Naslovni baner
Home Dugme
Meni
Novo na sajtu
Omiljeno na sajtu

Hiromantija

     Gledanje u Dlan. Hiromantija ili gledanje u dlan je sposobnost čitanja karaktera i budućnosti iz dlana jednog čoveka. Mnogi misle da je gledanje u dlan čarolija ili sujeverje.

Osmeh gore Osmeh na lice:  
    Novi rezutati istraživanja pokazuju da stoji nešto više iza toga. Naučnici koji su merili dužine prstiju od 720 osoba su pokazali da se individualno različite koncentracije hormona pokazuju u dužinama prstiju.
    Što više testosterona (muški hormon) se proizvodi u embrionu to je duži prstenjak u poređenju sa kažiprstom. Posebno jasna je ova povezanost kod žena koje imaju testosteron u krvi iako deset puta manje nego jedan muškarac. Jedna veća koncentracija testosterona kod njih dovodi do muških karakternih osobina. Prema jednoj studiji žene sa dužim kažiprstom znaju da se probiju, a i psihički su nadprosečno stabilne.
   Njihove komunikativne sposobnosti su nažalost manje razvijene. Ako su im prstenjak i kažiprst iste dužine onda su rečite i mogu se u slučaju konflikta diplomatski izvući iz afere. I muškarci sa dugim prstenjakom nisu posebno rečiti. Zato su sportski tipovi i raspolagaju visokom potencijom. Ako uzimamo u obzir da koncentracije hormona utiču na još mnogo osobina - od dominancije leve odnosno desne polovine mozga do zdravlja (migrena, depresije itd.) - onda je ono što jedan spretan gatar prepoznaje ne samo pogadjanje.

Mali uvod za početnike.

■ LEVA RUKA - govori nam o naslednim sposobnostima. Iz nje se može čitati šta će nam doneti budućnost.

■ DESNA RUKA - pokazuje šta smo do danas uradili od našeg života (sadašnjost i prošlost), isto tako šta još imamo u planu. Na njoj se može prepoznati mera ostvarenja potencijala dotične osobe.

■ LINIJA ŽIVOTA - Ona počinje između palca i kažiprsta i prolazi oko venerinog brda prema ručnom zglobu. Ako je duga, duboka i glatka: dobro zdravlje i visoka starost. Prekidi i račvanja prema dole ukazuju na bolesti i/ili udese.

■ LINIJA GLAVE - Iznad linije života popreko preko dlana. Duga i duboka: opsežna pamet. Kratka i duboka: jednostrana pamet. Padajuci tok smera: maštovit. Smer koji ide prema gore: dosadan, objektivan. Zajednički početak sa linijom života: razumno i uživljavajuće opštenje sa drugim polom. Početak daleko iznad linije života: Naklonost prema osornosti i licemerstvu. Male poprečne crte kroz liniju glave: Sklonost glavoboljama i/ili bolestima mozga.

■ LINIJA SRCA - Iznad linije glave sa suprotnim tokom pravca (od malog prsta do kažiprsta). Duga, duboka, glatka: iskren osećaj i samilost. Kraj linije srca izmedju kažiprsta i srednjeg prsta: dobrostiv i požrtvovan. Kraj na kažiprstu: pohlepa za vlašću. Kraj iza kažiprsta: posvećuje život jednom jedinom zanimanju. Što su bliži linija srca i linija glave to više glava dominira nad osećajima.

■ LINIJA SUDBINE - Od ručnog zgloba do srednjeg prsta. Vrlo duboko urezana: Propisana sudbina odredjuje životni put. Linija sudbine počinje tek u sredini dlana: kasni uspeh. Linija sudbine izostaje: svojstveno određen životni put. Prekidi: zle kobi. Cik cak linija: Nesreća, skretanje sa pravog puta.

■ LINIJA UMETNOSTI - skreće od linije sudbine do prstenjaka. Posebno izrazita: umetnička nadarenost. Ako se pored može videti jedna druga linija (linija novca) dotični može da živi od svog talenta. Krstovi i kvadrati na liniji ukazuju na sporadične zarade novca. Ako izostaju obadve linije neće biti ni slave ni sreće.

■ LINIJA MERKURA - desno pored linija umetnosti, ispod malog prsta. Jedna linija, duga i jaka: poslovna spretnost. Više tankih linija: naučni interesi. Linija merkura spojena sa linijom para ili umetnosti: Bogatstvo kroz nauku i poslovanje.

■ LINIJA ZDRAVLJA - Luk ispod linije merkura. Ona izostaje kod mnogih. Ako je prisutna onda ukazuje na zdravstvene probleme, često na bolove unutrašnjih organa.

■ LINIJA SREĆE - Oko četiri linije oko zgloba. Ako su jasne: Sreća. Ako su izprekidane: Sreća, ali posle teškog rada. Ako izostaju: nema sreće.

■ EROTSKE LINIJE - Male linije na venerinom brdu. Jedno jako venerino brdo ukazuje na jednu izrazitu osećajnost i vitalitet. Jake, duge i paralelne linije: jaki ljubavni osećaji. Kratke, slabe linije: manje osećajnosti. Mreža linija: Naklonost svađama, kratkim vezama.

■ LINIJE USPEHA - Male linije od linije glave do kažiprsta: prave linije: Ambicija vodi do uspeha. Prekrštene linije: zapreke na putu do uspeha. Linije koje se ukrštaju su jače od linija uspeha: ne uspeh ambicioznih planova.
Venusov krug: luk ispod srednjeg prsta i prstenjaka. Zatvoren krug: Razočarenje u ljubavi. Poluotvoren krug: Razočarenje će biti svladano. Više krugova: prevelika osetljivost otežava zajednički život.

■ LINIJE KONTAKTA - linije ispod malog prsta. Njihov broj stoji za broj prijateljstva. Ako idu prema gore: sretne veze. Dole: nesretne veze. Ukrštene linije: veze pune sukoba.

■ MARSOV PRST - ako je gornji dio palca velik: jaka volja. Ako je donji deo veći: više logike nego razuma. Dug palac: tako jedan dobija ono što želi.

■ JUPITEROV PRST - što je više izrazit kažiprst to je jača pohlepa za vlašću. Ako je relativno kratak: Naklonost ka podložnosti.

■ SATURNOV PRST - njegovo izraženost pokazuje naklonost ka oprezu i nagodbi.

■ APOLONOV PRST ILI PRST SUNCA - prstenjak pokazuje emocije. Ako je dug: Sklonost ka preterivanjem, ali takođe prema umetničkom temperamentu.

■ MERKUROV PRST - pokazuje društvene talente. društven i živahan je onaj čiji mali prst dostiže do gornjeg dela prstenjaka

PISAC - Linija glave pravi blagi luk, koji govori o imaginaciji i koncentraciji. Takođe, kod nekih pisaca je karakteristično račvanje linije glave u tri kraka. Linija života se u širokom luku pruža oko Venerinog brega.
   Palac je čvrst, slabo savitljiv, što govori o tvrdoglavosti. Pisac mora da bude istrajan dok ne završi rukopis. Drugi, tj. srednji segment palca treba da bude dug, jer je to znak logičnog uma, neophodnog da se gomila materijala dobro složi.

ZUBAR - Izražena i prava linija glave, potpomognuta pravom linijom srca, jer ukazuje na koncentraciju i strpljenje. Palac savitljiv, jer je potrebno biti hladnokrvan. Elastičan i gibak dlan govori o spretnosti. Venerin breg ne sme da bude ni previše ispupčen, ni previše uzan, da bi se osoba dobro slagala sa drugima bez suvišnog emocionalnog vezivanja.

INŽENJER - Četvrtast ili lopatast dlan, sa istim takvim vrhovima prstiju na čvornovatim prstima. Elektroinženjeri bi trebalo da imaju ovakvu šaku, samo tanku i nežnu.
    Dugi prsti govore o velikoj pažnji za detalje. Duga linija glave, koja pravi veliki luk ka korenu dlana, je dokaz maštovitosti. Dugi i prilično fleksibilni prsti, palac donekle uzak jer je logika neophodna. Linija sudbine i linija Sunca su ponekad slivene u jednu liniju. Tvrdi vrhovi prstiju, a elastičan centar dlana, jer govore o brižljivoj osobi.
BROKER - Dugi prsti koji govore o posvećivanju pažnje detaljima. Izraženi zglobovi na prstima ukazuju na bistar um. Prvi segment kažiprsta bi trebalo da bude dug, što ukazuje na spremnost da se svesno rizikuje. Duga i prava linija života govori o analitičkom pristupu. Umesto jedne duge linije sudbine, trebalo bi da ih bude više manjih, jer se broker bavi različitim oblastima.

INVESTICIONI BANKAR - Praktična i sposobna priroda je predstavljena četvrtastim dlanom. Obli vrhovi prstiju ukazuju na osobu veštu u rukovanju novcem. Spoljna strana dlana blago zaobljena govori o kreativnosti. Dugačak mali prst je znak sposobnosti ubeđivanja. Izražena linija sudbine koja se završava ispod srednjeg prsta, jer tada znači da će uspeh doći posle naporne borbe.

KOZMETIČAR - Dlan je dug sa dugim šiljastim prstima, što govori o umetničkoj duši i osećaju za lepo. Koža dlana i vrhova prstiju je veoma nežna. Linija glave koja pravi blag luk govori o maštovitosti, a spoljna strana dlana je zaobljena. Linija života bi trebalo da se pruža u širokom luku oko Venerinog brega.

RAčUNOVOĐA - Metodičan um je predstavljen dugim i pravim prstima, sa segmentima približno sličnog oblika. Duga i prava linija glave, koja se pruža ka drugom kraju dlana, ukazuje na strpljenje i koncentraciju. Spoljna strana dlana je prava i govori o logičnom načinu razmišljanja. Segmenti palca bi trebalo da su otprilike iste veličine, što ukazuje na ravnotežu volje i razuma, a izražena linija intuicije ne bi bila na odmet.

ADVOKAT -  Dugi prsti i četvrtast dlan ukazuju na posvećivanje pažnje detaljima, a spoljna strana dlana treba da bude prava jer to znači se osoba radije oslanja na razum nego na kreativnost. Prava i duga linija glave takođe govori o logičnom umu, metodičnosti, pouzdanosti i dobrom pamćenju. što se prstiju tiče, Jupiterov prst je obično dug, koren i segment palca je jak, drugi je malo duži i lepo razvijen - jer govori o razumu. Svi segmenti ostalih prstiju bi trebalo da budu glatki i otprilike iste veličine.

GLUMCI I GLUMICE - Spoljna strana dlana je obično zaobljena jer je to znak kreativnosti, a linija glave se blago savija jer je i mašta potreban za ovaj posao. Mali prst je prilično dug što govori o sposobnosti da se odlično izrazi ličnost, svoja ili tuđa. Jupiterov prst bi trebalo da bude dug, jer je to često znak da ta osoba uživa pod svetlošću reflektora. Kosa linija koja seče liniju sudbine se često nalazi na rukama glumaca, ali i osoba koje su izuzetno društvene.
    Njihove šake i prsti su često dugi i tanani što je znak ljubavi prema lepim stvarima, ali je palac nesavitljiv jer su zvezde često tvrdoglave. Ako su i pored svih ovih znakova vrhovi prstiju tvrdi, ovakva osoba bi se bolje osećala sa druge strane reflektora, kao producent, režiser itd.

LJUBAVNIK - O lakoći izražavanja emocija i njihovom intenzitetu govori zaobljen, mekan, mesnat i ispupčen Venerin breg, ružičaste boje, sa nekoliko poprečnih linija i puno linija usmerenih ka prstima. Kod ovakvih osoba odluke se donose srcem, a osećanja uvek odnose prevagu nad logikom. Dug i prav mali prst, isturen u stranu u odnosu na dlan je znak nekonvencionalne, ničim ograničene i veoma maštovite osobe. Kratki prsti, jer govore o akciji, o osobi koja preskače slatke fraze i brzo prelazi na stvar.
    Duga i zaobljena linija srca koje se završava između kažiprsta i srednjeg prsta je karakteristična za osobe koje se potpuno predaju emocijama, vodeći pri tome računa da zadovolje u istoj meri svoje potrebe i potrebe partnera. Prvi segmenti prstiju, oni odmah do dlana, su dosta veći i puniji u odnosu na druga dva, jer je to siguran znak osobe koja prednost daje dodirima i senzualnim zadovoljstvima, slatkišima i erotskoj masaži.

PALAC

Dugačak - vođa, dominantna licnost. Osoba jasnog i trezvenog duha, koja odmereno i pravilno donosi odluke.
Vrlo dugačak - tiranska priroda, sve radi po svom.
Kratak - osoba podložna tuđem uticaju, srce upravlja glavom.
Krupan - prodorna i sposobna osoba
Kratak i debeo - uporna, pomalo ograničena osoba
Prav - uzdržana, pouzdana, lojalna i oprezna osoba.
Gibak - dobroćudna, plemenita, tolerantna, ali i pomalo ekstravagantna priroda.
Uzani zglobovi - vitalnost duha i tela
Čvornovati zglobovi - energija nailazi u jakim naletima
Visoko postavljen palac - grabljiva i podla osoba
Nisko postavljen - hrabra i svestrana
Postavljen blizu dlana - osoba koja nije sasvim iskrena u ljudskim odnosima, inhibirana i uplašena

KAŽIPRST (JUPITEROV PRST)

Kaziprst govori o našim ambicijama i potrebi da upravljamo svojom, kao i tuđim sudbinama, događajima i ljudima.

Dugačak - Osoba sposobna da upravlja, vođa
Iste dužine kao domali prst - uravnotežena i samouverena osoba, dobar organizator, osoba sposobna da preuzme rizik na sebe
Kažiprst i srednji prst iste dužine - diktator, osiona osoba, koja zahteva apsolutnu sigurnost
Savijen u luk prema srednjem prstu - nagon za sticanjem, škrtica koja je sklona nagomilavanju materijalnih dobara
Dugačak i gladak - dobri izledi u poslu, javnim poslovima
Kratak - nedostatak istrajnosti i samopouzdanja, osoba koja ima o sebi loše mišljenje
Tanak prst - nerealna i nesigurna osoba

SREDNJI PRST (SATURNOV PRST)

Da li ćemo postići društveni uspeh i dobiti priznanja za naš rad, otkriće nam oblik i dužina srednjeg prsta.

Prav i srazmeran ostalim prstima - opezna i osećajna osoba, sposebna za planiranje, voli samoću
Dugačak, snažan, težak - ozbiljna misaona osoba, koja vodi uglavnom težak život, često melanholična
Kratak - intuitivna osoba, neintelektualna
Kriv - zavisno od usmerenosti pokazuje sklonost ka spoljašnjoj ili unutrašnjoj stani života
Zgrčen - pokazuje samosažaljenje

DOMALI PRST (APOLONOV)

 Da li umemo da volimo, da dajemo i primamo sa istom prirodnošću, da li smo esteta i kreativna osoba otkriće nam domali prst.

Snažan, gladak, dugačak - emocionalna uravnoteženost, težnja za slavom. Povoljan znak za glumce, novinare, ljude u šou biznisu.
Vrlo dugačak - Introvertna osoba
Kratak - stidljiva osoba, teškoće u emocijama
Savijen - osoba koja ne ume da uskladi svoje potrebe i sposobnosti
Zgrčen - emocionalne i ljubavne poteškoće

MALI PRST (MERKUROV)

Pokazuje talenat za trgovinu, biznis, mogućnost da se nametnemo i pokažemo svoje sposobnosti.
Vrlo dugačak i gladak - veoma inteligentna osoba, govorljiva, izražajna, poslovno spretna
Kratak - osoba koja teško uspeva da iskoristi svoje sposobnosti, često nepouzdana osoba
Savijen prema domalom prstu - lukavost, poslovna spretnost, umešnost u zarađivanju
Iskrivljen - lažljiva osoba koja se u poslu koristi nepoštenim sredstvima.¦ Klik Gore na Sliku - Prikaz; ¦ Ponovni Klik - Brisanje

ProrociProroci i Proročanstva - Ostali Tekstovi
Ponuda TemaPogledajte i ostale super zanimljive rubrike na sajtu
Vic Ovog Dana
Verovali ili ne
Jeste li znali ovo?
Ludi svet
MoLitva dana
Testiranje Refleksa
Testirajte Reflekse