Naslovni baner
Home Dugme
Meni
Novo na sajtu
Omiljeno na sajtu

Molitve Za Svaku Priliku - No 1

    Ovo su molitve iz knjiga Spasoja Vlajića, a opširna objašnjenja za njihovu primenu su data u knjigama 'Moć je u mislima', 'Stvaranje i privlačenje sreće' i 'Knjiga o radosti i uspehu'. Ove kao i sve ostale knjige autora Spasoja Vlajića možete poručiti preko Interneta ili naći u knjižarama.

Osmeh gore Osmeh na lice:  
   U savremenoj psihologiji uspeha, duhovna priprema prethodi fizičkom radu na ostvarenju poslova, namera, želja... Svrha je da se sa što manjim utroškom vremena i energije postigne što više.
   Duhovna priprema se temelji na molitvi. Ona smiruje um, budeći u čoveku čarobnu moć da mislima utiče na događaje i lakše ostvaruje svoje želje. Naravno, u svom mističnom vidu, molitva je mnogo više od toga.   
    Ovde dajemo kratke, jezgrovite molitve koje se izgovaraju neposredno pre nekog događaja – recimo, početka posla, lečenja, putovanja, važnih razgovora, iznenadnih potreba... Lične molitve, o kojima se ovde govori, poziv su da svoje duhovno stanje još više usavršite u domu Gospodnjem, crkvi.

MOLITVENI OBRASCI

    Sada prelazimo na molitvene obrasce koji se koriste u duhovnoj pripremi za psihologiju uspeha. Date su osnove koje možete i sami usavršiti delovima iz Svetog pisma, a i svojim rečima .
    Dakle, na vama je da, po azbučnom redu, nađete ono što vam treba i svakog od navedenih dana odvojite petnaestak minuta (tri puta po pet minuta) za odabranu molitvu.
Pošto se radi o ličnoj duhovnoj pripremi, ceo postupak se sastoji iz četiri koraka, četiri molitve: Oče naš, Gospode pomiluj, Molitva za oproštaj grehova i Odabrana molitva za datu potrebu.
    Date molitve možete zameniti onima iz molitvenika, ili molitvama koje ste dobili od svog duhovnika, ili ste sami sastavili.
Uputstvo: prvo pročitajte date molitve za razne potrebe, a onda se narednih četrnaest dana molite za ono što smatrate da je u to vreme najvažnije za vaš život. Molite se, unapred pomireni sa Božjom voljom. MOLITVENI OBRASCI

ANĐEO ČUVAR - 'Bože milostivi, pošalji svog svetog anđela čuvara da me izbavi od iskušenja i sačuva od zla i daj mi mudrosti i snage da se potpuno uskladim sa Tvojom savršenom promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

BES, GNEV (nadmenost, prezir, nemir, zlovolja, mržnja, suze, tuga) - 'Bože milostivi, preobrazi moj bes u samilost, nadmenost u smernost, prezir u razumevanje, nemir u smirenost, zlovolju u dobronamernost, mržnju u ljubav, suze u molitvu, tugu u radost i daj mi ostala dobra koja će me potpuno uskladiti sa Tvojom savršenom promisli za naš spokojan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'
BOŽANSKA MOĆ, SNAGA - 'Bože milostivi, obdari me božanskim moćima i daj mi snage da činim ono što je dobro i što čudesima osvetljava Tvoju savršenu promisao za dobro i spas svakog čoveka. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

BOŽANSKI PLAN, SPASENJE - 'Bože milostivi, izbriši iz mog uma misli o smrti, bolesti, bedi…Oslobodi me od briga, straha i svih loših misli, otkrij mi Tvoj savršeni plan za pravi napredak, uspeh, radost i spasenje. Pomozi mi da se uskladim sa Tvojom savršenom promisli za naš spokojan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

BOL - 'Bože milostivi, oslobodi me od bola, daj mi spokojan, bezbolan život i uskladi me sa Tvojom savršenom promisli za naš spokojan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

BOLEST, BRIGA, STRES, NAPETOST - 'Bože milostivi, oslobodi me od brige, straha, napetosti, stresova, loših misli, svih bolesti i daj mi smiren um, hrabrost, radost, zdravlje i sva dobra koja dolaze iz Tvoje savršene promisli za naš spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

BRAK - 'Bože milostivi, daj mi porodicu po Tvom savršenom izboru za naš radostan, zdrav, spokojan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

BUDUĆNOST - 'Bože milostivi, molim Te da se u budućnosti ostvari samo ono što je u skladu sa Tvojom savršenom promisli za naš radostan, zdrav život ispunjen prirodnim blagostanjem i svim dobrima koje vode spasenju. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

VERA, MUDROST - 'Bože milostivi, obdari me mudrošću da od Tebe tražim samo ono što je u skladu sa Tvojom savršenom promisli za naš spokojan život na zemlji i blažen na nebu. I obdari me savršenom verom da sve što zatražim u Tvoje ime, to i dobijem. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

VOLJA - 'Bože milostivi, ujedini mi volju sa nadom i verom da ću ostvariti pravi napredak, pravi uspeh i sve što je uskladu sa Tvojom savršenom promisli za naš spokojan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

VRLINE - 'Bože milostivi, oprosti mi sve grehe i ispuni me vrlinama krotosti, smernosti, uzdržanosti, darežljivosti, moralne čistote, milosrđa i revnosti u veri. Ispuni me vrlinama koje su u skladu sa Tvojom savršenom promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

GREH, GRESI - 'Bože milostivi, oprosti mi sve grehe, daj mi snage da se izborim od njih i ispunim vrlinama koje me približavaju Tvojoj savršenoj promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemljii blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

DAROVI, NADA - 'Bože milostivi, daj mi veru, nadu, ljubav, mudrost, hrabrost i strpljenje da mirne duše prihvatim svaku neprijatnost i ispunjen Tvojim blagodetima dostignem Tvoju savršenu promisao za naš radostan, smiren, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

DECA, POTOMSTVO - 'Bože milostivi, predajem moje čedo (ime) pod Tvoju zaštitu, verujući da će po Tvojoj savršenoj promisli za naš život sve biti dobro, na radost i spasenje. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

DOBRO -  'Bože milostivi, molim Te za dar vere u dobro i samo dobro. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

DOM I PORODICA - 'Bože milostivi, daj mi dom i porodicu po Tvom savršenom izboru za naš život ispunjen radošću, prirodnom blagostanju i Tvojim blagodatima. Daj nam spokojan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

DRAGE OSOBE - 'Bože milostivi, molim Te da se u životu (ime) ostvari Tvoja savršena promisao za radostan, zdrav, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

DUG - 'Bože milostivi, pomozi mi da vratim dug i rasterećen se uskladim sa Tvojom savršenom promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

DUHOVNOST, ISKUŠENJE - 'Bože milostivi, izbavi me od iskušenja i daj mi prave duhovne darove koji će me uskladiti sa Tvojom savršenom promisli za naš spokojan, radostan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

ŽALOST, POTIŠTENOST, PATNJA, TUGA - 'Bože milostivi, preobrazi moju žalost u radost i daj mi ostala dobra koja će me ukladiti sa Tvojom savršenom promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

ŽELJE -  'Bože milostivi, pomozi da mi se ostvare samo one želje koje su u punom skladu sa Tvojom savršenom promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

ŽIVOT - 'Bože milostivi, pomozi mi da činim samo ono što će me uskladiti sa Tvojom savršenom promisli za naš radostan, zdrav, dugovečan život na zemlji ispunjen spokojem. Prirodnim blagostanjem i svim dobrima koja vode ka blaženoj besmrtnosti. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

ZARADA, TRGOVINA, PRODAJA, KUPOVINA, POSAO, NOVAC - 'Bože milostivi, daj mi pravi posao koji ću raditi sa zadovoljstvom i koji će mi doneti dobru zaradu za prirodno blagostanje, usklađeno sa Tvojom savršenom promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

ZAHVALNOST, TEŠKOĆE - 'Bože milostivi, odeni srce moje u odeću smirenosti, strpljenja i hrabrosti, da svaku teškoću mirne duše prihvatim kako bi se Ti zaradovao videći snagu moje vere i zahvalnosti. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

ZAŠTITA - 'Bože milostivi, oslobodi me od prošlosti, zaštiti u budućnosti i blagoslovi svaki trenutak sadašnjosti. Nada je moja Otac, utočište moje je Sin, zaštita moja je Duh Sveti. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

ZDRAVLJE, LEČENJE I IZLEČENJE - 'Bože milostivi, oslobodi me svih bolesti, zaštiti me od bolesti i njihovih uzroka i daj mi savršeno zdravlje koje je u skladu sa Tvojom savršenom promisli za naš radostan, spokojan, dugovečna život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

ZNANJE, UČENJE - 'Bože milostivi, otvori mi um da se kroz mene ispoljava Tvoja savršena mudrost, znanje, dobrota, ljubav, samilost i sve ono što je u skladu sa Tvojom savršenom promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

ISPITI - 'Bože milostivi, otvori mi um da znam ono što je potrebno da položim ovaj ispit i pomozi mi da to znanje upotrebim za ono što je dobro i u potpunom skladu sa Tvojom savršenom promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin'.

ISTINA - 'Bože milostivi, pomozi mi da saznam pravu istinu koja će me osloboditi od privida, umišljaja, sumnje, birge i ispuniti verom, samopouzdanjem i svim dobrima koja su u skladu za Tvojom savršenom promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

KUĆA, STAN - 'Bože milostivi, daj mi kuću kakva mi dolikuje po Tvom savršenom izboru za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'Klik Gore na Sliku - Prikaz; Ponovni Klik - Brisanje

Pravoslavlje i ReligijaPravoslavlje i Religija - Ostali Tekstovi
Ponuda TemaPogledajte i ostale super zanimljive rubrike na sajtu
Vic Ovog Dana
Verovali ili ne
Jeste li znali ovo?
Ludi svet
MoLitva dana
Testiranje Refleksa
Testirajte Reflekse