Naslovni baner
Ponuda Tema

Molitve Za Svaku Priliku - No 2

    U svakodnevnom životu, punom nervoze i trke, kod mnogih nema mnogo mesta za molitvu, zbog čega mnogi osećaju nedostatak trenutaka dubokog razmišljanja, kao i nedostatak ravnoteže i sklada sa samim sobom, sa svojim bližnjima, sa prirodom, pa i samim Bogom. Iako toga nismo svesni, mnogi od nas, naročito danas, ipak osećaju potrebu za molitvom. Kakve su blagodeti iskrenog obraćanja Bogu?

LAŽ, POROCI - 'Bože milostivi, sačuvaj me od laži i svih poroka, nauči me da ih prepoznam i odbacim od sebe. Daj mi vrline koje će me uskladiti sa Tvojom savršenom promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

LJUBAV (za one koji je traže) - 'Bože milostivi, pomozi mi da nađem i sačuvam pravu ljubav koja mi pripada po Tvom savršenom izboru i Tvojoj savršenoj promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

LJUBAV - 'Bože milostivi, daj mi pravu ljubav, ljubav po Tvom savršenom izboru za život u kojem volim i voljen sam. Neka me prava ljubav nadahne za vrline koje su u skladu sa Tvojom savršenom promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

LJUBOMORA - 'Bože milostivi, oslobodi me ljubomore i ispuni nesebičnom, pravom ljubavi koja je u skladu sa Tvojom savršenom promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

MAGIJA - 'Bože milostivi, oslobodi me svakog uticaja i zaštiti od magije i daj mi Tvoju božansku moć da činim ono što je dobro i u skladu sa tvojom savršenom promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažene na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

NADAHNUĆE - 'Bože milostivi, nadahni me da radim po volji Tvojoj i ostvarim Tvoju savršenu promisao za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

NAPREDAK, POBOLJŠANJE, USAVRŠAVANJE - 'Bože milostivi, daj mi napredak koji je u potpunom skladu sa Tvojom savršenom promisli za naš radostan, spokojan, dugovečna život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

NASILJE, SIGURNOST, SAMOPOUZDANJE, PRETNJA, ODBRANA, OPASNOST, POBEDA - 'Bože milostivi, odbrani me od silnika i zaštiti od opasnosti. Ti si moj štit, moja snaga, odbrana samopouzdanje i pobeda. Ti mi daješ radostan, spokojan, dugovečna život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

NEODLUČNOST, NESIGURNOST - 'Bože milostivi, oslobodi me briga, straha, nesigurnosti i ispuni me smirenjem, hrabrošću, samopouzdanjem, sigurnoću i verom koja će me
približiti Tvojoj savršenoj promisli za naš radostan, spokojan, dugovečna život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

SAN, NESANICA - 'Bože milostivi, daj mi spokoj u duši i blažen san. Ja mirno ležem i spavam, jer me Ti, Gospode, čuvaš i daješ mi miran počinak. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

OBDARENOST - 'Bože milostivi, pomozi da svoju obdarenost, koju si mi Ti darovao, upotrebim za dobra dela koja su u skladu sa Tvojom savršenom promisli za naš radostan, spokojan, dugovečna život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

ODLUKE - 'Bože milostivi, pomozi mi da spontano i kad treba donosim dobre odluke koje su u punom skladu sa Tvojom savršenom promišlju za naš radostan, spokojan, dugovečna život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

OPROŠTAJ, POKAJANJE - 'Bože milostivi, daj mi mudrosti i snage da oprostim svima koji su zgrešili prema meni da se pokajem za sve što sam loše učinio prema Tebi i prema drugima. Uputi me Tvojim savršenim putem za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i bliže na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

POMOĆ - 'Bože milostivi, pohitaj da mi pomogneš, Gospode, pomaži mi! I učini da svi oni od kojih to zavisi, pomognu da se ostvari Tvoja savršena promisao za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

PRAZNOVERJE, SUJEVERJE - 'Bože milostivi, oslobodi me praznoverja, laži, umišljaja i daj mi mudrost da prepoznam ono što je prava vera usklađena sa Tvojom savršenom promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

PREPUŠTANJE VOLJI BOŽJOJ - 'Bože milostivi, daj mi mudrost da se ne opirem zlu, nego da ga savladam povoljnim mislima i dobrim delima, potpuno prepušten Tvojoj volji i Tvojoj savršenoj promisli za naš radostan, spokojan, dugovečna život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

PROKLETSTVO - 'Bože milostivi, oprosti mi grehe, oslobodi od svakog prokletstva, izbriši sve loše uticaje na mene i povedi me putem Tvoje savršene promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

PUTOVANJE, SAOBRAĆAJ, PUTNICI - 'Gospode Bože, koji su pravi Put, Istina i Život, smiluj se na mene nedostojnoga i budi mi saputnik na ovom putu. Sačuvaj me od iskušenja, od svake prekore i pakosti, zlih duhova i zlih ljudi. Održi me u pravdi i istini po zapovestima Tvojim, da se vratim u zdravlju duše i tela, jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga duha sada i uvek i u sve vekove. Amin' (molitva je iz molitvenika).

RADOST, SREĆA - 'Bože milostivi, daj mi obilje prave radosti iz svoje Božanske riznice pune ljubavi i svega što je u skladu sa Tvojom savršenom promisli za naš spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

RAD - 'Bože milostivi, uspostavi božanski red u mom umu, mislima, odnosima, poslovima… Uspostavi red koji je u potpunom skladu sa Tvojom savršenom promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

REČI, REČITOST - 'Bože milostivi, sačuvaj me od praznih reči i daj mi mudrost da govorim samo ono što je u skladu sa Tvojom savršenom promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

SARADNICI - 'Bože milostivi, pošalji mi saradnike za uspešne poslove koji su u skladu sa Tvojom savršenom promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin'.

SLOGA - 'Bože milostivi, daj mi mudrosti i snage da kroz oproštaj i pokajanje ostvarim slogu sa svim ljudima i da se dobrotom približim Tvojoj savršenoj promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

SMIRENJE, STRPLJENJE, SAVEST, POMIRENJE, NEMIR, NERVOZA - 'Bože milostivi, pomiri me samog sa sobom, pomiri sa bližnjima, pomiri s celim svetom. Pomozi mi da se čiste savesti i smirnog uma strpljivo uskladim sa Tvojom savršenom promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

SPORT - 'Bože milostivi, daj mi bistar um, snažno telo, vrelo srce i smirene živce koji će mi doneti vrhunske rezultate i poštenu pobedu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

SUD, SUĐENJE - 'Bože milostivi, molim Te da ovo suđenje bude pravično i da presuda bude u skladu sa Tvojom savršenom promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek, Amin.'

SUSRET - 'Bože milostivi, dovedi mi osobe koje donose samo ono što je u skladu sa Tvojom savršenom promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin'.

TRUDNOĆA - 'Bože milostivi, sačuvaj me od svakog zla i pomozi da lako rodim zdravo dete čiji će život biti u skladu sa Tvojom savršenom promisli za naš radostan, spokojan, dugovečna život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

USPEH, SAMOOSTVARENJE, UMETNOST - 'Bože milostivi, otvori mi put za pravi uspeh koji dolazi iz Tvoje savršene promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

UŠTEDA  - 'Bože milostivi, pomozi mi da sa što manjim utroškom vremena i energije postignem pravi uspeh koji je u skladu sa Tvojom savršenom promisli za naš radostan, spokojan, dugovečna život na zemlj i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

HRABROST, STRAH, SRČANOST, MALODUŠNOST - 'Bože milostivi, oslobodi me od straha i malodušnosti. Ti si snaga života mog, koga da se bojim? Da pođem i dolinom sena smrtnoga, neću se bojati zla. Ti si, Gospode, štit kojim me zaklanjaš i vodiš putem Tvoje savršene promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

CILJ, SVRHA, PUT - 'Bože milostivi, pokaži mi puteve svoje, nauči me hodati stazama Tvojim i dovedi me do pravog cilja, do Tvoje savršene promisli za naš radostan, spokojan, dugovečna život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin'.

ČIST RAZUM - 'Bože milostivi, očisti me i sačuvaj od umišljaja, zabluda, laži, prelesti i daj mi čist razum da vidim pravu istinu koja me vodi do Tvoje savršene promisli za naš radostan, spokojan, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

ČIŠĆENJE OD LOŠIH ENERGIJA (uticaja) - 'Bože milostivi, očisti me i zaštiti od loših egergija i loših uticaja. Oslobodi me od njih i povedi putem Tvoje savršene promisli za naš radostan, spokojan, dugovečna život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

ŠTIT - 'Bože milostivi, ti si snaga moja i štit moj. Ti me čuvaš od teskobe i okružavaš radostima. U Tebe se uzda srce moje, jer me vodiš putem Tvoje savršene promisli za naš radostan, spokojan, dugovečna život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.'

    Ovde su date molitve koje se koriste za razne potrebe u duhovnoj pripremi za psihologiju uspeha. Njihov oblik i sadržaj su usklađeni sa uputstvima koje za molitvu daje Sveti Vladika Nikolaj Velimirović u knjizi 'Vera svetih – katihizis istočne pravoslavne crkve'.
    Bože milostivi, oprosti mi ako sam negde pogrešio i povedi me putem Tvoje savršene promisli za naš radostan, spokojan, dugovečna život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin!

Twiter dugme Facebook dugme Linkedin Dugme RSS FEED-OVI ZA VAŠ SAJT NAJBOLJA WEB SKOLA NAJBOLJI SAJT SA BESPLATNIM SLIKAMA