Naslovni baner
Najnovije vesti -Vesti -NAJNOVIJE VESTI IZ SRBIJENAJNOVIJE VESTI IZ 
CRNE GORENAJNOVIJE VESTI IZ BOSNE I
 HERCEGOVINENAJNOVIJE VESTI IZ HRVATSKENAJNOVIJE VESTI IZ
 

MAKEDONIJENOVICE IZ SLOVENIJE IN TUJINEVESTI IZ SVETAVESTI IZ SPORTATV PROGRAMI 

BALKANSKIH TELEVIZIJA
Meni

Kako Nabaviti, Instalirati i Eksploatisati Mindžu

     Mindža je jako korisna stvar. Od davnina je čovek otkrio njene dobre osobine i uspešno ih je eksploatisao. Da bi smo uspešno objasnili metode dolaženja do iste, moraćemo prvo da objasnimo sam pojam mindže. 

 

PREDGOVOR - ŠTA JE TO MINDŽA?
   
    Mindža je, jednom reči, interfejs za komuniciranje sa ženom. Najčešće se nalazi fizički vezan za ženu i to uglavnom ispod donjeg stomaka - oblast ispod pupka. Pošto najčešće dolazi instaliran i konfigurisan zajedno sa ženom, ovde nećemo ulaziti u proceduru instalacije u ovom dokumentu. Ipak, osvrnućemo se na metode finog podešavanja ili tweak-ovanja mindže. Za većinu korisnika, tzv. out-of-the-box konfiguracija je sasvim dovoljna u svakodnevnom radu i eksploataciji, dok će napredniji korisnici želeti da je prilagode svojim konkretnim zahtevima. Ipak, ovo neće biti tema daljeg izlaganja, već bi napredniji korisnici trebalo da pogledaju stručniju literaturu, kako testualnu, tako i neku bogato ilustrovanu. 
    Iako se u stručnom žargonu najčešće koristi izraz pi... (od latinskog vagina), u literaturi se takode sreću i sledeći maštoviti nazivi: riba, maca, pica, ribica, rupa, pičokara, kao i mnogi drugi. Važno je napomenuti da svi ovi izrazi označavaju jednu te istu stvar.

ŠTA ĆE MI MINDŽA?

    Ako ste napredan korisnik, ovakvo pitanje nećete ni postaviti. Ipak, ako je za vas problematika mindže još uvek nepoznanica, daćemo kraće obrazloženje.
    Jedna od najvećih primena mindže je kao relaksant, i veoma često se koristi za rasterećivanje od svakodnevnog stresa. U ovakvom obliku preporučujemo svakodnevno uzimanje u trajanju od 60 do 120 minuta, u zavisnosti od izdržljivosti korisnika. Početnicima se često dešava da se konzumacija završi naglo posle 30 sekundi do 1 minuta. Neka vas ovo ne uznemiri, to je sasvim normalna pojava, jednostavno pokušajte kasnije ponovo i krenite sa manjim dozama (5 -10 minuta) da bi na svake 2 nedelje postepeno povećavali doze dok ne stignete do zadovoljavajuće količine. Ako vam i posle toga ne bude išlo, moraćete da konsultujete stručniju literaturu.
    Druga velika oblast primene mindže je kao sredstva za zabavu. U ovom slučaju uzimanje varira od korisnika do korisnika, ali se ipak savetuje obazrivost, zbog velikog broja veneričnih bolesti kojima konzumenti mogu biti izloženi. Radi izbegavanja ovakvih situacija, koristite isključivo proverene i testirane brand-name mindže većih proizvodača i izbegavajte velike servere, jer na njima svakodnevni korisnici često ostavljaju viruse.
    Ovo su osnovne primene, i one su za početnika dovoljne da bi načinio prve korake u upoznavanju ove opširne i nadasve zanimljive materije.

NABAVKA I PRIPREMA

    Da bi se došlo do mindže, potrebno je primeniti odgovarajuće postupke na ženi, kao nosacu mindže sa ograničenim nivoom inteligencije, koja služi da bi mindža mogla da se pomera sa jednog mesta na drugo, kao i radi lakšeg rukovanja. Ako vam slučajno dopadne stariji ili apatični model, predlažemo zamenu ili upgrade.
    Dakle, glavni postupak koji se vrši na nosaču mindže je poznat pod nazivom odvajanje (lat. abs-trachere), često i odvajanje mindže. Nasuprot mnogim zabludama, predispozicije da bi se primenio postupak odvajanja su veoma niske, i ne variraju mnogo od nosača do nosača.

ŠTA JE SVE POTREBNO

Koeficijent inteligencije (IQ) veći od 70, mada u zavisnosti od nosača može da varira. Preporučuje se IQ od barem 120-130% IQ-a nosača. Srećom, zbog po defaultu niske inteligencije nosača, većina korisnika ispunjava ovaj zahtev.
Rudimentarni fizički izgled. Pod ovim podrazumevamo posedovanje dve ruke, dve noge i polnog organa kao osnovnog alata za manipulisanje mindžom. Ponekad se neki od prva dva može i izostaviti. Takođe je poželjno (ali ne i neophodno) da lice konzumenta nije užasno unakaženo nekom nesrećom u laboratoriji, teškom bolešću ili nasilnim putem.
Pravi stav.
Žvaka. Ovaj stručni izraz označava da je konzument pročitao bar 2 knjige, ne računajući uputstvo za daljinski upravljač.

STVARI KOJE TREBA ZNATI KOD ODVAJANJA

Nosači vole kad im se konzument ulizuje. Preporučene tehnike su obraćanje sa maco, kuco, ljubavi, pile, sunce, zlato, jedina, draga, srce, bebo moja, i sl. Ne preporučuje se obraćanje sa gabore odvratni, kurvo, prakljačo, kobilo, svinjo, glupačo, ovco, raznovrsna živino u početnoj fazi, mada bi ovo u kasnijim fazama eksploatacije trebalo obavezno koristiti.
Treba biti čist i umiven bez krmelja na očima, čistog uda, mada ovo neki osporavaju, ne treba jesti beli luk i pasulj pre interakcije sa nosačem mindže.
Bitno je biti svestan činjenice da je nosač ubeđen u vašu mentalnu i ljubavnu nadmoć, i koristiti ovo u svakoj prilici. Nikad nemojte otkrivati nosaču to da ste neiskusni i da niste upućeni u rukovanje njenim interfejsom. Takođe imajte u vidu da će tako vaša mističnost biti teško osakaćena.
Novac nije bitan, ali nije ni na odmet. Jedina stvar koje se treba paziti, jeste da vas nosač ne 'izmuze' kao majmuna. Takođe, mnogi nosači imaju grešku (eng. bug) koja onemogućava pristup interfejsu bez ulaganja određene svote novca. Ovakve modele treba izbegavati, ili ako već imate uslova, prema njima se treba ophoditi kao prema stoci.
Harizma i inicijativa. Ne možete odvojiti nosač sedeći skrštenih ruku. Morate mu koristeći prethodne tehnike pristupiti čim ostvarite najosnovniji kontakt - razgovor i razmenjivanje telefonskih brojeva, a ako ostvarite neki od naprednijih kontakata - svakodnevno druženje, masaža, zivkanje telefonom, ne treba više ni trenutka čekati, već preći na konzumiranje odmah.
Nemojte se navući na jeftine trikove lokalnih džibera i pojavljivati se na zabavama obučeni u stilu 'Milić Vukašinović'. Ukoliko znate šta radite, pa se ipak odlučite na takav korak, nemojte se libiti da nosaču ponudite da joj 'izjedete govno k'o ćevap'.
    Najosnoviji pristup koji označava kraj faze odvajanja, je direktan kontakt — poljubac. Faza konzumacije obično nastupa u roku od 10 sekundi do 10 dana od ovog momenta. Ako ste ostvarili kontakt možete odmah primeniti ovu tehniku. Najbolji način da se nauči određivanje trenutka primene ove metode je eksperiment. Eksperimentišite često i mnogo sa raznim nosačima dok ne usavršite tehniku ili umrete od ljubavne iscrpljenosti.
    Ako ste primenili ove tehnike, a niste uspeli, pogledajte sekciju dole.

VAŠA PITANJA OKO PROBLEMA

PITANJE: Odvajam jedan nosač već duže vreme, ali nikako ne uspem da izvršim konzumaciju. Gde grešim?
ODGOVOR: Možda je problem u pristupu. Ili, bolje rečeno, možda je problem u NE-pristupu. Pokušajte da budete uporniji i da insistirate na konzumaciji, čak krenite u konzumaciju iako vam nosač nije to eksplicitno dozvolio. U najvećem broju slučajeva i ne treba vam ovakva dozvola, vrlo je moguće da vaš nosač sve vreme jedva čeka da bude konzumiran.

PITANJE: Plašim se da se može dogoditi da moj drug Pero odvoji nosač koji mi se duže vreme dopada. Treba li da brinem?
ODGOVOR: Nema više potrebe da brinete, to se desilo u ponedeljak.

PITANJE: Gde sam ja bio u ponedeljak?
ODGOVOR: Nigde ni blizu konzumacije, bojim se.

PITANJE: Šta da uradim ako me devojka pozove u svoj stan kad je sama i dugo razgovaramo i masiramo jedno drugo?
ODGOVOR: Možete primeniti četiri različita zahvata:

Sačekati da se ona vrati iz WC-a i da vas zatekne golog na podu njene sobe kako onanišete.
Nežno je poljubiti i reći joj 'Volim te'.
Reći joj: 'Meni ne može da se digne' i otići kući (može i prećutno).
Reći joj: 'Hoću... hoću da mi pupušiš karu.'

KONZUMACIJA

    Da bi se pristupilo mindži, najčešće je potrebno odstraniti zaštitno kućište, radi čega treba upotrebiti ruke (ponekad i zube). Zatim je potrebno locirati mindžu (obično se nalazi ispod donjeg dela stomaka i obrasla je gustom kovrčavom dlakom, mada ovo može da varira od nosača do nosača). Ako niste sigurni, tražite vlažno i toplo mesto a koje nije usta.
    Ako mesto nije vlažno, treba primeniti neku od tehnika predigre:

Muljanje i trljanje prstima i šakom.
Pristupanje tupim predmetom.
Pristup jezikom.
Pristup nosem ako je adekvatne veličine.
Izgovaranje ritualno hipnotizerskih reči: 'Ti si divna', 'Volim te', 'Kako me uzbuđuješ', 'Želim te', 'Hoću... hoću da mi popušiš' itd.
Locirajte dve izbočine (veličina može da varira u zavisnosti od toga kakav nosač imate) sa ispupčenim vrhovima i primenjujte na njih gorenavedene tačke.

    Kada ste postigli zadovoljavajući efekat, možete pristupiti konzumaciji. Većina modernih mindži radi po principu utakneš-i-ono-radi (engleski: plug'n'play), tako da i dete može da rukuje njima. Ako imate malo stariji model, moraćete da ručno obavite veći deo posla. Većina korisnika vrlo brzo navikne na interfejs i ubrzo vrlo vešto rukuje njime. I kao zaključak, zapamtite: repetitio est mater studiorum! Za one koji ne znaju latinski, to je: Ponavljanje je majka nauke!

RECENZIJA PRVOG IZDANJA
   
  Pred Vama je jedan od retkih priručnika na našem jeziku koji se bavi problematikom mindže iz ugla željnog korisnika. Autori su uspeli jednostavnim jezikom da formulišu osnovne metode i tehnike rukovanja mindžom, a za naprednije tehnike potrebno je ipak konsultovati odgovarajuću literaturu kao što je 120 dana Sodome, A.F. de Sad, Dečje Novine Gornji Milanovac, 1993.
    Postoje, naravno, i segmenti koji su nedovoljno obrađeni i koje svakako treba očekivati u eventualnim narednim izdanjima. To su prvenstveno multikorisničke aplikacije vezane za tehniku paralelnog, tj. istovremenog pristupa preko više slotova, arbitracija prilikom formiranja reda za čekanje - u narodu poznatijeg kao 'redaljka', kao i saveti koji se tiču zamene konfiguracije. Uzevši sve to u obzir, mišljenja sam da je ovo mali, ali jadan doprinos literaturi iz ove oblasti u nas.

Ljubav i Sve Oko NjeLjubav i Sve Oko Nje - Ostali Tekstovi

Ponuda TemaPogledajte i ostale super zanimljive rubrike na sajtu