Naslovni baner
Home Dugme
Meni
Novo na sajtu
Omiljeno na sajtu

Iluminati i Novi Svetski Poredak

   Najverovatnije da ste svi verovatno videli novčanicu od jednog dolara. Možda ste videli, ali niste obraćali pažnju na nju. Ako je tako, onda ste propustili videti i simbol piramide sa svevidećim okom na svome vrhu koji se na toj novčanici nalazi.

Osmeh gore Osmeh na lice:  
    Ispod slike nedovršene piramide stoji natpis 'Novus Ordo Seclorum' koji je 1782. predložio Charles Thompson, jedan od osnivača američke nacije, kada je od strane kongresa zamoljen da osmisli konačan dizajn velikog pečata Sjedinjenih država.
Thompson nikada nije u potpunosti objasnio prevod ove izreke, ali je objasnio njegov simbolizam koji znači 'početak nove američke ere'.
    I priča bi tu stala da ne znamo kako je nedovršena piramida sa svevidećim okom simbol Iluminata, jednog od najmisterioznijih tajnih društava u istoriji. Prvobitni iluminati su bili tajno društvo koje je 1776. godine osnovao bavarski profesor Adam Weishaupt. Njegov cilj bio je ukinuti organizovanu religiju i sve svetske vlade te povesti ljudski rod u Novi svetski poredak kojim upravlja apsolutni razum. No, njihovu urotu je vrlo skoro otkrila bavarska vlada i iluminati su bili prisiljeni prikriti se i raditi u još većoj tajnosti. O njima se ne zna puno nakon tog progona, ali veruje se da oni još uvijek postoje i upravljaju svetskom politikom iza kulisa.
   Nekim od njihovih najvećih postignuća se smatraju francuska revolucija, svetski ratovi, komunizam te Ujedinjeni narodi i Evropska unija kao sredstvo centraliziranja sveta pod jednim parlamentom, ustavom i valutom. Sinonim za iluminate danas je Savet za inostrane poslove, velika grupacija koja se sastoji od bogatih bankara, poznatih naučnika i vrlo uticajnih političara.
    Veruje se da rade na ostvarenju Novog svetskog poretka, sekularne svetske vlade s UN-om kao policijom. Niko ne može dokazati postojanje iluminata, ali svagde se vidi njihov uticaj. Intrigantno je i to da su iluminati osnaovani upravo 1776. kada je proglašena američka nezavisnost, a imajući u vidu njihovu motivaciju za upravljanje svetom nije teško sabrati dva i dva. Nažalost po sve Balkanske narode, danas smo svedoci da je ovo sve istina.

NOVI SVETSKI POREDAK

    Kao što smo već naveli, poznata je činjenica da je red Iluminata osnovao čovek po imenu Adam Weishaupt, rođen 6. vebruara 1748. u Ingolštatu u nezavisnoj državi Bavarskoj.
    Potekao je iz židovske obitelji koja je prihvatila hrišćanstvo. U skladu s tim, Weishaupt je dan na brigu isusovcima (jezuitima) koji su ga školovali. U detinjstvu je učio češki i italijanski, a kasnije latinski, grčki i hebrejski. Iako su isusovci polagali svoje nade u njega zbog njegovog talenta u jezicima i nauci, on se pobunio protiv njih i postao profesor na Katedri za prirodni i kanonski zakon Univerziteta u Ingolštatu.
    Oko 1768., Weishaupt je počeo sakupljati velike količine spisa pomoću kojih je nameravao osnovati vlastitu akademiju za učene ljude. Pročitao je svaki antički spis i tekst koji je mogao nabaviti. Posebno se zanimao za okultizam i fascinirao piramidom u Gizi (koja će kasnije postati simbolom njegovog Reda). Veruje se da ga je tada uticajna obitelj Rotšild unajmila da joj pomogne u planovima vladanja svetom.
    Weishaupt se od tog trenutka posvetio planovima 'totalne transformacije' ljudske rase i kreiranju novog svetskog poretka. Prvog maja 1776. osnovao je red iluminata. Ime je preuzeo od prevedenog naziva starog španskog kulta 'alumbrados', čiji su članovi verovali da primaju znanje s onog sveta. Iluminatus znači 'prosvetljeni', onaj koji vlada pomoću razuma, oslobođen od mraka u kojem ljude drži organizovana religija. Neki iluminate povezuju s imenom Lucifera, čije ime znači 'nositelj svetla'. Nagađa se da Weishaupt nije slučajno izabrao taj datum 1.maja, već da on simbolički predstavlja nastavak progona hrišćana koji je završio na taj datum abdikacije rimskog cara Dioklecijana.
    Čak i ime osnivača ima simboličko značenje: doslovno prevedeno, Adam znači 'prvi čovek', dok Weishaupt znači 'mudra glava'. Oko sebe je okupio približno 2.000 plaćenih pristalica kojima je obećao svetsku moć. To su bili pripadnici intelektualne elite, pokrivajući razna područja književnosti, nauke i ekonomije. Weishaupt je uložio mnogo truda kako bi se na univerzitetima odgojili budući članovi Iluminata, umno pogodni za njegove ciljeve. Stoga bi odabrani i talentovani učenici dobili stipendije za takvu obuku.
    Glavni cilj Iluminata je bio ukidanje monarhije (i svakog drugog oblika tradicionalne vlasti), privatnog vlasništva, patriotizma, institucije braka i svih religija. Svima koji rade ka tom cilju bila su dozvoljena sva sredstva. Regrutiranje članova bio je lak posao. Mnogi od njih su bili plemićkog porekla - barun Xavier von Zwack, Adolf von Knigge, Alexandar Radischev, Claudio Manuel da Costa, J.W.Gete i W.A.Mozart. Ubrzo nakon osnivanja, Weishaupt je shvatio kako je najbolji put za sprovođenje svojih planova infiltracija članova Iluminata u masonske lože.
    Masoni su u to vreme bili uticajno polutajno društvo koje je u svojim redovima okupljalo elitne ljude. Infiltracija u masonske lože imala je dve prednosti: pošto su za društvo masona svi znali ali su njihovi obredi bili tajni, Weishaupt je računao na to da će njegovi planovi biti obavijeni velom tajnosti, ali javnost na njih neće obraćati pozornost jer je navikla na masone. Drugo, pošto su mnogi masoni bili uticajni ljudi, oni bi se lako regrutovali za iluminatske ciljeve. Tihi 'puč' je izvršen delotvorno. Weishaupt je, zajedno sa kolegom masonom Kniggeom (koji je već odavno nameravao centralizovati slobodno zidarstvo) regrutovao brojne iluminate iz najviših redova masona.
   Prema hijerarhiji masona Weishaupt je organizovao i svoje tajno društvo. Postojale su tri klase: Nursery, koja se sastojala od Pripravnika, Početnika, Minervala i Iluminatusa minora. Druga, Masonska klasa, je sadržavala stepene Iluminatus major i Iluminatus dirigens. Treća klasa zvana Misteriji je bila podeljena u Niže (Prezbiter i Regent) i više misterije (Magus i Rex). U najnižoj klasi napredovanje se postizalo pisanjem naučnih disertacije, napredovanje u srednjoj klasi je bilo slično masonskim ritualima inicijacije, dok za najviše klase nema pisanih dokumenata.
    Kao što je već napomenuto, glavni cilj iluminata je bio uništiti vlast, a posebno religiju. Weishaupt je video ljudski razum kao jedini autoritet, a religiju kao zapreku razuma. Povlačeći analogiju s delovima Biblije, usvrdio je kako je njegova organizacija poput ploda drveta spoznaje dobra i zla. Ono što je biblijski Bog uskratio čovjeku, to Weishauptova 'religija' nudi svojim sledbenicima, zajedno sa svetskom moći.
     Dok tradicionalna religija tvrdi da je čovek a priori grešnik, Weishauptova teza je da čovjek u osnovi nije loš - religija i država su ti koji ga čine lošim. Da bi se izišlo iz takvog stanja, valja koristit razum. Zbog takvih učenja Crkva je osudila iluminate poštovaoce Nečastivog i oštro reagovala protiv njih. Iluminati su imali svoje kritičare (Džordž Vašington, opat Baruel, profesor Robinson), ali i ljude koji su smatrali udruženje masona i iluminata pozitivnim (Thomas Jefferson, Walter M. Fleming, Albert Mackey). Iluminati su ubrzo infiltrirali svetske vlade, a došli su i do Amerike. Međutim, iako je Weishaupt bio briljantan intelektualac, nije imao sposobnosti velikog vođe. Morao se suočiti sa mnogo skandala i problema na mestu Iluminatusa Rexa. Prvi je prouzrokovala njegova ljubavnica koja je dobila njegovo dete i pretila da će ga prokazati javnosti. Zatim je barun von Knige, koji je odigrao veliku ulogu u stvaranju masonsko-iluminatskog saveza, tražio mesto Weishauptovog suvladara, s čime se ovaj nije slagao pa je von Knige napustio Red. Neki pisci poput Herdera i Fichtea (članovi iluminata) su se zalagali za ujedinjenu Nemačku, što je bilo u suprotnosti sa Weishauptovim planom ukidanja nacionalizma.
     Weishauptova arogancija i odbijanje da sluša svoje podređene stvorili su mu mnoge neprijatelje u vlastitim redovima. No, 1784. bavarske vlasti su saznale za ovo društvo. Glasnik koji je nosio planove iluminata poginuo je od udarca groma u oluji. Dokumenti koje je imao uz sebe su pronađeni i prosleđeni bavarskoj vlasti, koja je smesta proglasila društvo ilegalnim. Weishaupt je morao bežati iz Bavarske na istok u Moskvu i naposletku u gradić Gothu, gde je i umro 18. novembra 1830. Čak i njegova smrt je ostala nerazjašnjena. Njegovi suradnici tvrde kako je iznenada umro dok je radio na hermetičnim magijskim spisima. Međutim, njegovom smrću Društvo nije prestalo postojati, već je, naprotiv, dokumentovano još nekoliko generacija iluminatusa koji su nastavili raditi u tajnosti.

TEORIJA PORETKA

    Teorija novog svetskog poretka označava verovanje da neka organizacija (u ovom slučaju iluminati) teži ostvarenju centralizacije svetske politike, to jest, stvaranju sekularne svetske vlade. Novi svetski poredak ima totalitarno uređenje, a njegovi organizatori apsolutnu moć. Neki od konkretnih ciljeva su ukidanje privatnog vlasništva i prava na posedovanje oružja, svi izbori su kontrolisani od strane Ujedinjenih naroda, Ustav SAD-a zamnjen Poveljom UN-a, ukidanje kućnog školovanja i uvođenje svetskog kurikuluma. luminati ovom cilju pristupaju tajno. Njihova metoda dolaska na svetsku vlast nije vojnim putem ni javnom pobunom, već operacijama iza kulisa. Iluminati nikad ne istupaju javno; oni rade tajno - infiltriraju svoje članove u visoke položaje vlada moćnih država, koriste se podmićivanjem i ucenama visokih činivnika kako bi oni sprovodili njihovu volju. To je vladavina nevidljive ruke.
    Članovima iluminata nije cilj ostvariti svetsku vladu za vreme njihovog života, već postupno obavljati pripreme i voditi svetsku politiku ka centralizaciji, sa Ujedinjenim narodima kao glavnokomandujućim svih operacija. Manipulacija medijima ovde ima glavnu ulogu, kao i postavljanje ključnih ljudi na čelo važnih organizacija. Jedna metoda postizanja njihovih ciljeva je poznata kao problem-reakcija-rešenje. Kako to izgleda, da ilustrujmo to na primeru UN-a. Nakon Drugog svetskog rata osnovan je UN kao organizacija koja će osigurati mir u svetu kroz internacionalnu politiku i 'svetsku policiju'. Veruje se da su iluminati bili ti koji su potaknuli svetske ratove (problem). Svetska populacija je reagovala na te ratove (reakcija) težnjom da se osnuje institucija koja će regulisati ratove. Stoga su iluminati kreirali rešenje, tj. UN. Stručnjaci smatraju Ujedinjene narode institucijom koja će ostvariti novi svetski poredak. Već poznata činjenica da je David Rokefeler (multimilijarder i ime koje se često povezuje s iluminatima) donirao zemljište za Zgradu UN-a daje povoda raznim nagađanjima. Ujedinjeni narodi su organizacija sa svetskim uticajem. Evropska unija ima istu svrhu kao i UN: ujediniti europske države pod zajednički Ustav i valutu. Time svaka država ima manje moći koja se sve više sakuplja u rukama elite. Nažalost, opet smo svedoci svega ovoga...

SIMBOLIKA I CILJEVI ILUMINATA

   Službeni simbol iluminata bila je danas vrlo poznata piramida, preuzeta od masona. Taj simbol predstavlja piramidu na čijem vrhu se nalazi oko okruženo svetlosnim zrakama. Već je ranije napomenuto kako je Weishaupt bio fasciniran misterijem Velike Piramide u Gizi. Moderni simbolozi smatraju da je piramida staroegipatski okultni simbol koji predstavlja konvergenciju prema vrhuncu prosvetljenja. U ovom slučaju taj vrhunac je 'oko koje sve vidi', zvano još i 'trinacria'. Weishaupt je vjerovao da će najinteligentniji čovjek zauzeti mesto oka i vladati pomoću apsolutne moći i razuma.
     To je poganski simbol koji je Weishaupt preuzeo i simbolički označava sposobnost njegovog Reda da sve nadzire. Može se zaključiti kako je celokupni simbol prosvetljenja odabran zbog illuminatskih ciljeva da rasprše mit religije i dovedu svetlo uma i nauke. Natpis 'Novus Ordo Seclorum' na latinskom znači 'novi sekularni poredak', što se slaže s iluminatskom idejom sekularne države. Njihova izvorna verovanja su zapravo svojevrsna kompilacija učenja raznih mističnih grupa kroz istoriju. Iluminati su prihvatili tantričke vežbe za meditaciju koje koriste umu i telu. Takođe su praktikovali metode i koncepte muslimanskog kulta Asasina, kao i one različitih gnostičkih kršćanskih grupacija. Iako je prvi i najvažniji cilj iluminata bio svetska dominacija, oni su imali i druge aspiracije. To su bile transcendentalna iluminacija (oslobađanje uma od svih ovozemaljskih okova), besmrtnost, te apsolutno znanje i moć. Da bi to postigli, intenzivno su proučavali stare magijske spise i bavili se metodama astralne projekcije.
    Iako su istorija i ciljevi iluminata dosta poznati, postoje brojna nagađanja o tome na koji način su oni sprovodili svoje ciljeve. Verojatno najpoznatija teorija je ta da je iluminatski simbol na poleđini novčanice američkog dolara zapravo dokaz njihovog uspeha da kontrolišu američku vladu. Dizajn novčanice kojeg je izradio Charles Thomson je predstvljen američkom ministarstvu financija 1935. Ta godina se smatra vremenom kad se Red proširio iz Evrope u Ameriku i infiltrirao tamošnje društvo slobodnih zidara. Tada su masoni držali uglavnom visoke položaje u vladi. Jedan od njih je bio potpredsednik Henry Wallace. Ne zna se je li Wallace bio prikriveni iluminatus ili je delovao pod njihovim izravnim uticajem i uspešno lobirao da taj simbol bude prihvaćen kao Veliki Pečat.
    Predsjednik Teodor Ruzvelt je bio navodni iluminatus. Rečenica 'Novus Ordo Seclorum' je u zastrašujućem kontrastu sa rečenicom 'In God We Trust' (U  Boga mi verujemo) koja se nalazi na prednjoj strani novčanice. Kao prvi veliki uspeh iluminata u stvaranju novog svetskog poretka smatra se Francuska Revolucija. Prema teorijama, agenti iluminata su potakli ljude na pobunu i inspirirali jakobince i prosvetitelje svojim idejama. U prilog tim teorijama govore činjenice da su prosvetitelji, osim velike sličnosti u nazivu s iluminatima, zagovarali sekularno društvo i razum koji će vladati nad ljudskim djelovanjem. Skoro nakon Napoleonovih ratova, iluminati su uvideli da je Europa toliko pogođena ratnim stradanjima da će prihvatiti svaku političku soluciju koja će je izvući iz krize. Veruje se da je porodica Rotšild ta koja je organizovala Bečki kongres 1814. godine kako bi pokušala skrojiti političku kartu Evrope po svojoj viziji Novog svetskog poretka.
     Nakon Prvog svetskog rata, osnovana je Liga naroda kao prvi pokušaj političkog ujedinjenja sveta. Navodno je ruski car prozreo njihove planove i bojkotirao Ligu. Ta organizacija je ionako propala jer nije imala sistem sankcija kojim bi se kažnjavale države koje su prekršile međunarodne zakone. Ujedinjeni narodi se smatraju nastavkom tih planova. Kao jedan od velikih svetskih vođa, ni Hitler nije pošteđen toga da se oko njegove osobe ispletu teorije zavere povezane s iluminatima. Smatra se da su već u vreme njegove mladosti, kad je radio kao soboslikar, Rotšildovi uočili njegovu karizmu i talent. Kad je završio u zatvoru, napisana je knjiga 'Mein Kampf' u njegovo ime i dana mu je puna financijska i politička podrška kako bi došao na mesto nemačkog kancelara.
     Psihoanalitičar Walter Langer čak ide do te tvrdnje da je Hitler bio izdanak porodice Rotšild, a progon židova imao je svrhu da se skrene pažnja sa ljudi koji zapravo stoje iza svega. Autori Gary Allen i Larry Abraham povlače vezu između iluminata i poznatog nemačkog ekonomista i mislioca Karla Marksa. Prema njima, Marksu je pristupila grupa koja je sebe nazivala 'Društvom pravednih ljudi' i nagovorila ga da napiše 'Komunistički manifest' kao demagoški mamac koje će siromašno pučanstvo lako progutati. 'Komunistički manifest' je zapravo bio u opticaju dugo pre Marksa, a on je samo obnovio i sistematizirao revolucionarne planove koje je prvobitno postavio Adam Weishaupt. 'Društvo pravednih ljudi' je zapravo bilo produžetak iluminata koji su se skrivali od zakona. Kritičari te teorije tvrde da je jedina sličnost između 'Komunističkog manifesta' i iluminatskih ideja koncept da ljudi mogu upravljati samima sobom bez uticaja vlade.

SAVET ZA SPOLJNE VEZE

    Savet za vanjske veze (Council on Foreign Relations - CFR) je osnovan oko 1921. kao neprofitna i nestranačka civilna organizacija kako bi privatne osobe mogle sudelovati u američkoj politici. Njihova službeni cilj je 'poboljšavanje američkog razumevanja sveta i predlozi za vanjsku politiku SAD-a'. To postiže konstruktivnim debatama o svetskim problemima i izdavanjem službenog časopisa. CFR je 'think tank' u pravom smislu - trenutno ima oko 4.000 članova, mahom bivših predsednika, ambasadora, berzanskih brokera, bogatih poduzetnika, vlasnika medija, probranih senatora, direktora i profesora. Zbog svoje istorije, veza i uticaja CFR je popularno poznat kao jedan od trijumvirata elitnih organizacija (druga dvojica su Bilderberg grupa i Trilateralna komisija).
    Uopšteno se na CFR gleda kao na zatvorenu grupu za diskusiju u kojoj se donose odluke koje utiču na svetsku politiku. Zbog toga su na meti mnogih koji tvrde da ta organizacija radi na uspostavljanju novog svetskog poretka. Autor Pat Robertson u svojoj knjizi 'New World Order' povlači vezu između CFR-a i iluminata. Pozivajući se na iskaze podadmirala Chestera Warda, nekadašnjeg člana CFR-a, tvrdi da je cilj te organizacije, objavljen vrlo uskom krugu svojih članova, razoružanje, marginalizacija suvereniteta SAD-a i stvaranje svemoćne svetske vlade. U centru njihove politike je ideja da prosvetljeni monopolistički kapitalizam može omogućiti spajanje svih različitih valuta, sistema bankarstva i proizvodnje i upravljanje prirodnih resursa u jednu celinu koju kontroliše svetska vlada, a kojoj je na raspolaganju svetska policija (pretpostavlja se da je to vojska Ujedinjenih naroda). Na sastancima Saveta članovi se potiču da slobodno i otvoreno predstave svoje ideje i razmišljanja, jer je ostalim članovima zabranjeno njegove reči prenositi medijima, osim ako ne dobiju posebnu dozvolu za to. Njihove ideje i ciljeve je teško sprovoditi bez masovnih medija, koje drže u šaci. Veruje se da je CFR samo ogranak velike svetske grupe urotnika koja se naziva Okrugli sto (prema mnogima, sinonim za iluminate) čiji je cilj kontrola javnog mijenja kroz razne psihološke operacije.
    I još jednom, nažalost, svedoci smo danas da se sve ovo od gore ispunjava i teži da bude tako kako su oni zacrtali. Ali, ipak, još nije tako, ostalo je još malo vremena da se narod probudi iz ovog transa u koji je namerno gurnut. I od nas zavisi da li će se ovo ostvariti onako kako oni hoće. Zbog svetle budućnosti, otvorite oči i nedajte se svetskim moćnicima...¦ Klik Gore na Sliku - Prikaz; ¦ Ponovni Klik - Brisanje

Novi Svetski PoredakNovi Svetski Poredak - Ostali Tekstovi
Ponuda TemaPogledajte i ostale super zanimljive rubrike na sajtu
Vic Ovog Dana
Verovali ili ne
Jeste li znali ovo?
Ludi svet
MoLitva dana
Testiranje Refleksa
Testirajte Reflekse