Naslovni baner
Home Dugme
Meni
Novo na sajtu
Kratke Vesti
Omiljeno na sajtu

Kako Postati Anđeo

   Melemne reči duhovnog velikana Petra Danova o nebeskom Ocu i aspektima Njegovog projavljivanja u čoveku, o uzrocima našeg slepila i nesreće, i lekovima za to.

Osmeh gore Osmeh na lice:  
    Čovek ne može da bude srećan dok ne shvati unutrašnji odnos koji postoji između razumnih bića iz duhovnog sveta i njega. Da bi se ostvarila sreća, neophodno je da postoji harmonična povezanost među svim bićima uopšte. Ukoliko je ta povezanost čvršća, utoliko je sreća trajnija. Ako misliš da nema sreće, to znači da ne razumeš uzajamne sveukupne odnose u životu.
    Pod 'životom' podrazumevam osvešćene manifestacije, a ne privremene. Kad shvataš da treba da jedeš, da zarađuješ novac, da budeš bogat, to su privremene manifestacije života. Pravi život sadrži odnos prema onoj svesti koja obuhvata život Celine. Zbog toga Hristos kaže: 'Moj Otac živi, i ja živim. Moj Otac živi u meni, i ja živim u Njemu'.
    To znači da sve biljke, sve životinje i ljudi žive u Bogu. Međutim, to ne shvataju svi. I to je uzrok velike disharmonije među njima. Ali, uprkoss tome, Bog nam je dopustio da živimo u Njemu i iskazujemo se slobodno. I u tome je Njegova veličina. A čovekova slabost, ogleda se u njegovoj sklonosti da pravi greške i prestupe, i to je ono što ga razlikuje od njegovog Stvoritelja.
    Kažu: 'Mi živimo, to jest, postojimo u Bogu'. To je prvi životni proces. Drugi proces, koji se odnosi na evoluciju i život, jeste da Bog dolazi da živi u nama. Kao što nam je Bog dopustio da živimo u Njemu i da se slobodno iskazujemo, tako i mi treba da pustimo Njega da živi u nama i da se slobodno iskazuje. Kao što mi u Bodu činimo ono što On ne može, tako će i On u nama činiti ono što mi ne možemo. To što Bog čini u nama može samo da nas podigne i usreći. Ako živi u nama, On će se manifestovati. Kako će se to desiti, nije vaša stvar. Vaše je da postavite sebi pitanje: 'Da li možemo da dozvolimo Bogu da živi u nama? Ako Bog uđe u nas, uneće ljubav, mir, radost i slobodu'. Hristos je rekao: 'Oči nisu videle, i uši nisu čule to što je Bog pripremio za one koji Ga vole'. Ja kažem: 'Čovek ne može ni da zamisli šta Bog može da učini za onog ko Ga pušta da živi u njemu. Kako se to dešava? Pitam: 'Kako se vari hrana?' Da li to možete da vidite? Žvaćete hranu, gutate je i kažete da je stomak vari. S druge strane, kažete da je stomak jedna obična mešina. Tako je, ali ta mešina čini takva čuda, kakva ni najbolji hemičari nisu u stanju da učine. neki se prema stomaku odnose s prezirom i nazivaju ga trbuhom. Oni svoje tegobe pripisuju svome trbuhu. Gramzivost čini čoveka nesrećnim, a ne trbuh.
    Malo ljudi zna duboku istinu. Na primer, u životu življenom mehanički važi deviza da je bogat onaj ko ima para u kasi. U životu probuđene svesti bogat je onaj koji ne zna niti da stavlja, niti da uzima novac iz kase. Siromašan je onaj koji stalno stavlja i vadi novac iz svoje kase. On tako ništa ne može da nauči.
    Ljudi se često pitaju: 'Kakvo je Hristovo učenje? Reći ćete da je Hristos došao na Zemlju da spasi čovečanstvo. Spasiti čoveka znači uzdići ga. Kak ose uzdiže čovek? Samo rečima? Ako njegov um samo opterećuješ znanjem, to niej nikakvo spasavanje. To je nepotreban teret. Lepa odeća je za zdravog, a ne za bolesnog. Odrecite se starog načina života, starih ideja i primite nove, božanske ideje. Kakvu ćete predstavu imati o jednoj prostoriji ako u nju uđete po mrklom mraku? Pošto ste bez svetlosti, nećete ništa znati o toj prostoriji. Treba da sačekate da dođe neko spolja i donese svetlost. Neosporno, jedini koji može da unese svetlost u vaše umove jeste Bog. Ako želiš da razumeš postojanje, treba da dopustiš Bogu da živi u tebi. Ti nećeš znati kada je On došao i kada će otići. Za tebe je važno da znaš kada je ušla svetlost i kada će otići. Jedino svetlost ima moć da donese znanje. Znanje će pripremiti put za život. Život će pripremiti put za ljubav. Ljubav će pripremiti put za dolazak Duha božjeg. Duh će pripremiti put za Većni Početak - za Boga. Čim zpaziš taj Početak, svest će ti se izbisati i reći ćeš: 'Bio sam slep, ali sam sada progledao'.
    Mnogi me pitaju šta je to sreća. Dajte jedno razumno i zdravo dete majci i ne morate ništa da joj govorite o sreći, ona će vam sama reći da je srećna. Uzmite joj dete i ona će odmah postati nesrećna. Sreća u životu jeste Bog. Radost u životu jeste Bog. Mir u životu jeste Bog. Milosrđe u životu jeste Bog. Dobro u životu jeste Bog. LJubav, mudrost i istina u životu jeste Bog. To su sastavni delovi Celine. Oni su neodvojivi jedan od drugog. Ako jedan od ovih delova uđe u tebe, znaćeš da je to delić Boga.
    Pitaš: 'Zašto patim?' - Patnja je neizbežna, ona je senka ljubavi. Ne mislite da ljubav isključuje patnju. Ukoliko neko više pati za tobom, utoliko te više voli. Ukoliko manje pati, utoliko te manje voli. I Bog pati kada vidi naše nezadovoljstvo. On nam je dao potencijale, dao nam je slobodu da se iskazujemo onako kako želimo, ali uprkos tome mi smo nezadovoljni i nezahvalni. Tamo gde vlada nezadovoljstvo i nezahvalnost, tamo se čine greške i prestupi.
    Hristos kaže: 'Budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski'. Usprotivićete se da ne možete da budete kao Bog, niti Bog može da bude kao vi. Ako pustite Gospoda da se slobodno ispoljava u vama, bićete slični Njemu. Ali, šta se najčešće dešava? Čim BOg uđe u vas, vi krećete za Njim i počinjete da Mu držite pridike. Tako postupa i žena sa svojim mužem. Ona kreće za njim, prati ga šta radi i stalno mu govori: 'Ne treba da daješ tako mnogo, osiromašićemo, ne treba da učiš toliko. A, to je ograničavanje. Tako muž ograničava ženu ili žena muža. Velika stvar je sloboda, to znači da skineš teret sa leđa i kao anđeo poletiš na svojim krilima da obiđešp celu vasionu. Današnji ljudi su slobodni koliko i kamenje. Ako ne dopustite Gospodu da živi u vama, ostaćete na Zemlji u svojoj maloj kućici, koju svakog momenta mogu da vam oduzmu. Jednog dana otići ćete na onaj svet usamljeni, bez kućice, bez utočišta.
    Kada govorim o znanju, ne kažem da treba da ga se odreknete, već da težite istinskom znanju, koje oslobađa i uzdiže. Bog živi u čoveku ako ovaj dopušta i da On u njemu prerađuje zlo i pretvara ga u dobro. Tako da su naučnik, i filozof, i muzčar, zadovoljni. Bez Boga naučnik radi, istažuje, ali nešto mu nedostaje, nije zadovoljan sobom. Muzičar svira, radi, ali ni on nije zadovoljan, vidi da ne može da svira kako treba.
    Koji muzičar je do sada shvatio muziku svetlosti i proizveo je? Koji muzičar je usvojio muziku života, proizlazećeg iz Boga? Koji čovek je čuo muziku dobra, proizlazećeg iz Boga? Muzika - harmonija i melodija, krije se u svetlosti, u životu, u dobru, ali za to su potrebne uši da čuju. Takva muzik donosi čoveku mir i spokojstvo. Ona je u stanju da umiri i najgnevnijeg. Ona je u stanju da istopi led u čoveku, kao što svetlost i toplota tope sneg i led u prirodi. Slično je i sa ljudskom ljubavlju. Neko želi da ga volim. Pitam: Da li si spreman da se istopiš? Ljubav rastapa, kao i toplota i svetlost. Da se ne bi istopio, kada te neko voli i ti treba da voliš njega. Po istom osnovu kažem: Kad bi led znao zakone svetlosti i toplote, nikada se ne bi pretvorio u led.
    Današnji ljudi nalaze se na raskrsnici. Vi ste hermetički zatvoreni, kao u jajetu. Šta će se desiti sa jajetom ako duže vreme stoji na otvorenom? - Pokvariće se. Da se to ne bi desilo, jaje treba staviti pod kvočku da se izleže. Iz toga proizilazi da ak ose vi ne otvorite za BOga i ne dozvolite Mu da živi u vama, vaša sudbina je rešena. Vaš život će se pokvariti. Ako pustite Boga, Hrista u sebe, život će vam se popraviti. Kada govorim o Hristu, nemam u vidu istorisjkog Hrista, već Boga koji se svojevoljno ograničio i manifestovao na Zemlji da bi ljudima pokazao šta je istinski život. Rečeno je: 'Pokriću vaše grehe i nikada ih neću pomenuti'. Kada će se to desiti? Kada čovek da mogućnost Bogu da živi u njemu.
    Imaš, recimo, prijatelja koji od tebe više uzima nego što ti daje i nego što ti njemu daješ. Razmena među vama, dakle, nije pravilna, nije ravnomerna. Isti zakon se primenjuje i na odnose između Boga i čoveka. Ako razmena između Boga i ljudske duše nije pravilna, ni njihovi odnosi neće biti pravilni. Sve dok čovek živi u svom svetu egoizma, vrata prema Bogu će mu biti zatvorena.Ako očekuješ Gospoda, to znači da ćeš i svoja vrata ostaviti otvorena.
    Ne postoji ništa veće od prisustva Boga u čoveku, odnosno od uskrsnuća ljudskih duša. Kada se to dogodi, ljudi će se razumeti i živeće kao braća. Svako će putovati slobodno, tamo gde želi. Ako neko nešto izgubi, lako će ga opet naći. Mnogi će proći pored izgubljene stvari, ali niko neće pružiti ruku da je uzme. Izgubljeni predmet će sam otići kod svog vlasnika.
    Čuvajte se laži. Svi čovekovi gresi i prestupi proističu iz nje. Ona je najmanje zlo iz kojeg proizlaze sva druga zla. Čovek je spreman da laže i o najbeznačajnijim stvarima. Recimo, razbije čašu, ali ne priznaje da je to uradio. Kaži slobodno istinu - razbio sam čašu. Nikakva laž nije dozvoljena u ime Boga! Već je doneta odluka da se proteraju svi lažovi na svetu. To se odnosi ne samo na vas, već na sve koji lažu. Lažove će stići njihova sudbina. Sudiće se prvo njima. Videćete da li govorim istinu ili ne. Laž i ljubav, laž i istina, laž i život, ne idu zajedno. Od čoveka se traži da bude blagorodan. Svako treba da kaže: Sve bih mogao da uradim, ali nikada ne mogu da slažem. Razumna bića iz duhovnog sveta prate vaš život, i kada primete da lažete, odmah vas se odriču. Kada lažeš, gubiš svoje dostojanstvo kao čovek. Tako gubiš i uslove za svoj budući razvoj. I uzrok padanja u greh je takođe laž. Kad su zgrešili, Adam i Eva su se sakrili ispred lica Gospodovog. Želeli su da slažu, da sakriju svoj greh.
    Treba da budete iskreni. To podrazumeva život bez ikakve laži. Laž uništava ljudski život. Laž je prvi crv koji se uvuče u čoveka. On razjeda i ruši sve na šta naiđe na svom putu. Neki ga nazivaju satanom, a drugi - antihristom. Kada taj crv dođe do tvog doma, ne puštaj ga unutra. Kaži: 'u moj dom može da uđe samo Bog i niko drugi. On će se obračunati sa njima'.   
     Laž izobličuje i ljudsko telo, glavu i lice - dok istinoljubivi imaju lepe i skladne telesne odlike. Kada slažeš ili kako drugačije pogrešiš, stani mirno pred Gospodom i kaži: 'Gospode, pogrešio sam, pomozi mi da ispravim svoju grešku!' To traži novo učenje. To traži nova svest.
    Makar dobili i čitavo bogatstvo ovoga sveta, čuvajte se laži. Čuvajte se čak i njenog imena. Da bi bio pravi čovek, kaži sebi: 'Nikakva laž! Šta god da se desi sa mnom, jednu stvar treba da znam - nikakva laž!' Kada tak osebi kažeš, Bog će doći da živi u tebi. Tada će se za teba otvoriti ceo Kosmos, i priroda će se osmehnuti i reći: 'Evo jednog ljubljenog deteta Gospodnjeg!'
    Petar Danov rođen je 1864. godine u selu Hadrča (sada Nikolaevka), blizu Varne, u svešteničkoj porodici. Osnovnu i srednju školu je završio u Bugarskoj, a teološke studije u Americi, te je 1893. godine diplomirao na Bogoslovskom fakultetu Bostonskog univerziteta. Završio je i jednogodišnji kurs iz medicine, nakon čega se vratio u Bugarsku. U martu 1897. osenio ga je sveti duh i otada je duhovni učlitelj.
    Tokom dugogodišnjeg prosvećivanja naroda, izdao je brojne knjige i brošure, kao što su: 'Nauka i vaspitanje', 'Deste svedočanstava Gospodnji', 'Božje obećanje', Sedam razgovora sa Duhom Gospodnjim' ... Održao je i mnoga predavanja koja su uvek bila veoma posećena. Umro je decembra 1944. godine, sedam dana posle poslednjeg predavanja.
    Petra Danova i danas u Bugarskoj smatraju za svog najvećeg duhovnika, a čuven je i u svetu, o čemu svedoče brojni prevodi njegovih knjiga i predavanja.Klik Gore na Sliku - Prikaz; Ponovni Klik - Brisanje

Pravoslavlje i ReligijaPravoslavlje i Religija - Ostali Tekstovi
Ponuda TemaPogledajte i ostale super zanimljive rubrike na sajtu
Vic Ovog Dana
Verovali ili ne
Jeste li znali ovo?
Ludi svet
MoLitva dana
Testiranje Refleksa
Mesec i Njegove Mene
Testirajte Reflekse