Naslovni baner
Najnovije vesti -Vesti -NAJNOVIJE VESTI IZ SRBIJENAJNOVIJE VESTI IZ 
CRNE GORENAJNOVIJE VESTI IZ BOSNE I
 HERCEGOVINENAJNOVIJE VESTI IZ HRVATSKENAJNOVIJE VESTI IZ
 

MAKEDONIJENOVICE IZ SLOVENIJE IN TUJINEVESTI IZ SVETAVESTI IZ SPORTATV PROGRAMI 

BALKANSKIH TELEVIZIJA
Meni

Izreke Sveta - No 2

   Najlepša riznica mudrosti! Postoji nešto što se zove mudrost, a neko bi to nazvao i iskustvo. Nešto što svaki čovek stiče kroz život i ostavlja u nasleđe svom potomstvu. Takođe, svaki narod ima svoje jedinstvene mudrosti, lekcije koje mogu da posluže drugima da postanu bolji ljudi. Pogledajte najlepše i najmudrije izreke naroda širom ove planete. Naučite mudrosti ljudi širom sveta!

Mudrac je veći od vladara, jer, kad on umre, nema ga ko zamjeniti.

Onaj ko te se boji u prisustvu, mrzit će te u odsustvu.

Ako me gledaš s dva oka, ja ću tebe s četiri; ako me, pak, gledaš  jednim okom, ja ću tebe nijednim.

Bez vremena ništa ne zri.

Vino ne stoji u čoveku kao što stoji u bačvi.

Visoko drvo plod nema.

Lajanje je takođe zanat.

Milostinju daj tako da ni tvoja košulja to ne dozna.

Na mirnog magarca dvojica sedaju.

Na neplodno drvo niko ne baca kamenje.

Od kašike do usta još je dug put.
Od usta do usta igla postane deblo.

Ono što učini hleb, ne učini ni mač.

Voda sve nosi, samo sramotu ne može.

Dva ljuta kamena brašno ne melju.

Lažne suze Bog ne prima.

Bio sam besan što nemam do­bre cipele, a onda sam otišao na trg i tamo sreo čoveka bez nogu. Tek tada sam bio zadovoljan svo­jim životom koji mi je sudbina od­redila

Blato može dragulj uprljati, ali ga ne može pretvoriti u blato.

Bogatstvo oduzima više zado­voljstva nego što ga pruža, ali treba imati dušu da bi se to osetilo.

Bolje i koliba od slame u kojoj ima smeha, nego mermerna palata u kojoj ima plača.

Bog je patnju dodelio stenama, ali one nisu izdržale, pa je dale čoveku.

Bog jednome daje prst pameti i vrč sreće, a drugome vrč pameti i prst sreće.

Bolje je biti slep očima nego umom.

Voda čisti telo, a suze dušu.

Grlo je zato usko da iz njega re­či ne bi brzo izlazile.

Bolje je sačuvati život čoveka, nego sagraditi hram od sedamde­set spratova.

Bolje je spasiti jednoga koji umi­re, nego pokopati stotinu mrtvih

Brži je jedan jezik nego dve noge.

Brzo otvaraj oči, sporo otvaraj usta.

Budi dobar s dobrom osobom, ali joj ipak uvek ne povlađuj.

Ruža otvorena na silu nema mirisa.

Svet je kao prozor: svako priđe, osmotri i ode.

Svi se obaziru na vreme, samo se vreme ne obazire ni na koga.

Smej se tako, da se i ja smejem.

Tugu nesrećnika razume samo nesrećnik.

Udaljeni sveci izgledaju svemo­gući.

Budi krotak i skroman ako želiš da te uzvise; hvali tuđe vrline ako želiš da stekneš prijatelje.

Mnogi su se rodili kao ljudi, a umrli kao magarci.

Na kamenu koji se kotrljao, trava ne niče.

Otvori oči, da ti ih ne otvore.

Samo dva puta ima: jedan nagore, jedan nadole.

Ako je onaj koji te mrzi gladan, daj mu kruha, ako je žedan, daj mu vode.

Nemoj sebe mrziti od ranog jutra - spavaj do podne.

Mržnja je osveta kukavice zbog pretrpljenog straha.

Strogost rađa mržnju.

Borbu je stvorila priroda, a mržnju je izmislio čovjek.

Mnoge mrzimo bez razloga, a da ih zavolimo, tražimo čvrste razloge.

Nije mudar onaj koji svijet poznaje, nego onaj koji ga može podnositi takvog.
Duhovne Mudrosti i IzrekeDuhovne Mudrosti - Ostali Tekstovi
Ponuda TemaPogledajte i ostale super zanimljive rubrike na sajtu