Naslovni baner
Najnovije vesti -Vesti -NAJNOVIJE VESTI IZ SRBIJENAJNOVIJE VESTI IZ
CRNE GORENAJNOVIJE VESTI IZ BOSNE I
HERCEGOVINENAJNOVIJE VESTI IZ HRVATSKENAJNOVIJE VESTI IZ
MAKEDONIJENOVICE IZ SLOVENIJE IN TUJINE
Meni

Meta Tagovi

     Kada napravite Vašu Web stranicu i objavite je na Internetu, sigurno Vam je cilj privući što veći broj posetilaca.Međutim ako se ne potrudite da privučete posetioce, oni neće doći sami na Vašu stranicu. Jedan od načina jeste da Vašu stranicu povežete sa nekim od popularnih pretraživača, naprimer Google. Svi pretraživači rade na sličan način i sastoje se od dva dela: prvi deo neprekidno traži nove Web stranice, potom iz njih vadi ključne reči i ubacuje ih u svoju bazu podataka, a drugi deo pretražuje bazu podataka po ključnim rečima koje zadaju korisnici.

    Pretraživači na Webuprocenjuju koje ključne reči najbolje odgovaraju i opisuju Web stranicu i kakav je njen sadžržaj, pa na osnovu tih kriterijuma rangiraju stranice prilikom prikazivanja rezultata.
    Pomoću Meta tagova koje postavljate na početku Web stranice Vi možete donekle da utičete na njeno rangiranje na pretraživačima Weba, ali takođe i da opišete o kakvoj se stranici radi.Meta tagovi dodaju se u zaglavlje HTML stranice koje počinje sa <HEAD> a završava sa </HEAD> tako da u stvari meta tagovi sadrže sve dodatne podatke o Web stranici koje Web čitač ne prikazuje direktno korisniku.

    Meta Tagove možemo podeliti u dve grupe, na NAME i na HTTP-EQUIV meta tagove.

   NAME meta tagovi imaju najveću ulogu kada se Vaše stranice prijavljuju na pretrazivače (search engines). NAME meta tagovi sadrže podatke koje pretraživači veoma cene. To su naprimer ključne reči (keywords) i opis strane (description).

     Web pretraživačima je najvažnija oznaka keywords, jer se sa njome navode najvažnije reči na stranici.

<META NAME = "keywords" CONTENT = "odaberite, reci, koje, najbolje, opisuju, vašu, stranicu">

    Kada je Vaša stranica prijavljena na pretraživače, njihovi robot programi će posetiti Vašu stranicu i pokupiti potrebne podatke za indeksiranje. Da bi se to ubrzalo i da robot ne bi skupljao sve ključne reči sa Vaše stranice potrebno je da stavite ovaj tag. Ključne reči su odvojene zarezom i nema ograničenja u njihovom broju, ali Web pretraživači obično prepoznaju prvih desetak. Veći broj istih reči neće podići rang Vaše stranice u rezultatima pretrage, jer većina pretraživača ima filtere protiv ovakvih Vaših fazona.

    Pretraživačima se može narediti pomoću meta tagova da ne indeksiraju sadržaj stranice.To se postiže sa sledećim tagom

<META NAME="ROBOTS" CONTENT="NOINDEX">

    Parametar NOINDEX možete zameniti sa reči ALL ako želite da naglasite da je stranica dostupna za pretraživanje, ili sa reči NOARCHIVE ako želite da sprečite da pretraživač čuva kopije.
    Pretraživači skoro uvek prepoznaju meta tag Description. Ona se koristi da bi se ukratko opisao sadržaj Web stranice. Najčešće sadrži jednu rečenicu ili kratak pasus. Ako stavite opširan tekst, većina pretraživača će ga skratiti na stotinak znakova. Sadržaj ovog taga se u rezultatima pretrage može videti odmah ispod adrese Web stranice.

<META NAME="description" CONTENT="Opis Vaše stranice!">

    Web pretraživači sa vremena na vreme ponovo posećuju Web stranice da bi proverili da li se nešto na njima promenilo. Taj vremenski razmak između dve posete često nije mali, ali i na njega se može uticati pomoću meta taga dole.Nemojte očekivati da će zbog njega pretraživač posećivati stranicu svakoga dana, ali ako zadate nekoliko dana, to zna često dati dobre rezultate.

<META NAME="REVISIT-AFTER" CONTENT="21 days">

    Web pretraživaču možete da saopštite kada će neka stranica prestati da važi, a za to se koristi sledeći meta tag,

<META NAME="expires="7 July 2007">
    Pomoću meta taga možete da navedete ime autora Web stranice, da dodate zaštitni znak i podatak o autorskim pravima i opisati tip dokumenta. Ove oznake ne utiču na rad pretraživača, ali su korisne prilikom arhiviranja i pregleda Web stranice. To su sledeći meta tagovi,

<META NAME="author="ŽeljkoC.">
<META NAME="copyright="Copyright © 2007">
 <META NAME="Generator="SeaMonkey Editor">

    Posebno je zanimljiva grupa meta tagova kojim upravljate HTML prenosom. One skoro da uopšte ne utiču na pretraživače, ali zato direktno utiču na to kako će posetiočev Web čitač prikazati stranicu, obraditi je i sačuvati. Ovi meta tagovi se prepoznaju po tome što sadrže ključne reči HTTP-EQUIVNa primer, pomoću meta taga

<META HTTP-EQUIV="Cache-Control" content="no-cache">

    Možete da saopštite kako da se sačuva Web stranica. Ključna reč no-cache označava da se stranica ne sme čuvati u memoriji, no-store znači da se stranica ne sme sačuvati na čvrstom disku, a ključne reči Public i Private označavaju da se stranice mogu sačuvati na čvrstom disku samo u javnim ili privatnim skladištima.
    Sa sledećim meta tagovima Web čitaču možete narediti koji će kodni raspored kao i koji jezik će koristiti prilikom prikazivanja stranice.To su,

<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
<META HTTP-EQUIV="Content-Language" CONTENT="sr">

    Potom, imate meta tag kojim će te narediti Web čitaču da učita drugu Web stranicu, i to odmah ili posle određenog zadatog vremena.Ključna reč je refresh, a broj pre tačka zareza predstavlja pauzu posle koje će Web čitač da učita i prikaže stranicu posle ključne reči url=. Taj meta tag je sledeći,

<META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="7; url=www.conopljanews.net">

    Pomoću sledećeg meta taga možete da odredite i rok važenja Web stranice.Posle toga stranica nestaje u Web čitaču i potrebno ju je ponovo učitati sa servera. Posle ključne reči CONTENT moraju se navesti datum, dan i vreme, i to u dugačkom obliku.

 <META HTTP-EQUIV="expires" CONTENT="Fri, 21 July 2007 21:14:07 GMT>

   Ovaj sledeći meta tag određuje ime prozora u kome se pojavljuje stranica. Ovo je korisno ako neko bude hteo da stavi vašu stranicu u frejm (okvir) na svom, tako da izgleda da bi Vaša stranica bila kao deo njegovog sajta.

<META HTTP-EQUIV="Window-target" CONTENT="_top">

    Pored meta tagova moramo spomenuti i još jedan vrlo bitan tag a to je Title Tag. On je veoma značajan i važan tag i u njemu se nalazi naslov vaše strane. Ako pravilno koristite ovaj tag on može poboljšati Vašu poziciju na pretraživačima. Dobro se potrudite u kreiranju ovog taga, jer osim pretraživača ovaj tag će videti i svi posetioci kao naslov stranice na vrhu brouzera.Ako još Vašu stranicu stave u 'Bookmarks', to će tada tamo biti koje će da opišu vašu stranicu.

     Par saveta za dobar title tag,

Stavite kratak i jasan naziv, ne preko 20 reči i neka Vam bitne reči budu na početku i skladno uklopljene u celinu.
Koristite uzvične fraze jer one izazivaju interesovanje posetilaca.
Koristite pitanja, posetioci vole da upoređuju svoje odgovore sa tuđim.
Samo prvo slovo u tagu nek je veliko.Pisanje sa svim velikim slovima tretira se kao deranje na posetioce.
Title tag morate postaviti na svaku stranicu, kako zbog pretraživača koji idu u duboko indeksiranje, tako i zbog posetilaca, kojima će title tag kao naslov dati informaciju o stranici na kojoj se nalaze.
U title tagu nemojte koristiti nabrajanje reči kao u naprimer meta tagu keywords. Ovde je potrebno da u jednoj kratkoj rečenici opišete na zanimljiv način sadržaj Vaše stranice.
Internet i WebInternet i Web - Ostali Tekstovi
Ponuda TemaPogledajte i ostale super zanimljive rubrike na sajtu