vrh
Meni


IQ Glavolomke

     Da li mislite da ste imalo pametni? Svako od nas ima inteligenciju, samo je pitanje kakvu i kom pravcu je izražena. Nisu sve osobe sklone jednako određenim stvarima po pitanju intelekta, znanja, rasuđivanja i slično. Neko je skloniji naprimer rešavanju matematičkih zadataka, a možda je sa druge strane vrlo ograničen u korišćenju reči. Neko brzo uči ali se zato sporo privikava na nove uslove. Bezbroj je ovakvih kombinacija. Proverite ovde vaš IQ i vašu indteligenciju, otkrijte kojoj grupi inteligentnih ljudi pripadate. Ako ništa drugo, zabavite se rešavajući ove IQ testove inteligencije!

No 1


 IQ GLAVOLOMKA 1.


    Pogledajte dobro sliku dole. Razmešteni su isti elementi iz gornjeg trougla i nastao je trougao dole, ali sa jednim kvadratićem manje. Gde je nestala ta površina?


 IQ GLAVOLOMKA 2.

    Jedan seljak imao je njivu kao na slici dole desno, u obliku kvadrata. Pošto je imao četiri sina, jednom prilikom ih je pozvao i rekao: 'Ovu livadu želim da vam podelim. Podeliću je na četiri jednaka dela, jedan deo ću uzeti sebi, (deo sa brojem 1), a ostalo podelite među sobom, ali tako da svako dobije isti deo. Kako su njegovi sinovi podelili njihov deo livade?


 IQ GLAVOLOMKA 3.

    Kradljivac je precizno isplanirao noćnu pljačku trezora: za 5 minuta je stigao do banke, za 3 minuta ispraznio trezor i krenuo natrag. Zadovoljan zbog uspešno obavljenog posla, lopov je uključio radio u kolima i, kada je čuo muziku, opsovao je i sam se prijavio policiji - znao je da će u svakom slučaju biti uhapšen. Kako ?

 IQ GLAVOLOMKA 4.

    Kapetan velikog putničkog broda, jednog je dana pregledao potpalublje i pronašao slepog putnika.Poštujući surovi mornarski zakon, slepi putnik je bačen u okean u kome se udavio. Nakon par dana, kapetan je ponovo naišao na slepog putnika, ali ga nije bacio u more, čak naprotiv, pozvao ga je na večeru sa njim. Kako je nastala ovakva promena u kapetanovom ponašanju? (Nije ga grizla savest, niti je poznavao slepog putnika).

 IQ GLAVOLOMKA 5.

    U jednom pozorištu koje je još bilo u izgradnji davao se pozorišni komad.U jednoj sceni predstave, glavni glumac uperi pištolj u publiku i bez obzira što nije opalio, sva publika je odjednom ustala i počela da beži napolje. Zašto?

 IQ GLAVOLOMKA 6.

    Mladić i devojka treba da se sastanu u tačno određeno vreme.Devojka zakasni manje od dve sekunde i mladić zbog toga pogine? (Oboje su bili potpuno zdravi.)


 IQ GLAVOLOMKA 7.

    U deset kovčega bilo je u svakom po deset zlatnika.U svim kovčezima bili su zlatnici od po 10 grama osim u jednom gde su svi zlatnici bili od po 9 grama.Imate vagu i trebate samo sa jednim jedinim merenjem da ustanovite u kom su kovčegu lakši zlatnici.

 IQ GLAVOLOMKA 8.

    Čovek je upravo završio uređenje nove kuće i zaključio da mu je potrebna samo još jedna stvar.Otišao je u prodavnicu , rekao šta mu treba i upitao za cenu.Prodavac mu reče; 'Jedan košta hiljadu dinara'.Čovek reče; 'Meni treba dve stotine', a prodavac odgovori; 'To će koštati tri hiljade dinara'.Čovek plati koliko je prodavac tražio i odnese kući ono što je kupio.Pitanje je šta je čovek kupio.Napominjemo da su svi brojevi izraženi u dekadnom sistemu, da prodavac nije pogrešio, da ne postoji nikakav popust, poseban tretman ili neka malverzacija. Svi detalji u priči su bitni.

 IQ GLAVOLOMKA 9.

    Direktor je  pošao na službeni put i pred samom železničkom stanicom sreo je jednog radnika svog preduzeća. Radnik mu uspaničeno kaže da nikako ne ulazi u voz, jer je noćas sanjao da će se dogoditi železnička nesreća.
Direktor odustane od puta, nesreća se stvarno dogodi i u njoj strada veći broj putnika. Sutradan direktor pozove putnika, zahvali mu što mu je spasao život, da mu poklon i uruči mu otkaz. Zašto? Napominjemo da radnik nije ni na koji način izazvao nesreću i da preduzeće o kome se radi nema nikakve veze sa železnicom.

 IQ GLAVOLOMKA 10.

    Neka žena je istog dana u intervalu od 20 minuta rodila dva muška deteta.Ova deca, međutim nisu blizanci.Kako je to moguće.Ovde nemojte razmišljati o medicinskim fenomenima, ovakve situacije se događaju gotovo svakodnevno.

 IQ GLAVOLOMKA 11.

    Otac i dva sina treba da se prebace čamcem na drugu stranu reke.U čamac može da stane ili sam otac ili oba sina zajedno.Kako će sva trojica da pređu na drugu stranu reke?

 IQ GLAVOLOMKA 12.

    Bandera je visoka 10 metara.Puž kreće od dna i penje se 3 metra u toku dana, a u toku noći puž sklizne 2 metra.Koliko mu dana treba da se popne na vrh bandere?

 IQ GLAVOLOMKA 13.

    Imamo jednog uzornog policajca koji uvek strogo poštuje propise.Jedne večeri je patrolirao jednosmernom ulicom i ugledao vozača koji je vozio nedozvoljenim smerom i naravno naplatio mu je kaznu.Nešto kasnije, milicioner je ugledao drugog vozača koji je nailazio iz nedozvoljenog smera, ali ga nije čak ni opomenuo.Zašto? (Napomena da se nisu poznavali.)


     RSS FEED-OVI ZA VAŠ SAJT  NAJBOLJA WEB SKOLA
Povratak Na Vrh Strane