Naslovni baner
Home Dugme
Meni
Novo na sajtu
Kratke Vesti
Omiljeno na sajtu
Kratke Vesti Evropa
Kratke Vesti Balkan
Kratke Vesti Sport

Ljudi u Bojama

   Crveni, Zeleni i Žuti Čovek. Jedna od najznačajnijih stvari u ljudskim odnosima jeste poznavanje čoveka kao jedinke, jer u tim odnosima učestvuje ono njegovo lično individualno i duboko skriveno, ako što je način mišljenja, izražavanja i rada, specifičnost interesovanja, sklonost ili odbojnost ka nečemu na osnovu čega on vremenom izgradi specifičan stil ponašanja po kome se kasnije i prepoznaje u svojoj okolini.

Osmeh gore Osmeh na lice:  
'Svi su tigrovi krvoločni. Svi su miševi plašljivi Sve su ovce mirne. Svi smo mi ljudi, pa ipak, nigde dva jednaka!' Što je bolje poznavanje u čoveku onoga što je individualno, manje je sukoba i iznenađenja u odnosu sa njim, a od ovoga ujedno zavisi i njegova snaga, pa znači i njegov uspeh.
    Analizom karaktera pojedinca stiče se mogućnost lakše adaptacije na njega kao individuu, odnosno na njegovu specifičnu ličnost. A 'na licu svakog čoveka napisana je istorija njegovog života', odnosno, zapisan je njegov karakter. Put dolaska do istine zapisane na nečijem licu nije bio ni lak ni jednostavan, ali je zahvaljujući onima koji su ga gonjeni svojom znatiželjom sa ljubavlju prošli, ova istina ipak razotkrivena. Da biste i vi što pre stigli do nje, a to je i dobro i korisno, dajemo vam ključ koji otvara upravo ona vrata koja vas od nje dele.
    Po tome da li kod nekoga preovladava vitalni temperament - crveno, temperament volje - zeleno ili mentalni temperamet - žuto, ljude uslovno možemo podeliti na crvene, zelene i žute, a svaka od ovih boja nosi i elemente specifičnog karaktera prema kome određenog čoveka prepoznajemo i razlikujemo od ostalih u njegovoj okolini.
    Kako izgleda koji čovek:

■ CRVENI ČOVEK - Ima okruglu glavu i lice, sa jako naglašenim koščatim delovima i, kao po pravilu, ima višak kilograma.
■ ZELENI ČOVEK - Ima četvrtastu glavu, četvrtasto lice, jakih je i naglašenih kostiju i žila, mišićav, veoma krupan i shodno tome veoma odvažan, hrabar i samouveren.
■ ŽUTI ČOVEK - Ima trouglasto zaobljenu glavu i trouglasto lice, ali izuzetno nežno, jer je njegova fizička struktura delikatno organizovana. Obično je mršav, ali i ako nije, sigurno nije nikada ni mreko mere ugojen.

  CRVENI ČOVEK - U vašem životu glavnu ulogu imaju emocije., odnosno , srce odlučuje ma šta da je u pitanju. Ako vas nešto interesuje - interesuje vas intenzivno, a naglašene su vam i želje i ambicije u vezi sa tim. Ako se one ostvare, i oduševljenje je primereno, takođe intenzivno.
    A ovo je sve zbog toga što intenzivan interes za nešto u vama izaziva emotivno uzbuđenje, ali i rađa neizrecivo veliku snagu, te vas gura napred da željeno i postignete. Odnosno, vaše interesovanje i želja služe kao oganj, koji ima primarnu ulogu u postizanju uspeha, jer vama daje snažnu volju.
    Vaš pristup životu je optimistički, odnosno, vi ste veliki optimista, koji u svojoj okolini zrači pozitivnom energijom i koji je u stanju da u sumornu svakodnevicu, kako svoju tako i onih pored sebe, unese, ako ne mnogo radosti, a ono bar mnogo nade, koja će i vam i njima uzvikivati 'napred' i tako olakšati put i otvoriti vrata do te radosti. Zato vas okolina voli, pa vam i oprašta što ste pomalo skloni iluzijama i utapanju u njih, svemu misterioznom, religiji, lagodnom životu i čarima koje on donosi, odnosno promenama i zadovoljstvima svake vrste, pa tako i previđanju ili površnom shvatanju problema. Jer, imate i mnogo vrlina kojima kompenzujete svoje nedostatke i sve postižete zahvaljujući svojoj organizovanosti i tome što ste u stanju da integralno funkcionišete na nekoliko polja istovremeno, odnosno da više stvari radite u isto vreme sa uspehom, a da za to nemate unapred razrađen plan! Kao takvi, vi ne samo da odajete sliku uspešnog čoveka, nego to u pravom slmislu i jeste. Naravno, kad ste i vredni i spremni da date sve od sebe da planirano i ostvarite, odnosno sposobni ste i za teške napore, da biste dosegli do onoga što želite.
    A to je obično sve što je veliko i korisno. Slikovito prikazano, ako sada plovite u vodama poslovnog sveta kao uspešan biznismen nije daleko od vas ono vreme kada ste imali AQUA fobiju i bojali se te vode, pa stoga niste umeli ni da plivate. Ili, još jednostavnije - vi ste onaj koji počinje kao šegrt, a završava kao direktor. Sem ostalih vaših 'radnih' vrlina u ovome vam mnogo pomaže i vaše samopouzdanje, naglašena intuicija i sposobnost predviđanja i predočavanja. Zato vas imaju rašta i ceniti. A vi umete u tome da uživate, pa vam veoma imponuje pohvala, osećaj uvaženosti, a naročito aplauz. I šta nam drugo preostaje nego da vas i mi pohvalimo i potapšemo po ramenu u znak divljenja svemu ovome što vas čini CRVENIM čovekom.

ZELENI ČOVEKU vašem životu glavnu ulogu ima RACIO - razum, odnosno mišljenje, pamćenje, opažanje, verbalno izražavanje, a naročito koncentracija, čiji oblik i intenzitet određuju stepen vaših sposobnosti i u kojoj je u stvari sva vaša snaga. U mišljenju ste toliko oprezni da se može reći da se vaša misao kreće sa čak i nepoverljivog stanovišta i da ste shodno tome skeptični, odnosno da dok lično za nešto ne pronađete potvrdu, jake dokaze i argumente, nećete to ni prihvatiti.
    Zato vas interesuju samo konkretne stvari, koje počivaju na opipljivim činjenicama, i opažate samo ono što se istinski opaziti može. Apstrakcije i teorije ne samo da vas ne interesuju, nego je bavljenje ovim za vas očito traćenje dragocenog vremena. Mašta i maštovitost su pojmovi koji za vas nemaju nikakvo značenje, a daleko od toga da ih kod vas možemo uočiti. I, ako je nekad u vama možda i bilo nekakvih njihovih začetaka, vi ste ih umesto da ih razvijate svesno satrli, tako da od njih nema više ni najmanjeg traga. Takođe niste skloni ni da se povedete za impresijama. Sve je kod vas u glavi, sve jasno - po uzrocima predviđate posledice, a zazirete od onih koji na osnovu posledica pokušavaju da za nešto odrede uzroke. I još nešto je bitno naglasiti - od onih ste koji 'tri puta mere, a jednom kroje', tako da je vaš sud ispravan, vaše ocene solidne i otporne, a vi sami realni i precizni, stabilni i čvrsto stojite na zemlji, ali povedite računa i o tome da se vremenom potpuno 'ne prizemljite'.
    Ali, zbog svoje silne opreznosti u svemu, pa usled toga često i dvoumljenja i vaganja činjenica unedogled, jer kontrolišete kako svoju reč tako i svoje držanje, bivate pomalo i teški ljudima, pa čak i naporni, bilo u nekom zajedničkom poslu, bilo u običnoj komunikaciji. Zato kod vas ne da nema ni nijanse od onog nekad tako nam potrebnog neobaveznog ponašanja, nego nema ni običnih trenutaka opuštanja koji bi i vama samima mnogo značili, bar u smislu očuvanja vašeg psihičkog zdravlja i nekog prirodnog uspostavljanja ravnoteže. Naime, vašu duševnu uravnoteženost obezbeđuje vaš razum, koji potpuno dominira osećanjima, izražena sposobnost samokontrole, snaga volje, odnosno vaša duša je pod teškom presijom norme, okovana očekivanjima i vašim i onim koji potiču od okoline, a vi imate potrebu da na njih odgovorite, pa se uz jaku volju javlja i napetost, te se shodno tome može reći da je ova harmonija prisilna i da nikome i ne prija. Naravno, jer vaša preterana ozbiljnost u svemu, ap i manirima i držanju, čini vas kao čoveka samodisciplinovanim do te mere da se stiče utisak da se osećate odgovornim za ceo svet.
    A vi tu odgvornost mnogo i volite jer vam daje - snagu. Ali, vaša okolina tu vašu snagu ne voli mnogo, jer je se plaši, a iz razloga što je baš ona pogonsko gorivo ili inicijator i pokretač vaše dominantnosti i autoritativnosti kojom se kao ličnost svuda i na svakom mestu namećete više no što je potrebno i više no što na to kao pojedinac imate pravo, odnosno katkad i u tolikoj meri da to i pored najbolje volje oni koji vas okružuju ne mogu podneti. I još nešto - vi se nikada nikome u nečemu ne pridružujete niti težite kolektivnom radu, niti pak ako ste se našli van svoje volje u nekoj takvoj situaciji umete da sarađujete. Sve sami započinjete i završavate, bilo da je reč o fizičkoj akciji, bilo pak da je reč o umnoj. Vi ćete se u svakom slučaju posvetiti samo stvaranju materijalnih dobara, uživati u sopstvenom bogatstvu, i u ime njega i biti veoma pokretljivi, izdržljivi, istrajni, odnosno kako ste naglašenog materijalističkog stava, iz budućeg dobitka uvek ćete crpeti snagu volje. I uspeti u zamisli. Jer, za vas gram materijalnog vredi više nego sto kila teorisjkog.
    A, ruku na srce, ne umete ni da se družite u pravom smislu te reči, pa život provodite obično kao pojedinac u grupi, koji, kao svojom voljom izolovan, odnosno samo fizički prisutan, a duhom odsutan, ostalima cenzuriše ponašanje, pa uvek ima primedbe i na njih i na ono što čine, makar to bilo i najispravnije i najpozitivnije. Vaša izolacija od sveta, svakodnevnih zbivanja i života, onog u pravom smislu reči, dovodi do toga da taj svet ide mnogo, mnogo ispred vas, pa je krajnji efekat vašeg kaskanja za tim svetom veoma naglašena konzervativnost.
    Ovde se radi o tome da vaš hladan razum potpuno dominira nad emocijama, pa ste vi kao ličnost emotivno lišeni, racionalni ili čak i uzdržani i ne izražavate ono što osećate, te ste veoma neprilagodljivi onima koji vas okružuju, a koji su mnogo emotivniji od vas. Ili, bolje, reći, delujete kao led koji čim se negde pojavi brzo smrzne i sve oko sebe. Drugi se tog leda boje, a nama ostaje jedino da vas zapitamo kako se vi osećate na nečiji pomen LJUBAVI - da li vam je malo toplije, ili su vam se vremenom i strasti ugasile.

ŽUTI ČOVEKDok CRVENI čovek oseća, ZELENI misli o konkretnom i koncentriše u sebi vitalnu silu radi dostizanja tog konkretnog cilja, dotle je ŽUTI, to jest vi - evolucionist!
    Vi živite u mislima, vizijama, učenju, planiranju, pronalascima, a vaše su misli i shvatanja, koja odslikavaju kako vi poimate stvari, obično toliko napredne pa i neobične da je okolina ne samo nepoverljiva prema njima, nego često i uopšte ne veruje u njihovu ostvarljivost. Zato vi, kad to jednom osetite, zapamtite za sva vremena, pa se više i ne ispoljavate - živite negde tiho i nečujno, kao senka sebe samog, i živite poprilično tajanstveno u svom sopstvenom svetu izgrađenom sebe radi i prema sopstvenim standardima, daleko od onih za koje ste nepoznanica i koji vas ne razumeju, a ipak dovoljno blizu da bi vam se čudili.
    Ali, i ne smeta vam, jer vi ličnu slobodu koju vam baš taj vaš svet obezbeđuje ne biste dali ni za šta i smatrate da svaki čovek treba da živi svojim životom prama svojoj koncepciji o sreći. Ovako tipični i specifični niste predodređeni na materijalne uspehe, pa im i ne težite, već težite samo onim duhovnim zbog kojih ste u stanju da zapostavite, ili čak i potpuno zaboravite, ne samo materijalne interese i ličnu udobnost i komfor nego i osnovne egzistencijalne potrebe, uslove života, neke lične stvari, pa čak i sopstveno zdravlje. Zato je za vas najbolje da put kroz život prođete uz crvenog ili zelenog čoveka, jer vi te svoje strane - crvenu i zelenu - teško razvijate, a on će vas, zato što vas voli, razume, pa zato i poštuje i ceni, ne samo uvažavati nego i brinuti o vama da bi koliko-toliko u normalnim uslovima proživeli život i da vam se ne bi dogodilo nešto što se žutom čoveku često događa - da umre, a da okolini ostanu nepoznati i njegove misli i njegov život.
    A to se obično događa zbog toga  što ljudi najčešće cene nekoga prema spoljašnosti i prvoj impresiji. Pa zato i greše. A šteta je to, jer je neprocenjiva dubina tih vaših misli, odnosno sjajna je vaša mentalna sposobnost i upadljiva jačina uma, pa zato i raznolikost u kreativnom smislu. Zato vam u svakom slučaju treba pomoći da bar donekle realizujete svoje umne konstrukcije. A vi ćete brzo odgovoriti, jer ste savesni, dosledni i pedantni, mada usled naglašenog sopstvenog osećaja odgovornosti prilično i nervozni. No, ni to vam neće zasmetati jer ste na sebe takvog i navikli. I - eto uspeha. A od njega će više koristi iamti svet nego vi, jer vi niste koristoljubivi. Ali, vama ovo ne narušava motivaciju za rad. I vi ste još i veoma skromni, jer ste samokritični, pa sebe ocenjujete ocenom nižom nego što zaslužujete.
    Upravo zato stalno težite za sticanjem novih znanja i teoretskim napredovanjem. A kako mnogo volite lepotu i umetnost, ne možete se zadovoljiti običnim, već samo savršenim. Stoga se čini da je ceo vaš život posvećen dostizanju upravo ovoga, a ono (savršeno) se, kako vi pravite korak po korak, pomera stalno i samo napred.  I tako vi sa sobom niste nikada u potpunosti zadovoljni, pa tražite od sebe stalno još... i još... odnosno tražite istinu neposredno svojim čulima i razumom. I zato vas inspiriše imaginacija, umetnost, budućnost i progres, jer sve se nadate da ako je u prostorima ovozemaljskim niste pronašli da je možda tamo sakrivena i da ćete do nje, stremeći joj, jednom i stići. Stići napred, gde jedino i želite da dospete. Ispred svih. Jer, šablon, konvencija ili bilo kakve druge 'okove', koje deo ovozemaljskog sveta ili prihvati ili podnosi zato što mora, vaš temperament niti prihvata niti podnosi. A kako rezonujete sa gledišta vaspitanja i progresa, odlični ste kao učitelj, profesor, istraživač i naučnik.
    Nadamo se da će vam ova studija pomoći da bolje upoznate sebe, vaše mane i vrline i vaše skrivene osobine. Da ćete ostavite u sebi ono pozitivno, a promeniti ono negativno i tako živeti još kvalitetnijim životom.
Vic Ovog Dana
Verovali ili ne
Jeste li znali ovo?
Ludi svet
MoLitva dana
Testiranje Refleksa
Mesec i Njegove Mene
Testirajte Reflekse