Naslovni baner
Home Dugme
Meni
Novo na sajtu
Omiljeno na sajtu

Irodologija - Iris Dijagnostika

   Iris ili dužica oka, mali deo ljudskog organizma, može da odslika telesnu građu, urođene slabosti i mane, stanje čovekovog zdravlja, kao i promene koje se dešavaju u organizmu zbog određenog načina života.

Osmeh gore Osmeh na lice:  
    Još odavno su ljudi počeli oči nazivati ogledalom duše. Danas se, međutim, smatra da su oči ogledalo celog tela. Precizna ispitivanja, uz pomoć savremene tehnologije, pokazuju da je dužica oka - irsi, mikro kompjuter koji tačno očitava telesne funkcije kao i opšte stanje čovekovog organizma.
    Prvi rad iz oblasti iris dijagnostike objavio je daleke 1640. godine Filip Majr, mada se za zvaničnog oca iridologije smatra Mađar Von Pečeli. Promene u svakom organu, delu organa ili tkiva, lako se uočavaju u oku, budući da je svaki deo irisa preko nervnih vlakana koji prolaze kroz mozak povezan sa tačno određenim delom tela.
    Promene na oku mogu biti različite prirode. Dužica ima četiri osnovna sloja koja mogu da se rasloje, pa takve promene na oku mogu precizno ukazati na stepen određene bolesti.
    Prvi nivo raslojavanja dešava se kod akutnih stanja: akutni bolovi, akutne zapaljenske reakcije, groznica. On u suštini nije raslojavanje, već uzdignuće.
    Drugi nivo raslojavanja dešava se kod patoloških stanja vezanih za hronična oboljenja, kao što su toksične akumulacije u određenim tkivima, hronična bol, slab metabolizam i to su takozvani funkcionalni poremećaji.
    Treći nivo raslojavanja odnosi na stanja koja su po suštini prekancerozna, odnosno degenerativna stanja i to je obično početak organskih oboljenja.
    Četvrti, poslednji nivo raslojavanja, označava visoko degenerativna stanja, odnosno kancere.
    Suština iris dijagnostike je preventivna i kao takva dijagnostička metoda omogućava da se propozna oboljenje pre nego što se ono pojavi. Kada se utvrdi mesto i dubina raslojavanja, može se tačno reći koji će organ i za koje vreme razviti određenu bolest, to jest, koje će se oboljenje razviti.
    Osim raslojavanja, u većini slučajeva na oku se mogu uočiti i komponente vezane za određeni organ, koje se nazivaju mijazmi. Mijazmi izgledaju kao pege ili tufne na oku i najčašće se mogu videti i golim okom. U zavisnosti od mesta, boje i izgleda određene pege ili tufnice može se precizno reći šta će se sa određenim organom u određeno vreme dogoditi. Većina tih pegica - tufnica, ukazuje samo na predispoziciju, to jest, da do određenog oboljenja može doći, ali preventivnim načinom života, pre svega kroz ishranu i određenim metodama zdravog života, ta patološka stanja ne moraju se nikada ispoljiti.
    Ono što se najpre u iris dijagnostici određuje jest tip oka ili konstitucija. Utvrđeno je da postoji 15-20 takvih tipova. To je vrlo bitno budući da nam određuje gotovo sve, od tipa metabolizma, preko sklonosti ka određenim oboljenjima, do psiholoških stanja i vitalnosti, te osetljivosti na određenu hranu.
    Iris dijagnostika spada u holističku medicinu, te samim tim poštuje sveobuhvatnost i svepovezanost tkiva i organa u organizmu. Preko iris dijagnostike otkriva se suštinski uzročnik različitih oboljenja.   
    Irodologija je nauka koja otkriva mesto i stepen zapaljivog procesa  u organizmu preko oka, to jest dužice. Pod uvećanjem, dužica izgleda kao jedan splet finih i sitnih detalja, najrazličitijih vrsta. Ona predstavlja skup najsitnijih vlakana, čiji su oblici i kombinacije različiti kod različitih osoba.
    Dužica je povezana sa svim organima i tkivima u telu putem mozg i nervnog sistema. Nervna vlakna primaju impulse zahvaljujući svojoj povezanosti sa optičkim nervom, subkortinalnim centrom u talamusu i kičmenom moždinom. Može se slobodno reći da dužica predstavlja minijaturni TV ekran na kome se vidi zdravstveno stanje najudaljenijih organa u telu.
    Iako se mnogo radi na istraživanju ovih procesa delovanja, još uvek nema preciznog naučnog objašnjenja. Međutim, na osnovu činjenica i iskustava koja su skupljana u poslednjih dvestotinjak godina, možemo prihvatiti ovu nauku sa punim poverenjem.
    Za one koji prvi put dolaze u kontakt sa iridologijom, veoma je važno da znaju da prepoznaju glavne osobine dužice. Postoji oko 90 poznatih delova leve i desne dužice koji se međusobno razlikuju. Desna dužica odgovara desnom delu tela, a leva dužica levom. Prema tome, postoji 180 najsitnijih delića dužice koji nam mogu pružiti važne informacije.
    Prilikom pažljivog osmatranja dužice uočavamo prvo njenu boju, da li je tamnija ili svetlija, pa zatim koliko i da li uopšte ima nekih tačaka i oštećenja. Na taj način dobijamo neki opšti utisak njene građe koji će nam kasnije biti veoma koristan.
    Gusto zbijena vlakna dužice ocrtavaju osobu koja retko boluje, a ako se i razboli, ozdravljenje je obično veoma brzo i uspešno. Nepravilna i retka vlakna govore nam da je osoba slabijeg zdravlja i za takvu osobu je veoma teško da održi dobro zdravlje. Međutim, ako se to na vreme otkrije i ako se odmah preduzmu odgovarajuće mere, i takve osobe imaju šanse da se oporave i produže svoj životni vek. Kvalitett građe dužice se meri pomoću skale od 1-10, s tim da 5 predstavlja prosečnu građu,  1 najbolju.
    Postoje samo dve boje očiju, a to su plava i braon. Plave oči su mnogo jednostavnije za ispitivanje od tamnih očiju koje obično imaju veoma gusto poređana vlakna. Postoje varijacije između potpuno plavih i potpuno braon boje očiju. To se najbolje vidi kod onih čiji roditelji imaju različite boje očiju.
    Na samoj dužici se često opažaju obojene tačke različite gustine, koje se mogu svrstati u dve grupe: jedne se javljaju u vidu jako izraženih tamnih površina i one se uglavnom nasleđuju od roditelja. Ako se oko ovih površina nalazi jedna bela crta, onda to znači da u određenom tkivu postoji neki nadražaj. Druga grupa ovih tačaka su različite boje, a po veličini su manje od prvih. One ukazuju na nagomilavanje suvišnih lekova ili nekih drugih hemijskih supstanci u organizmu.
    Veoma je teško, a ponekad nije ni moguće elimisati ove pigmentirane tačke, ali ako neko promeni svoje štetne navike i pridržava se zdravog načina života, on može u znatnoj meri da ublaži i smanji neželjene efekte kod svojih potomaka. Ove tačke mogu biti žućkaste ili crvenkaste i razbacane su po celoj površini dužice. Uglavnom se nalaze u zoni sistema za varenje, a stiču se zbog neadekvatnog načina života.

OŠTEĆENJA, JEZERCA I ULEGNUĆA - Ovi znaci na dužici ukazuju na niži kvalitet građe same dužice, kao i na prisustvo nekog stečenog ili naslednog poremećaja u organizmu. Različite su veličine i intenziteta ,a razlikujemo ih prema njihovim oblicima.  'Otvorena' oštećenja su samo na jednom kraju otvorena, a to ukazuje da je tkivo u fazi aktivnosti, što znači da hranljive materije, cirkulacija i funkcije metabolizma prolaze kroz samo tkivo, ali sporije nego što bi trebalo.
    Termin 'jezerca' se odnosi na zatvorena oštećenja i ukoliko se takvi oblici zapase na dužii, znači da tkivima nedostaju neki hemijski elementi. Dodavanjem odgovatrajućih elemenata stanje se može znatno popraviti i tkivo podmladiti.
    Ulegnuća predstavljaju sasvim sićušna oštećenja koja su sa obe strane zatvorena i obično veoma tamna. Često se oko njih može zapaziti bela linija koja ukazuje na formiranje ožiljnog tkiva.

SOLARNI RADIJUSI
- Ovi znaci se javljaju u obliku izduženih i zatamljenih linija koje se račvaju u krug. Oni obično vode poreklo od venca autonomnog nerva i predstavljaju znak slabih i lenjih creva. Obično su jače izraženi u zoni poprečnog dela debelog creva, a onda se šire prema zonama mozga. Prisutnost ovih znakova na dužici pokazuje da je takvoj osobi potrebno čišćenje i detoksikacija creva i celog organizma. Ponekad ovi znaci mogu upozoriti i na postojanje neke parazitarne infekcije.

NERVNI PRSTENOVI - Nervni prstenovi označavaju povećanu nervnu napetost. Koncentrični krugovi se formiraju kada dođe do grča vlakana i pokazuju da je ta osoba izložena jakom stresu, koji vodi do nagomilavanja napetosti u mišićima. Zbog toga često dolazi i do poremećaja u varenju na nervnoj bazi. Ako je ovaj nervni prsten jako izražen, to je znak da je neophodna relaksacija, koja se postiže uklanjanjem fizičkih i psihičkih uzroka koji su doveli do stanja stresa.

LIMENE PERLE - Kada dođe do usporavanja limfne cirkulacije i preopterećenosti toksičnim materijama, na dužici se primećuju sitne beličaste tačke u obliku malih oblačića, koji se uglavnom nalaze na periferiji. One podsećaju na niz perli, pa su otuda i dobile ovo ime. Ukoliko su ove tačke intenzivno bele boje, one ukazuju na prisustvo nekog zapaljenja. Ako su, međutim, žućkaste ili svelo smeđe, to je znak da je zapaljenje već prisutno izvesno duže vreme. Kada dođe do poremećaja u funkcionisanju limfnog sistema, dolazi do nagomilavanja katara i sluzi. U tom slučaju dolazi do smanjenja otpornosti organizma koji postaje podložan raznim bolestima. Imajući u vidu da se limfna cirklulacija zasniva na mišićnim kontrakcijama, fizičke vežbe su neophodne u sprečavanju limfnog zastoja. Krajnici, slepo crevo, kao i slezinam, spadaju u organe koji su povezani sa limfnim sistemom.

PRSTEN HOLESTEROLA - Ovaj beli prsten se može videti oko dužice, u obliku šire ili tanjelinije. On predstavlja znak hemijske neravnoteže u organizmu, kao i povećane vrednosti holesterola i triglecerida u krvi. Osim toga, ovaj prsten ukazuje i na visok krvni pritisak i neelastičnost arterija. Uz određene izmene u režimu ishrane i načinu života, ovo stanje se može znatno popraviti.

STARAČKI LUK - Ovaj staračkli luk se obično može zapaziti u najgornjem delu dužice. Anatomski, ovaj znak je deo beonjače koji se nalazi uz samu ivicu rožnjače i ukazuje na prisustvo moždane anemije. On je u obliku luka, bele boje i nervnih ivica. Kada je oksigenacija i cirkulacija krvi slaba, mozak ostaje bez neophodne ishrane, a toksične materije se sporije izlučuju iz organizma. Zbog toga često dolazi do slabljenja i popuštanja mentalnih sposobnosti. Nažalost, ovo stanje se sve češće sreće i kod mladih osoba, ali uz primenu odgovarajućih fizičkih vežbi, cirkulacija krvi će se svakako poboljšati, te će na taj način i mozak dobiti neohodni kiseonik u dovoljnim količinama.

NADRAŽAJI - Većina današnjeg stanovništva je svakodnevno izložena raznim spoljašnjim nadražajima, koji se ispoljavaju na dužici u obliku belih, veoma aktivnih, zapaljenja vlakana. Ova područja su obično intenzivno bele boje, a sastoje se ili od sasvim tankih linija ili od grupica belih površina i ukazuju na nervnu iscrpljenost. U ovim slučajevima, može se često javiti povišena temperatura koja je u vezi sa nekom infekcijom. Ovo je isto tako znak nepravilne ishrane. Ukoliko se preko ovih vlakana proteće još jedna linija, onda je to znak preterane aktivnosti i stresa.

    Posmatrajući oblik i veličinu zenice možemo otkriti koji je deo tela najosetljiviji i najizloženiji negativnim spoljnim uticajima. Zenica nije smeštena u samom centru dužice, već je pomerena u pravcu nosa, neznatno prema dole. Ako je dužica veoma mala, ona ukazuje na veliku nervnu napetost ili na upotrebu nekih lekova. Ako je zenica široka, to je znak izuzetne nervne iscrpljenosti. Isto tako treba obratiti pažnju na reakciju zenice na svetlost, jer i to može biti veoma važan pokazatelj napetosti i stresa. Zenica je veoma retko sasvim okrugla. Ona je obično elipsoidnog ili ovalnog oblika, što može ukazivati na određena stanja u organizmu.
    Zahvaljujući modernoj tehnologiji, danas je moguća veoma precizna analiza dužice. Fotografski aparati koji vrše snimanje dužice omogućavaju dobijanje besprekorne slike sa svim potrebnim detaljima. Snimaju se obe dužice oka kako bi se kasnije moglo vršiti poređenje. Na taj način, iridolog je u stanju da tačno odredi nastale promene i sagleda kako napreduje proces ozdravljenja.
    Pored toga, od pomoći mogu biti i uveličavajuća sočiva, koja se postavljaju sasvim blizu oka, i uz pravilno osvetljenje sa strane, dozvoljava iridologu da posmatra obe dužice i tako upotpuni celokupnu analizu.

ŠTA SE MOŽE OČEKIVATI OD IRIDOLOGIJE?

    Analiz dužice igra veoma važnu ulogu u procesu postavljanja dijagnoze zajedno sa svim ostalim uobičajenim procedurama. Ova lista može pomoći da saznate nešto više o iridologiji i da dobijete odgovore na neka pitanja.

Iridologija otkriva vrstu telesne građe. Da li imamo jaku ili slabu telesnu građu. Kako telo podnosi stres.
Iridologija otkriva stanje zdravlja. kakvi su nam zdravstveni potencijali.
Iridologija otkriva urođene jake i slabe tačke. Koje su i gde se nalaze.
Iridologija otkriva vrstu ishrane koja nam je potrebna kao i nedostatak nekih hemijskih elemenata. Koji elementi nam nedostaju i na kom mestu.
Iridologija otkriva mesto taloženja štetnih materija.
Iridologija otkriva stanje nerava u telu. U kakvom je stanju nervni sistem.
Iridologija otkriva reakcije organizma na preduzeto lečenje. Kako i kojom brzinom napreduje lečenje.
Iridologija otkriva nivo kiseline u telu. Gde se nalaze najveće količine kiseline.
Iridologija otkriva kompletno telo kao jednu celiju. Kakvo je ošte stanje celog tela.

IRIDOLOGIJA NIJE U STANJU DA ...

Iridologija ne može da precizno odredi ime bolesti. Ona se bavi poboljšanjem i jačanjem tkiva što doprinosi dobrom zdravlju.
Iridologija ne otkriva operacije koje su vršene pod anaestezijom, jer su u tom slučaju smanjeni nervni impulsi.
Iridologija ne otkriva trudnoću, jer je to normalno stanje kod žena.
Iridologija ne otkriva prisustvo žučnog kamenca.
Iridologija ne nije psihološka analiza.
Iridologija ne otkriva uzrok oštećenja tkiva.
Iridologija ne može otkriti specifičnu patologiju u telu.
Iridologija ne može tačno odrediti gde se nalaze paraziti ili neke druge bakterije, ali otkriva efekte koje oni imaju na tkiva.


    Iris dijagnostika mogla bi biti jedna od vodećih dijagnostičkih metoda u budućnosti, upravo zbog svoje univerzalnosti, sveobuhvatnosti i jednostavnosti. Ona nije skupa, a osim što je izuzetno dobra u postavljanju dijagnoze trenutnog stanja, tom metodom se prati i terapijski tok. Na oku se tačno mogu videti promene koje označavaju da li je ceo organizam pozitivno odreagovao na određenu terapiju ili je treba zameniti nekom drugom.

¦ Klik Gore na Sliku - Prikaz; ¦ Ponovni Klik - Brisanje

Zdravlje i MedicinaZdravlje i Medicina - Ostali Tekstovi
Ponuda TemaPogledajte i ostale super zanimljive rubrike na sajtu
Vic Ovog Dana
Verovali ili ne
Jeste li znali ovo?
Ludi svet
MoLitva dana
Testiranje Refleksa
Testirajte Reflekse