Naslovni baner
Home Dugme
Meni
Novo na sajtu
Omiljeno na sajtu

Horusovi Štapići

   Velike Tajne Starih Egipćana! Šta su to Horusovi štapići? Njihovo poreklo seže daleko u dubine prošlosti. Za sveštenike i faraone drevnog Egipta, Horusovi štapići - metalni cilindri napunjeni različitim posebnim materijalima - bili su sredstvo koje je omogućavalo 'iniciranom' da prede 'granicu smrti', ne u prenesenom već u doslovnom smislu.

Osmeh gore Osmeh na lice:  
    Drevna doktrina skrivene prirode Ijudskog bića, koja je otkrivala put ka duhovnom prosvetljenju kako ju je zamislila priroda Stvoritelja, pomagala je iniciranom u otkrivanju velike Istine - čije zanemarivanje su mnogi duhovni mentori kroz vekove platili svojim životom.
    Ovladavanje tajnom Horusovih štapića bilo je, za one koji su težili spoznati prirodu postojanja, presudni faktor u njihovu pripremanju za ulazak u saobraćanje s bogovima preko piramida. Znanje i mudrost koji leže iza ove drevne doktrine omogućuju oslobadanje neverovatnih sposobnosti u ljudskom biću.
    Ako se ispune određeni uslovi i svakodnevno sprovode seanse, Horusovi štapići ne samo što obnavljaju već i stimulišu nervni, energetski i imunološki sistem osobe stvarajući preduslove za poboljšanje njihovog stanja. Ovo zahteva postupak koji se temelji na potpuno tačnom razumevanju toga što Horusovi štapići jesu i načela po kojima oni djeluju te poznavanje ciklusa aklivnosti u ljudskom energetskom sistemu i brojnih drugih elemenata, što sve zajedno traži složeni pristup - a njegov centralni deo je interakcija s prirodnim izvorima energije kao što su drveće, reke, jezera, mora i planine.
    Horusovi štapići su i preventivno i kurativno sredstvo, a omogućuju da se kod određenih poremećaja isprave neka specifična odstupanja od normalne te da se vidno poboljša opšte zdravstveno stanje osobe jer potiču odvijanje fizioloških i energetskih procesa na vrlo dubokim nivoima. Važno je naglasiti da se znanje drevnih Egipćana nije temeljilo na mističnom, astrološkom ili ezoterijskom učenju već na potpuno tačnom razumevanju principa na kojima se temelji funkcionisanje svemira. Drugim rečima, u drevnom Egiptu u temelju teorijskih i duhovnih konstrukcija pre svega leži znanje, a ne vera.
    Horusovi štapići, kao i sama drevna znanja uopššteno, vrlo su zanimljiva i dalekosežna tema. Zato, da bi pomogla čitateljima steći uvid u strukturu načela koja su očima neiniciranih nevidljiva, te da bi ih približila izvorima znanja, Ruska akademija za nacionalnu sigurnost predstavlja knjigu Horusovi štapići čija je svrha upoznavanje šire javnosti s nedavnim rezultatima istraživanja ostavštine drevnog Egipta.
   Ovo je prva knjiga koja u izvesnoj meri rasvjetljava misteriju zbog čega je sagrađen kompleks piramida u Gizi. Čitajuci je nećete samo saznati o načelima koja stoje u pozadini ideje o gradnji piramida, već i o vezi izmedu Horusovih štapića i izvora energije koji su smešteni unutar Velike piramide. Kako ćete se sve više upoznavati s drevnim znanjem, otkrićete i što je sve­štenike navelo na izradu Horusovih štapića, te saznati o mehanizmima pomoću kojih štapići ulaze u interakciju s prirodnim planetarnim izvorima energije.
     Ova povezanost je to što štapićima daje njihova čudesna svojstva i harmonizirajući učinak na energetski sistem čoveka, a na osnovi toga i na njegovo celokupno zdravstveno stanje. Jedno poglavlje knjige posvećeno je opisu tehnologije koja se koristi za izradu Horusovih štapića i mehanizmu po kojem oni deluju. Ovo će čitatelju pomoći da shvati, do u najfinijih detalja, kako su oni sastavljeni i kako piramida i cilindri deluju kao jedinstveni sistem. Saznaćcete i o nekim rezultatima eksperimenata koje su sproveli ruski naučnici da bi proučili delovanje Horusovih štapića na ljudski organizam i uticaj piramida na žive i nežive objekte.

MEHANIZAM HORUSOVIH ŠTAPIĆA

    Mehanizam po kojem cilindri deluju na ljudski organizam je prilično komplikovan. Zato ćemo ga pokušati objasniti na jednostavan način, a koji će ipak prilično tačno preneti suštinu ovog procesa.
    Ljudima koji teže upoznavanju s različitim vrstama znanja poznat je koncept energetskih omotača od kojih je, prema nekim istočnim tradicijama, sačinjen energetski sistem ljudskog bića. Čuli smo za postojanje eteričnog tela, astralnog tela, mentalnog tela itd., sve do sedmog energetskog tela. Ali, postoje dokazi da su drevni hijerofanti znali za postojanje još nekoliko energetskih tela ili omotača o kojima nam današnje ezoterijske i ostale škole ništa ne govore.
    Najviše energetsko telo, čovečanstvu danas još uvek nepoznato, je omotač kroz koji svaka osoba ima direktni kontakt s onim što ljudi nazivaju 'Bog' ili 'Izvor' svega, sveg znanja i energije. Kroz ovaj omotač povezani smo s celokupnim svetom oko nas jer smo i mi deo Velikog stvaralačkog principa. S obzirom na to da imamo ovaj omotač i mi sami smo na neki način izvor energije.
    Proučimo sada energetsku strukturu čoveka na način kojim će ona biti razumljiva današnjem čitatelju. Ono što ljudi obično nazivaju 'aura' ili 'biološko polje' posledica je interakcije vibracija različitih energetskih slojeva (tela) unutar čovekova energetskog sistema. Postojeća imena za energetska tela u bilo kojoj poznatoj tradiciji nisu ništa drugo nego li dogovorene konvencije.
    Zato ćemo zbog praktičnosti i lakšeg razumevanja, naročito za one koji nisu upoznati s ezoterijskim doktrinama, prvo energetsko telo zvati eteričnim, drugo astralnim, treće mentalnim itd. Čovekov energetski sistem sastoji se od nekoliko ener­getskih tela (nivoa) koja se razlikuju po obliku, zgusnutosti energije i vibracijskom ritmu (frekvenciji). Međutim, najvažnije od svega je da ona imaju različite osobine. U proučavanju delovanja koje Horusovi štapići imaju na ljud­ski organizam, držaćemo se prva dva energetska tela koja su izvorno odgovorna za bioenergetski ritam i emocionalno stanje osobe.
Prvo (eterično) energetsko telo - sastoji se od vibracija i temperaturnih ritmova u fizičkoj kapsuli osobe. Zato se svaki proces koji se odvija u fizičkom telu odmah odražava i na prvo energetsko telo. Na primer, nakon pojave upalnog procesa u krizima (lum­bago) sledi oticanje i povišenje telesne temperature što se odmah odražava u izmenjenom obliku i frekvenciji na kojoj vibrira deo prvog energetskog tela koji odgovara leđima-kičmi. Zato uticanje na ovaj deo energije tela i ispravljanje frekvencije na kojoj vibrira vodi smanjenju bolova.
    Linije prvog energetskog tela u potpunosti slede linije fizičkog tela, stvarajući energetski sloj širine izmedu 0,3 i 2-3 metra. Prvo energetsko telo receptor je i distributer transformirane kosmičke energije - prane. Kroz ovo se telo naše fizičko telo puni vitalnom energijom potrebnom našem organizmu.
Drugo (astralno) energetsko telo - odgovorno je za naše emocionalno sta­nje, a svaki nervni ili psihološki stres na ovom telu izaziva promene. Uskomešale emocije za vreme izloženosti stresu vode do destabilizacije strukture drugog energetskog tela, dovodeći do promena koje zatim izazivaju osećaj nelagode i neurofiziološke probleme.
Trece (mentalno) energetsko telo - u vezi je s onim što ljudi povezuju s konceptom 'duše' - psihološko stanje osobe. Harmonizacija ove fizičke energije pomoću Horusovih štapića stvara nužne preduslove za stabilizaciju i razvoj mentalnih sposobnosti.
    Energetski sistem čoveka ima centre, poznate kao 7čakre, 7pomoću kojih organizam ulazi u interakciju s vanjskim svetom. Čakru sebi možemo predočiti kao neku vrstu energetskog vrtloga (ili tunela). Transformisana energija kosmosa, zemlje, vode i sunčeve svetlosti preko čakri ulazi u fizičko telo. Čakre koje predstavljaju neposredne konduktore energije koja se procesuira u energetski sistem, prenose ju na endokrini sistem osobe. Sve čakre su povezane s našim fizičkim telom i neka su vrsta odraza endokrinog sistema. Glavni energetski centri, iako odrazi endokrinog sistema, imaju i svoje vlastite odraze. Prva čakra ima svoj odraz na stopalima, a sedma na dlanovima. Čim Horusove štapiće primimo u ruke istovremeno se počne odvijati nekoliko paralelnih procesa.
Efekt elektromagnetske indukcije - Ljudska bića neodvojivi su deo ekosistema i kao takva duboko zavise o svojoj okolini. Zemlja, kao živi organizam, stvorila je specifične energetsko-ekološke uslove u čijem okruženju dolaze na svet i razvijaju se sva živa bića. Čim se počnemo odvajati od prirode, to odmah rezultira negativnim posledicama po naše zdravlje. Svi vitalni procesi u prirodi odvijaju se na nivou interakcije elektromagnetskih polja. Zato slabe struje prirodnog porekla kojima su nabijeni Horusovi štapići počinju delovati na nervne završetke smeštene na dlanovima čim ih primimo u ruke.
    Još početkom 20. veka akademik A. V. Leontovič otkrio je da živac poprima oblik cilindričnog kondenzatora sa svojom vlastitom samoindukcijom. Sukladno tome, prirodne struje inducirane na nervne završe­tke deluju na supstancu u nervnim vlaknima koja je elektrolit izuzetno složene hemije. Kad se prirodni elektromagnetski talas inducira na nervne završetke on ima stimulativno delovanje na celi nervni sistem, inicirajući složene elektrokemijske procese koji vode do opšte stabilizacije nervnog sistema.
Galvanski učinak - Kao što već vjerovatno znate, bakar i cink galvanski su par. Čim cilindre uzmete u ruke - bakar u desnu, a cink u levu - između njih se stvara razlika u potencijalu od 0,8-1 volta, a ponekad i više. Magnetska i električna polja pozitivno utiču na krv jer je ona napravljena od električki nabi­jenih čestica. Sva hemijska reakcija u telu svodi se na interakciju nabijenih čestica.
    Glavni elektromagnetski parametar krvi (pH) određen je brojem pozitivnih električnih naboja koje prenose pozitivni vodonikovi joni u omeru koji odgovara broju negativnih električnih naboja koje prenose hidroksidni joni (OH-). Ako je broj pozitivnih i negati­vnih naboja isti, tad je celokupna krv električni neutralna jer se suprotni naboji međusobno neutrališu. Ovo je optimalno stanje koje je nuzno za normalno funkcionisanje organizma.
    Brojni vitalni procesi (poput razgradnje belančevina) mogu se odvijati samo u ovom stanju. Promene u omeru pozitivnih i negativnih jona - što, na primer, može biti posledica sunčevih i magnetskih oluja - dovodi do brojnih ozbiljnih funkcionalnih poremećaja u organizmu. Prisustvo razlike u potencijalu koja se stvara u štapićima dovodi do uravnoteženja (harmoniziranja) omera nabijenih čestica.
    Stimuliranje organizma električnom strujom koja se stvara između Horusovih štapića potiče sintezu adenozin-tri-fosfata, poboljšava dotok krvi u tkiva i aktivira odredene gene koji inače stoje neiskorišteni u molekulama DNA.
Piezoelektricni učinak - Kao što nam je poznato, ljudski organizam predstavlja neku vrstu električnog generatora. Kad primimo štapiće mi isti tren na njih prenosimo svoj vlastiti elektricitet. Kao posle­dica toga i galvanskog učinka dolazi do polarizacije kristala kvarca koji se nalaze u štapićima. S pojavom razlike u potencijalu između krajeva kristala, dolazi do blagog pobuđivanja njegovih kristalnih rešetki. Ovo rezultira povećanjem količine energije kristala i njenim oticanjem iz kristala. Istovremeno, razlika u potenci­jalu koja se stvara između krajeva kristala dovodi do stvaranja elektro-magnetskih oscilacija preko čitavog širokog spektra - do piezoelektričnog učinka.
    Ova osobina kvarca koristi se kod kvarcnih satova i generatora, a njome se stvaraju elektromagnetski talasi (oscilacije) zapanjujuće stabilnosti. Sve vitalne procese u ljudskom telu reguliše hormonski sistem u kojem hipotalamus i hipofiza igraju ulogu i konduktora i unutrašnjeg lekara. Slabi električni signali koje proizvodi sistem hipotalamusa i hipofize, a pomoću kojeg se odvijaju regulacijske funkcije organizma, intenziviraju se kad uđu u rezonanciju s elektromagnetskim oscilacijama koje proizvodi kvarc. Ovo rezultira izdvajanjem onih signala i vibracija koje su potrebne tačno u tom specifičnom trenutku za ispravljanje i obnavljanje bioritmova organa i sistema u organizmu. Ovo je od presudne važnosti jer su upravo poremećaji u bioritmovima ti koji dovode do nastanka svakog poremećaja u organizmu.

MIKROKOSMOS ENERGETSKIH PROCESA

    Ako se prisetimo da su Horu­sovi štapići neka vrsta minijaturnog modela određenih energet­skih procesa koji se odvijaju u biosferi i okolini u kojoj osoba živi, idemo ih proučiti.
    Zemljina kora sadrži 72% kvarca. Samostimulacija i polarizacija kvarca u kori odvija se kroz neprekidno širenje akustičnih talasa i električnih pražnjenja kroz Zemlju koji nastaju kao posledica deformacije kore, potresa, vulkanskih erupcija i uticaja Sunca, Meseca i drugih planeta na plimu i oseku. Kao rezultat ovih procesa, kvarc u jezgri, stvarajući elektro-magnetske oscilacije preko čitavog širokog spektra, stvara elektromagnetski (energetski) medij u kojem postoji život i kroz koji se odvija međusobna interakcija svih živih bića u kosmosu. Ova elektromagnetska (energetska) čaura Zemlje prenosnik je oscilacija povezanih s izvorom života za Zemlji koji potiče razvoj brojnih oblika života kao i sposobnost rasuđivanja. Ovo je medij kojeg skeniraju alfa talasi u mozgu. Ali centralni faktor u procesu mehaničkog delovanja na kvarc u jezgri je seizmička respiracija Zemlje. Naš pla­net diše poput živog organizma. Udisanje i izdisanje je povezano s promenama u linearnim dimenzijama Zemlje kako su izmerene u smeru istok-zapad. Ova respiracija stvara specifični elektromagnetski talas koji ima tačno određeno trajanje (ciklus) koji daje određeni ritam svim procesima koji se javljaju u biosferi i noosferi. Ovaj ritam igra vrlo važnu ulogu u životnim funkcijama planeta, određujući i frekvenciju same planete.
    Kroz harmoničnu rezonanciju, Zemljini elektromagnetski talasi, ulazeći u interakciju s elektromagnetskim oscilacija­ma koje nastaju u kristalu kvarca u štapićima, imaju stimulirajući učinak na organizam kao celinu. Istovremeno, kad Horusove štapiće držimo u rukama - pod uticajem ljudskog biološkog polja kroz odraz njima odgovarajućih energetskih centara koji se nalaze na dlanovima - oni počinju aktivirati šestu i sedmu čakru i šestu i sedmu strukturu oko tih čakri. Na fizičkom nivou dolazi do stimulacije hipotalamusa i hipofize, jer su oni odraz tih ener­getskih centara u fizičkom telu čoveka. Aktiviranje ovih centara dovodi do aktiviranja poslednjeg energetskog omotača (koji je čovečanstvu još uvek nepoznat), a organizam počinje primati energiju direktno iz 'Izvora'.
    Energija koja pristiže od kristala i 'Izvora' koji je višedimenzionalni energetski sistem čoveka, plus piezo-elektricitet kojeg stvaraju kristali unutar štapica, stvaraju energetsku čauru oko čovekova tela. Ova 'pranička čaura', s elektromagnetskom komponentom koja vibrira na frekvenciji koju određuju hipotalamus i hipofiza kroz svoje odraze smeštene na sredini dlanova, dovodi u normalu celokupnu energetsku strukturu onoga koji drži štapiće u rukama, imajući korisni učinak na celi organizam.
    Sustina opaženog fenomena je da kad se Horusovi štapići, ulazeći u interakciju s procesima koji se odvijaju u organizmu (zbog polarizacije), usklade s onim ko ih drži, sam organizam počinje vibrirati, odnosno, proizvoditi ritam koji mu je upravo tada potreban. Ritam određuje specifična vibracija svake osobe - neka vrsta individualnog koda. Ova individualna vibracija ulazi u interakciju s kristalom što čini da kristalne rešetke ulaze u rezonanciju čime se stvara potrebni ritam. Taj ritam (individualna vibracija) ponaša se poput startera motora u automobilu, dajući impuls on pokreće proces kojim Horusovi štapići nakon toga sami počinju vibrirati na potrebnoj frekvenciji.
    Horusovi štapići stvaraju i održavaju energetski omotač koji, uz pomoć odgovarajuće vibracijske frekvencije, potiče proces samouravnoteženja. Tok energije kroz sedmu čakru pretvara se u tok vibracija na tačno određenoj frekvenciji i harmonizira energetski omotač (auru) dovodeći ga u ravnotežu. Ovde vredi spomenuti da je izduženo pokrivalo na glavi faraona zapravo posebni koncentrator usmeren na energetske odraze hipofize i hipotalamusa. Ovaj koncentrator je, stimulirajući ova dva područja, podupirao i brinuo se za naboj energetske čaure povećavajući imunološke sposobnosti organizma. Upotreba Horusovih štapića zajedno s koncentratorom poboljšavaia je zdravlja organizma, naročito imunološki status, te regulisala metaboličke procese.
    Ali, to nije bilo sve. Za pripremanje za rad unutar piramide i dobivanje sposobnosti pretkazivanja budućnosti, bila je potrebna energija. Zato su faraon i hijerofanti pokušavali ne rasipati dobivenu energiju već je pohranjivati i voditi primereni život istovremeno razvijajući svoje sposobnosti do potrebnog nivoa.

KAKO ŠTAPIĆI DELUJU

    Osnovni redosled delovanja Horusovih štapića je sledeci: pomoću galvanskog i piezo-električnog delovanja (koji podižu nivo energije kristala unutar cilindričnog punjenja) koji stimuliraju šesti i sedmi energetski centar, Horusovi štapići deluju na središnji nervni sistem. Iz središnjeg nervnog sistema, impuls odlazi do hipotalamusa, od njega do hipofize, a zatim do endokrinog sistema (žlezda s unutrašnjim izlučivanjem) i na kraju do organa.
    Obrnuta reakcija odvija se dvama putovima: od endokri­nog sistema do središnjeg nervnog sistema i preko organa do središnjeg nervnog sistema. Time se informacija o stanju organa za izlučivanje i poremećajima unutrašnjih organa prenosi od endokrinog sistema i organa u središnji nervni sistem.
    Kad dobije ovu informaciju, središnji nervni sistem usmerava ovaj signal na hipotalamus i hipofizu, koji zatim aktiviraju procese samoizlečenja i oporavka, ako se oni mogu pokrenuti, odnosno, ako ih ne ometa, između ostalog, značajno 'začepljenje' za ove procese važnih energetskih kanala.
    U slučaju lošeg funkcionisanja energetskih kanala, energetska čaura koju stvaraju Horusovi štapići koja vibrira na frekvenciji koju određuju hipotalamus i hipofiza preuzima posredničku ulogu prenošenja blokiranog signala i poticanja procesa samoizlečenja i oporavka.
    'Pranička čaura' koju stvaraju Horusovi štapići KONT ispunjeni ugljenikom i feromagnetskim materijalom deluje kao snažni impuls na ljudski organizam ali nije stabilna. Bez obzira koliko dugo radili s ovom vrstom cilindara,  čak i dva ili tri dana, čaura koju oni stvore se u potpunosti raspadne unutar 24 sata. Zato je za održavanje čaure koju stvara ova vrsta cilindara potrebno s njima raditi doslovno svaki dan.
    Horusovi štapići KVARC, ispunjeni kristalima kvarca, stvaraju 'praničku čauru' koja blago i ujednačeno ali i dubinski deluje na ljudski organizam. Čaura koju stvara ova vrsta cilindra je vrlo postojana. Ako nedelju dana redovno radite s Horusovim štapićima KVARC, čaura koju oni stvore trajaće nedeljama neprekidno dovodeći celi organizam u ravnotežu.
    Za ispravljanje patoloških stanja koja su se razvijala celi niz godina, organizmu i Horusovim štapićima je potrebno više vremena. Zato rad s cilindrima mora biti redovit i bez prekida. Dubinsko ispravljanje koje je nužno za teška stanja može potrajati i nekoliko meseci.
    Setite se da mi svoje probleme gomilamo godinama i zato ne brinite ako odmah ne dode do brzih rezultata.¦ Klik Gore na Sliku - Prikaz; ¦ Ponovni Klik - Brisanje

Alternativna i Prirodna MedicinaAlternativna Medicina - Ostali Tekstovi
Ponuda TemaPogledajte i ostale super zanimljive rubrike na sajtu
Vic Ovog Dana
Verovali ili ne
Jeste li znali ovo?
Ludi svet
MoLitva dana
Testiranje Refleksa
Testirajte Reflekse