Naslovni baner
Home
Najnovije vesti -Vesti -NAJNOVIJE VESTI IZ SRBIJENAJNOVIJE VESTI IZ CRNE GORENAJNOVIJE VESTI IZ BOSNE I
HERCEGOVINENAJNOVIJE VESTI IZ HRVATSKENAJNOVIJE VESTI IZ
MAKEDONIJENOVICE IZ SLOVENIJE IN TUJINEVESTI IZ SVETAVESTI IZ SPORTATV PROGRAMI BALKANSKIH TELEVIZIJA
Meni

Metode Proricanja Tarot Kartama

   Mnogi autori koji pišu o tarotu smatraju da je njegova prvenstvena namena da bude sredstvo proricanja i nema sumnje da se sa Tarot kartama mogu ostvariti veoma zavidni rezultati na tom polju. Ipak, treba naglasiti da proricanje sudbine, a naročito drugim osobama, može biti veoma nazahvalan posao.

   Proricanje sa Tarotom ne ostaje uvek samo proricanje, već se ono lako može izroditi i u delovanje na sudbinu. Igranje sa arhetipskim snagama ne mora uvek biti tako bezazleno kako se nekome može učiniti. Na ovaj način onaj koji gata može upasti u točkove nečije sudbine i izazvati niz komplikacija.
Zato, proričite sudbinu samo sebi! Evo ovde nekoliko popularnih metoda proricanja sa Tarotom.

SISTEM BACANJA KARATA PO 'DRVETU ŽIVOTA'

    Pozadinu ovog sistema čini kabalistička šema 'drveta života', putem koje kabalisti objašnjavaju svu metafiziku o kosmologiju univerzuma. Između ostalog, ovaj je metod veoma pogodan za ličnu introspekciju putem Tarota. Samo bacanje karata treba biti izvedeno u opuštenom stanju. Nakon mešanja špila, predignite isti deset puta, a dobivene karte posložite na sto prema rasporedu sa slike 1. dole.
    Kod tumačenja treba da sledite sledeća obrazloženja o značenju određenog položaja karte:

Kosmički razlozi u postojećoj situaciji
Osnovna ideja koja pokreće zbivanja
Nedokučiva harmonija koja usklađuje mogućnosti
Pokretačka ljubav i druga ljudska bića povezana sa situacijom
Barijere kroz koje treba proći
Istinska dobrobit za našu samorealizaciju
Naši osećaji koji pomažu ili odmažu realizaciji
Naše misli koje pomažu ili odmažu realizaciju
Ego i njegovi lažni ciljevi
Kako ispravno delovati 

OTVARANJE ČETIRI KARTE

    Ovaj metod je dobar za dobijanje kratkih odgovora. Promešajte špil, bilo samo velikih arkana, bilo komletan Tarot špil i spustite ga na sto. Tokom mešanja držite pažnju na problemu sa kojim se bavite. Podignite špil, pokupite kartu kojom počinje skup ostavljen na stolu i okrenite je kako biste videli njeno naličje. Ponovite isto još tri puta. Dobivene karte položite na sledeći način, kao na slici dole.
Prva karta govori o vama, vašem trenutnom duševnom stanju.
Druga o vanjskim okolnostima.
Treća o prirodi vaše motivacije.
Četvrta o ostvarenju želje, to jest o rezultatu aktuelne situacije.

KELTSKI KRST

    Ovo je verovatno najpopularniji način proricanja putem Tarota. Bacanje karata ove vrste daje veoma konkretne odgovore i mnogo informacija o mogućim zbivanjima i slično. Postoji nekoliko varijacija ovog sistema. Metod koji će ovde biti predstavljen je najjednostavniji.
    Pomešajte kompletan špil Tarota. Položite špil na sto, naravno, tako da ne možete videti naličje bilo koje karte. Presecite špil i onaj deo koji vam je ostao u rukama postavite levo od onog koji je ostao na stolu. Pokrete vršite isključivo desnom rukom. Prepolovite i ovaj levi deo špila. Treći deo takođe prepolovite, te gornju polovinu stavite levo od trećeg dela. na ovaj način ćete dobiti četiri manja dela karata. Nije bitno da svi budu isti. Znači, presecajte špil, onako kako vama odgovara.
    Uzmite sada oprve karte sa prva tri dela i postavite ih po šemi levo. Karta sa poslednjeg dela se nikada ne uzima. Sakupite sve delove i ponovite istu operaciju još dva puta. na ovaj način ćete dobiti svih devet traženih karata. Na šemi se to ne vidi, no karta boj 1 treba uvek biti polegnuta na kartu 'Luda' koja označava pitaoca. Znači, pre nego što promešate karte, treba da izdvojite ovu kartu i postavite je na sto. Ostale slažete po šemi levo:

Karta broj 1 govori globalno o pitanju koje ste postavili. Ako ona, na neki način, ne odgovara tematski uz vašu dilemu, treba potražiti razloge za to.
Karta 2 govori o nadanjima pitaoca.
Karta broj 3 definiše pozadinu, to jest, temelje na kojima s bazira celokupna situacija.
Karta 4 govori o prošlosti koja je neposredno uticala na zbivanja koja vas interesuju.
Karta 5 govori o budućnosti svega. Ako 'Luda' iz vašeg Tarota gleda prema levo, treba da zamenite položaje ovih karata. Prošlost, logično, treba da bude pitaocu, to jest 'Ludi', iza leđa, a budućnost pred njom.
Karte pod brojevima 6-9 prikazuju skora zbivanja vezana uz vaše pitanje. Ovo predskazanje obično obuhvata period od nekoliko dana do nekoliko meseci.
   
    Da bi pojedinac mogao ostvariti istinske rezultate u ovom umeću, treba pre svega da ima jedno veliko iskustvo iza sebe. Prirodna intuicija i talenat za prekogniciju igraju svoju ulogu, ali najvažnije je da pojedinac unese dovoljno ljubavi i energije u ovaj posao. Knjige koje opisuju značenje karata u proricanju imaju svoju vrednost, ali mnogo važnije je da da praktičar ovakve tehnike uspostavi dovoljno intiman odnos sa kartama Tarota.
    Radi lakšeg snalaženja ovde će biti prikazana neka klasična objašnjenja u vezi sa simbolikom Tarot karata u procesu proricanja.

KARTE U VELIKOJ ARKANI

■ ŠARLATAN - Pojava ove karte tokom proricanja označava da u ovoj situaciji subjekt ima sve šanse da svojom intencijom utiče na zbivanja.
■ PAPESA - Ako imate pred sobom Papesu, znači da situacija zahteva enormnu razboritost i mudrost.
■ CARICA - Ona označava da će događaji slediti svoj prirodni tok. Ponekad ova karta nagoveštava trudnoću.
■ CAR - Ova se karta obično javlja kada neki viši autoriteti drže sve u svojim rukama.
■ PAPA - On nam govori da je vreme da prihvatimo savet neke prosvetljene osobe, odnosno da postupimo onako kako nam nalaže naša unutrašnja etičnost.
■ LJUBAVNICI - Sve što ima veze sa ljubavlju može biti obrazloženje ove karte.
■ BOJNA KOLA - Najčešće ova karta nas upozorava na to da je subjekt veoma zatvoren i ograničen.

■ PRAVEDNOST -
Ako se pojavi ova arkana tokom proricanja, znači da događaji prate neke univerzalne zakone. Sve naravno zavisi o položaju karte i susednim kartama. Između ostalog, ova karta nagoveštava da ćemo imati posla sa nekom administracijom.
■ PUSTINJAK - On stavlja u centar zbivanja duhovna stremljenja subjekta.
■ KOLO SREĆE - Pitalac može očekivati da će se dogoditi mnogo obrata.
■ JAKOST - Pitalac mora pre svega da se okrene samome sebi i reši svoje unutrašnje barijere.
■ OBEŠENI ČOVEK -
Ova karta se obično javlja tamo gde neko postaje žrtva okolnosti. Ova karta može označavati i namernu suzdržljivost, požrtvovanost i ispaštanje.
■ SMRT - Ova karta nagoveštava veliku promenu. Skoro nikada ova karta ne upozorava na nečiju stvarnu smrt.
■ USMERENOST - Ova arkana govori o tome da će nastala situacija veoma intenzivno uticati na pitaoca. Takođe, može označavati i smirivanje opozicionih sila.
■ VRAG - On upućuje na neku vrstu zla. Često on upozorava da je sve postavljeno u krive kontekste.
■ KULA -
Ona znači da nešto propada. Može označavati raskid braka, veze i slično.
■ ZVEZDA - Ova karta nam govori da se subjekt nalazi pod milošću nekih viših inteligencija. Ovo je karta koja definiše njegovu unutrašnju čistoću.
■ MESEC - Ovo je loša karta koja upozorava na mogućnost ludila i raznih zastranjenja.
■ SUNCE - To je karta koja predskazuje neko duboko i vredno iskustvo.
■ POSLEDNJI SUD - On predskazuje da će se pojaviti nešto što je dugo vremena bilo potisnuto u nama ili našem životu.
■ SVET - Ova karta sugeriše pitaocu da je bolje za njega da ne zna šta će biti.
■ LUDA - Za ovu kartu smo već rekli da označava pitaoca. Ako to nije slučaj, pošto neki autori predlažu da neka dvorska karta označava pitaoca, karta će označavati totalnu neizvesnost situacije i sve žive moguće ishode.

MALE ARKANE

    Male arkane govore znatno konkretnije o situacijama. Male arkane su podeljene u četiri boje. To su: kaleži, novčići, štapovi i mačevi. Kaleži govore o zbivanjima koja su vezana uz emocije, strahove i zadovoljstva. Novčići govore o događajima vezanim uz novac, posao i materijalnu afirmaciju. Štapovi govore o impulsivnim reakcijama. Mačevima su prikazane intelektualne i duševne zgode. Mnogi moderni špilovi prikazuju na malim arkanama različite konkretne situacije iz ljudskog života, te je lako zaključiti o čemu određena karta govori.
    Laike obično najviše interesuje kako doći do kvalitetnog špila Tarot karata. neki više preferiraju starije špilove, dok se onim drugima više dopadaju moderne adaptacije Tarota. Ima i okultnih autora koji predlažu da pojedinac sam sebi kreira svoj sopstveni špil. Da bi neko doista upoznao Tarot on mora da ga dobro prostudira. Tarot treba obuhvatiti sistematski. Po mogućnosti praktičar bi se trebao upoznati sa što više špilova. Nakon nekog vremena on će naučiti kako da prepoznaje kojoj kategoriji pripada određeni špil. Korisno je takođe pročitati što više literature na tu temu. Danas na Internetu imate mnogo tekstvova o Tarotu, kao i video lekcija o njemu.
    Osim okultne literature, neophodno je da osoba koja je zainteresovana za Tarot upozna i neke bitne elemente srednjevekovne religije, mistike i umetnosti. Kako vreme odmiče, primetićete kako vam svako poznavanje psihologije, filozofije, mitologije, religije i misticizma, olakšava vaš rad sa Tarotom. Kada pronađete analogije između Tarota - naročito velikih arkana i vašeg svakodnevnog iskustva, moći će se reći da ste se zbližili sa ovim kartama. Naivno je verovati da ćete bez ikakvog napora ia za kratko vreme otkriti sve tajne koje Tarot skriva u sebi. Jezik simbola je veoma kompleksan. Čuvajte se predrasuda i fanatičnih zaključaka. Sa druge strane, ne plašite sebe time da je Tarot nešto nedostižno za vas. U svakom slučaju, ako ne želite ozbiljno da se bavite predviđanjem preko Tarota, nek bam barem posluži za dobru zabavu.Klik Gore na Sliku - Prikaz; Ponovni Klik - Brisanje

Tarot Karte i Njihovo TumačenjeTarot Karte i Njihovo Tumačenje - Ostali Tekstovi
Ponuda TemaPogledajte i ostale super zanimljive rubrike na sajtu