Naslovni baner
Home Dugme
Meni
Novo na sajtu
Omiljeno na sajtu

Test - Vi i Vaš Rukopis

    Grafologija kao nauka ne privlači samo profesionalce iz ove oblasti, jer su mnogi zainteresovani da saznaju koje mogućnosti pruža izučavanje rukopisa u kojem se nalazi pravi kod ljudske sudbine, karatkera, sposobnosti i ljudskog ponašanja. Da biste i sami došli do određenih saznanja u vezi sa vašim rukopisom, uzmite list papira bez linija i kvadratića i ispišite 3-4 rečenice po vašem izboru. Potom proverite rezultate pa ćete saznati kako bi vas okarakterisali grafolozi.

Osmeh gore Osmeh na lice:  
    Termin grafologija prvi put se pojavljuje 1871. godine u pisanom delu francuskog crkvenog velikodostojnika Mišona. U prošlosti, pisani znaci su bili klesani u kamenu ili gravirani na metalu i služili su kao ukras spomenicima, a priroda tih 'rukopisa' skroz je zavisila od umeća majtora koji su ispisivali te znake na kamenu. Ovakvi natpisi nikako nisu mogli da nose individualne osobine i u to vreme grafologija je bila nezamisliva.
    Kada su ljudi počeli da pišu na mekim materijalima, kao što su platno, papirus ili koža, već je bilo moguće napisanom dati svojevrsni lični pečat, ali su i tada ispisana slova više ličila na pečat. Tek u epohi reformacij, kada se pismenost proširila i postala dostupna većini - mogli su da se izdvoje rukopisi koji su ukazivali na različite karakterne osobine. U doba preporoda pismenost se razvijala sve brže, pa je grafologija prvi put postala predmet ozbiljnog proučavanja i razmatranja. U Francuskoj u XIX veku za njom vlada veliko interesovanje, a 1812. godine pojavljuje se knjiga nepoznatog autora 'Umeće određivanja karaktera ljudi prema njihovom rukopisu', u kojoj se pravi paralela između istorijskih ličnosti i njihovih rukopisa. Čuvena francuska književnica Žorž Sand toliko je bila zaintrigirana ovom knjigom da je i sama počela da proučava rukopise.
    Danas se grafologija primenjuje u razne svrhe i u mnogim profesijama, kao što su pravoduđe, psihijatrija, kriminalistika ... Grafolozi tvrde da je rukopis lična krata svakog čoveka. Vaš stil, način na koji pišete određena slova, pravite razmake i tip vašeg rukopisa, mogu da odrede karakter iukažu na lične osobine, emocionalno stanje i mentalno zdravlje.
    Rukopis mnogo govori o čoveku. Na primer, introvertni tiposi imaju kompaktan i uredan rukopis, dok ekstrovertni pišu krupnim i oblim slovima. Rukopis bez nagiba svedoči o osobi sa određenim principima koji se razlikuje od mišljenja okoline. Nagib slova udesno govori o marljivosti, dobrom operativcu, savesnoj, tačnoj i pedantnoj osobi, a nagib ulevo prikazuje negativizam i sklonost ka pružanju otpora. Ukoliko su velika slova predimenzionirana, to ukazuje na lidersku crtu ličnosti.
    Grafolozi skriveni smisao vide i u topografiji teksta. Dobri operativci tako organizuju pisanje da retko kad reči dele i prenose u drugi red. Ovi ljudi nisu kreativni, ali uvek besprekorno slede instrukcije i uputstva. Rukopis isto tako odaje i čovekove slabosti kao što su sklonost bolestima zavisnosti i psihička oboljenja. Ljudi sa izraženim devijacijama, kao po pravilu, pišu 'skakutavim slovima' različitih dimenzija. Njihov rukopis se teško tumači, jer nečitko pišu.
    I lični potpis dosta govori o čoveku. koncizan, sažet i teško čitljiv potpis govori da pred vama sigurno nestoji lider. Potpis koji se izdiže nagore svedoči o energičnom čoveku i optimisti. Kod nesigurnih iemocionalno labavih osoba potpis se spušta nadole. Horizontalno raspoređen potpis imaju uravnoteženi ljudi. Potpis koji počinje prvim slovom imena stavljaju promišljeni i odgovorni ljudi. Razna izvijanja slova u potpisu govore o želji za vlašću i egocentrizmu.
    Da biste i sami došli do određenih saznanja u vezi sa vašim rukopisom, uzmite list papira bez linija i kvadratića i ispišite 3-4 rečenice po vašem izboru. Potom proverite rezultate pa ćete saznati kako bi vas okarakterisali grafolozi.

1. Veličina slova

- Ne veća od 2-3 mm (3 poena)
- od 4-5 mm (7 poena)
- od 6-7 mm (17 poena)
- Veća od 7 mm (20 poena)

2. Nagib slova

- Jak nagib ulevo (2 poena)
- Blag nagib ulevo (5 poena)
- Bez nagiba (10 poena)
- Blag nagib udesno (6 poena)
- Jak nagib udesno (14 poena)

3. Konture slova

- Okrugla / zaobljena (9 poena)
- Teško je odrediti (10 poena)
- Ugaona (19 poena)

4. Položaj reda u odnosu na gornju ivicu lista

- Red je paralelan sa gornjom ivicom lista (12 poena)
- Red se pomera nagore (16 poena)
- Red se spušta nadole (1 poen)

5. Jačina pritiska olovke

- Lagan (8 poena)
- Osrednji (15 poena)
- Jak (21 poen)

6. Pisanje slova

- Spojeno ispisivanje slova (11 poena)
- Razdvojeno (18 poena)

7. Opšti utisak napisanih slova

- Sva slova su čitka i rukopis je uredan (13 poena)
- Rukopis je uredan, ali neka slova su nečitka (9 poena)
- Nečitak rukopis (4 poen)

REŠENJE TESTA

Od 38 - 51 poena - Zatvoreni u sebe - Ljudi sa ovakvim rukopisom obično su isključeni iz života, često ne mogu da se suoče sa teškim situacijama, zatvoreni su u sebe i svoj svet. Bolno doživljavaju neuspehe i često su pod tuđim uticajem. Nije neuobičajeno da se odaju piću i drogama. U ovu grupu spadaju kompjuterski 'manijaci' i fudbalski navijači. Uglavnom su to ljudi krhkog zdravlja i slabih nerava.

Od 52 - 63 poena - Pasivni i stidljivi - Nemaju jaku volju, sramežljivi su, povučeni i deluju uznemireno i smeteno u kriznim situacijama. Pasivni su u mnogo čemu. Ne shvataju sebe i beže u svet snova koje retko ostvaruju. U ovu grupu spadaju skitnice, narkomani sa početnom zavisnošću, kao i 32% seksulanih manjina, kao što su biseksualci i homoseksualci.

Od 64 - 75 poena - Skromni i dostojanstveni - Ako ste dobili ovakve rezultate spadate u grupu skromnih osoba blage naravi koje poštuju tuđe mišljenje, ali ipak imate svoje dostojanstvo. Zbog posebne vrste ljudske prirode, kao što su naivnost ili lakovernost, pripadnike ove grupe često varaju i ostavljaju na cedilu. Lakasu meta za one koji imaju moć sugestije, jer često zaboravljaju na svoje Ja i nemaju visoko mišljenje o sebi. U kriznim situacijama pokušavaju da se izbore i odbrane koliko mogu, ali pored navalentnih ljudi - preostaje im da ostanu pasivni.U ovu grupu spadaju ljubitelji cveća i golubova, kao i ulični prodavci.

Od 76 - 87 poena - Srdačni i direktni - Ovaj zbir je rezervisan za neposredne, otvorene i srdačne ljude. Dobri su sabesednici, drže do svog mišljenja, brane svoja stanovišta, ali tolerišu i tuđa. Izdaju smatraju najgorom osobinom koju nikada ne opraštaju. Veoma su privrženji prijateljima, zbog kojih su spremni da uđu u vatru i vodu, a zarad svojih visokih ideala spremni su na velike žrtve. Najviše ovakvih rukopisa otkriveno je kod ljudi koji rade u pravosudnim organima, kao službenici osiguravajućih društava i - ma koliko to čudno zvučalo - kod filmskih glumaca.

Od 88 - 98 poena - Uravnoteženi i hrabri - Najrasprostranjenija kategorija. Ljudi iz ove grupe su primerni, nesposobni da lažu, uravnoteženog karaktera, stabilne psihe, odgovorni i inicijativni. U kriznim situacijama su smeli, sa naglašenim pobedničkim stavom. Puni su planova, iako mnoge i ne ostvare. Prema mnogo čemu imaju obzira i veoma su duhoviti. Takve osobe su rasle u zdravim porodicama i u stabilnom okruženju.

Od 99 - 109 poena - Kreativni i nezavisni - Ovi poeni su karakteristični  za individualiste i osobe nezavisnih misli i dela. Dobro pamte i logički zaključuju. O svemu imaju svoje mišljenje. U nekim slučajevima ponašaju se pomalo luckasto. Sa njima nije lako komunicirati, jer su impulsivni, lak ose vređaju i pomalo su zajedljivi. Neretko se bave kreativnim poslom. Ovakav rukopis imaju novinari, muzičari, izumitelji, rukovodioci kadrova i menadžeri.

Od 110 - 121 poena - Nedisciplinovani i arogantni - Psihički najdominantnija grupaljudi koja od drugih zahteva pokoravanje njihovim stavovima, gledištima ali i hirovima. Svaku kritiku doživljavaju kao svojevrsnu krađu ili upad u lični posed i to ne zaboravljaju niti praštaju. Budući da su hiroviti, disciplina im nije jača strana. Saradnja sa njima može biti naporna i mučna, jer su često ubeđeni i to nedvosmisleno pokazuju, da su im drugi ljudi dužnici samo zato što komuniciraju sa njima. U ovu grupu ulaze oni koji rade kao obezbeđenje u noćnim klubovima i portiri u provincijskim hotelima.
Vic Ovog Dana
Verovali ili ne
Jeste li znali ovo?
Ludi svet
MoLitva dana
Testiranje Refleksa
Testirajte Reflekse