Naslovni baner
Home Dugme
Meni
Novo na sajtu
Omiljeno na sajtu

Ji Đing - Drevno Kinesko Proročanstvo

   Treba da donesete neku značajnu odluku i ne znate koje bi rešenje bilo najprikladnije? Tada vam može pomoći Ji Djing, jer će pokazati koje su glavne crte vašeg karaktera i sudbinu koja vas čeka. Da bi saznali šta vas očekuje u budućnosti ili da biste se samo zabavili ovom drevnom kineskom veštinom proricanja, prvo treba da se skoncentrišete i postavite jednostavno pitanje, na primer: 'Kakva me sudbina čeka?' ili 'Koji put treba da odaberem?'

Osmeh gore Osmeh na lice:  
    Ji Đing je drevni kineski način predviđanja i usavršavanja sopstvenog duha ili kao što je to rekao veliki psiholog Karl Gustav Jung: - Ji Đing je istinska filozofska mašina za stvaranje promena u svesti. Doslovan prevod termina Ji Đing je - Knjiga Promena. Početni elementi ovog filozofskog sistema formulisani su pre 4.000 godina i za to postoje istorijski dokazi.
    Učenje Ji Đinga bazirano je na dvema pretpostavkama:
1. Sve što se događa u materijalnom svetu podleže nekim zakonitostima, kauzalnim i akauzalnim pravilnostima.
2. Promene materije javljaju se kao interakcija dva osnovna principa, Jina i Janga. Jin je pasivni, a Jang je aktivni princip.
    Osnove Ji Đinga postavio je po predanju kineski car Fu Hsi, pre gotovo 4.500 godina. Studirajući osnove, 1150. godine pre nove ere, upravnik pokrajine Čou, Ven, došao je do Ji Đinga u obliku u kojem ga i mi danas poznajemo. Dodatne komentare Knjige promena dao je i Konfučije. Na zapadu je Ji Đing bio potpuno nepoznat sve do druge polovine XIX veka. Tada je Džejms Leg objavio svoj, neosporno, veoma dobro urađen prevod ali knjiga nije doživela neki veći uspeh. Tek kada je 1929. godine Vilhem objavio prevod sa izuzetnim predgovorom Karla Gustava Junga, Zapad je tada šire prihvatio ovu vekovnu knjigu mudrosti i proricanja.
    Sveprožimajući princip na kome počiva realnost materijanog i nematerijalnog, kod Kineza je apsolutni pojam nazvan TAO. To je izvor svih promena, svih događaja, prauzrok postanka i najviši princip kako materijalnog tako i misaonog. Osobina TAO je da se ne može dokučiti nikakvim čulnim ni misaonim procesom. Simbolično, u Kini se TAO predstavlja praznim krugom. Osnovna osobina TAO je kracija i to svojstvo se naziva TAO ČI. Ovaj princip predstavlja se, dobro poznatim simbolom kruga izdeljenim crno belom površinom. Pozitivni polaritet Jang, predstavlja se punom linijom, a negatini polaritet Jin, isprekidanom linijom. Manifestacija energije i procesa nikada nema apsolutni kvalitet samo Jina ili samo Janga, već se oba vida energije nalaze u svakoj manifestaciji. I u najčistijem Jangu postoji primesa Jina i obrnuto.
    Komunikacija između čoveka i Apsolutnog se odigrava uz pomoć Knjige promena - Ji Đinga i rituala koji ima za cilj da probudi čovekovo nesvesno i učini ga prijemčivim za vibracije primarnih stanja i energija. U Kini se sama knjiga Ji Đing veoma poštuje a izraz tog poštovanja ogleda se u pažljivom čuvanju i klanjanju knjizi pre svake konsultacije. Ji Đing se sastoji od 64 heksagrama, to jest, od tolikog broja mogućih kombinacija heksagrama. Dobijanjem heksagrama napravljen je samo prvi korak u konsultaciji. Značenje heksagrama čita se iz Ji Đinga.
    Tvrdi se da dugotrajno bavljenje Ji Đingom razvija intuiciju i intelekt a mnogobrojni visoki intelektualci i stvaraoci poput Karla Gustava Junga i Hermana Hesea, koji su Ji Đingu posvetili godine izučavanja, predstavljaju najbolje svedočanstvo koje ide u prilog toj tvrdnji.

PRAKTIČNI JI ĐING

    Uzmite tri novčića i jednoj strani dajte vrednost broja 2, a drugoj broja 3. Bacate ih šest puta i posle svakog bacanja zabeležite na papir, polazeći odozdo prema gore, dobivene rezultate. Suma vrednosti može dati brojeve šest, sedam, osam i devet. Oni odgovaraju ovim linijama, kao na slici dole.
Ji Djing Linije

    Nakon šest bacanja dobićete šest linija koje čine jedan heksagram. Sada ga podelite u dva trigrama, jedan sastavljen od tri donje linije (dobivene nakon prva tri bacanja) i drugi od gornje tri linije (dobivene u sledeća tri bacanja - četvrtom, petom i šestom). Na tabeli dole, potražite donje trigrame  i idite horizontalno dok ne nađete mesto gde se ukršta sa gornjim trigramom - broj koji ćete dobiti daće odgovor na vaše pitanje. Heksagrame mogu sačinjavati samo nepromenljive ali može biti prestavljen i od promenljivih linija. U tom slučaju one čine heksagram (koji se konsultuje nakon prvog): po pravilu, međutim, puna promenljiva postaje izlomljena, a izlomljena promenljiva postaje puna.
    Da sve ovo objanimo jednim primerom, posle čega će vam sve biti jasno. Pretpostavimo da ste nakon bacanja novčića dobili kao rezultat četiri puta uzastopno broj sedam, zatim broj devet i na kraju broj šest.
Ji Djing Premer

    Dobiveni heksagram će biti kao ovaj levo i odgovaraće broju 43 u tabeli dole. Linija koja se odnosi na peto bacanje je puna promenljiva koja se pretvara u izlomljenu, dok se linija šestog bacanja, odnosno izlomljena promenljiva, pretvara u punu.   
    Tako nastaje drugi heksagram:
Ji Djing Primeri
   
Ovaj novodobijei heksagram odgovara broju 14 u donjoj tabeli. Pošto ste pročitali odgovor pod brojem 43, pročitaćete odgovor pod brojem 14. Ovo znači da je odgovor na pitanje dat prvim heksagramom, a zatim nešto izmenjen, je pojašnjen.Ji Djing Tabela

HEKSAGRAMI

Heksagram 1

1. ĆIAN - KREATIVNOST

U kolima koja vuku šest nestrpljivih zmajeva penjaćeš se prema vrhuncima života. Kao kralj, gospodar vremena, učinićeš se neumornim svojom neukrotivom snagom.
Heksagram 2

2. KUN - PASIVNOST

Kada kucne tvoj sveti sat, dobićeš velike zadatke. Daleko od niskosti, hodaćeš šumom života uz pomoć vođe koji ti je određen.
Heksagram 3

3. DŽUN - TEŠKOĆA

Tvoj život će biti kao potka tkanine gde se svila isprepliće sa jakim nitima. Traži, dakle, jake oslonce da ostvariš svoje planove i ublažiš svoj umor. 
Heksagram 4

4. MENG - NEISKUSTVO, NEZRELOST

Slično vodi koja teče i puni svaki rukavac, mirno ćeš, postepeno i krajnje uporno, puniti šupljine u svom karakteru priznajući sa skromnošću svoje neiskustvo.
Heksagram 5

5. SJI - ISČEKIVANJE, PRORAČUNATI NERAD

Mudra i snažna u tebi je razborita sposobnost da prihvatiš događaje. Unutrašnja snaga, po kojoj si poznat, učiniće te punim samopouzdanja i pomoći će ti da trijumfuješ ako budeš znao čekati.
Heksagram 6

6. SUNG - SUKOB

Ponor i nebo se sjedinjuju u tebi da bi stvorili prilično sporan karakter. Sakupićeš svoje snage kako bi savladao opasnosti i borićeš se mudro kako bi odbranio svoje razloge.
Heksagram 7

7. ŠI - VOJSKA

Tvoje će bitke biti trijumfalne jer ćeš znati da upravljaš svojim strastima i dušama onih što ih budeš zarobio. Zatim ćeš se ponizno vratiti svom radu ali uvek ćeš biti spreman na oružje.
Heksagram 8

8. BI - SOLIDARNOST

Kao što reke utiču u more i tu odmaraju, tako ćeš i ti prihvatati druge. Naći ćeš u njima savršenu dopunu a oni će u tebi naći svoje uviranje i svoj mir.
Heksagram 9

9. SJAO ČU - SNAGA SLABOSTI

Kroz život ćeš se kretati poput vetra. visoko na nebu, koji sabija oblake ne pretvarajući ih u kišu i ne izazivajući nevreme. Predivne li profinjenosti tvoga bića.
Heksagram 10

10. LI - MARŠ, STUPANJE

Određen da tigrove jašeš i da ih krotiš, tvoj život nikada neće pomutiti zavist. Obdaren sposobnošću da te vole bez predrasuda, boravićeš na počasnim mestima.
Heksagram 11

11. TAI - MIR

Kao proleće prepun života, upravljaćeš darovima zemlje i neba i deliti mir sa ljudima koji te okružuju.
Heksagram 12

12. PI - ZASTOJ, PREPREKA

U potpunom skladu sa zakonima prirode, živećeš svoj mandat na zemlji vršeći pravdu smirenošću isposnika, gluv na primamljive ponude nedostojnih.
Heksagram 13

13. TUNG ŽEN - SVEOPŠTO BRATSTVO

Sudlujući i tražeći plemenitost duše u delima, primićeš sa neba uspeh koji se daje svim čistim bićima, jer deluju na svetlosti dana, lišeni svakog oblika egoizma.
Heksagram 14

14. DA JU - BOGATSTVO

Sinu neba i plamena, tebi su namenjeni darovi posedovanja, zaštite, vlasti i jasnoće. U svom ćeš životu moći izvršavati visoke dužnosti.
Heksagram 15

15. ĆIEN - SKROMNOST

Poseduješ Veliku Moć i samo su u tebi i tvojoj volji sposobnost da oblikuješ svoju sudbinu. Bićeš ono što hoćeš da budeš, ništa za tebe nije označeno osim tvoje beskrajne volje.
Heksagram 16

16. JI - SPOKOJ, ODUŠEVLJENJE

Prvo poput munje, u veseloj naglosti, zatim smiren i meditacijama okrenut, naći ćeš u muzici put prema neviđenom, gde nestaju napetosti, put na kojem ćeš oduševiti mase.
Heksagram 17

17. SUEI - SLAGANJE

Vedar i smiren, započećeš svoj život sledeći starijeg od sebe koji će znati da oblikuje tvoje postojanje. Tako će tvoja odricanja moći da budu svesno vesela.
Heksagram 28

18. GU - POPRAVKA

Čvrst poput planine bićeš određen da poljuljaš mišljenja ljudi koji te okružuju i da obnoviš društvo. Delovaćeš kao snažan vetar koji potresa drveće.
Heksagram 19

19. LIN - PRILAŽENJE

Biće siguran tvoj uspeh ako ti pođe za rukom da savladaš zlo koje će te često napadati. Dušu onog koji ti se približi prihvatićeš nežno kao majčino krilo.
Heksagram 20

20. GUAN - RAZMIŠLJANJE

Kao što se trava povija na vetru, tako će i tvoji saginjati glave pred tvojom snagom, mudrošću i čitavom tvojom ličnošću. Niko se neće usuditi, niti će moći, da te prevari.
Heksagram 21

21. ŠI HO - UJED KOJI LOMI

BIćeš pravedan i mudar sudija. Dolaziće ti mnogi da ih posavetuješ, sigurni da će tvoj sud, koliko god bio strog, biti pravedan i nikad opterećen predrasudama.
Heksagram 22

22. BI - LEPOTA, OTMENOST

Poput umetnika svoj ćeš život proživeti izvan zemaljskih formi, u tvojoj duši uvek će vladati sklad i nikad haos. Život i svet biće pozornica a ti na njoj glavni glumac.
Heksagram 23

23. BO - UKLANJANJE

Baš kao što zrno žita mora biti bačeno u zemlju da bi novi život dalo, tako ćeš i ti morati da zanemariš sebe da bi se neprestano rađao prema zakonima prirode.
Heksagram 24

24. FU - POVRATAK

Uvek daleko od vanjske pometnje, opazićeš u svojoj duši bit božanskog. Tvoj život biće u znakunekog čudnog misticizma.
Heksagram 25

25. VU VANG - ČESTITOST

Nedužan poput deteta, živećeš svoj život kao Don Kihot. Uvek spreman da se uhvatiš u koštac sa neverovatnim, imaćeš zaštitu koju samo čestiti imaju.
Heksagram 26

26. DA ČU - VLADAR

Kao neverovatno snažna ličnost, što budeš preduzimao u svom životu, nosiće pečat osobe koja ima izuzetnu kreativnu moć.
Heksagram 27

27. JI - ISHRANA

Ti si kultura duha, književna inspiracija putem koje možeš preneti izraze svoje mudrosti. Trebalo bi da pišeš, govoriš i saopštiš svoja iskustva.
Heksagram 28

28. DA GUO - PREOBILJE

Kao stogodišnji hrast stojiš iznad svega što te okružuje. Neustrašivo ćeš se suočiti sa životom, blag i vedar, uprkos teških dužnosti kojima ćeš biti često opterećen.
Heksagram 29

29. KAN - AMBIS

Poput vode što se probija kroz planinski klanac i koja dospeva do mora preko mnogih prepreka, tako ćeš i ti postići uspeh boreći se uporno i mudro.
Heksagram 30

30. LI - STRAST, PLAMEMA LEPOTA

Stalno ćeš blistati u svom životu. Kao što sunce i mesec sijaju na nebu, kao što svetionik obasjava more, tako ćeš i ti biti vođa i svetlost onima koji će te trebati.
Heksagram 31

31. SJEN - PRIVLAČNOST

Tvoja mudrost privući će srce ljudi a tvoj život, u znaku takve karizme, biće življenje osobe kojoj niko neće ništa moći da odbije. Znaćeš uticati na odluke drugih.
Heksagram 32

32. HENG - DUGOTRAJNOST

Kao što grom i vetar nikada nisu razdvojeni, kao što snaga ide uz slabost, i ti si određen da na one koji će se sa tobom ujediniti ostaviš trajan pečat.
Heksagram 44

33. DUN - POVLAČENJE

Sličan nebu što se krije iza visoke planine i koje je nedostižno i ti ćeš uvek znati da se povučeš u zgodan čas, još pun snage i pritom nikada nećeš doživeti poraz.
Heksagram 34

34. DA DŽUANG - MOĆ VELIKOG

Jedinstvo snage i pokreta potvrdiće tvoju moć. Veličina i pravednost biće uvek zajedno i tvoj će život proticati tim kolosekom u savršenom redu.
Heksagram 35

35. ĐIN - NAPREDAK

Bez ičije pomoći, računajući samo na vlastite snage, upoznaćeš radosti sjajnog uspeha. Okupićeš oko sebe, kao prosvećeni suveren, poslušne ljude.
Heksagram 36

36. MING JI - TAMA

Često ćeš morati prikrivati svoj unutrašnji sjaj ali ćeš uprkos svega, ostati blistav. Snaga može sebi priuštiti i da bude popustljiva. Neguj taj veliki dar kako bi savladao teškoće.
Heksagram 37

37. ĐIA ŽEN - PATRIJARH, PORODICA

Određen si da budeš glava porodice. Svoj snažni autoritet dokazaćeš u porodici i na poslu. Bićeš glavni i neprikosnoven šef, oličenje tradicionalnih vrednosti.
Heksagram 38

38. KUEI - OTUĐENI, SUPROTNOSTI

Obrazovan i nepotkupljiv, uprkos pritisaka kojima ćeš biti podvrgnut, naći ćeš se u najrazličitijim ambijentima. Tvoj stav ostaće nepromenjen kao kamen.
Heksagram 39

39. ĐIJEN - PREPREKA, NEVOLJA

Spustićeš se u ponore i neustrašivo ćeš se ispeti na planine pod vođstvom snažnog čoveka i ljudi sebi sličnih. Na ovaj način, znaj to, savladaćeš svaku prepreku i neprijatnosti.
Heksagram 40

40. SJE - OSLOBOĐENJE

U tvom životu dogodiće se jedan velo pozitivan period. U mnoge situacije ćeš ući i izaći brzinom munje. Bićeš poput oluje što snagom čisti nebo.
Heksagram 41

41. SUN - GUBITAK

Kao što si predodređen da budeš srećan, jer sve predskazuje tovje pobede. Moraš, međutim, zauzdati svoju strastvenu prirodu kako ti ne bi pomutila sposobnost rasuđivanja.
Heksagram 42

42. JI - DOBITAK

Ako budeš delovao u pravom trenutku, uvećaćeš onošto već imaš. Blag i dobar, upoznaćeš bezgranično napredovanje tamo gde vlada moralnost, a ti ćeš uvek biti vođen krajnje korektnim ponašanjem.
Heksagram 43

43. GUAI - ODLUKA

U snazi i doslednosti tvog karaktera, u logici i racionalnosti tvog JA leži tajna tvog uspeha. Ispisuj svoje misli da bi ih imalo potomstvo.
Heksagram 44

44. GOU - ISKUŠENJE (LJUBAVNI ODNOS)

Tvoja snaga biće do maksimuma razvijena kako bi ti osvetlila život i bila početak velikog napretka u času kad, ti, oličenje snage, naiđeš na trenutak podozrenja.
Heksagram 45

45. CUEI - OKUPLJANJE

Ako i ne budeš hteo, ljudi će se okupljati oko tebe i izabrati te za svog neprikosnovenog vođu. Bićeš i blag i jak kao čelik, nepokolebljiv i neosetljiv na napade spolja.
Heksagram 46

46. ŠENG - USPON, NAPREDOVANJE

Kao što drvo lagano raste iz zemlje, tako ćeš se i ti bez zapreka popeti do vrha. Odagnaj svaku strepnju jer na tvoj uspon sudbina blagonaklono gleda.
Heksagram 47

47. KUN - NEDAĆA, ISCRPLJENOST

Kao što se trska povija pod naletima vetra, ali nikad se ne slomi, tako ćeš i ti, plemeniti zagovarač svojih ideja, pobediti svaku nedaću sudbine pošto znaš da u prah pretvaraš srdžbu.
Heksagram 48

48. ĐING - BUNAR

Poput biljke koja se račva u svom lišću, ili bunara koji daje vodu, tako ćeš i ti, Veliki čoveče, biti obdaren unutrašnjim darovima i određen da vodiš ljudstvo.
Heksagram 49

49. GE - REVOLUCIJA

Uvek spreman na borbu protiv drugih, ali i sa samim sobom, kao što se voda bori sa vatrom, i ti ćeš biti inovator, veliki obnovitelj i revolucionar.
Heksagram 50

50. 
DING - ŽRTVENA POSUDA
Kao što je drvo sađeno za vatru jer gori, tako će i u tebi goreti Velika snaga. Nadmašićeš sebe i sve što te veže sa ovozemaljskim da bi se vinuo u svet nevidljivog.
Heksagram 51

51. 
DŽEN - GROM
Poseduješ odlučnost koja savija i lomi svaku prepreku što se nađe između tebe i uspeha. Snagom dva groma, svetlošću dve munje, bićeš u životu neosporan gospodar.
Heksagram 52

52. GEN - RAZUMNI MIR, SUZDRŽAVANJE

Ti si poput brda što dominira i nadvisuje doline, miran u svojoj dostojanstvenosti, daleko od prepirki, spreman da shvatiš Velike zakone, jer u tvom srcu vlada mir.
Heksagram 53

53. ĆIJEN - RAZVOJ, NAPREDOVANJE

Ti si poput dreta, koje lagano i nimalo brzo ne raste na brdu, slično barskoj biljci. Razvijaćeš se mirom mudraca i svojim primerom ćeš uticati na one koji te okružuju.
Heksagram 54

54. GUEI METI - LJUBAVNICA, UDAVAČA

Vedar i uzbudljiv, tvoj život će teći srećno u slobodnim vezama. Bićeš netrpeljiv prema stalnim odnosima, svestan lepote, prolaznosti ovozemaljskih stvari i neumitnosti kraja.
Heksagram 55

55. FENG - OBILJE

Kao što sunce u podne greje i obasjava sve što se nalazi pod nebeskim svodom, tako ćeš i ti, sebi i drugima, da pružiš trenutke velike radosti ne brinući se za negativne događaje.
Heksagram 56

56. LI - PUTNIK

Kao što vatra pali šume u potrazi za svojom hranom, tako ćeš i ti putovati i menjati se da bi oslobodio svoj duh. Stalni domovi za tebe će biti zatvori.
Heksagram 57

57. SUN - VETAR KOJI PRODIRE, NEŽNOST

Vetar za vetrom, svugde ćeš prodreti, duvajući i u najskrovitije kutove duše i sveta. Lak i nežan, raspršićeš oblake donoseći vedrinu.
Heksagram 58

58. DUEI - VEDRO JEZERO, RADOST

Poput mirne jezerske vode, kretaćeš se kroz život sijući vedrinu. Zbog tvoje blagosti biće srećni svi koji ti budu prijatelji.
Heksagram 59

59. HUAN - RASPADANJE, RAZBACIVANJE

Da bi postigao velike ciljeve koje si sebi odredio, imaćeš velike i sugestivne zamisli. u ime plemenitih ideala okupićeš oko sebe ljude baš kao što kralj okuplja svoje podanike.
Heksagram 60

60. ĐIE - OGRANIČAVANJE

Neukrotiv moralista, uspostavićeš zakone i barijere kako bi sprečio zlo koje nadire. Obnovićeš stare običaje koji će vratiti dostojanstvo ponašanja.
Heksagram 61

61. DŽUNG FU - SAVEST

Sličan delfinu, koji vodi brodove i najavljuje vetrove, poput orla koji štiti svoje gnezdo, tako si i ti u stanju da shvatiš budućnost i budeš svetlost tebi sličnima.
Heksagram 62

62. SJAO GUO - PRETERANA SLABOST, MALI DOBITAK

Kao što ptica ne postaje ohola jer ne leti do sunca nego se vraća svome malom gnezdu, tako ćeš i ti naći uspeh učeći da voliš i ceniš male stvari.
Heksagram 63

63. ĐI ĐI - ZAKLJUČCI

Naumoran u potrazi za savršenstvom u životu, pomoći će ti neverovatna intuicija jer će omogućiti da pravovremeno i mudro otkloniš opasnosti.
Heksagram 64

64. VEI ĐI - PRE ZAKLJUČKA

Kao što mudra lija želeći preći zaleđeno jezero prvo traga za čvrstim tačkama oslonca, tako ćeš i ti dostići uspeh u životu.
Klik Gore na Sliku - Prikaz; Ponovni Klik - Brisanje

ProrociProroci i Proročanstva - Ostali Tekstovi
Ponuda TemaPogledajte i ostale super zanimljive rubrike na sajtu
Vic Ovog Dana
Verovali ili ne
Jeste li znali ovo?
Ludi svet
MoLitva dana
Testiranje Refleksa
Testirajte Reflekse