Naslovni baner
Home Dugme
Meni
Novo na sajtu
Omiljeno na sajtu

Izlečite Se Sami

   Kako srediti život? U svim nevoljama sebi možemo pomoći time što ćemo, uz pomoć Božje snage, negativno da preobrazimo u pozitivno! Svaka misao, dobra ili zla, kamen je u zdanju naše sudbine i obeležava je.

Osmeh gore Osmeh na lice:  
   Naše misli oblikuju naš lik i daju mu lični izraz, određuju naše ponašanje, stav i držanje celog tela. Ali i tuđe misli, kao i tuđi stavovi i način postupanja, ako im dozvolimo, mogu sudbonosno uticati na nas i oblikovati nas. Ono prvo uvek imajmo na umu, a onome drugome ne podležimo!
    Ogromno blago koje poseduje svako od nas konačno bi trebalo da bude i otkriveno. Ne radi se ovde o tajnim mapama zakopanog blaga u mračnim i tajanstvenim skrivenim pečinama, već o unutrašnjoj svetlosti koja je rodu Adamovom u posedu već hiljadama godina. Nažalost, ni većina onih koji veruju u to, ne ostaje dosledna svom saznanju da se u dubinama naše podsvesti nalaze beskrajne mudrosti.
   Ukoliko svoj duh otvorite i učinite ga prijemčivim, beskrajna inteligencija - Bog, kroz vašu podsvest otkriće vam sve što želite da saznate, u svakom trenutku i na svakom mestu. Vaše je pravo da otkrijete unutarnji svet misli, osećanja, snage, svetlosti, ljubavi, lepote i - savršenog zdravlja. Podsvest je naš prozor u nesvesno, najnpeosrednija veza sa našim Tvorcem.
    Moć podsvesti vraća snagu osakaćenima, osposobljava ih da ponovo pronađu zdravlje, smisao života i zadovoljstvo. Čudotvorna isceliteljska moć podsvesdti u stanju je da izleči poremećeni um i slomljeno srce, da raskine materijalne i fizičke lance svih vrsta.
    Svako od nas može da nauči da koristi svoju podsvest u meri u kojoj mu pođe za rukom da spozna njene principe i primeni ih u praksi na najbolji način. Hemičarima je, na primer, dobro poznata činjenica da spoj vodonika i kiseonika u razmeri 2:1 daje vodu. Isto tako, sjedinjavanjem jednog atoma kiseonika i jednog atoma ugljenika dobija se otrovan gas ugljen-monoksid. Dodamo li još jedan atom kiseonika, dobićemo neškodljivi gas, ugljen-dioksid, broj kombinacija je neograničen.
    Valja imati na umu da se podsvet ponaša po istim zakonitostima koje važe u hemiji, fizici ili matematici. Ako razmotrimo princip 'materija se širi na toploti' - on takođe važi u svim uslovima. Zagrejani komad gvožđa širiće se bez obzira da li je iskopan u Kini, Engleskoj ili ovde na Balkanu. Materija se na toploti širi i to je univerzalna istina. Opšta je istina i činjenica da sve što utisnete u podsvest nalazi svoj materijalni izraz kao iskustvo, događaj ili osobina.
    Poznavanje procesa prožimanja svesti i podsvesti omogućiće vam da preobrazite svoj život. Da bi se promenile posledice - valja promeniti uzroke. Većina se upinje da promeni posledice, baveći se isključivo njima, ali samo uklanjanjem uzroka moguće je prevazići neslogu, zabunu, nemaštinu i ograničenost bilo koje vrste. Uzrok je, kao što je već rečeno, način na koji koristite sopstveni svet, odnosno način na koji razmišljate i stvarate mentalne slike.
    Setite se da živite u nedokučivom okeanu bezgraničnog bogatstva. Podsvest vam je veoma osetljiva na vaše misli. Misli, sa svoje strane, stvaraju model ili matricu kroz koju teku beskrajna inteligencija, mudrost, životna snaga i energija vaše podsvesti. Odvažite li se da primenite zakonitosti uma, tada ćete umesto bede da iskusite obilje, umesto praznoverja i neznanja iskusićete mudrost, umesto tuge radost, umesto tame svetlost, a umesto bolesti savršeno zdravlje.
    Velika većina naučnika, umetnika, pesnika, pevača, pisaca i pronalazača, psoeduje dubinsko poznavanje i razumevanje načina delovanja podsvesti i svesti. Evo jednog primera. Velikog tenora italijanske opere Enrika Karuza zahvatila je snažna trema. Vrat mu se usled iracionalnog straha potpuno paralizovao. Obuzeo ga je stid, jer je za nekoliko minuta trebalo da se pojavi na pozornici. Međutim, strah ga nije popuštao, a sa njim ni grč vratnih mišića. Rekao je sam sebi: 'Ismejaće me, jer nisam u stanju da pevam'. Zatim je iznanada povikao u prisustvu mnoštva okupljenih iza kulisa: 'Mali Ja hoće da uguši Velikog Ja!' Onda se obratio Malom Ja rečima: 'Izlazi iz mene, Veliki ja hoće da peva!' Podsvest je odgovorila oslobađajući životne sile unutar njegovog tela. Tačno i kako je bilo predviđeno, Karuzo je izašao na pozornicu, otpevao svoju veličanstvenu ariju i podigao gledalište na noge.
    Karuzo je očigledno shvatio da postoje dva nivoa ljudskog uma: svesni ili racionalni, i podsvesni, to jest, iracionalni. Čovekova podsvest je vrlo osetljiva i reaguje i na samu prirodu misli. Ukoliko vam je svest - Mali Ja, obuzeta strahom, brigom i napetošću, dolazi do oslobađanja negativnih osećanja nastalih u podsvesti - Velikom Ja, koja, sa svoje strane, preplavljuje svest osećanjem panike, crnih slutnji i očaja. Ukoliko se to dogodi, ponašajte se poput slavnog Karuza - zapovednički se obratite sopstvvenim iracionalnim osećanjima i ne pristajte na njih. Veoma je zanimljivo, gotovo zaprepašćujuće, kako odsečna i uverljiva zapovest upućena iracionalnim kretanjima unutar čovekovog dubinskog bića donosi mir.

ZAŠTO JE UČINAK SUPROTAN ŽELJAMA?

    Čuveni francuski psiholog Kue ovako je definisao zakon obratnog napora: 'Kada su želje i mašta u sukobu, mašta nužno odnosi pobedu.' Ukoliko, na primer, od vas zatraže da hodate po dasci položenoj na tlu, taj zadatak ćete sigurno izvršiti bez teškoća. Ali, ako, međutim, zamislite da je ta daska postavljena deset metara iznad tla između dva zida, da li biste u tom slučaju njome sakoračili sa istom sigurnošću kao i na dasku koja je na zemlji? Želji da krenete preko te daske, suprostavila bi se vaša mašta, odnosno strah od pada.
    Mentalni napor uvek se okreće protiv samog sebe, nepogrešivo delujući protiv željenog. Kažete li sebi: 'Želim da se izlečim, ali nisam u stanju da to ostvarim', 'Veoma se trudim', 'Prisiljavam se da se molim', 'Koristimcelokupnu snagu volje kojom raspolažem', tada morate biti svesni činjenice da je osnovna greška u naporu koji ulažete. Nikada ne pokušavajte snagom volje da aterate podsvest da prihvati sugerisanu ideju. Ne želimo da se pretvaramo u bića sile koja veličaju svoju oholost i za koje jačanje samosvesti znači jačanje samoobožavanja. Principi uzajamnog prožimanja svesti i podsvesti koje smo uzeli iz Marfijeve 'Moći podsvesti', pred nama su samo kao putokazi ka večno vladajućim duhovnim zakonima, a nikako sami ti zakoni i nikako sam Tvorac. U svemu ovome, svako će prepoznati nešto iz svog iskustva, po nečemu će se obradovati kao nađenoj, dugo traženoj izgubljenoj stvari.
    Korišćenje mentalne prisile znači pretpostaviti da postoji nešto što joj se protivi. Kada se usmerite samo na sredstva za rešavanje problema, vaš se um više ne zaustavlja na mogućim preprekama. Jevanđelje po Mateju kaže: 'Ako se dva od vas slože na zemlji u čemu mu drago, za što se uzmole, daće im otac moj koji je na nebesima'. Ko su ta dvojica? U našem slučaju radi se o skladnoj zajednici, ili spoju svesti, ili podsvesti, u vezi sa bilo kojom idejom, željom ili mentalnom predstavom. Molitva će biti uslišena, ali samo ukoliko nema nesporazuma između dveju oblasti čovekovog uma. Dve strane koje pominje Jevanđelje mogu značiti i misao i osećanje, ideju i emociju, želju i maštu.
    Sukob želje i mašte izbeći ćete ukoliko se opustite i zapadajući u stanje lagane pospanosti svedete svaki umni i telesni napor na najmanju moguću meru. U stanju pospanosti svest je potisnuta u frugi plan, to je pravo vreme za unošenje željene pozitivne, svetle želje u podsvest, odnosno za izmenu postojećeg negativnog plana. U tim trenucima, podsvest se snažno probija napred, a slično se dešava i neposredno nakon buđenja. Negativne misli i mentalne predstave koje su posledica strahova, zaboravljenih trauma iz detinjstva ili predrasuda, koja dakle obično osporavaju ili teže da uguše želju (koja obično dolazi iz srca, dakle odatle gde um nema pristupa), tada ne dolaze do izražaja, tada smo najbliže božanske svetlosti koju u sebi nosimo.
    Prirodno stanje organizma svakog živog bića jeste savršeno zdravlje. Svaka bolest posledica je negativnih misaonih obrazaca kojih često nismo ni svesni, jer su duboko potisnuti u podsvest ili su posledica lažnih verovanja. Mnogi ljudi širom sveta uspešno primenjuju metod terapije molitvom, koji se pokazao izuzetno delotvornim. Osoba koja primenjuje apsolutni metod najpre pomene ime obolelog, a zatim tiho i mirno počinje da razmišlja o Bogu i Njegovim obeležjima kao što sublaženstvo, beskrajna ljubav, svemoć, beskrajna mudrost ... Dok razmišlja na ovaj način, njegova svest se uzdiže do nove duhovne talasne dužine i, u isto vreme, oseća kako beskrajni okean Božje ljubavi razlaže sve što je poremećeno u telu onoga za kog se molimo.

SNAGA BOŽJE REČI - MOLITVA LEČI

    Lekovita moć molitve poznata je odvajkada. Svi znamo za osećaj mira i spokoja posle svake posete crkvi ili paljenja sveća za zdravlje naših najmilijih. I naučnici su se pozabavili ovim fenomenom, a rezultati do kojih su došli, nateraće na razmišljanje i najokorelije ateiste. Istim pitanjem, sa različitih aspekata, bavili su se i na Istoku i na Zapadu, a zaključak je svuda isti - molitva isceljuje!
    Naučnici iz Severne Karoline u SAD, pozvali su nekoliko monaha, sestara i sveštenika različitih verskih zajednica da se pomole za 700 pacijenata koji su patili od različitih slabosti. Nekoliko dana lekari su beležili stanje bolesnika i kada je eksperiment završen, beleške su predane stručnjacima. Rezultat je bio sledeći: kod 500 opacijenata, zahvaljujući molitvama, tempo ozdravljenja povisio se za 93%!
    Zna se da je čovek za koga se moli ili koji se sam moli u potpunosti usredsređen na opštenje sa Svevišnjim i to verovatno dovodi do normalizacije mnogih procesa u organizmu. Rusi su otišli još dalje i dokazali da molitva ubija štetne bakterije ne samo u ljudskom telu, već i u vodi! Za istraživanje su uzeti uzorci vode iz bunara, reka i jezera u kojima je bila prisutna ešerihija koli i zlatna stafilokoka. I pokazalo se da se, ako se nad vodom očita molitva 'Oče naš' i prekrsti krstom, količina štetnih bakterija smanjuje se skoro 100 puta!
    Mnogim psihijatrima i neurolozima poznat je sa racionalne tačke gledišta teško objašnjih fenomen da se posle molitve olakšava duševno rastrojstvo, a bolesnici, koji se smatraju neizlečivima, ponekad ozdravljaju. Evo još jedan eksperiment koji je vršen. Pozvani su pravoslavni i katolički sveštenici, sledbenici islama, zen budisti i indijski majstori meditacije. Svi su se oni koncentrisano molili, a u toku molitve snimani su  elektzroencefalogramom - EEG, koji omogućava praćenje procesa koji se dešavaju u mozgu. I došlo se do interesantnih podataka - otkriveno je novo stanje svesti, nazvano - molitvena budnost. U tom stanju mozak se praktično isključuje, prekida se aktivna misaona delatnost i kao da um počinje da se nalazi izvan tela.
    Kako se došlo do ovih zaključaka? Naime, za budno stanje odraslog čoveka uobičajene frekvencije moždanih impulsa nalaze se u opsegu od 9-10 herca, što spada u domen alfa i beta talasa. Međutim, kada su ispitanici utonuli u molitvu, desilo se usporavanje frekvencija na svega - 3 herca! Ove frekvencije nazivaju se 'delta talasa' i kod odraslih ljudi se javljaju samo u stanju najdubljeg sna i to bez snova. A u budnom stanju karakteristični su isključivo za - bebe. Zanimljivo je da izvesne frekvencije u delta opsegu pokreću lučenje hormona rasta, koji je posebno značajan za regeneraciju organizma i proces izlečenja.
    Kod nekih ispitivanih EEG uređaj je pokazivao potpuno odsustvo alfa i beta talasa, a to bi značilo da su se ti ljudi na neki način vratili u detinjstvo. Da se samo naglasi da je ova neobična neurofiziološka pojava detektovana nezavisno od toga koja se molitva čitala - pravoslavna, katolička ili muslimanska.
    Smatra se da se u toku molitve kidaju patološke veze među neuronima mozga, jer čovek prestaje da misli o bolesti. Ponekad, to vodi potpunom ozdravljenju teško bolesnih. Eksperimentalnim putem ustanovljeno je da izgovaranje molitvi pomaže ljudima koji boluju od povišenog krvnog pritiska i dijabetesa - za nekoliko minuta snižava se nivo holesterola u krvi i normalizuje se proces razmene. Molitva je naročito korisna za one koji upadaju u duboku depresiju i boluju od manijakalno depresivne psihoze. Uopšte rečeno, što je bolest teža, to se čovek češće obraća Bogu za pomoć.

MUDROSTI SA ISTOKA

    Neverovatno je koliko smo izgubili osećaj za prirodu oko sebe i kako nam promene koje se dešavaju oko nas ništa ne govore. Samo generaciju ili dve unazad, naši stari su mnogo bolje znali kako koja promena u prirodi utiče na vreme i kako da se zaštite od nepovoljnih uticaja na zdravlje. Većina ljudi danas ne zna da odgovori na nekada jedostavna pitanja, na primer, kakvo će vreme biti sutra ako je nebo uveče jarkocrveno.
    U Evropi i na Zapadu ljudi su se na samo suviše odvojili od prirode, nego više ne poznaju ni svoje telo. Apoteke su preplavljene ljudima koji traže lekove i ko zna kakve 'čudotvorne' preparate, koje je čudotvornim napravila samo sugestivna reklama koja direktno pogađa u ljudski mozak. Ljudi su opsednuti televizijom i žive po njenom diktatu, kao i dinamičnim životom da i ne pomišljaju da bi veoma jednostavan uzrok njihovih tegoba mogao lako da se otkloni, bez lekova i odlaska kod lekara. Svi se manje kreću, ni u najmanjim selima se ne izlazi iz autoimobila, a o gradovima da se i ne govori. Takođe, jede se mnogo više nego što su to radili naši preci, a o kvalitetu hrane prepune hemijom iluzorno je i govoriti. Jede se mnogo brze i masne hrane, javlja se suvišna gojaznost, pa onda i bolesti. Ne samo povezanost sa prirodom i svest o njoj, nego i povezanost sa sopstvenim telom kod nas je u velikoj meri izgubljena, pa bi trebalo da malo više brinemo o njoj.
    I mnogi Kinezi jedu prilično, ako i Korejci, ali u tim nacijama ljudi su uglavnom mršavi, posebno žene. Tajna leži ne samo u načinu života pre i posle jela, nego i u čajevima koje ovi orijentalni narodi popiju posle obilnog obroka, tako da se skoro i ne goje. U našem načinu života potrebna je prava mala revolucija, a za nju su nam dobrodošla znanja i mudrosti sa Istoka. Ne možemo odmah da promenimo sve u svojim stavovima prema životu, ali počnimo da se menjamo malo po malo.
     Mudraci sa Istoka kažu da čovek prevo treba da upozna sebe i pokuša sam sebi da pomogne pre nego što ode po pomoć kod lekara. Kada se borimo protiv svojih loših navika, treba da ih pobeđujemo jednu po jednu. Umesto da kada nam nešto fali odmah pijemo lekove, ispitajnmo pre sebe i možda ćemo otkriti uzrok nekih naših tegoba. Kad nas zaboli glava, ne treba odmah posegnuti za lekom, a onda nastaviti da pušimo, pijemo, gledamo televiziju i još se s nekim raspravljamo u zaguišljivoj sobi. Bolje izađimo na svež vazduh, prošetajmo, obaspimo se lepim i pozitivnim mislima i glavobolja će verovatno proži i bez leka.
     Što više imamo informacija o sebi samima, lakše ćemo doći do rešenja kako izbeći i otkloniti neke tegobe. Da se izbegnu neke bolesti, dovoljno je ponekad paziti na vrstu ishrane, a da bi se neke tegobe uklonile, možda je potrebno samo da se iz jelovnika izbaci određena hrana.Klik Gore na Sliku - Prikaz; Ponovni Klik - Brisanje

Alternativna i Prirodna MedicinaAlternativna Medicina - Ostali Tekstovi
Ponuda TemaPogledajte i ostale super zanimljive rubrike na sajtu
Vic Ovog Dana
Verovali ili ne
Jeste li znali ovo?
Ludi svet
MoLitva dana
Testiranje Refleksa
Testirajte Reflekse