vrh
Meni


Molitve Za Svaku Priliku

   U savremenoj psihologiji uspeha, duhovna priprema prethodi fizičkom radu na ostvarenju poslova, namera, želja... Svrha je da se sa što manjim utroškom vremena i energije postigne što više.
   Duhovna priprema se temelji na molitvi. Ona smiruje um, budeći u čoveku čarobnu moć da mislima utiče na događaje i lakše ostvaruje svoje želje. Naravno, u svom mističnom vidu, molitva je mnogo više od toga.   
    Ovde dajemo kratke, jezgrovite molitve koje se izgovaraju neposredno pre nekog događaja – recimo, početka posla, lečenja, putovanja, važnih razgovora, iznenadnih potreba... Lične molitve, o kojima se ovde govori, poziv su da svoje duhovno stanje još više usavršite u domu Gospodnjem, crkvi.   
    Ovo su molitve iz knjiga Spasoja Vlajića, a opširna objašnjenja za njihovu primenu su data u knjigama 'Moć je u mislima', 'Stvaranje i privlačenje sreće' i 'Knjiga o radosti i uspehu'. Ove kao i sve ostale knjige autora Spasoja Vlajića možete poručiti preko Interneta ili naći u knjižarama.


MOLITVENI OBRASCI

    Sada prelazimo na molitvene obrasce koji se koriste u duhovnoj pripremi za psihologiju uspeha. Date su osnove koje možete i sami usavršiti delovima iz Svetog pisma, a i svojim rečima .
Molitveni obrasci su dati po azbučnom redu i pokrivaju period od 22. 09. do 06. 10. 2008. godine. Dakle, na vama je da, po azbučnom redu, nađete ono što vam treba i svakog od navedenih dana odvojite petnaestak minuta (tri puta po pet minuta) za odabranu molitvu.
Pošto se radi o ličnoj duhovnoj pripremi, ceo postupak se sastoji iz četiri koraka, četiri molitve: Oče naš, Gospode pomiluj, Molitva za oproštaj grehova i Odabrana molitva za datu potrebu.
    Date molitve možete zameniti onima iz molitvenika, ili molitvama koje ste dobili od svog duhovnika, ili ste sami sastavili.
Uputstvo: prvo pročitajte date molitve za razne potrebe, a onda se narednih četrnaest dana molite za ono što smatrate da je u to vreme najvažnije za vaš život. Molite se, unapred pomireni sa Božjom voljom.MOLITVENI OBRASCI

ANĐEO ČUVAR - 'Bože milostivi, pošalji svog svetog anđela čuvara da me izbavi od iskušenja i sačuva od zla i daj mi mudrosti i snage da se potpuno uskladim sa Tvojom savršenom promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

BES, GNEV (nadmenost, prezir, nemir, zlovolja, mržnja, suze, tuga) - 'Bože milostivi, preobrazi moj bes u samilost, nadmenost u smernost, prezir u razumevanje, nemir u smirenost, zlovolju u dobronamernost, mržnju u ljubav, suze u molitvu, tugu u radost i daj mi ostala dobra koja će me potpuno uskladiti sa Tvojom savršenom promisli za naš spokojan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

BOŽANSKA MOĆ, SNAGA - 'Bože milostivi, obdari me božanskim moćima i daj mi snage da činim ono što je dobro i što čudesima osvetljava Tvoju savršenu promisao za dobro i spas svakog čoveka. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'
BOŽANSKI PLAN, SPASENJE - 'Bože milostivi, izbriši iz mog uma misli o smrti, bolesti, bedi…Oslobodi me od briga, straha i svih loših misli, otkrij mi Tvoj savršeni plan za pravi napredak, uspeh, radost i spasenje. Pomozi mi da se uskladim sa Tvojom savršenom promisli za naš spokojan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

BOL - 'Bože milostivi, oslobodi me od bola, daj mi spokojan, bezbolan život i uskladi me sa Tvojom savršenom promisli za naš spokojan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

BOLEST, BRIGA, STRES, NAPETOST - 'Bože milostivi, oslobodi me od brige, straha, napetosti, stresova, loših misli, svih bolesti i daj mi smiren um, hrabrost, radost, zdravlje i sva dobra koja dolaze iz Tvoje savršene promisli za naš spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

BRAK - 'Bože milostivi, daj mi porodicu po Tvom savršenom izboru za naš radostan, zdrav, spokojan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

BUDUĆNOST - 'Bože milostivi, molim Te da se u budućnosti ostvari samo ono što je u skladu sa Tvojom savršenom promisli za naš radostan, zdrav život ispunjen prirodnim blagostanjem i svim dobrima koje vode spasenju. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

VERA, MUDROST - 'Bože milostivi, obdari me mudrošću da od Tebe tražim samo ono što je u skladu sa Tvojom savršenom promisli za naš spokojan život na zemlji i blažen na nebu. I obdari me savršenom verom da sve što zatražim u Tvoje ime, to i dobijem. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

VOLJA - 'Bože milostivi, ujedini mi volju sa nadom i verom da ću ostvariti pravi napredak, pravi uspeh i sve što je uskladu sa Tvojom savršenom promisli za naš spokojan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

VRLINE - 'Bože milostivi, oprosti mi sve grehe i ispuni me vrlinama krotosti, smernosti, uzdržanosti, darežljivosti, moralne čistote, milosrđa i revnosti u veri. Ispuni me vrlinama koje su u skladu sa Tvojom savršenom promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

GREH, GRESI -'Bože milostivi, oprosti mi sve grehe, daj mi snage da se izborim od njih i ispunim vrlinama koje me približavaju Tvojoj savršenoj promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemljii blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

DAROVI, NADA - 'Bože milostivi, daj mi veru, nadu, ljubav, mudrost, hrabrost i strpljenje da mirne duše prihvatim svaku neprijatnost i ispunjen Tvojim blagodetima dostignem Tvoju savršenu promisao za naš radostan, smiren, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

DECA, POTOMSTVO - 'Bože milostivi, predajem moje čedo (ime) pod Tvoju zaštitu, verujući da će po Tvojoj savršenoj promisli za naš život sve biti dobro, na radost i spasenje. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

DOBRO -  'Bože milostivi, molim Te za dar vere u dobro i samo dobro. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

DOM I PORODICA - 'Bože milostivi, daj mi dom i porodicu po Tvom savršenom izboru za naš život ispunjen radošću, prirodnom blagostanju i Tvojim blagodatima. Daj nam spokojan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

DRAGE OSOBE - 'Bože milostivi, molim Te da se u životu (ime) ostvari Tvoja savršena promisao za radostan, zdrav, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

DUG - 'Bože milostivi, pomozi mi da vratim dug i rasterećen se uskladim sa Tvojom savršenom promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

DUHOVNOST, ISKUŠENJE - 'Bože milostivi, izbavi me od iskušenja i daj mi prave duhovne darove koji će me uskladiti sa Tvojom savršenom promisli za naš spokojan, radostan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

ŽALOST, POTIŠTENOST, PATNJA, TUGA - 'Bože milostivi, preobrazi moju žalost u radost i daj mi ostala dobra koja će me ukladiti sa Tvojom savršenom promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

ŽELJE -  'Bože milostivi, pomozi da mi se ostvare samo one želje koje su u punom skladu sa Tvojom savršenom promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

ŽIVOT - 'Bože milostivi, pomozi mi da činim samo ono što će me uskladiti sa Tvojom savršenom promisli za naš radostan, zdrav, dugovečan život na zemlji ispunjen spokojem. Prirodnim blagostanjem i svim dobrima koja vode ka blaženoj besmrtnosti. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

ZARADA, TRGOVINA, PRODAJA, KUPOVINA, POSAO, NOVAC - 'Bože milostivi, daj mi pravi posao koji ću raditi sa zadovoljstvom i koji će mi doneti dobru zaradu za prirodno blagostanje, usklađeno sa Tvojom savršenom promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

ZAHVALNOST, TEŠKOĆE - 'Bože milostivi, odeni srce moje u odeću smirenosti, strpljenja i hrabrosti, da svaku teškoću mirne duše prihvatim kako bi se Ti zaradovao videći snagu moje vere i zahvalnosti. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

ZAŠTITA - 'Bože milostivi, oslobodi me od prošlosti, zaštiti u budućnosti i blagoslovi svaki trenutak sadašnjosti. Nada je moja Otac, utočište moje je Sin, zaštita moja je Duh Sveti. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

ZDRAVLJE, LEČENJE I IZLEČENJE - 'Bože milostivi, oslobodi me svih bolesti, zaštiti me od bolesti i njihovih uzroka i daj mi savršeno zdravlje koje je u skladu sa Tvojom savršenom promisli za naš radostan, spokojan, dugovečna život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

ZNANJE, UČENJE - 'Bože milostivi, otvori mi um da se kroz mene ispoljava Tvoja savršena mudrost, znanje, dobrota, ljubav, samilost i sve ono što je u skladu sa Tvojom savršenom promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

ISPITI - 'Bože milostivi, otvori mi um da znam ono što je potrebno da položim ovaj ispit i pomozi mi da to znanje upotrebim za ono što je dobro i u potpunom skladu sa Tvojom savršenom promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin'.

ISTINA - 'Bože milostivi, pomozi mi da saznam pravu istinu koja će me osloboditi od privida, umišljaja, sumnje, birge i ispuniti verom, samopouzdanjem i svim dobrima koja su u skladu za Tvojom savršenom promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

KUĆA, STAN - 'Bože milostivi, daj mi kuću kakva mi dolikuje po Tvom savršenom izboru za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

LAŽ, POROCI - 'Bože milostivi, sačuvaj me od laži i svih poroka, nauči me da ih prepoznam i odbacim od sebe. Daj mi vrline koje će me uskladiti sa Tvojom savršenom promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

LJUBAV (za one koji je traže) - 'Bože milostivi, pomozi mi da nađem i sačuvam pravu ljubav koja mi pripada po Tvom savršenom izboru i Tvojoj savršenoj promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

LJUBAV - 'Bože milostivi, daj mi pravu ljubav, ljubav po Tvom savršenom izboru za život u kojem volim i voljen sam. Neka me prava ljubav nadahne za vrline koje su u skladu sa Tvojom savršenom promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

LJUBOMORA - 'Bože milostivi, oslobodi me ljubomore i ispuni nesebičnom, pravom ljubavi koja je u skladu sa Tvojom savršenom promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

MAGIJA - 'Bože milostivi, oslobodi me svakog uticaja i zaštiti od magije i daj mi Tvoju božansku moć da činim ono što je dobro i u skladu sa tvojom savršenom promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažene na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

NADAHNUĆE - 'Bože milostivi, nadahni me da radim po volji Tvojoj i ostvarim Tvoju savršenu promisao za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

NAPREDAK, POBOLJŠANJE, USAVRŠAVANJE - 'Bože milostivi, daj mi napredak koji je u potpunom skladu sa Tvojom savršenom promisli za naš radostan, spokojan, dugovečna život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

NASILJE, SIGURNOST, SAMOPOUZDANJE, PRETNJA, ODBRANA, OPASNOST, POBEDA - 'Bože milostivi, odbrani me od silnika i zaštiti od opasnosti. Ti si moj štit, moja snaga, odbrana samopouzdanje i pobeda. Ti mi daješ radostan, spokojan, dugovečna život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

NEODLUČNOST, NESIGURNOST - 'Bože milostivi, oslobodi me briga, straha, nesigurnosti i ispuni me smirenjem, hrabrošću, samopouzdanjem, sigurnoću i verom koja će me
približiti Tvojoj savršenoj promisli za naš radostan, spokojan, dugovečna život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

SAN, NESANICA - 'Bože milostivi, daj mi spokoj u duši i blažen san. Ja mirno ležem i spavam, jer me Ti, Gospode, čuvaš i daješ mi miran počinak. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

OBDARENOST - 'Bože milostivi, pomozi da svoju obdarenost, koju si mi Ti darovao, upotrebim za dobra dela koja su u skladu sa Tvojom savršenom promisli za naš radostan, spokojan, dugovečna život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

ODLUKE - 'Bože milostivi, pomozi mi da spontano i kad treba donosim dobre odluke koje su u punom skladu sa Tvojom savršenom promišlju za naš radostan, spokojan, dugovečna život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

OPROŠTAJ, POKAJANJE - 'Bože milostivi, daj mi mudrosti i snage da oprostim svima koji su zgrešili prema meni da se pokajem za sve što sam loše učinio prema Tebi i prema drugima. Uputi me Tvojim savršenim putem za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i bliže na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

POMOĆ - 'Bože milostivi, pohitaj da mi pomogneš, Gospode, pomaži mi! I učini da svi oni od kojih to zavisi, pomognu da se ostvari Tvoja savršena promisao za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

PRAZNOVERJE, SUJEVERJE - 'Bože milostivi, oslobodi me praznoverja, laži, umišljaja i daj mi mudrost da prepoznam ono što je prava vera usklađena sa Tvojom savršenom promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

PREPUŠTANJE VOLJI BOŽJOJ - Bože milostivi, daj mi mudrost da se ne opirem zlu, nego da ga savladam povoljnim mislima i dobrim delima, potpuno prepušten Tvojoj volji i Tvojoj savršenoj promisli za naš radostan, spokojan, dugovečna život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

PROKLETSTVO - 'Bože milostivi, oprosti mi grehe, oslobodi od svakog prokletstva, izbriši sve loše uticaje na mene i povedi me putem Tvoje savršene promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

PUTOVANJE, SAOBRAĆAJ, PUTNICI - 'Gospode Bože, koji su pravi Put, Istina i Život, smiluj se na mene nedostojnoga i budi mi saputnik na ovom putu. Sačuvaj me od iskušenja, od svake prekore i pakosti, zlih duhova i zlih ljudi. Održi me u pravdi i istini po zapovestima Tvojim, da se vratim u zdravlju duše i tela, jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga duha sada i uvek i u sve vekove. Amin' (molitva je iz molitvenika).

RADOST, SREĆA - 'Bože milostivi, daj mi obilje prave radosti iz svoje Božanske riznice pune ljubavi i svega što je u skladu sa Tvojom savršenom promisli za naš spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

RAD - 'Bože milostivi, uspostavi božanski red u mom umu, mislima, odnosima, poslovima… Uspostavi red koji je u potpunom skladu sa Tvojom savršenom promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

REČI, REČITOST - 'Bože milostivi, sačuvaj me od praznih reči i daj mi mudrost da govorim samo ono što je u skladu sa Tvojom savršenom promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

SARADNICI - 'Bože milostivi, pošalji mi saradnike za uspešne poslove koji su u skladu sa Tvojom savršenom promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin'.

SLOGA - 'Bože milostivi, daj mi mudrosti i snage da kroz oproštaj i pokajanje ostvarim slogu sa svim ljudima i da se dobrotom približim Tvojoj savršenoj promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

SMIRENJE, STRPLJENJE, SAVEST, POMIRENJE, NEMIR, NERVOZA - 'Bože milostivi, pomiri me samog sa sobom, pomiri sa bližnjima, pomiri s celim svetom. Pomozi mi da se čiste savesti i smirnog uma strpljivo uskladim sa Tvojom savršenom promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

SPORT - 'Bože milostivi, daj mi bistar um, snažno telo, vrelo srce i smirene živce koji će mi doneti vrhunske rezultate i poštenu pobedu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

SUD, SUĐENJE - 'Bože milostivi, molim Te da ovo suđenje bude pravično i da presuda bude u skladu sa Tvojom savršenom promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek, Amin.'

SUSRET - 'Bože milostivi, dovedi mi osobe koje donose samo ono što je u skladu sa Tvojom savršenom promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin'.

TRUDNOĆA - 'Bože milostivi, sačuvaj me od svakog zla i pomozi da lako rodim zdravo dete čiji će život biti u skladu sa Tvojom savršenom promisli za naš radostan, spokojan, dugovečna život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

USPEH, SAMOOSTVARENJE, UMETNOST - 'Bože milostivi, otvori mi put za pravi uspeh koji dolazi iz Tvoje savršene promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

UŠTEDA  - 'Bože milostivi, pomozi mi da sa što manjim utroškom vremena i energije postignem pravi uspeh koji je u skladu sa Tvojom savršenom promisli za naš radostan, spokojan, dugovečna život na zemlj i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

HRABROST, STRAH, SRČANOST, MALODUŠNOST - 'Bože milostivi, oslobodi me od straha i malodušnosti. Ti si snaga života mog, koga da se bojim? Da pođem i dolinom sena smrtnoga, neću se bojati zla. Ti si, Gospode, štit kojim me zaklanjaš i vodiš putem Tvoje savršene promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

CILJ, SVRHA, PUT - 'Bože milostivi, pokaži mi puteve svoje, nauči me hodati stazama Tvojim i dovedi me do pravog cilja, do Tvoje savršene promisli za naš radostan, spokojan, dugovečna život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin'.

ČIST RAZUM - 'Bože milostivi, očisti me i sačuvaj od umišljaja, zabluda, laži, prelesti i daj mi čist razum da vidim pravu istinu koja me vodi do Tvoje savršene promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

ČIŠĆENJE OD LOŠIH ENERGIJA (uticaja) - 'Bože milostivi, očisti me i zaštiti od loših egergija i loših uticaja. Oslobodi me od njih i povedi putem Tvoje savršene promisli za naš radostan, spokojan, dugovečna život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

ŠTIT - 'Bože milostivi, ti si snaga moja i štit moj. Ti me čuvaš od teskobe i okružavaš radostima. U Tebe se uzda srce moje, jer me vodiš putem Tvoje savršene promisli za naš radostan, spokojan, dugovečna život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

    Ovde su date molitve koje se koriste za razne potrebe u duhovnoj pripremi za psihologiju uspeha. Njihov oblik i sadržaj su usklađeni sa uputstvima koje za molitvu daje Sveti Vladika Nikolaj Velimirović u knjizi 'Vera svetih – katihizis istočne pravoslavne crkve'.
    Bože milostivi, oprosti mi ako sam negde pogrešio i povedi me putem Tvoje savršene promisli za naš radostan, spokojan, dugovečna život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin!


     RSS FEED-OVI ZA VAŠ SAJT  NAJBOLJA WEB SKOLA