pripadnici tih porodica postali su lideri i kraljevske familije u regionu tadašnjeg Bliskog i Srednjeg Istoka. To su hibridne familije nastale još ranije, kao rezultat intervencije vanzemaljaca.
    O tome govori i 'Stari Zavet', koji je naravno samo jedan redigovani prepis mnogo starijih tekstova koji su govorili o tome kako su 'božji sinovi' održavali polne odnose sa 'kćerima ljudi', i tako kreirali jednu hibridnu lozu koju su nazvali, Nefilim. Ako se vratimo malo na hebrejski jezik, 'božji sinovi' su u stvari - 'sinovi bogova'. I kako vidimo u prevodu Biblije na engleski jezik, tj. 'King James' verziju, reč - 'bogovi' je u stvari prevedena kao - 'bog'. I kako je vreme prolazilo, te porodice su se selile, i na kraju postale britanska i evropska aristokratija i kraljevske familije. Njihovo neprestano međusobno ukrštanje nije bilo ni iz kakvog snobizma, nego iz nastojanja da se održi specifična genetska struktura. Da se opet vratimo malo unazad. Čini se da je njihovo žarište u početku bio Babilon a kasnije su svoj epicentar premjestili u Rim. Tako smo onda imali i Veliko Rimsko Carstvo, sve dok su oni bili tamo.
    To je bila ključna tačka u istorijskoj ekspanziji moći ovih familija preko cele planete. Tako je onda jedan od njihovih pripadnika, koji se zvao William of Orange, sa kim je u rodu svaka od do danas opstalih kraljevskih familija u Evropi, uspeo da izmanipuliše svoj dolazak na presto Engleske u 1689. godini, i on je bio prvi koji je potpisao Povelju kojom je ustanovljena Engleska Banka, 1694. godine.
    Tada je ta grupa, ili još bolje da ih nazovemo - Iluminati, prebacila svoj epicentar na jedan viši operativni nivo, iako je već imala druge operativne centre po celom svetu, u Londonu su napravili glavno sedište svoje piramide. I onda, naravno, posle nekog vremena nastala je i Velika Britanska Imperija, ključna tačka u ekspanziji ovih familija, koja im je omogučila da se sele u Ameriku, Australiju, Afriku i Novi Zeland. Stigli su tada čak i do Kine.
    Govorilo se da sunce nije moglo nikako da obasja Britansku Imperiju. U svakom slučaju, kad vidimo veličinu Britanije, u poređenju sa svetom - kad sam bio dete, nikako mi nije bilo jasno kako su ova mala ostrva koja se jedva vide na karti sveta mogla da drže i upravljaju imperijom koja se protezala skoro čitavom planetom.
    Ali sada znam da to u stvari i nije bila Britanska Imperija sama po sebi, nego imperija Iluminati familija, koje su se smestile u Britaniji, a to je sasvim druga stvar. I šta se onda dogodilo, već postaje jasno, te su familije preuzimale vlast u zemljama pod okupacijom Britanije. Međutim, postoje dva oblika uprave. Prvi je otvoreni tj. javni kao npr. diktatura, znači, onaj koji možemo da vidimo, osetimo i opipamo, ali takav oblik vlasti nije nikada dugog veka, jer kad ljudi znaju da žive u diktatorskom režimu, kao u zatvoru, oni će početi da se bune i boriće se protiv vlasti i sistema. Najefektivniji oblik kontrole, i to je ono što se desilo kad su se Evropske Imperije povlačile iz svojih kolonija, večinom u ovom veku, oni su samo zamenili javnu vrstu uprave - tajnom, koja se naravno više ne vidi, ali je još uvek prisutna.
    To je u stvari krajnji cilj njihove uprave, jer ljudi se neće da bore za slobodu ako - misle da su slobodni. I tako, ono što se dogodilo kad su se te imperije povukle, Iluminati familije i cela mreža njihovih tajnih društava su ostale i nastavile tajno da upravljaju tim zemljama, uključujući i SAD, naravno, još od njihovog osnivanja. I kad posmatramo porodična stabla američkih predsednika, zaprepaštavajuće je. Trenutno u SAD živi oko 260 miliona ljudi. Ako dodamo sve one koji su se smatrali Amerikancima od 1776. godine, to bi bilo stotine i stotine miliona.
    Od tih stotina miliona ljudi 42 su postali presednici SAD-a. Svako normalan bi pomislio po zakonu verovatnoće da se ta 42 čoveka međusobno dosta genetski razlikuju. Ne, to ovde nije slučaj. Prema Aristokratskom i Kraljevskom Rodoslovu, Burke's Peerage, baziranom u Londonu, na svim američkim izborima, uključujući i Georgea Washingtona, u 1789. pobedio je kandidat koji je imao najviše evropskih kraljevskih gena. Trideset tri od 42 predsednika su u direktnom genetskom tj. krvnom srodstvu sa dvojicom ljudi : Charlemagneom, najpoznatijim francuskim monarhom, i Alfredom Velikim, engleskim kraljem.
    Ja sam već rekao kako su te familije došle sa Bliskog i Srednjeg Istoka, kako je šematski plan za kontrolu čoveka kroz religiju načinjen još u Babilonu, kako je 'trojstvo' Nimroda, Tammuza i kraljice Semiramis kasnije korišteno kao matrica za priču o Isusu, i puno drugih priča u drugim kulturama, koje su vrlo slične, samo su imena glavnih junaka različita; takođe sam rekao da rimska aristokratska familija Piso napisala većinu jevanđelja, a onda su te priče pretvorene u religiju na Savetovanju Rimske Crkve u Nikeji, 325. godine, po nalogu Konstantina Velikog. Tako je od Rimske Crkve nastala hrišćanska religija.
    Tako sam naveo u mojoj knjizi da je jedna od ključnih loza koju sam identifikovao - Merovingianska familija koja je došla sa Bliskog i Srednjeg Istoka u Francusku, i o njoj se naravno već nadugačko pisalo u raznoraznim knjigama u poslednjih desetak godina. Tako sam primetio da je i Britanska Kraljevska Familija, uključujući i kralja Georgea III, pripadala toj lozi, i u posljednjih deset dana naišao sam i na geneološko stablo familije Georgea Busha, uključujući naravno i Georgea W. Busha. Na kraju se, tako, pokazalo da Bush familija i Roosevelt familija pripadaju istom porodičnom stablu i da su u genetskoj vezi sa Aleksandrom Velikim, koji je negde oko 300. godine ovoga veka porobio celi region koji obuhvata današnji Egipat, Izrael, pa preko ondašnjeg Babilona sve do Indije. Bush familija i Roosevelt familija su s njim u krvnom srodstvu. Oni su takođe u genetskoj relaciji sa Piso familijom, rimskom aristokratskom familijom, koja je orginalno napisala jevanđelja (biblijske priče). Oni su takođe u genetskoj relaciji i sa Konstantinom Velikim, rimskim imperatorom koji je te priče pretvorio u hrišćansku religiju, što znači da su ljudi koji su te priče napisali i čovek koji je osnovao tu religiju, u stvari, pripadali istoj familiji. Oni su u srodstvu i sa Dagobertom, jednoj od ključnih familija Merovingianske loze. Za tu familiju se kaže da je ona bila zadnja od Merovingianaca koja je opstala, što nije tačno.
    Bush familija je takode u genetskoj vezi sa Georgeom III, koji je bio na vlast još kad je Benjamin Franklin davao lažnu impresiju slobode američkom narodu, dok su u stvari samo zamenili javnu kontrolu Britanije, tajnom, koja i dan danas traje. I tako kad gledamo, a ovo je bilo samo nekoliko predaka Bushove loze, vidimo u stvari da je ta ista familija bila stalno na vlasti, još odkako se pojavila sa Srednjeg Istoka. U stvari, ono što želim da kažem na osnovu svog istraživanja je da vanzemaljci neće doći, niti će nas napadati - oni ionako već kontrolišu ovu planetu tokom hiljada godina. I kada kažem - vanzemaljci, ja ne mislim na sve vanzemaljce, ja, u stvari govorim samo o ovoj grupi posebno. I kako se čini, slučaj je takav - da i 'House of Windsor' (Vinzorski Dvorac tj. engleska kraljevska familija) pripada jednoj od tih loza i u direktnom su srodstvu sa familijom Bush, što ne iznenađuje. Kako se čini, ključni razlog zašto oni pokušavaju da održe ovu specifičnu genetsku strukturu je taj što je ova planeta, u stvari, pod kontrolom ne sa fizičkog nivoa, nego sa kako to ljudi zovu - nižeg astralnog nivoa, ili da to nazovemo kao 'donji dio četvrte dimenzije'. To je nešto kao 'septička jama' sledeće (više) dimenzije, koja se nalazi odmah do ove naše.
    I koliko sam saznao iz razgovora s ljudima koji su imali posla sa tim osobama, tj. učestvovali u njihovim stvarnim ritualima, a u jednom slučaju i samoj proceduri prizivanja, odnosno dovođenja tih entiteta iz četvrte dimenzije, naravno, znamo da u tim satanskim ritualima dolazi do interakce sa već legendarnim 'demonskim carstvom', i osobe te posebne genetske konstitucije, u svojoj najčišćoj formi, imaju nekako mnogo viši vibracioni nivo tela i mogu mnogo lakše da budu, kako mi to kažemo - opsednute, odnosno zaposednute od strane tih entiteta iz četvrte dimenzije, što bi u prevodu značilo - ako staviš nekoga iz te loze na vlast, tj. njegovo fizičko telo, ti u stvari daješ mogučnost tim entitetima iz četvrte dimenzije da vladaju, jer su oni u stanju da se koriste njima. I stalno se ista slika ponavlja kad pratimo tu geneologiju, za šta stvarno treba i vremena i znoja, neprestano nailazimo na istu genetsku liniju kad gledamo ove ljude što su sada na vlasti. I kako mi se čini, ti entiteti iz četvrte dimenzije, u stvari, deluju kroz grupu koju zovemo Illuminati, i preko njih već kontrolišu celu planetu. I kako se ta stvar polagano otkriva, tako sve češće imam priliku da čujem i neku bizarnu priču.
    I što je veoma čudno u mom životu, u nekih zadnjih desetak godina odkako sam odlučio da se malo pozabavim ovim, dolazim u susret s ljudima iz celog sveta, tako sam samo u zadnje 2 godine prošao 21 zemlju, a neke od njih i više puta, a ono što sam primetio je, da se svugde ista priča ponavlja, bilo gde da dodjem. I tako se pojavila i jedna tema, doduše to sam već prije bio čuo, ali sam to bio stavio na stranu, jer ipak nije bilo dovoljno dokaza. Radilo se o tome da su pojedinci viđali neke od ovih koji su uglavnom na visokim pozicijama vlasti - kako se u nekim momentima preobraze u reptilsku formu a onda opet nazad u ljudsku. A onda u periodu od samo 15 dana, sreo sam 12 različitih ljudi, dok sam putovao po raznim delovima Amerike, koji su mi ispričali istu priču. Pomislio sam, 'Šta se ovo ovdje zaboga dešava ?! Kad sam se vratio nazad u Englesku, ista priča. Onda me je par ljudi koji su bili članovi 'Doma Lordova,' (House of Lords) u Londonu, pozvalo da dođem kod njih i da razgovaramo o toj manipulaciji, jer su i oni počeli shvatati šta se događa. I tako sam pričao s njima neko vreme a tu je bila i jedna dama koja je iznela dosta interesantnih stvari u vezi princeze Dijane. Posle sastanka, zamolio sam je da još malo porazgovaramo, na šta je ona pristala. Pitao sam je kako je došla do svih tih informacija o Dijani, a ona je odgovorila kako se njena najbolja prijateljica intezivno družila sa Dijanom više od 9 godina, i kako joj je ova poverila puno stvari. Ona se čak pojavljivala i u štampi nekoliko puta, kao Dijanina najbolja prijateljica. U svakom slučaju, reče, 'mislim da će ona ipak porazgovarati s tobom. Ona nije nikad niskim pričala'. Tako sam ja otišao do nje, i njeno ime je bilo Christine Fitzgerald. Ona mi je onda počela da priča o toj vezi, o tome kako je kraljevska porodica tretirala Dijanu, što je stvarno bilo sramota. Ja nisam toj dami pominjao onu bizarnu priči koju sam čuo od mnogih, putujući po svetu, i kako se razgovor odvijao, u jednom momentu ona je rekla, 'Oh, znate li kako je Dijana zvala kraljevsku porodicu ?' Ne, rekoh, 'pa recite.' 'Gušteri ili reptili', reče ona. A onda je dodala, 'Ona je govorila u najvećoj ozbiljnosti, Oni nisu ljudska bića !' Christine je onda nastavila: 'Znaš, Windsori su reptilska rasa, oni nisu ljudi.' I da su 'britanska kraljevska porodica i njihovi srodnici, u stvari, reptilskog roda, odnosno da vode poriklo od vanzemaljaca reptilske rase.' I ja onda pomislih, 'Bože blagi, pa ne valjda opet'
    I onda sam se vratio ovdje gde stanujem, na sat i po od Londona, ja inače živim u Engleskoj. Odranije sam već bio čuo za Teda Heatha, koji je bio predsednik britanske vlade od '70-'74, i znao sam da je bio upleten u užasne stvari, kao žrtvovanje dece, satanističke rituale, i sve to, jer sam čuo to od ljudi koji su to videli. Onda me je kontaktirala jedna žena, koju sam i od pre poznavao, da mi ispriča svoje doživljaje sa njim, tako sam otišao da i nju vidim, ali ne da razgovaram o metamorfnim reptilima, nego o Tedu Heathu kao i satanističkim ritualima britanske elite. I opet, kad pratimo tu Iluminati lozu od praistorije do danas, ti satanski obredi, kultno žrtvovanje ljudi, krvavi rituali u kojima se prinose žrtve određenim 'božanstvima', je jedna tema koja se stalno ponavlja i oduvek je prisutna, tako da bi bilo vrlo iznenađujuće da ih i ova današnja elita još uvek ne upražnjava, jer ove familije su se oduvek bavile time, (kao npr. Bush i slični). Na kraju odoh tako da posetim i ovu ženu, i ona mi onda ispriča njena iskustva sa Heathom, i još dosta toga.
    Na mestu koje se zove Burnham Beeches, to je jedna šumska oblast već poodavno poznata po satanističkim ritualima onima koji su se interesovali tim stvarima. Iako je ova oblast izvan Londona, nedaleko od Heathrow aerodroma, ona je pod vlasništvom i upravom Centralne Londonske Opštine. I tako, posle razgovora s njom, kad sam završio sa svojom šoljom čaja i spremao se da krenem, nabacio sam onako 'uzgred' kako u zadnje vreme često srećem ljude koji mi pričaju kako su svojim očima viđali neke osobe koji se preobražavaju u reptilsku formu. Veruj mi, kad sam joj to rekao, ona se uhvatila za srce i zamalo se nije onesvestila. 'Bože dragi, pa ja sam mislila da se to meni samo priviđalo', napokon reče. A onda je rekla da mi nije htela da govori o tome jer je bila ubeđena da joj ne bih poverovao. I još je dodala 'sve to što sam vam rekla o Heathu, i kako sam ga videla da učestvuje u tim satanističkim ritualima nije ništa prema onome što sam još videla, videla sam ga kako se preobražavao u reptila u toku tih rituala. Ono što me je zaprepastilo je da to nikoga nije zbunjivalo, kao da se radi o sasvim normalnoj stvari.'
    Ove stvari se dan danas dešavaju. Kad sam držao predavanje u Vancouveru (Kanada), sreo sam 4-5 ljudi koji su mi isto ovo rekli, uključujući i jednu poslovnu, stvarno prizemljenu, ženu koja vodi jednu firmu sa 5.000 klijenata. I ona kaže da je bila u vezi sa momkom koji bio Portugalac, i da se on pred njom pretvorio u reptila. Upravo sam govorio na jednom finansijkom seminaru na Bahamima o manipulaciji u svetu, i još 2 osobe mi rekoše istu priču. Jedna mi je rekla kako je bila član nekog verskog kulta, i kako se jednom prilikom vođa kulta preobrazio u reptila pred njenim očima. I reče da je ona to primetila u momentu kad ju je ovaj fiksirao svojim očima, i da ostali u istoj prostoriji nisu ništa primetili, u svakom slučaju, kaže - da je izletila napolje, 'dala gas', i nije se zaustavljala dok joj nije nestalo benzina. Znaš, to su sada već stotine i stotine ljudi koje sam sretao po svetu, i to ljudi različite pozadine; dvoje televizijskih reportera kad su uživo intervjuisali jednu od ovih osoba, jedan je nakon intervjua rekao drugom kako je vidio da se lice osobe pretvorilo u reptilsku facu, dok je drugi priznao da je vidio kako su se ruke totalno preobrazile u reptilske. I tako je to, pa evo recimo i kad gledamo starinske zapise vrlo često se pominju zmije, zmajevi itd. Naravno da ne možemo sve shvatati bukvalno, ali simbologija zmija se stalno koristila, pa recimo kad gledamo indijske bogove koje su zvali 'Nagas', za njih se govorilo da su bili u stanju da uzmu i ljudski i reptilski oblik, i koliko znam i Cathy O'Brien je u svojoj šokantnoj knjizi 'Trance-formation in America' pomenula te proklete reptile.
     Imam tu knjigu, baš kad sam na to naišao kad sam je čitao, pomislih, kako mi život postaje sve bizarniji i bizarniji. Evo sad sam baš našao, Cathy kaže kad je jednom bila sa Georgeom Bushom, i kako joj je on rekao da njegova familija pripada jednoj rasi vanzemaljaca koja je došla iz svemira i preuzela ovu planetu, ali da to niko nije primetio jer oni izgledaju kao ljudska bića. Onda je rekla kako se on pred njenim očima pretvorio u reptisko biće. Ona takođe priča kako je bila sa braćom Bennett, onim političarima, i kako je prošla kroz njihov program 'ispiranja mozga' i programiranja svesti, i kako su joj rekli da oni, u stvari, dolaze iz druge dimenzije, tj. da su inter-dimenzionalna bića. I imala je još jedno iskustvo tada, kad je videla jednu žurku u Beloj Kući, i kad su svi tamo imali izgled reptilskih bića. A onda opisuje u svojoj knjizi i slučaj kad je bila sa meksičkim predsednikom, u to vreme, Miguelom De La Madridom, i kako joj je on ispričao priču o Iguana ('gušterskoj') rasi ljudi tj. kako se jedna grupa vanzemaljaca reptilskog porekla polno ukrštala sa starim narodima Meksika da bi kreirali specifičnu genetsku lozu kroz koju bi mogli da se manifestuju i održe, i da pripadnici te loze mogu da uzmu i ljudsku i reptilsku formu. I ona je rekla u svojoj knjizi kako ga je lično videla da se pretvara u reptila, kad je bila sa njim. I tako kad počnemo sve ovo malo pomalo da sabiremo, moja filozofija je vrlo jednostavna, ja pratim informaciju i idem sve do tamo dokle god me ona vodi. Ako ti polaziš, a svi polaze od nekog svog stanovišta, bilo verskog, političkog ili nekog drugog, i ako si previše rigidan i čvrsto se držiš tih principa, nećeš nikada biti u stanju da saznaš šta se u stvari događa, jer će ti tvoji stavovi 'censurisati' svaku novu informaciju na koju nailaziš, da ti ona nebi poremetila realitet koji si do sada sebi stvorio, tj. izbacila te iz koloseka. Ja, srećom, nemam takvih problema, pratim svaku informaciju, - pa bilo kuda da vodi.
    U februaru prošle godine, kad sam bio u Južnoafričkoj Republici, sreo sam se sa jednim poznatim šamanom plemena Zulu. Proveo sam s njim 5 sati razgovarajući o raznoraznim temama. On je već tada sve znao o toj eliti, manipulaciji, njihovoj vezi sa vanzemaljcima i svemu tome. On je već sada u svojim 80-tim godinama, tj. hoču da kažem da je živio dugo u Africi i da je veliki poznavalac afričkih legendi kao i svih tamošnjih zbivanja. Tako, kada smo razgovarali, rekao mi je da je u martu 1997. godine, to je znači pre augusta kad je Dijana poginula, dobio telefonski poziv od osobe koja se predstavila kao Princeza od Welsa i želela da razgovara sa njim. On naravno nije mogao da poveruje u to u prvom momentu a pogotovo kad je rekla da zove sa jednog telefona iz supermarketa. 'Princeze ne zovu sa telefona iz supermarketa' - mislio je. Međutim, kad sam razgovarao sa Kristinom Fitzgerald, otprilike 2 meseca kasnije, koja je bila, kako sam već rekao, Dijanina najbliža prijateljica, ona mi je rekla kako to nije ništa čudno jer je Dijana znala da su njeni telefoni u Kensington Palati bili prisluškivani i kada je htela da ima 'čistu' liniju išla je da telefonira iz obližnjeg supermarketa. Jedan od njegovih učenika bio je Dijanin rođak i interesantno je da je ovaj šaman stalno pričao o vezi vanzemaljaca sa čovečanstvom kao i o svojim ličnim iskustvima sa njima, od kojih su neka stvarno neverovatna. U svakom slučaju ona mu je tada rekla da bi želela da razgovara s njim jer bi htela da objelodani nešto u vezi sa Vindzorima (britanskom kraljevskom porodicom), što bi moglo da potrese celi svet i da želi savet na koji način bi bilo najbolje da to učini. Isto tako kada sam razgovarao sa jednom ženom koja se zove Arizona Wilder, koja je tvrdila da je izvodila satanističke rituale za britansku kraljevsku porodicu, ona mi je rekla da je Dijana znala da su oni bili u suštini reptili sa sposobnošću preobražavanja za vreme tih rituala, onda sam pitao ovog šamana šta je to u stvari bilo što je Dijana htela da otkrije u vezi Windsora, na šta je on odgovorio : 'Ja stvarno ne mogu da ti kažem jer je neverovatno strašno - ne bih želio da upadnem u još veće neprilike'. Onda sam ja rekao kako ja već odavno znam da su Windsori upleteni u operaciju rasturanja droge svetskih razmera i kako je i Dijana znala da su oni bili u to upleteni. On je samo zatresao glavom i rekao : 'Ne, ne - nešto mnogo gore nego to'.
     Ja idem opet nazad dole, tako da ću verovatno uskoro saznati od njega o čemu se tačno radi. A onda je Arizona Wilder nekako upala na scenu posle Kristine Fitzgerald. Naišao sam na nju u Los Angelesu, tj. u blizini Los Angelesa. U stvari, nisam išao da razgovaram s njom u vezi ovih reptila sa sposobnošću preobražavanja iz jednostavnog razloga što ja u to vreme još uvek nisam javno o tome govorio, nego sam samo skupljao informacije. Otišao sam da razgovaram s njom o ritualima za koje je govorila da je izvodila za britansku kraljevsku porodicu, kao i Bushovu, Kissingerovu porodicu i ostale njima sličnim u Americi. Iako Arizona Wilder danas ima crvenu kosu, ona je u stvari plavuša sa prodornim plavim očima, i ta plava kosa i plave oči se stalno javljaju zajedno sa ovim stvarima, recimo svi oni koji su bili uključeni u Projekat 'Monarh' bili mahom plavokosi sa plavim očima. I tako ja odoh kod nje da razgovaram o tim ritualima koje je izvodila i ona mi je onda ispričala sve u vezi satanističkih rituala koji su se održavali u Balmoralu u kojima, znaš, - žrtvuju i ljude, kao i onih u Kraljičinoj Palati u Škotskoj a takođe i u dvorcu Glames (Glames Castle) koji su Fritz Springmeier and Cisco Wheeler pomenuli u njihovoj knjizi ('Mandžurijski Kandidat').
    Ja sam sve ovo već ranije bio čuo iz drugih izvora a onda na kraju Arizona reče kako u stvari sve ovo nije ono najbizarnije što se inače redovno događa. Ja pomislih - pa zar ima išta bizarnije od toga da britanska kraljica žrtvuje decu !? A onda ona reče da kada krv počne da teče - oni se preobražavaju - u reptile. U toj reptilskoj formi oni izgledaju naravno totalno drugačije. Onda me je zvala jedna gospođa iz Amerike koja je predsednik organizace po imenu 'Roditelji protiv ritualnog nasilja'. Razgovarao sam s njom ne o reptilima - nego o ritualnom nasilju nad decom u Americi a onda ona reče : 'znate, najmanje 12 mojih klijenata mi je reklo da su vidjeli učesnike tih ritala kako se probražavaju u reptilsku formu' !? Onda je dodala da je mislila da se to ovi u stvari preoblače tj. maskiraju u reptilska bića - da bi zbunili žrtve.
    I kad sve ovo saberemo, sve ove informacije koje se pojavljuju pogotovo od kako sam ja počeo javno da govorim i pišem o tome, sve više i više ljudi mi prilazi sa poverenjem i priča o svojim ličnim iskustvima. Shvatili su da napokon mogu nekome to da kažu, jer naravno, ono što večinu sprečava da kažu ono što znaju je pomisao : 'pa ko bi mi poverovao ovako nešto' !? I stvarno je interesantno ali i ovo je istinita priča koja sumira sve kako su se stvari odvijale. Kada je moja knjiga 'Najveća Tajna' taman bila u štampariji nazvao me je jedan momak iz Amerike, on je bio jedan od onih koji su pročitali ostale moje knjige i pitao me je kad će moja najnovija knjiga da izađe iz štampe. Ja sam mu rekao da se upravo štampa, on me je upitao o čemu se radi a ja sam odgovorio kako je najbolje da on to pročita, jer unutra ima dosta bizarnih stvari koje kad bih mu rekao - mislio bi da sam lud. Tako, u svakom slučaju, nastavimo mi da pričamo i nakon 5-10 minuta razgovora on reče : 'Hej, sigurno ćeš misliti da sam lud, al' jesi li ikada sreo ikoga ko viđa ove koji su na visokim pozicijama vlasti kao npr. Bush, Gorbačov, Kissinger itd. da se u nekim momentima preobraze u reptile !? Ja pomislih, zaboga - pa ne valjda još jedan. Upitah ga zašto me je to pitao, a on reče - 'zato što ja to stalno viđam, kad god se pojave na televiziji - ja ih vidim kako na momente dobiju reptilsku formu. Tako se ova priča stalno nastavlja. Ne mogu se setiti kako se tačno zove ali nedavno sam intervjuisan na jednoj radio-stanici od strane čoveka koji se bavi reverzibilnim govorom ('reverse speech').
    On je hteo da razgovara samnom o tome kada su snimili Ken Bacona, to je onaj koji je bio predstavnik za štampu Pentagona za vreme rata na Kosovu, tako kada su vratili unazad ono što je on rekao - dobili su nešto što nisu znali da objasne, pa su mene pitali. Jasno k'o dan on je na jednom od svojih brifinga za štampu doslovno rekao : 'Mi smo ljudi reptilskog porekla i mi imamo ovdje svoje vlastite planove', ja zamalo nisam pao sa stolice kad sam ovo čuo, jer to je upravo ono o čemu ja stalno govorim. Još uvek čuvam traku sa ovim snimkom. Tako, postoji nešto u svemu ovome što može da posluži kao ključ za razumevanje kako i odakle oni kontrolišu ovaj svet, i ja bih ovde sa sigurnošću mogao da sugerišem da gledajući u sve te Kissingere, Busheve, Rockefellere, Rothschilde itd. mi,u stvari, možemo samo da vidimo kako izgleda trodimenzionalni, fizički izraz svesti i manipulace koja potiče iz četvrte dimenzije. I ti Illuminati su samo, u stvari, trodimenzionalni odraz onih koji kontrolišu ovu planetu iz četvrte dimenzije. Interesantno je ako se vratimo unazad i pratimo kako se pojavila bela ljudska rasa na Bliskom i Srednjem Istoku, zajedno sa ovim porodičnim lozama unutar nje, pa uzmemo neki od tih naroda kao npr. Feničane. Oni su slavili Svetog Đorđa iz Cappadociae (današnja Turska) za koga su tvrdili da je ubio zmaja. I kad su Feničani stigli na prostore današnje Britanije, negde oko 3000 pne. i osnovali ovo što danas zovemo britanskom kulturom, Sveti Đorđe iz Cappadociae je postao Sveti Đorđe iz Britanije. Drugo božanstvo koje su Feničani obožavali je bio Sveti Mihajlo za kog se govorilo da je bacio zmaja sa stene u ambis, tako da se ta borba sa zmajevima stalno ponavlja u legendama.
    Druga stvar koju sam povezao u knjizi 'Najveća Tajna', i sve više i više ljudi počinje u zadnje vreme da se bavi time, je i veza između Marsa i Zemlje. Čini se da je ta kataklizma koja je uništila veći deo Zemlje i o kojoj postoji dosta geoloških nalaza, kao i raznih zapisa i legendi, uništila ono što se podrazumjevalo pod Atlantidom. Izgleda da je neka vrsta nebeskog tela skoro uništila Mars. Upravo čitam neke knjige koje su u stvari zbirka do sada sakupljenih podataka o Marsu i stvarno postoji dovoljno dokaza da je Mars nekada bio planeta sa atmosferom veoma sličnoj zemljinoj, i to u bliskoj prošlosti, možda pre nekih 20.000 ili čak 10.000 godina. Ja mislim da je bila jedna jaka veza između civilizacija na Marsu i Zemlji, i kada je ta kataklizma razorila Mars, preživeli Marsovci su mogli vrlo lako postati ono što danas zovemo belom rasom koja je na kraju pojavila kao samerska, egipatska ili neka druga kultura, jer interesantno je da postoji očigledna veza njihovih simbola, božanstava i legendi sa planetom Mars. Čini mi se da se ovde krije nešto što bi moglo da bude od velikog značaja. Interesantno je i ono što Arizona Wilder govori u vezi svoje obuke i treninga u izvođenju tih rituala, ona je verovatno bila kao i Cathy O'Brien nešto kao programirani robot, u stvari, ona kaže da je čula iz par pouzdanih izvora da su ljudska bela i reptilska rasa u nekoj vrsti međusobnog rata vrlo, vrlo dugo i to ne samo na ovoj planeti, kao i to da ti reptili žele da kontrolišu ljudsku plavokosu genetsku liniju sa plavim očima zbog toga što oni imaju nešto u krvi što je ovima potrebno da bi održavali svoju trodimenzionalnu formu koja je slična ljudskoj.
    Da li je ovo tačno ili ne ja ne mogu sa sigurnošću da tvrdim ali kad vidimo da ovi potpuno međusobno nepovezani izvori ponavljaju stano jednu te istu stvar, govoreći o učešću elite u tim ritualima, tj. da su mnogi od najpoznatijih američkih političara, biznismena, bankara kao i britanska kraljevska familija, jednostavno ovisni od toga tj. oni moraju redovno da piju krv a posebno i adrenalin koji ulazi u ljudsku krv u momentu samog čina žrtvovanja čoveka. I to je jedna stvar koja se neprekidno ponavlja i stalno je vezana sa ovim porodicama, kad ih pratimo kroz istoriju. Razgovarao sam i sa mnogim psiholozima koji su radili sa ljudima koji su nekako preživili ove rituale tj. pokušavali da ih povrate u normalan život nakon doživljenih trauma, i oni su mi rekli kako su čuli od tih svojih pacenata da su božanstva koja se stalno pominju za vreme tih rituala ista ona koja su nekad davno obožavali Babilonci kao i Feničani. Tako, po meni, Najveća Tajna je u stvari to da se jedna vanzemaljska rasa ukrstila sa ljudskom kreirajući na taj način jednu posebnu hibridnu lozu kroz koju oni mogu da deluju iz dimenzije koja je odmah do naše i da odatle kontrolišu ovu planetu već možda i par stotina hiljada godina. Ta vrsta kontrole je skoro perfektna jer dolazi iz druge dimenzije dok istovremeno većina pripadnika ljudske rase nije ni svesna postojanja drugih dimenzija. I to zataškivanje saznanja o drugim dimenzijama, zataškivanje saznanja o pravoj suštini života, prirodi frekvencija i vibracija, kao i večnoj prirodi same svesti; to je i razlog zašto je ova organizacija tj. Illuminati osnovala sve ove religije, naravno, da bi se ova saznanja napravila nepristupačnim za ljude, da bi se zataškivala hiljadama godina tako da oni mogu mirno da nas kontrolišu sa jednog nivoa egzistencije koga velika većina nas uopšte nije svesna. Može li se uopšte ostvariti bolji način kontrole, nego što je ovaj ?

■  Martin : Dobro. Par pitanja mi je palo na pamet u vezi ovoga što si upravo rekao. Ovo možda i nije pitanje ali interesuje me koliko je sve ovo u stvari verodostojno, tj. jesi li imao kakvih problema u vezi toga. Čini mi se da ipak postoji neka božanska sila koja nadgleda ovu planetarnu tranziciju. Šta bi mogli reći onim čitaocima koji su očajni zbog beznadežnosti svoje pozice u rukama ove elite.

■ Dejvid Ajk : Dobro, ovo je malo teže pitanje, ali prvo ću odgovoriti na ovo u vezi moje verodostojnosti. Da budemo načisto, apsolutno me nije briga šta neko misli o meni i onome čime se ja bavim. Ono što ja istinski želim je da otkrijem šta se u stvari događa, tako da se to može da zaustavi, i istinski mislim da svako ima pravo da čuje sve informacije a ne samo one koje ga navode na pogrešne zaključke. Ja sam sa emocionalno ogradio od toga kako će ljudi ovo da prime, jer da nisam, jednostavno bih poludio.
    Ljudi imaju pravo da veruju u šta god hoće da veruju, što uključuje i njihovo pravo da odbace sve ovo što sam rekao. Sa tim se slažem, ali ono sa čim se ne slažem je onemogućavanje komunikace kao i zataškivanje informacija. Znači, to kako će ljudi ovo da prihvate zavisi od njih samih, mogu da se slože sa svim ovim što sam rekao, sa nekim delom toga ili jednostavno da sve odbace. To je sve do njih samih. Meni je najbitnije da im se makar omogući pristup informacijama ove vrste. Uostalom već sam prošao celi svet govoreći o ovome a i moja knjiga 'Najveća Tajna' je već doživila drugo izdanje, jer je interes ljudi izvan svih očekivanja. Ono što začuđuje je i reakcija mnogih ljudi koji su me slušali na raznoraznim tribinama po svetu, većina se u prvom momentu zaprepasti pa ukoliko se zadrže dovoljno dugo da čuju i fakte, onda malo po malo cela stvar im polako počinje da postaje logična. To je zbog toga što ja nikada ne kažem : ja tvrdim ovako je il' onako je, ja prezentiram informacije o onome šta se događa, šta se nekim ljudima dešava, pa onda povezujem sve to kroz celu istoriju. Ovde imamo jedan slučaj koji traži odgovor, nešto se ipak događa. Ono što me razočarava je da i neki od onih koji se bave istraživanjem kojekakvih konspiracija i stalno pričaju o zataškivanju informacija istovremeno pokušavaju da zataškaju ove informace koje ja prezentiram, jer im se one sad ne sviđaju. To je stvarno neverovatno, ljudi stalno govore o slobodi i stalno ponavljaju : 'Živela Sloboda', a istovremeno ne razumiju šta je to. Ako dovoljno dugo razgovaraš s njima, videćeš da oni u stvari ne žele slobodu. Oni bi u stvari hteli samo da zamene jednu stvar koja im je nametnuta, drugom koja će, naravno, takođe da bude nametnuta.
    Kad gledamo npr. onaj Hrišćanski patriotski pokret, koji je meni inače bio dosta simpatičan jer su oni pokušavali da objelodane jedan deo cele ove zavere, ali znaš, ja u stvari ne vidim razliku između kulture i misli nametnute od strane Iluminata sa drugom namentnutom kroz : Jedna nacija pod jednim bogom, jer prvo pitanje koje se nameće je : o kom/čijem bogu razgovaramo ? Njihova je, naravno, hrišćanska verzija boga. Tako ja smatram to veoma tužnim što se na toj strategiji 'Podeli - pa vladaj' bazira cela kontrola manjine nad većinom kroz celokupnu ljudsku istoriju, a da to niko ne može da uvidi a kamoli preduzme nešto. Što je najsmešnije, čak su se i oni koji proučavaju sve ovo, međusobno podelili. Najžešći napadi na mene nisu došli od strane čitalaca, nego upravo onih koji sebe smatraju konspiratolozima. Znaš, ako se mi družimo, mi ne moramo u svemu da se složimo, pa kakav bi to dosadan svet bio kad bi svi isto razmišljali. Mi smo multidimenzionalna bića. Mi imamo jedan dio svesti koji je u direktnoj vezi sa našim fizičkim bićem u njegovoj trodimenzionalnoj formi, ali mi istovremeno egzistiramo i u svim drugim dimenzijama. Mi smo sve što jeste, sve što postoji, znaš, svako od nas je energetski dio te jedne te iste svesti, jedne celine.
    U knjizi '...i istina će vas osloboditi' već sam sugerisao da mi najverovatnije živimo u frekvencijama kontrolisanom zatvoru i da nas nekako ta vibraciona mreža nabačena na ovu našu planetu sprečava da se povežemo sa višim nivoima našeg multidimenzionalnog 'Ja'. Sam centar kontrole, odnosne manipulacije čovečanstva, čini se da je smešten u 4-toj dimenziji, i da oni odatle upravljaju. Naravno, ja ne kažem da su sva ta reptoidna bića negativne prirode, ima dosta ljudi koje tvrde da su imali i pozitivna iskustva sa nekima od tih individua, a inače ni ne volim na sve da gledam u crno-beloj tehnici. Ono u šta sam postao siguran je da se taj deo 4-te dimenzije, ta tzv. 'iluminati svest' hrani emocionanom energijom sa ovog našeg nivoa, pogotovo na frekvencijama koje mi emitujemo kad smo u stanju straha i neizvesnosti, osećaja krivice, osećaja mržnje i agresivnosti. Odatle kad oni kreiraju raznorazne događaje koji izazivaju takva stanja kod nas - oni nas jednostavno pretvore u neku vrstu baterije. Kad god se bojimo nečega, mi emitujemo specifičnu emocionanu energiju - kojom se oni hrane. Postoji takođe jedan institut u Americi (Institute of HeartMath) gde su čak izmerili frekvence raznih emocija i pokazali kako je frekvencija straha vrlo niska i spora dok je npr. frekvencija koju emitujemo u stanju ljubavnog zanosa mnogo brža i jača.
    Vrlo je bitno da ovo dobro razumemo, jer kad čovek stalno živi u neprestanom strahu i stalno emituje te vrste frekvencija, on ne može da dođe u kontakt sa svojim višim oblikom svesti, koji je po svojoj prirodi funkcioniše na drugoj, višoj frekvenciji. To je isto kao što ne možemo na televizoru ili radiju da gledamo ili slušamo dva programa u isto vreme, jer su oni na različitim talasnim dužinama. U suštini, dok kod smo u ovoj našoj fizičkoj formi uronjeni u realitet baziran na emocijama straha, dotle smo vibracionalno isključeni i odvojeni od realnih potencijala koje bi imali kad bi se uspeli povezati sa onim drugim delom naše svesti, koji potiče sa mnogo višeg nivoa. I sad se postavlja pitanje, pa dobro kako da izađemo odavde? Gde su 'dobri momci ? Gde su oni koji će nam pomoći? Problem je da postoji vibracioni procep između nas i njih. Oni jednostavno, operišu na mnogo višim frekvencijama koje su rezultat njihovog stanja svesti i mi u stanju kakvom jesmo ne možemo da uskladimo naše frekvence sa njihovim, da bi mogli uopšte da ih 'čujemo'. Jedini način da se uskladimo sa njima je da se oslobodimo straha, time bi se oslobodili i ove naše trodimenzionalne iluzije.

■  Martin : Ti često koristiš pojam 'problem-reakcija-solucija'. Možeš li da to objasniš pošto ima dosta onih koji ne znaju o čemu se radi ?

■ Dejvid Ajk : To je najsnažnija tehnika za manipulaciju narodnih masa koja se koristi tokom nekoliko hiljada godina da bi se omogućio njihov plan totalne centralizovane kontrole nad našim životima. Kosovo, Bosna i svi ostali izmanipulisani konflikti, bombardovanje vladine zgrade u Oklahoma City, mahnitanje ljudi s oružjem po celom svijetu, pucnjave po školama, sve su to klasični rezultati toga. Kada hoće da pojačaju kontrolu i uvedu mere kojima se ljudska prava drastično smanjuju, oni prvi kreiraju neki problem, onda sačekaju reakciju, pa na kraju sprovedu ono što su zamislili kao 'soluciju', odnosno rešenje tog problema. Ako uzmemo npr. bombardovanje zgrade James P. Murah u Oklahoma City, u samo 24 sata posle tog događaja tzv. Antiteroristički zakon je odobren od strane američkog kongresa, čime su ljudska prava drastično reducirana. Kad malo dublje posmatramo ove događaje za koje je krivica svaljena na one koji nisu imali nikakve veze sa tim, prvo što postaje jasno je da su u stvari te probleme kreirali oni koji su smislili i sproveli ove zakone.

■  Martin : Šta je to, u stvari, njihov konačni cilj ?

■ Dejvid Ajk : Ja već odavno izučavam područje svesti entiteta iz 4-te dimenzije, i još uvek pokušavam da saznam šta je njihov krajnji cilj. Čini se da su oni nekako i sami sebe zarobili u tom realitetu gde jesu, i da odatle ne mogu nikako da naprave neki veći progres. Oni grčevito pokušavaju da održe kontrolu kroz tu manipulaciju strahom i ko god se koristi strahom da manipuliše druge, i sam je nekako zahvaćen tom vrstom frekvencija i tako ne može da ostvari nikakav napredak. Njima je jedino preostalo da održavaju taj status quo, i tako obezbede svoju egzistenciju sve dotle dok se mi ne počnemo da budimo, čega se oni najviše boje. Ako uzmemo npr. ove njihove 'agente' u našoj 3-ćoj dimenziji tj. grupu Iluminati, njih nema toliko puno ali su neverovatno dobro organizovani i mahom sve drže pod kontrolom jer su organizovali ovaj sistem na principu piramide. Tako su zaposeli pozicije na vrhu bankarske, političke, poslovne, medicinske itd... piramide i odatle upravljaju ljudskim masama, koje naravno drže u totalnom neznanju, tako da te mase ljudi sprovode njihove planove stavljajući sami sebi omču oko vrata, a da toga nisu ni svesne.
    Oni jedino tako i mogu da upravljaju. Zato ja taj njihov princip 'podeli - pa vladaj' od vitanog značaja, za njih. Mi smo postali nešto kao stoka, koja samu sebe čuva i ne dozvoljava nikome da bude drugačiji, a kamo li da napusti stado. Ko god izrazi drugačije mišljenje, ili se drugačije ponaša, vrlo brzo bude izložen napadu drugih, koji ga počnu ili ismejavati ili kažnjavati na bezbroj mogućih načina. Tako su ovi što sede na vrhu piramide uspeli izmanipulisati mase da se ove neprestano međusobno dele, tuku, ratuju itd. Mislim da je njihov trenutni cilj zavođenje Novog svetskog poredka ondnosno totalne kontrole kroz jednu centralizovanu vladu, jednu banku, jednu valutu, jednu armiju, odnosno centralizaciju svega i svačega. Ta centralizacija vlasti je jedini način da ta manjina kontroliše veliku masu ljudi. Pogledaj npr. Evropsku zajednicu gde trenutno nekolicina birokrata diktira zakone iz Brisela, kojima se mora povinovati cela zapadna Evropa. Zakoni evropske zajednice nadjačavaju nacionalne zakone. Ako je neki nacionalni zakon neke od zemalja koje pripadaju zajednici u konfliktu sa jednim od zakona evropske zajednice, onda se on mora staviti van snage. Oni već imaju jednu valutu, jednu centralnu banku i armiju. Njihov idući ključni korak je mikročipovanje ljudske populacije. Oni su već odavno spremni i čekaju momenat kad budemo toliko kondicionirani – tj. kad počnemo gledati na njih kao na jednu dobru ideju. Već odavno možemo da čujemo poruke tipa: 'mikročipujte decu odmah po rođenju, da se izgubi svaka mogućnost zamene u porodilištu, ili da ih lako pronađete ukoliko ih neko otme, ili se izgube'... 'Zar nije dobro imati sve vaše medicinske detalje na mikročipu, tako da ako vam se dogodi neka nesreća, doktori mogu da pročitaju vašu zdravstvenu istoriju itd. itd...' Sve sam ovo već svuda vidio kad sam putovao po svetu, i ja na to gledam kao na deo procesa našeg pripremanja za to, uostalom već odavno mikročipuju životinje. Od jednog naučnika, koji je radio za CIA-u, saznao sam da ti mikročipovi imaju mnogo više funkcija nego što nam se do sada govorilo. Navodno oni će preko odašiljanja kojekakvih signala odnosno frekvencija moći i da manipulišu preko njih čovekovu svest, emocije i ponašanje. Ideja je da pretvore čovečanstvo u vrstu daljinski kontrolisanih robota. Mi smo sada u situaciji gde se sada samo čeka na momenat kada će ti čipovi uz pomoć 'problem-reakcija-solucija' biti nametnuti svakom ljudskom biću na ovoj planeti.

■  Martin : Rekao si mi da si ipak primetio kako se ljudi polako počinju da bude ?

■ Dejvid Ajk: Čini se da postoji jedan vremenski ciklus i mi se sada približavamo njegovom kraju, to je u stvari bolje rečeno - vibracioni ciklus, po načinu njegovog delovanja na ovu planetu i na nas, on ima osobinu - duhovnog budilnika. Te vibracije počinju polako da bude ljude iz dugogodišnjeg transa. Znajući za ovo, Iluminati su već odavno pripremili novu zamku - to je tzv. 'New Age movement', religija 'novog doba' čime pokušavaju one koji su počeli duhovno da se bude opet odvedu na slepi kolosek. 'Koncetriši se samo na pozitivne stvari, ukoliko vidiš nešto negativno - to ti sam, u stvari,- projiciraš, obavij se plaštom svetlost i ljubavi itd...' - da ovca ne bi primetila kad dođe vreme za deranje njene kože. Postoje dva načina da rešimo ovaj problem, mi možemo naći soluciju za ovo, ali po meni najbolji način za rešavanje nekog problema je da se odstrani njegov uzrok. Uzrok svega ovoga je to što smo se mi kao ljudska bića jednostavno, odrekli svoje moći. Mi već odavno ne razmišljamo svojom glavom, sami za sebe, nego samo pratimo onoga ispred nas, bez ikakvog pitanja. I još insistiramo da i svi drugi rade isto tako. Znači jednom kad se postave određene norme, bilo pametne ili besmislene, moralne ili nemoralne, moguće ili nemoguće, onaj koji ih je postavio, u stvari, upravlja svetom, dok ostali samo prate.
    To se dešava zato što se većina ljudskih bića odrekla svoje lične sposobnost razmišljanja i individualnosti – i živi svoj život u skladu sa diktiranim normama bez ikakve želje i nastojanja da podvrgnu te norme vlastitoj analizi, i tako ih dovedu u pitanje. I to je u redu, to je takođe i lični čovekov izbor, i ja to ne mogu da dovodim u pitanje. Međutim, problem je što ljudi koji podpadnu pod uticaj tih normi očekuju i od svih ostalih da im se podvrgnu. To je sada već stado stoke, koje čuva samo sebe dok ne dođe vreme za klanje, gde čobanu ne trebaju ni psi čuvari niti mora da troši pare - na ogradu. Tako su oni koji su nam postavili norme uspeli da naprave od nas ne samo ovce nego i pse za čuvanje ovaca, ne samo da su od nas napravili zatvorenike nego nas koriste i kao čuvare zatvora u kome se nalazimo. I samo na jedan takav način bilo je moguće da ta jedna mala grupa entiteta kontroliše ovaj svet tokom hiljada godina, sve do ovog momenta. Po mom mišljenju samo tri stvari bi mogle dramatično da promene ovo stanje:
- Prvo : kao individualna ljudska bića prvo se moramo osloboditi straha od toga - šta će drugi ljudi da misle o nama, jer ovde se radi o zatvoru u kome većina ljudskih bića danas živi. Dok god se bojimo šta će drugi misliti o nama - mi ne živimo naš lični život u svom istinskom elementu, baziran na istini, mi živimo nečiju tuđu verziju našeg života u skladu sa onim što oni očekuju od nas, kako mi treba da se ponašamo. Tako lažemo sami sebe - a i ostale. Osloboditi se te vrste straha prvi je korak za izlazak iz stada.
- Drugo : Moramo dozvoliti i drugima da ispolje svoju posebnu individualnost čak i ako se ona razlikuje od naše. To što drugi ne razmišljaju kao mi nije ništa loše. Kad prihvatimo druge onakvima kakvi jesu – tada prestajemo biti psi čuvari ostatka stada.
- Treće : Održavanje ravnoteže tj. nepokušavanje nametanja svojih pogleda i stavova drugima, što bi značilo - i poštovanje slobodne volje drugih. Kad ne težimo tome da namećemo svoju volju drugima, naše stanje svesti se mijenja, postižemo veću vibraciju i onda dolazimo u poziciju kada je moguće da se povežemo sa drugim, odnosno, ostalim fragmentima našeg multidimenzionalnog bića, koje je se manifestuje na jednom drugom, višem nivou svesti a istovremeno je oduvek bio deo nas samih, samo što mi toga već veoma dugo - nismo svesni.
Vic Ovog Dana
Verovali ili ne
Jeste li znali ovo?
Ludi svet
MoLitva dana
Testiranje Refleksa
Mesec i Njegove Mene
Testirajte Reflekse