Naslovni baner
Home Dugme
Meni
Novo na sajtu
Omiljeno na sajtu

Masonstvo - Svetska Vlast

   Godine 1717, četiri londonske masonske lože odlučile su izaći u javnost osnovavši svoju Veliku ložu Engleske. Da bi se masonska okultna društva uopšte pojavila u javnosti, morale su se dogoditi određene predradnje. Kao prethodnica javnoj masoneriji osnovana je početkom XVII veka u Nemačkoj mistična sekta Red ruže i krsta (Antiquus Mysticusque Ordo Rose Crucis, A.M.O.R.C.), čiji su se sledbenici nadahnjivali jevrejskom Kabalom, magijom, alhemijom, okultizmom, ezoterijom i spiritizmom.

Osmeh gore Osmeh na lice:  
    Za rozenkrojcere je Bog samo sveopšta kosmička snaga, a naučavanje o reinkarnaciji i karmi daje poslednje objašnjenje čovekove 'kosmičke svesti'.
Doktrina o reinkarnaciji nije ništa drugo do Luciferova doktrina 'postanka bogom' koju Sveto pismo naziva magijom, a u 'naučnom' svetu poznata je kao evolucija.
    Pod anglikanskim engleskim vladarom Karlom II rozenkrojceri uz pomoć slobodnog zidarstva 1660. godine ostvaruju svoju pogansku doktrinu evolucije utemeljenjem Kraljevskog londonskog društva za usavršavanje prirodnog znanja (The Royal Society of London for the Improvement of Natural Knowledge), ili jednostavno Kraljevskog društva (The Royal Society). Dva veka posle će istaknuti mason Čarls Darvin evoluciju obogotvorenja ponuditi čovečanstvu kao biološki koncept, uz sveopštu pokornost toj masonskoj dogmi koju je poput oštrice usmerio na hrišćansku Evropu.
    Nakon tajnovitog požara u Londonu 1666. godine za koji se sumnja da su ga podmetnuli slobodni zidari, a za kojega su optužili Svetu Stolicu, anglikanski krivoverci ponavljaju neviđeni masakr nad katolicima, posebno nad sveštenstvom. Naime, za vreme vladavina tiranina i bludnika Henrika VIII. (1509 - 1547), kao i njegove nezakonite kćeri Elizabete I (1558 - 1603) smaknuto je, najčešće spaljeno na lomači, više od trideset hiljada katolika (papa Pavao VI proglasio je svetima četrdeset mučenika iz Engleske i Velsa iz tih zlopatničkih vremena).
    One katoličke crkve koje nije uništio podmetnuti požar, ulične horde su zapalile. Obnovu Londona preuzelo je Kraljevsko društvo, društvo okultnog masonstva, sastavljeno od 'najuglednijih' engleskih naučnika, celokupne kraljevske porodice, kao i anglikanskog sveštenstva. London od tada dobiva obrise masonskih i đavoljih oznaka i kodova. Požarom u Londonu počinje doba modernog masonstva.
    Pošto je 1701. godine engleski parlament doneo zakon kojim su samo pripadnici Engleske crkve mogli polagati pravo na presto, a niti supruga niti suprug prestolonaslednika ni u kojem slučaju nisu mogli biti katoličke vere (taj zakon postoji i danas, gde suprug ili supruga engleskog vladara može biti bilo koje vere, pa čak i ateist, ali nikako katoličke), sproveden je akt o submisiji.
    Oni preostali katolički sveštenici koji su preživeli anglikansku inkviziciju, a koji na vreme nisu potpisali dokumente o submisiji, zajedno su sa svim svojim župljanima, ženama i njihovom decom bili pogubljeni. Engleska je postala moderni Babilon, gde se kao u jedinoj državi na Zemlji spojila vlast verskog poglavara sa svetovnom vlašću.
    Kada više nije bilo nikakve mogućnosti da će se Britansko kraljevstvo (1707. god. došlo je konačnog ujedinjenja Engleske i Škotske) vratiti u okrilje Svete Stolice, kada je dvorac francuskog kralja Luja XIV bio pod opsadom čarobnjaka, demonijaka, rozekrojcera, pomahnitalih alhemičara, kabalista i otpalih svećenika, a diljem Europe, potpomognut reformacijom, zagospodario je masonski duh u vidu crkvenog partikularizma i regalizma te nepoverenja prema Svetoj Stolici, masonstvo je slavodobitno skinulo maske 1717. godine i pokazalo se tom sve više rashrišćanskom svetu.
    Od otkrića Amerike, današnju 'obećanu zemlju' Sjedinjene Američke Države, naseljavali su razni pustolovi, razbojnici, ljudi sumnjiva morala, a od samog početka gotovo planski - i slobodni zidari. Vešto su u svakoj državi SAD-a organizovali svoju vlast. Tako već pedeset godina pre nego što je masonerija u Londonu prvi puta izašla u javnost, u državi Južnoj Karolini je donesen državni ustav koji se isključivo temeljio na strogim masonskim pravilima. I danas je glavni grad Južne Karoline, Charleston, najveće masonsko uporište SAD-a.

PROSVETLJENI MASONI - ILUMINATI

    Nakon javnog prikazivanja Velike lože Engleske počelo je nezaustavljivo osnivanje masonskih loža širom Planeta. Paralelno su se razvijale i druge okultne dogme usko povezane sa slobodnim zidarima. Jedan od najpaklenijih umova prosvetiteljskog vremena je pokršteni bavarski Jevrej rođen u Ingolstadtu, čudovišni Adam Weishaupt. On je 1776. godine pod pokroviteljstvom novoosnovane kuće Rothschild (Wessely, Mojsije, Itzig, Friedländer i Mayer) osnovao mistični red Ancient Illuminated Seers of Bavaria, koji postaje poznat kao Red iluminata. Red iluminata, red 'nositelja svetla', vrlo lako povezujemo sa 'svetlonošom', odnosno Luciferom. Weishaupt s Redom iluminata postaje najveći prevratnik i anarhist, s neskrivenom mržnjom prema hrišćanstvu, Crkvi i autoritetu Svete Stolice, nadahnjujući se gnostičkim učenjima koje povezuje s političkim rušilačkim idejama i prevratničkim programima.
    Kao strastveni jakobinac i sotonist, Weishaupt je vrlo brzo postao najuticajniji vrhovnik među slobodnim zidarima. Iluminati veruju da upravo oni primaju znanje s onoga sveta (poznato i od koga) kako bi oslobodili ljudski um od ovozemaljskih okova, odnosno od nazadnog hrišćanskog verovanja. Njihovo naučavanje i žudnja je san o 'zlatnom dobu', 'gradu ljubavi', odnosno o Novom svetskom poretku.
    Kako bi se to postiglo trebalo je srušiti hrišćanski monarhistički sistem u svetu i na njegovo mesto dovesti liberalnu buržoaziju. Osim toga, narode i države je potrebno pretvoriti u suparničke tabore koji bi se razlikovali politički, verski i ekonomski, kako bi se mogli isprovocirati sukobi i ratovi između njih.
    Da bi plan rušenja hrišćanskih dinastija, kao i vladanja svetom iz jednog okultnog središta, postao opštesvetski, opštenarodni i 'opštenapredni', masonstvo se moralo izdići iz crne magije i sotonizma i u pročelju ljušture odgojiti armade racionalista, skeptika, deista, nihilista, agnostika i ateista. Na taj način niko više ne može povezati intelektualnu dominaciju 'umnih ljudi' koja gradi kult čoveka i kult materije s nečim transcendentnim i onostranim. Francuska revolucija 1789. godine samo je logična posledica iluminizma koja je kao najveći krik i bes Sotone iracionalno prodrla u nekad najkatoličkiju zemlju, Francusku. Dok je hiljade vernika umiralo na stratištima zabranila se upotreba Biblije, a uvela se desetodnevna radna nedelja kako bi se izbrisao svaki trag Božjem danu, nedelji. Ustoličuje se 'božica razuma' u katedrali Notr-Dam, a vođa revolucije, framasonski demonijak Maksimilijan Robespjer, umesto Boga uvodi poštovanje masonskog 'vrhovnog bića', bolje reći Sotone. Lučonoša Lucifer svojim je bakljama zapalio celi Planet.
    Sve druge revolucije u svetu protiv Crkve i hrišćanskih vladajućih dinastija isključivo su vodili masoni: Benito Juarez, Simon Bolivar, Giuseppe Garibaldi, Sam Huston i mnogi drugi. Na čelu američke revolucije takođe su bili isključivo slobodni zidari. Svakako tu treba spomenuti diplomatskog predstavnika američke misije u Francuskoj od 1776. do 1785. godine, Benjamina Franklina koji je prijateljevao s Adamom Weishauptom. Weishaupt je Franklina upoznao sa svojom vizijom Novog sveta čija osovina upravo trebaju biti Sjedinjene Američke Države. Među prvim Iluminatima postao je i Benjamin Franklin. Benjamin Franklin 'dostojno' je Luciferovo svetlo ugradio na tlo američkog kontinenta. Svoj prvi masonski znamen ostavlja na Deklaraciji o nezavisnosti. Odlukom Kongresa 11. juna 1776. godine Franklin je uz Roberta Livingstona, Roberta Shermana, Thomasa Jeffersona i Johna Adamsa bio zadužen za izradu nacrta Dekleracije. Pouzdano se zna da su pored Franklina, Livingston i Sherman bili masoni, Jefferson je pripadao Luciferovim svetlonošama, Iluminatima, dok se za Adamsa samo nagađa. Od 56 potpisnika Dekleracije o nezavisnosti, koju je prihvatio Kontinentalni kongres SAD-a 4. jula 1776. godine, 53 su bili masoni, od kojih je osam bilo visokorangiranih masona. Na Ustavnoj konvenciji u Filadelfiji 1787. godine, Franklin je uz Džordža Vašingtona (član masonskog bratstva od 1752.), Randolpha, Jeffersona i Johna Adamsa bio zadužen da priredi tekst američkog Ustava. Od četrdeset potpisnika Ustava, za 26 se pouzdano zna da su pripadali masonskom redu.
    Svečanom prihvaćanju Dekleracije, 4. jula 1776. godine, koji datum 'ponosni' američki narod slavi kao Dan nezavisnosti, Benjamin Franklin dobio je od Kongresa još jedan zadatak, dizajnirati s Adamsom i Jeffersonom Veliki pečat Sjedinjenih Država. Celo svoje nadahnuće masonske religioznosti Franklin je uz pomoć masona Charlesa Thompsona, preneo na Državni pečat SAD-a koji kao što je opšte poznato prepun okultne simbolike.
    Gotovo je svima poznato da je prvi predsednik SAD-a, koji nam se smeši s 'masonske amajlije' – novčanice od jednog dolara, Džordž Vašington, bio samo jedan od dvadesetak američkih predsednika koji su položili masonske zakletve. Kamen-temeljac na poznatoj zgradi američkog Capitola, američkog Kongresa, položio je predsednik Vašington u obrednoj masonskoj pregači i belim rukavicama. Prilikom polaganja temeljnog kamena koristio je masonski alat, a samo polaganje podsećalo je na masonsku ceremoniju.
    Spomenik Džordžu Vašingtonu, poznati golemi obelisk slobodni zidari su 'posvetili' u svom ritualnom obredu. Stoga nas i ne čudi što je glavni grad SAD-a, Vašington, urbanistički postavljen prema strogo iscrtanim tlocrtnim masonskim simbolima i kodovima (pentagram, Veliko oko (Luciferovo oko) itd..

JEVREJSKA MASONERIJA

    Masonerija od samog izlaska u javnost nije bila monolitna organizacija iako je London do današnjeg dana ostao matica svetskog masonstva. Nesuglasice između različitih skupina ne znači da se oni dogmatski razlikuju, već je to isključivo borba za prevlast, odnosno nešto poput 'borbe lopova oko ratnog plena'. Čak je svojevremeno izbio i pravi sukob između anglosaksonskog i romanskog masonstva što je rezultiralo da francuski Grand Orient bacio kletvu na Veliku ložu Engleske, kao i obrnuto.
    Jevrejski elitisti su sa svojim urođenim trgovačkim instinktom vrlo brzo 'nanjušili' da je masonerija, ne samo ideološki bliska njihovom pogledu na svet, već da se njom mogu poslužiti da razbiju ograde koje su ih delile od ostalih ljudi. Tako su oni već nakon osnivanja prve velike lože u Engleskoj postali najvatreniji propagatori masonerije. Prvo što su proveli kod masonskih loža je načelo da se u ložu ne sme primiti niti jedan hrišćanin koji Jevreje ne gleda kao svoju braću.
    Ta slobodarska ideologija poništila je građanske i političke razlike između obrezanih i krštenih, oslobodila je Jevreje iz geta i otvorila neslućene mogućnosti njihovom svetskom uticaju. Postupno, Jevreji ovladavaju masonstvom, posebno u anglosaksonskom masonstvu u kojem se osuđuje svaki klerikalizam i gde se verska tolerancija pretvorila u mržnju prema Katoličkoj crkvi. Pošto je Engleska masonerija širom otvorila vrata Jevrejima – masonima, Jevreji – masoni ne samo da zauzimaju dominantna mesta u ložama već i u engleskom Gornjem domu (lord Reading, lord Lawson, lord Rothschild, lord Melchett, lord Mond, lord Beaconsfield itd.) Nakon Engleske, francuski Veliki Orijent dolazi u ruke jevrejskihh masona, zatim švajcarska Velika loža Alpina iz koje se upravlja švajcarskom masonerijom itd.
    Najveći otpor primanju jevrejskih masona u masoneriju bio je u nemačkim zemljama. Međutim pod pritiskom francuskog Velikog Orijenta i nemačko masonstvo je ubrzo popustilo te dopustilo Jevrejskim elitama članstvo u ložama. U ložama Habsburške Monarhije jevrejski masoni takođe postupno počinju dominirati, tako da je, na  primer, u Mađarskoj koncem Prvog svetskog rata bilo među ukupnim članstvom u ložama 95% Jevreja. S toga punim pravom današnje masonsko ustrojstvo možemo zvati 'judeo – masonstvo'.
    Iako Jevreji – masoni imaju sve preduslove da se u masonskim ložama osećaju kao u sinagogi, pošto samo mesto sastajanja, loža, po ikonografiji i simbolima podseća na sinagogu, a k tome se i zove kao jevrejsko mesto bogoslužja, Hram ili Temple, te iako su zavladali masonerijom i podvrgli je svojim interesima, počeli su osnivati i svoje isključivo jevrejske lože. Jevrejskih loža B’nai B’rith (Sinovi Saveza) danas u svetu ima preko 600. Sedište im je u Chicagu, a širom sveta su povezane u distriktne velike lože. Distrikata je danas 13, od kojih sedam u Americi i šest u Europi (Berlin, Bukurešt, Prag, Carigrad, Beč i Krakov).
    Ne treba ni podsećati da su članovi jevrejskih masonskih loža najbogatije, najmoćnije i najuticajnije porodice sveta, bankari (Rothschild, Blumenthal, Meyer, Seligmann, Salamon, Lehmann), veliki industrijalci (Lewisohn, Guggenheim, Ballin, Rathenau, Friedlander-Fuld, Katzenstein, Warburg, Bleichroder itd.), zatim moćni rabini, publicisti, suci i mnogi drugi. Na taj način su jevrejske lože B’nai B’rith stvarna velevlast masonerije, jer ono što daje mešovita masonerija na raspolaganju je svim visokopozicioniranim masonima, ali što daju jevrejske lože dostupno je smo jevrejskim elitistima. Tako je jevrejstvo, koje je samo po sebi zatvoren krug, još više stisnulo svoje redove u ložama B’nai B’rith, potenciralo je ekskluzivnost i neizmernost te kroji sudbinu svim državama i narodima, dok je mešovito masonstvo manje-više samo njihov izvršni organ.

GLOBALIZACIJA – NOVI SVETSKI POREDAK

    Kako su se pojavom masonstva u javnosti organizovano rušile katoličke dinastije, po istom scenariju su se s vremenom rušile i katoličke kompanije i nacionalne države. Političku i ekonomsku vlast na gotovo celoj Planeti preuzeli su masonsko – judejski oligarsi, danas u masonskoj Sparti – SAD-u, popularno zvani neokonzervativci. SAD dobivaju posebnu ulogu u masonskom svetu, postaju svetski policajac koji je permanentno u bar jednom ratnom sukobu. Tom ratničkom zemljom upravlja se iz istog masonskog obeliska u Washingtonu D. C., u kojemu se nalazi svetsko sedište najmoćnije masonske organizacije Vrhovno veće škotskog obreda (Supreme Council of the Scottish Rite).
    Jednosvetski proces stvaranja jedne svetske globalne države u kojoj bi sva moć i bogatstvo bila u rukama malobrojne elitne masonske nadrase eugenika, koliko god izgledao kao puka iluzija pre tri veka kada je masonstvo izašlo u javnost, danas postaje sasvim izvestan. Putem nametnutih sukoba i ratova, programiranih ekonomskih kriza i financijskih šok terapija, države kao političke institucije postaju financijski i materijalno zavisne od svetskoj vladajućoj masonskoj kasti.
    Fenomen globalizacije 'Veliko oko' vodi u njenu završnu formu, poznatiju pod sintagmom Novi svetski poredak. Taj fenomen u ekonomskom i političkom smislu izrodio se u potpunu gospodarsku i političku hegemoniju nadnacionalnih trgovinskih mega – korporacija i bankarskih institucija u vlasništvu 'odabranih' nad zavisnim državama i narodima uz pomoć globalnih servisa: MMF, svetske banke (WB), svetske trgovinske organizacije (WTO) itd. MMF, kao najmoćnija masonska organizacija, pod motom slobodnog tržišta, liberalne ekonomije i razvlašćenja državnog vlasništva, ciljano osigurava zavisnost i ropstvo država prema svetskim globalnim grabežljivcima. SAD, u kojima je masonstvo velevlast, imaju na sve odluke MMF-a pravo veta. Najmoćniji svetski grabežljivci, sa svojim multinacionalnim korporacijama, kako bi lakše upravljali hedonističkim i prostodušnim pukom kojemu su puna usta demokratije, globalizacije, multikulturalnosti, liberalizma i sličnih floskula, sponzorišu razne satelitske porodice, čije kompanije postaju spona između 'njih nedohvatljivih' i stvarnog sveta u kojem živi robotizovani mali čovek.
    Na taj način stvarni Vladari sveta ostaju skriveni iza zavese, daleko od očiju javnosti. Na primer, poznato je da je najmoćnija porodična dinastija unutar američkog masonskog ustroja, Rockefeller, sponzorisala i uložila u porodicu Bush čija je poddinastija ponajčešće zaslugama visokih masona škotskog obreda, bivših predsednika SAD-a, Georgea Herberta Walkera Busha i njegovog sina Georgea Walkera Busha postala značajan svetski ekonomski činilac, poglavito u vojnoj industriji. Pitanje je koliko će se one malobrojne države, poput Putinove Rusije, Irana, zemalja Južne Amerike, Sirije koja je na samom izdisaju, itd., moći još nositi s čudovišnom ekonomskom i vojnom doktrinom Vladara sveta? Trenutni uspesi i nezavisnost pojedinih država od 'Velikog oka' ne smeju nas zavarati. Doktrina šoka putem ekonomske i fiskalne nestabilnosti, kao i izazivanja ekonomskih kriza u kojima se vrtoglavo i turbulentno menjaju cene strateških proizvoda, samo požuruje nove zavisnosti i nova ropstva.
    Ako se ne uspe porobiti 'neposlušna' zemlja doktrinom ekonomskog šoka i financijske nestabilnosti onda 'Veliko oko' primenjuje taktiku 'dirigiranog haosa' u kojoj se pomoću manipulacije ljudskim umom nastoje svrgnuti 'zloglasni tiranini' na vlasti. Setimo se samo što je nakon 'arapskog proleća' ostalo od nekada najbogatijih arapskih zemalja, Libije i Egipta? A u Siriji se svim silama nastojala srušiti legitimna vlast sirijskog predsednika Bashara al – Assada koji je, uzgred rečeno, imao poseban senzibilitet prema hrišćanima.
    Nemilice su se naoružavali islamski fundamentalisti koji su se s zastrašujućim žarom obračunavali sa hrišćanima, a svetski mediji su brujali na sva zvona o obvezujućem svrgavanju 'Assadovog režima'. I što se izrodilo od toga? ISIL! Jedino ostaje nedoumica jeli proces izmakao kontroli ili je i to deo scenarija? Ne zaboravimo rat je za 'Veliko oko' najprofitabilnije poduzeće!
    U najmnogoljudniju zemlju Kinu, u kojoj je politički komunizam urodio surovim državnim kapitalizmom, naveliko je već ušao masonski kapital, poglavito jevrejski. U Iranu se, po isprobanom receptu, nakon predsedničkih izbora 2009. godine delomično uvezlo 'događanje naroda', a Rusija je sa svih strana opkoljena proturaketnim 'obrambenim' postrojenjima. Doslovno su bila zbunjujuća tumačenja američkih neokonzervativaca o razlozima postavljanja tih raketa u Poljsku i Češku kao sprečavanja opasnosti od nuklearnog napada neke 'izopštene države' (Severne Koreje ili Irana).
    Da je proturaketni štit tomu svrha, valjda bi bilo logično da je postavljen bliže Iranu ili Severnoj Koreji, na primer u Turskoj u kojoj je masonstvo takođe velevlast, ili u drugim američkim satelitima: Kuvajtu, Kataru ili najlogičnije u Izraelu. Očito je da je zadnji scenarij 'Velikog oka' za pokoravanje vodeće nepokorene zemlje, Rusije, i vojna opcija, ako prije toga Rusija ne klone pomoću šok terapije (npr. nerealnom cenom plina i nafte na svetskom tržištu u skoroj budućnosti) kojom bi se nakon ekonomske krize pod vlašću nekog novog Jeljcina vratili jevrejski oligarsi i učinili i od te zemlje sastavni deo Novog svetskog poretka. Sadašnja situacija u Ukrajini samo je prva faza tog procesa.
    Upravo se 'događanje naroda' u Ukrajini, identično kao i u arapskom proleću, dogodilo program 'Velikog oka'. Sada će Vladari sveta imati i 'stvarni' razlog za pojačanje svog 'proturaketnog' štita oko Rusije. A Ukrajinci? Pa oni lakovjerno i naivno iz tutorstva s istoka silno žele otići u ropstvo 'zapada'!
    Neslućeno bogatstvo u rukama malobrojnih, koji su kompaktna inicijacijska univerzalna uprava iznad masonskih loža celog sveta, dovelo je do toga da je glorifikacija čoveka došla tako daleko da ga se smešta na oltar i obogotvoruje. Masonska doktrina spasenja je ustvari samoobogotvorenje – projekt New Agge, vrlo slično kako naučavaju i jevrejski kabalisti. Žeđ za novcem pretvara se u žeđ za apsolutnom vlašću. Neograničena vlast, poštujući 'kult novca i čoveka', sve više žudi za Luciferovim otkupljenjem, koji će, kako oni veruju, na svršetku vremena uz pomoć Antihrista stvoriti svoje kraljevstvo na Zemlji i pobediti samog Hrista…
    Ali, zato je narod tu, narod koji treba što pre da otvori oči i odupre se ovom neviđenom svetskom zlu. Probudite se i dođite k' sebi!¦ Klik Gore na Sliku - Prikaz; ¦ Ponovni Klik - Brisanje

Novi Svetski PoredakNovi Svetski Poredak - Ostali Tekstovi
Ponuda TemaPogledajte i ostale super zanimljive rubrike na sajtu
Vic Ovog Dana
Verovali ili ne
Jeste li znali ovo?
Ludi svet
MoLitva dana
Testiranje Refleksa
Testirajte Reflekse