Naslovni baner
Home Dugme
Meni
Novo na sajtu
Omiljeno na sajtu

Karakter Po Izgledu Lica

   Istina Je Na Licu Zapisana. Lice je izraz vašeg karaktera, izraz osobina vašeg guha. Pažljivo pogledajte vaše lice u ogledalu i uporedite ga sa slikama ovde i pogledajte šta vam piše na licu. Ukoliko sa ovim niste zadovoljni, pokušajte da učinite sa sobom nešto što će i vašem licu dati novi, poželjniji oblik - naravno, na psihološkom planu.

Osmeh gore Osmeh na lice:  
NEPOSREDAN ČOVEK

    Vaše lice izražava direktnu i brzu harmoniju misli. To znači da vi i brzo mislite i brzo radite, odnosno da svoju misao brzo pretočite u konkretno delo.
A to je zato što se svim svojim snagama koncentrišete na glavni problem i odmah i krećete u akciju.
   To znači da ste pronicljivi (precizno procenjujete i 'odoka'), odlučni, pa kad se nađete na nekoj raskrsnici, a one nas u životu čekaju na svakom našem novom koraku, dobro znate kuda ćete, a to je od velikog značaja za vaš uspeh uopšte, a posebno kada su u pitanju 'idejne' raskrsnice - takvima kakvi ste, ako ništa drugo, bar vam se neće dogoditi da provedete čitav svoj vek razmišljajući na koju stranu da krenete, odnosno kojoj ideji da se priklonite, pa tek onda kad je najverovatnije već suviše kasno za stvaranje i da je - sprovedete u delo.
   Znači, vi ste daleko od toga, jer vaša je poslovna sposobnost na visokom i zavidnom nivou, pa zahvaljujući upravo toj svojoj osobini (neposrednosti) vi i postižete velike poslovne uspehe. Tako tu svoju pogodnost, kad je u pitanju polje rada, možete slobodno u svoj njenoj veličini i zadržati i negovati.
    Ali, da vam napomenemo, tek toliko da vas okolina ne bi okarakterisala umesto kao uspešnog, kao nekog nekulturnog i polukulturnog čoveka, kad je komunikacija u pitanju nemojte baš uvek biti neposredni, pa ni reagovati - direktno i neposredno. Odnosno, nemojte reagovati isključivo, onako kako vam nalažu vaše emocije, već oslušnite katkad i šta vam kaže razum, pa ga bar delimično i poslušajte.
   Tako ćete poštedeti sebe da nešto nepromišljeno počnete, a ako vam se u trenutku neki takav početak i omakne, jer živ ste čovek, a ne lutka sa svojom ulogom, podsećamo vas da nema čoveka koji nije nešto u životu počeo (loše), ali je veoma mali broj onih koji su takav svoj početak dobro završili.
   A morate se složiti i sa tim, na žalost, da svuda oko vas ima mnogo takvih ljudi, a mi se ipak nadamo da vi ne samo da niste jedan od njih, već i da ćete na njih gledati kao na loš primer.

POSREDAN ČOVEK

    Vi ste čovek koji se na nešto ne odlučuje dok o tome prethodno dobro ne razmisli. Dakle, vi ste skeptik, veliki skeptik,  pa dok lično sve ne proverite (naravno, i samog sebe) ne pristupate nikakvoj akciji. Znači, kod vas ništa ne ide na prečac i na brzaka. Zato vi niste ni za brzu odluku, niti za brz rad. I vi ste pravi primerak one vrste ljudskog roda koja smatra (a možda i sa pravom) da se polako ali sigurno pre stigne tamo gde se želi. Da navedemo samo dve izreke koje ovo opisuju: 'Žuri polako' i 'Kada ti se najviše žuri, budi najsporiji'. Zato vam prijateljski preporučujemo da izbegavate one situacije gde se traži neposredna akcija jer je nešto hitno, a posebno i da drugima odmah prepustite one akcije gde biste vi trebali da imate ulogu spasioca, pošto nismo sigurni u to da biste umeli da je odigrate. A, nekoga bi to moglo skupo koštati.
    No, nemojte da se zbog toga osećate pogođenima ili manje vrednim - vi ste u prednosti onda kad je reč o poslovima gde se traži metodično razmišljanje i proučavanje, sistematičnost, preciznost i pedantnost u radu.


ČOVEK KOJI OSEĆA FORMU

    Vi ste, zahvaljujući tome što imate izražen osećaj za formu, u stanju da istovremeno opažate i razmišljate, odnosno da izrazite svoje ideje kroz delo - neku formu. Istovremeno, vi sve što opažate i sve o čemu razmišljate - ugrađujete u svoje pamćenje, pa zahvaljujući tome što pamtite veoma sistematično i sve do detalja, kad ustreba, svaki taj detalj možete izvući 'iz naftalina' i time tako zapanjiti svoju okolinu. Zato ste vi na naki način 'živa enciklopedija'stvari iz običnog i svakodnevnog života. A svoje znanje stičete na osnovu neposrednog iskustva. Odnosno, vi verujete najviše svojim očima, to jest onome što ste lično videli, pa tek onda onome što ste pročitali ili čuli. Dakle, vaše saznanje dolazi preko ličnog iskustva, pa se zato može i reći da vi mnogo više naučite o nečemu kad to samo i pogledate, negoli da o tome danima čitate ili pak slušate nečija predavanja i objašnjenja. i, ako vas neko možda može okarakterisati kao osobu koja se bespotrebno opterećuje, znajte da nije tako. Ova vaša osobina ma koliko da je razvijena, nikada je nije previše i od nje ćete uvek imati samo koristi, pa ste vi usled toga i te kako u prednosti. Aposebno i zbog toga što vam ona pomaže da svemu pristupate sa velikom dozom savesnosti i svestrano. Pa kako se to odnosi i na vaše izražavanje ideja i njihovo pretakanje u opipljivo, možemo vas okarakterisati kao kreativnu i stvaralačku ličnost. Zato takvim poslovima i treba da se bavite, jer vam oni najbolje i leže. Samo u njima bićete potpuno zadovoljni i zapaženi, a vi za ovim, a posebno poslednjim, imate i veliku potrebu za pažnjom.

ČOVEK KOJI NE OSEĆA FORMU

    Vi ste tip koji može govoriti i o nečemu što nikada nije video i pri tome se osećati veoma sigurno u svoje znanje. A da govorite, sebi dajete za pravo, jer ste ponešto o tome pročitali. No, to i nije tako strašno kao to što se vaše znanje kadkat temelji na onome što vam je neko rekao, pa vi, verujući da je sve to tako, (a i u sled toga što nemate smisao za uočavanje forme, a koji pomaže, odnosno omogućava, da se stekne neposredno iskustvo o nečemu), nemate ni potrebu da to iskustvo i steknete. Avaj!
    Ako zaista pripadate ovoj kategoriji vama je potrebno, ili bolje reći neophodno, da vam neko što pre otvori oči dok se niste (ako već niste) sudarili sa obiljem problema sa kojima ne biste umeli ni da se uhvatite u koštec, pa tako ni da ih rešite. A to je za neko normalno funkcionisanje u životu veoma potrebno, jer problemi iskrsavaju i van naše volje i želje. Dakle, vaše znanje o životu je na staklenim nogama, pa se vi čak i o najmanju prepreku spotaknete i padnete. A pad boli, zar ne? Uostalom, vi sigurno i sami već to znate. Pa je prvenstveno i u vašem interesu da te 'noge' malo ojačate, odnosno da po pitanju ovog svog znanja promenite malo stil i da ponešto i stvarno naučite. Hoćemo reči da pokušate svoje znanje da temeljite na opipljivim i konkretnim činjenicama, pa i viđenom sopstvenim očima, a ne na nečijim pričama. Jer, šta će drugo ljudi, nego da pričaju!? Pa to im je u prirodi. I tako, dok je ljudi - biće i priča. Posebno ako ima još ko i da ih sluša. A, verujte nam, od njih nema mnogo koristi. Zato, ne primajte sve zdravo za gorovo. Pravo i korisno znanje je samo ono koje je dobijeno neposrednim iskustvom.

SENTIMENTALISTA

  Kako su vaše osnovne osobine - veliki impresionizam i još veća sentimentalnost, samo zahvaljujući njima bićete uvek u stanju da izrazite svoju individualnost, i što ih u većoj meri posedujete, to ćete se sve jače kao individua i ispoljavati. I samo zahvaljujući njima moći ćete još nešto (a što je i za vas i za vašu okolinu veoma važno i korisno), a to je - da analizirate, klasifikujete i u pravom momentu na pravi način i upotrebite svoje psihološko iskustvo, koje ljudima tako često i tako mnogo nedostaje. A vi to iskustvo veoma lako stičete, jer dobro osećate nečije i nekakve osobine, a na prvom mestu kvalitet, kvantitet, pa zatim i sva ostala svojstva, ali i suštinu stvari i događaja koji vas okružuju, pa i relacije koje nastaju kad se sve to prepliće, na samo sebi znan način. I, ma koliko da je za nekoga sve ovo o čemu smo pričali nedokučivo, ap zato i nerazumljivo, za vas tu tajne nema.
    Pa, zahvaljujući toj svojoj podobnosti ne samo da ste u stanju da lako i brzo razumete misli i želje drugih, nego, kako sve to prouzrokuje i izvesne mentalne direkcije, odnosno navodi na razmišljanje, ne samo da sudite već, i radite i ponašate se u skladu sa onim što vidite, čujete, osetite i proživite u sebi. Tako ste u stanju da se ljudima u potpunosti približite, razumete ih, a i zahvaljujući svojim prefinjenim osećanjima i visoko razvijenim impresijama koje vama upravljaju, da sa njima komunicirate na jednom najvišem nivou. Zato se može reći da je vaša komunikacija skoro savršena, pa stoga i svima prijatna. A vi se osećate u njoj sigurnim i odlučnim. A isto tako se osećate i u drugim sferama života - u učenju, radu, ljubavi... Jer vi imate i veliku potrebu da na okolinu ostavite pravi utisak. ilim jednostavnije rečeno, vi imate potrebu da svuda i na svakom mestu ostavite dobar utisak. To se nikako ne može smatrati lošim, jer nikome ne škodi, pa zato ostanite u istom duhu.
    I na kraju, iako zbog impresionističkog u sebi obično bivate zadovoljni i srećni, jer ste zbog već pomenute dobre komunikacije sa okolinom, od okline izuzetno dobro prihvaćeni, ni unošenje izvesne doze analitičkog u sebe ne bi bilo naodmet, jer bi onda to zadovoljstvo i sreća bili bolje utemeljeni, pa zato i dublji, postojaniji i trajniji. A i ne samo to. Kako snažne, a obično trenutne i kratkotrajne impresije mogu uneti nered i zabunu u čoveka i napraviti haos u njemu, valjalo bi da se i potrudite da najpre razvijete, a zatim i ojačate, i snage svoga razuma - kao kontra balans impulsima pokrenutim iznutra sa spoljašnjim impresijama. Ako ni zbog čega drugog, a ono što bi vas preterana sentimentalnost prema onima koji vas okružuju mogla ponekad i skupo koštati. Jer ne rukovode se u svojim postupcima svi ovim čime se vi rukovodite (impresijama i sentimentima), pa bi vam se shodno tome moglo lako dogoditi i da vaše investicije odu u prazno, odnosno, da vam se za uloženo ne uzvrati nikako, ili ne bar onom merom kojom ste to zaslužili. A to nije ni prijatno, ni uvek podnošljivo. A, posebno, kad je rač o ljubavi. To tada zna najviše da pogodi i nanese bol. Dakle, ono što vi ne činite nikome, ne dajte ni da vama drugi čine. Zato sve što vidite i osetite dobro proanalizirajte, pa tek onda na to i odreagujte. Samo tako će vaša reakcija biti ispravan odgovor na njihov izazov.

RACIONALISTA

     Kako su vaše osovne osobine analitičnost i racionalnost, vi ste uskraćeni za nešto čoveku tako potrebno, a to je psihološko iskustvo. Stoga nemate ni mentalne snage u sebi, pa ste ponajviše zbog toga što je vaš razum predominantan katkad preterano konkretni, vezani u svom ophođenju samo za opipljive činjenice i čistu istinu do koje dolazite zahvaljujući tome što sve gledate dublje od onoga što se okom stvarno vidi - vi analizirate, pa spoljašnje zanemarujete dajući prednost unutrašnjem. A često zanemarujete i svoj spoljašnji izgled, te usled svega ovoga imate ponekad i problema, a najvećih kad komunicirate sa impresionistima. Ovo ide dotle da vas, kad zakucate na vrata njihovog sveta ili u njega ne primaju, ili, ako to moraju - to nerado čine. A to je obično kad vas nešto sa njima vezuje, bilo da je reč o rodbinskim vezama, bilo o zajedničkim poslovima i interesima, dok su takve kombinacije kada je ljubav u pitanju retke ili čak i nemoguće, jer takve veze pre propadnu nego što uspeju.
    No, ono što one vama suprotne kod vas najviše nervira je to što ste težak skeptik, u našem jeziku davno formulisani kao 'neverni Toma', pa u nešto u šta se lično niste uverili i ne verujete. I ne privlači vas ništa što preterano lepo izgleda - vi ste pre za obično i jednostavno, a kako ekstravaganciju ne podnosite, posebno kad je ponašanje u pitanju, u slučaju da morate da se opredelite između nje i prostog, prevagnuće ovo drugo, pataman bilo i previše... takvo kakvo je... pa kome se sviđa, sviđa, a kome se ne sviđa... i ni na šta se ne odlučujete dok o tome dobro ne promislite. Dakle, nikakve kombinacije na 'brzu ruku' kod vas ne mogu dobiti zeleno svetlo za realizaciju. Pre će neko pozeleneti od čekanja na nju, a vi ćete za to vreme mirno i hladno misliti, misliti, vagati i planirati u nedogled, vodeći prvenstveno računa o tome da se ne prevarite slučajno, pa se može zato i reći da ste proračunati, a kako to zadire i u vašu materijanu sferu, koja je takođe veoma dobro kontrolisana od strane ove vaše dobro razvijene osobine - analitičnosti i racionalnosti, može se još raći da ste i poprilično materijalista.
    Zato, ako vam se možda, čitajući sve ovo, učinilo da ste pozitivna ličnost, niste se prevarili, ali samo do određene granice. Jer sve što je preterano izraženo - ne valja! Pa, pokušajte da napravite korak, dva ka zlatnoj sredini. Zadržite svoju analitičnost, ali u tolikoj meri da u vašem ophođenju pored nje ostane i malo mesta za impresije. Jer, prava i tačna impresija ima nekad veću vrednost od onog svima vidljivog i dostupnog, jer nije lišena ljudskog faktora, odnosno čoveka kao učesnika u svemu što se upravo zbog njega i radi i dešava. Odnosno, neka vaša analitičnost ima granice. A da biste to bolje shvatili u vašem slučaju malo impresionizma (posebno u ljubavi) neće biti naodmet, nego je to i neophodno, jer ljubav emotivno racionalisanje ne trpi, pa zato kad je sazdana na njemu umesto na otvorenom i iskrenom iskazivanju onoga što se i kako se oseća - ne opstaje. A mi se nadamo da još uvek niste do te mere otupeli da za njom nemate ni potrebu.

DOSTOJANSTVEN ČOVEK

    Vi ste jaka, samosvesna i samouverena ličnost koja poznaje svoje vrednosti koje naravno i ima, pa zato i verujete sami u sebe. Zato ste i u stanju da se suočite sa problemima koji iskrsavaju pred vama, a i da se uhvatite u koštac sa njima, kako biste ih razrešili. To se naziva odgovornošću, a u vašem slučaju ona je zastupljena kako u odnosima prema okolini, tako i prema sebi samome. Jer vi mnogo volite život, pa imate zato i potrebu da se u njemu i održite, a kako znate da se to dešava samo onome ko u životu uspe, to je kod vas prisutna i veoma naglašena potreba i da uspete. A da li ste to i postigli cenite prema nekim svojim ličnim kriterijumima prema kojima određujete i to da li ste poželjni. A jeste svakako, jer ste i moralni, časni, slavni i imate veliki ugled. To je zato što vi znate odavno da se samo tako može sebi obezbediti bar nužna doza samopoštovanja. A vi je imate u većoj meri. Ali, pripazite i da ona ne prekorači one normalne granice, pa da vi počnete da, ne samo cenite sebe više od bilo koga drugog, već i da se prema svojoj okolini postavljate kao diktator, koji ne zna za razumevanje i praštanje, odnosno da vam se učini da ste toliko nezavisni i moćni u odnosu na njih, pa da se i kao surovi egocentrik nametnete kao neko oko koga će se okretati svet. Jer, oni koji vas okružuju i koji bi trebali da slede vaše želje mogu i da donesu svesnu odluku da ni korak u tom pravcu ne naprave, a to je tako daleko od onoga što ste vi očekivali. A svoju tačnost i pravičnost, naravno, možete zadržati i dalje. Pa i ljudsko dostojanstvo, ali još jednom napominjemo, pazite da to bude sa merom. Jer samo na taj način ono je jedna od najlepših ljudskih osobina, koja ujedno i omogućava održavanje poštenja, a brani od poroka i zločina sav ljudski rod.

ČOVEK BEZ DOSTOJANSTVA

    Nije valda da ste baš vi ovaj tip?! Pogledajte detaljno crte svog lica još jedanput, za svaki slučaj da ste se prevatrili. Ima li na njemu tragova i još nekog od navedenih tipova?! Ako ima, to bi značilo da ste vi mešavina ta dva tipa - a to je već mnogo bolje. A ako je ipak ovako, kao na slici, to onda i nije baš dobro, jer znači da vas ništa ne štiti od slabosti i poroka. Naprotiv, vas ka njima nešto čak i vuče. I, žao nam je što baš mi moramo to da vam kažemo, vi niti imate dobro u sebi, niti se trudite da ga steknete. A to je zato što u sebe uopšte ne verujete. Pa, zato što ste bez dostojanstva i ugleda, vi ste i bez srca, tako da ne samo da niste prihvaćeni od svoje okoline, nego ona od vas i zazire i beži, pa ste tako i odbačeni i bez prijatelja i, naravno, zbog toga i nezadovoljni. A stvari ne umete ni da posmatrate realno, pa uzroke za svoje nezadovoljstvo ne tražite u sebi, već u drugima, tako da u svakom čoveku unapred gledate neprijatelja i protivnika kome treba učiniti nešto loše. Kako ste i veoma pakosni i zlobni, to vam lako polazi za rukom da zamišljeno i ostvarite. Kao takvi, veoma ste nepodobni, čak i opasni za okolinu.
    Zato malo više duhovne čvrstine i dostojanstva ne bi bilo naodmet, jer bi vam to donelo i malo veći ugled u očima okoline, pa bi vas ona, uz malo i vaše odlučnosti da nastupate prijateljski prema njoj - i prihvatila. Sve dok mrzite nekog drugog zbog toga što vi ne valjate, ovo sigurno neće biti moguće.


STABILAN ČOVEK

     Vi ste čvrsti, stabilni, istrajni, kako u mislima koje su imune na oponiranje, teškoće i neprijatnosti, tako i u poslu - odlučni ste i imate jaku volju, pa ono što naumite težite i da ostvarite. Vi ćete ostati pri svojim idejama ma koliko neko pokušavao da im stane na put, i niko vas ni na šta ne može nikakvom presijom privoleti - ni pretnjom, ni vlašću, a ni novcem podmititi. Usled svoje jake odlučnosti i odvažnosti imate potrebu da upravljate sobom, a usled jake duhovne snage i posebno nesebične potrebe da brinete o drugima, imate potrebu i da nad njima vladate.
    Zato, što kao čvrst karakter gospodarite svojom voljom i štitite one sa slabim karakterom, privlačite ljude i okupljate ih oko sebe, pa se oni kad je to potrebno, verujući u vas, lakše opredele, odnosno, pridruže se vama i krenu u neku akciju.NESTABILAN ČOVEK

    Niste stabilni, kako u mislima, tako ni u poslovima. A bogami ni u osećanjima. Zato što ste kolebljivi, vi ste i neodlučni, pa i neotporni na nedaće koje život donosi i podložni ste stavovima okoline.
    Kako niste ni čvrsti, a i nemate potrebno samopouzdanje, bežite i od odgovornosti. No, ako se prihvatite nekog posla, očekujete da brzo dođete do rezultata, a ukoliko se to ne dogodi, potpuno se obeshrabrite i ostavljate sve što ste započeli nedovršeno.
   A najviše vam odgovara da neko umesto vas potpuno preuzme vaše obaveze i odgovornost.POPULARAN ČOVEK

    Vi ste popularni u svojoj oklini, uticajni i poverljivi. A to je zato što ste veoma osećajni i puni razumevanja za sve oko sebe, požrtvovani, plemeniti, otvoreni i iskreni u manifestovanju osećanja, pa i neformalni i prisni, i zraćite ljudskom toplinom. A to je i zato što su vam vidici široki, pa ste uvek iznad sitnih ličnih pitanja, na kojima inače padaju mali i obični ljudi. Dakle, ovo su bili samo neki od razloga zbog kojih vi postajete centar u svom društvu i okolini, a koko ste i omiljeni, njih ima sigurno još mnogo, tako da ih ne možemo sve nabrojati. Tako ljudi, osim što se pored vas lepo osećaju, od vas mogu ponešto i naučiti, jer ste vi i veoma dobar savetnik. I vi ste još nešto - tipičan altruista koji se najzadovoljnije oseća kad pomogne nekome ili nekoga obraduje, pa zato sve što u sebi imate najbolje poklanjate drugima. A oni to dobro osećaju, pa će vam uvek i biti zahvalni. Pa, kako sebe nikada ne stavljate u prvi plan, možete da mislite i na druge, a kako ste i po prirodi puni ideala i nade za lepšu budućnost, osnaženi ovim, hrabrite i druge, pa ste dobri i kao vođa. Nastavite zato slobodnim putem kojim ste krenuli.


NEPOPULARAN, ODBAČEN ČOVEK

   Kako sebe uvek stavljate u prvi plan i od svojih prizemnih ciljeva ne vidite ništa i nikoga više, pa i ne verujete u idealno, može se s pravom reći da ste sebični i samoživi, pa sve što vam se nađe pod rukom grabite za sebe, ne misleći hoće li još nekome nešto ostati. Vi se u stvari ponašate tako kao da su vam svi nešto dužni, pa žurite da sve te svoje dugove i naplatite na poprilično bezobziran i surov način. Kod vas se oseća dekadencija duha, odnosno materijalno je daleko nad duhovnim i ono vam je najvažnije.
    Pa, da do kraja ne biste ostali tako malodušni, nepristupačni za okolinu i prevrtljivi, iako se pouzdano zna da je čovek na ovaj nedostatak genetski predisponiran, odnosno da se kao nepopularan rađa, vi se ipak malo potrudite da nešto u vezi sa ovim naučite, a najpre da je plemenitost jedna od najdivnijih ljudskih osobina. Zatim i to da ljude primetite i onda kad preko njih ne zadovoljavate neki svoj lični interes.

DRUŠTVEN I KOMUNIKATIVAN ČOVEK

    Zahvaljujući svojoj komunikativnosti, vi se brzo i lako prilagođavate svojoj okolini i svim prilikama u kojima se nađete, pa i najsuptilnijim odnosima u društvu, a zahvaljujući tome veoma ste i društveni. I ne samo da je vama prijatno u društvu, nego je i vašem društvu veoma prijatno sa vama, pa tako posredno utičete na njihovo raspoloženje, u stvari popravljate ga. A to je sve zbog toga što vas krasi skup lepih i poželjnih osobina kao što je osećajnost, dobronamernost, plemenitost, visok stepen razumevanja, društvena uglađenost i ljubaznost, a i smisao za retoriku - lako i lepo izražavanje i glumu, uživljavanje u nečiji lik i imitaciju, tako da ste vi u stanju da se potpuno prenesete u karakter i osobine osobe koju imitirate. Pa, ukoliko je kod vas ovaj poslednji skup osobina naročito izražen, ne samo da će okolini uz vas biti prijatno i zabavno, jer ste duhoviti, već će vas kao nekoga ko je humorističan (a od sarkazma i cinizma daleko kao nebo i zemlja, a pri tom zrači i greje sve oko sebe kao sunce zemlju, jer zrači onim što je ljudima možda najpotrebnije - ljudskom toplinom), voleti i tražiti do te mere da nećete znati na koju stranu da krenete jer ste svima i svuda omiljeni. Kako se pojam društvenosti često pogrešno tumači, naglasićemo da se ovde misli na to što društvo voli i traži od vas, pa ovo značenje za ovaj pojam, pošto je ispravno, treba koristiti i uopšte. A, kako su potrebna tri uslova da ovu osobinu posedujete - inteligencija, ljubav i srce, očigledno je da ih vi posedujete.


NEDRUŠTVEN ČOVEK

    Vi se slabo prilagođavate okolini, pa zato ne volite društvo i dobrovoljno se povlačite iz njega negde u svoju osamu, gde ćete moći daleko od onih kojima se naprosto čudite, da na miru - ćutite. A opet, s druge strane, osećate se strašno usamljeni. I, tako, stalno ste u konfliktu sa samim sobom, obično ne umete sebi ni da pomognete (jer kao po pravilu, slabijeg ste intelekta), a što je najgore, ne mogu vam pomoći ni drugi, jer vi njih ne prihvatate, među njih nećete, tako da oni ne mogu znati šta je sa vama, šta vam se događa i kako se osećate. A da pogađaju, niti vole, niti imaju za tim potrebu. Pa tako, malo po malo, kako vi njih ne prihvatate, odbacuju i oni vas, a na kraju vas i napuštaju. A to škodi najviše vama pa, i inače nesigurni, nepoverljivi postajete takvi još više i, ako se kojim slučajem nađete u društvu odajete sliku čoveka koji ništa ne zna, ne shvata jer ne razume, odnosno, što bi naš narod rekao 'smotani kao sajla', pa vam stoga biva i neprijatno.
    Zato, da ne biste zauvek ostali indiferentni i bezbačajni kao ličnost, svesno se potrudite da na ovom planu nešto i promenite, odnosno da pojačate svoju društvenost. A da biste to postigli, pogledajte šta znači biti durštven čovek i šta je od uslova za to potrebno. Možda vi njegove začetke nosite u sebi, a da niste ni svesni mogućnosti da biste mogli i da ih razvijete. A to ćete postići samo ako malo živnete, odnosno ako i dalje ne budete tako 'mrtvi', kruti i nefleksibilni u odnosima sa okolinom, i ako prestanete da na svaki podsticaj iz nje reagujete šablonski. Eto, uputstvo smo vam dali, a na vam je da požurite i primenite ga - dok nije kasno.

ČOVEK PRIJATELJ

    U vama tinja nešto što u određenom momentu budi u vama prijateljstvo i ljubav prema nekome, i vi, sasvim nesvesno, počinjete da uživate u njegovoj sreći, te bivate zbog toga i sami srećni i dobro raspoloženi. Vi ste po prirodi otmeni, pa ste tako i ljubazni, prefinjeni i odmereni u svom ponašanju koje prožimaju ljubav, nežnost i razumevanje prema okolini, iskrenost i predusretljivost, pa je vaše prisustvo svakome prijatno. Zbog toga ste veoma popularni i kod suprotnog pola i svojim nebrojenim kvalitetima koji oplemenjuju međuljudske odnose skrećete njihovu pažnju na sebe i privlačite ih kao magnet. Vi ulivate i poverenje ljudima da pristanu da poveruju u to da pravo prijateljstvo stvarno postoji - posebno u slučaju da su tu veru iz nekog razloga izgubili i razočarali se, pa i povukli u sebe). A ljudi vas lako mogu poznati, jer ljubaznost preovlađuje na vašem licu i lako se čita sa njega. I ne da vi nikoga ne mrzite i nikom ne želite zlo, nego ste i dobri, predobri, pažljiv i predusretljiv prijatelj koji je uvek tu. I više se trudite da nekoga razumete, nego da se nekome dopadnete. A o svemu tome govori i vaša lepo i sa mnogo stila oblikovana gornja usna, vaši lepi maniri i odmereni pokreti i vaša naglašena želja da pomognete i drugima i sebi, da svi skupa budete još bolji nego što ste sada. A tome ste veoma vični, jer imate sjajan osećaj za harmoniju, sklad i mir, pa brzo steknete poverenje okoline.


ČOVEK NEPRIJATELJ

    Vi ste bezosećajni, ironični, sarkastični egoista, nabusitog i u svakom pogledu neodmerenog ponašanja koji, stiče se utisak, mrzi ceo svet i oseća odvratnost prema ljudima, pa vas zato oni i ne interesuju, pa ni njihova sreća, jer im vi umesto dobra želite zlo. Zbog ovoga ne samo da teško stvarate prijateljstva nego ste, ako se nađete u nekom društvu, i nepoželjni. Vaša sebičnost samo vam u jednom pomaže - da bez trunke griže savesti sve gledate kroz sopstvene interese, pa i da ako ustreba možete da hladno i mirne duše gazite preko živih ljudi, da biste stigli tamo gde ste naumili. Vi ste izgleda još rođenjem stekli poziciju centra sveta. Samo, nikako nam nije jasno kako. Izgleda da je to tako zato što vi hoćete da tako bude. Samo jedno ne znamo - kako vas takvog još iko trpi. Verovatno zato što umete vrlo oštro i odlučno da tu svoju poziciju i branite kad ustreba. Ali, pripazite, grubost i sila nekada su manje jaki od onih suprotnih im lepih ljudskih osobina, pa će naići i na vrata koja se pred njim neće pokorno otvoriti. Šta ćete tada? Izvesno je da ćete upasti u životne nevolje i neprilike. Ko će vam tada pomoći? Ako niste nekome prijatelj, neće to niko ni vama biti. Bar ne dugo. U svakom slučaju, bez obzira na sve to, budite malo humaniji, jer ovako ste i sami sebi neprijatelj.
Vic Ovog Dana
Verovali ili ne
Jeste li znali ovo?
Ludi svet
MoLitva dana