Naslovni baner
Home Dugme
Meni
Novo na sajtu
Omiljeno na sajtu

Grafologija

   Kakav Si - Tako i Pišeš. Sigurno ste, barem nekad, poželeli da vam grafolog iz rukopisa protumači vašu ličnost, karakter, intelekt, da vam kaže koju i kakvu energiju posedujete, koliko ste uporni, a koliko niste...

Osmeh gore Osmeh na lice:  
Ako to do sada niste uradili, ne morate da brinete. Uz malo dobre volje i uz ove instrukcije, lako ćete, na osnovu veličine slova, angnutosti rukopisa, povezanosti ili nepovezanosti grafema zaključiti kakva ste osoba.

KRITERIJUMI

PRVI KRITERIJUM - VELIČINA RUKOPISA

  Pisar krupnog rukopisa vrlo često je egocentrična osoba, sa izraženom potrebom za aktivnim društvenim životom. Na druge često gleda sa visine i najčešće dominira u verbalnim komunikacijama i uopšte u društvu.
    Pojedinac koji ima srednji rukopis u principu je spreman da se prilagodi i uklopi u svaku sredinu. Nije previše otvoren, ali ni zabarikadiran u svoj svet. Ima lepo ponašanje, ne diže glas za svaku sitnicu. Staloženost je bitna odlika njegovog karaktera.
    Sitan rukopis najčešće poseduju obrazovani ljudi, skloni da se u svakoj prilici posluže svojim razumom. Uglavnom su okupirani misaonim radnjama, pa se najčešće sreću među naučnicima i istraživačima. Njihove emocije i razum se uvek dopunjuju i gotovo uvek su u međusobnom skladu.
    Ukoliko je reč o sasvim sitnom rukopisu, koji više liči na pravu liniju, to je znak da je osoba iskompleksirana, da se povlači u sebe i da potcenjuje svoje vrednosti.
     Ako rukopis nije ujednačen, čas je krupan, čas sitan, čas osrednji, znači da je osoba nestalna, da joj raspoloženja osciliraju i da je vrlo osetljiva.
    Ako se slova idući ka kraju smanjuju, reč je o duhovno zreloj, stabilnoj osobi, ali ako se slova na kraju reči povećavaju i to je dovoljno da zaključite da je reč o emocionalno nezreloj i nestalnoj osobi.

DRUGI KRITERIJUM - PRAV ILI KRIV RUKOPIS

    Rukopis koji ide paralelno sa horizontalom otkriva stabilnu, čvrstu i  pouzdanu osobu koja zna šta hoće u životu i koja ne varira u svojim osećanjima.
    Ako rukopis ide nagore, u odnosu na horizonatalu, otkriva abmicioznu osobu, optimistu i entuzijastu, dok onaj koji se spušta - ide nadole, poseduju osobe sklone depresiji, pesimizmu i beznađu.
    Ukoliko rukopis oscilira gore-dole u odnosu na horizontalu, znači da je osoba ćudljiva, prevrtljiva i da se 'ne slaže' uvek sa svojim razumom i da je, najčešće, vrlo nepouzdana.

TREĆI KRITERIJUM - RAZMAK IZMEĐU SLOVA I REČI

    I ovo je bitan momenat na osnovu kojeg se može otkriti da li je osoba koja ga poseduje društvena ili ne, širokogruda ili ne, čime se rukovodi kada bira prijatelje...
    Mali razmak između slova znači da osoba voli društvo, druženje i da joj je vrlo stalo do društvenog života, dok veliki razmak znači da je reč o uzdržanoj osobi koja marljivo bira prijatelje.
    Dalje, nije zanemarljivo ni to da li pri pisanju koristite završne i početne linije slova. Primena početnih linija otkriva zatvorenu, manje prijemčivu osobu, koja se drži pravila 'što je poznato - to je i sigurno' i koja nije sklona eksperimentisanju. Završne linije otkrivaju ljude koji ne vole i ne priznaju rastanke, koji uvek i u svakoj prilici izbegavaju 'zbogom'.
    Ukoliko vaša slova ne sadrže ni početne ni završne linije, znači da ste spremni da lako i brzo prodrete u suštinu stvari i da ne gubite vreme tabajući okolnim stazama.
    Takođe nije svejedno ni na koji način 'pisari' povezuju slova u reč. Ako to čine lako, brzo, plitkom linijom - girlandom, to znači da su laki za komunikaciju, vrlo prilagodljivi i najčešće simpatični. Kao takvi, dobro su došli u svako društvo. Žene koje ovako pišu vrlo su emotivne. Negativne karakteristike ovakvog rukopisa su: lenjost, nesamostalnost, površinski pristup stvarima.
    Ako su slova povezana lučnom linijom - arkadom, znak je da je reč o vrlo pozitivnim osobama. To su vrlo poverljivi ljudi, sa veoma istančanim ukusom za lepo. Kao takvi, često umeju da budu i formalisti. Ponekad su pretenciozni i nepoverljivi. A mana im može biti i sklonost ka spletkarenju.
    Ako slova povezana u reči podsećaju na odmotan konac, to je znak da je reč o osobama koje poseduju organizacione sposobnosti, ali koje takođe vešto umeju da manipulišu ljudima. I pored mogućih mana, ovi ljudi su veoma svestrani i prilagodljivi. Najveća mani im je što ih nije lako definisati.
    Uglast rukopis otkriva uporne ljude jake volje. Oni čak mogu biti i agresivni, prilično kruti, a u svemu što se oko njih događa prepoznaju samo belu i crnu boju. Istrajni su, ali se teško prilagođavaju. Žele da dominiraju, što ih dovodi u konfliktne situacije.
    Uopšte uzev, povezani i nepovezani rukopis otkriva potpuno dijametralne osobe. Ljudi koji imaju povezan rukopis skloni su logičkom rasuđivanju, dobri su saradnici, ali pate od nedostatka inicijative, često i - originalnosti.
    Nepovezani rukopis: egoisti, ljudi koji osciliraju u svojim raspoloženjima. Oni nisu 'laki' za saradnju, ali su izvor originalnih ideja i mogu biti veoma istrajni.

VELIKA SLOVA

    Oblik i veličina velikih slova takođe nisu zanemarljivi za tumačenje karaktera ličnosti. Ukoliko su ona veoma istaknuta, znak je da je osobama koje ih pišu izuzetno stalo da se istaknu, da im se drugi dive i da budu zapažene. Stalo im je do uloge vođe, čime dadohnađuju svoje komplekse niže vrednosti.
    Ako se velika slova po veličini ne razlikuju od običnih ili su, čak, manja od njih, reč je o preskromnoj i prilično nesamopouzdanoj osobi.
    Umetnici i uopšte kreativni ljudi imaju veoma originalna velika slova, dok štampana velika slova otkrivaju osobe sklone literarnim poduhvatima.
    Za tumačenje karaktera ličnosti nisu podjednako važna sva slova. Posebno su zanimljiva veliko M i veliko I. Dakle, prilika je da zavirite u svoje beleške. Ako uočite da vam je prvi potez pri pisanju M veći od drugom, znači da ste sasvim zdrava, normalna osoba sa pravilno naglašenim egom. U suprotnom, ako vam je prvi potez manji od drugof, prilično ste inferiorni, oslanjate se na tuđe mišljenje i često niste svesni svojih pravih vrednosti.
    A to da li ste gordi ili sujetni, ili skromni i nesebični, otkriva način na koji pišete veliko I. Ukoliko ga posebno ističete u odnosu na druga velika slova, znači da vam je stalo da uvek i u svakom trenutku budete u centru pažnje, da ste suviše okupirani sobom. Na taj način samo kamuflirate svoju nesigurnost.
    Ukoliko, umesto velikog, pišete malo i, znak je da sebe ne vrednujete na pravi način i da potcenjujete svoje vrednosti. Ako uglavnom koristite štampano i, znači da imate literarne sklonosti koje bi trebalo iskoristiti.
    Nedovršeno - otvoreno malo a i o pokazuju da je osoba koja ih piše sklona spletkama i ogovaranju, kao i da je prilično nepouzdana. Ukoliko su ova slova zatvorena, vezana, znak je da je reč o poverljivoj osobi, pouzdanoj, ali dovoljnoj samoj sebi.

TAČKICE I CRTICE

    Za grafologe je vrlo značajna i tačkica koju stavljate iznad malog slova i. Ako je više izdužena znači da ste vrlo senzitivna osoba sa razvijenim kritičkim smislom. Ako je tačkica debela - krupna, znači da ste naprasita, eksplozivna osoba i da vam narav nije baš 'laka'.
    Tačkica visoko iznad slova pokazuje da ste vrlo tanani i osetljivi, dok tačka u obliku luka otkriva vaše opservatorske sposobnosti.
    I crtica na malom slovu t piše se na više načina. Ako je duga i postavljeno udesno u odnosu na slovo, znak je čvrstog, samopouzdanog karaktera. Ako je kratka, otkriva nesigurnu i plašljivu osobu. Zadebljana - pokazuje stabilnu prirodu. Dugačka crta koja prelazi i na druga slova u datoj reči otkriva vrlo ambicioznu osobu, koja se prema drugima postavlja veoma zaštitnički.
    Grafologija je sklona tvrdnji da i boja mastila ima veliku ulogu u tumačenju rukopisa. Nije svejedno hoćete li odabrati plavo, crveno, zeleno ili tirkizno mastilo. Ljudi najčešće koriste prijatnu plavu 'mastiljavu' boju koja otkriva prijateljsku nastrojenost. Crno mastilo biraju uglavnom hladne i konvencionalne osobe. Za crveno se odlučuju ljudi koji sebe zaista visoko kotiraju, kojima je uvek stalo da budu u centru pažnje. Zelenom mastilu su skloni mladi ljudi, koji i boju mastila koriste kao način da se razlikuju od drugih.
    Profesionalni grafolozi posebno pažljivo analiziraju pisanje brojeva. Ljudi koji pišu jasne i čitke beojeve su najčešće praktični, otvoreni i iskreni. Njihov stav prema novcu i materijanim vrednostima je jasan. Male, sitne i tanke brojke svojstvene su knjigovođama, finansijskim radnicima i matematičarima. Prenaglašeno pisanje brojeva, njihovo pojačavanje i podebljavanje otkriva ljude sklone neurozama i afektacijama. Oni koji preterano 'cifraju', ukrašavaju brojke, pišu ih lepo i zaobljeno, najčešće su pohlepne osobe, kojima novac u životu zauzima vrlo važno mesto. Ako brojke pišete jako pritiskajući olovkom znači da ste skolni materijalnim vrednostima i da vam prefinjeni ukus nije jača strana.

POTPISI U GRAFOLOGIJI

    Potpisi u grafologiji zauzimaju posebno značajno mesto. Čovek se sa svojim potpisom prosto legitimiše, njime overava i otkriva svoju ličnost. Čitak i jasan potpis otkriva poštenu osobu na koju se u svakom trenutku možete osloniti. Sićušan, stisnut potpis znak je da je njegov vlasnik opterećen nekim kompleksima niže vrednosti. Upadljiv veličinom i ukrašen potpis otkriva osobu lošeg ukusa, koja je pri tom veoma uobražena.
    Podvučen potpis - crta ispod potpisa, otkriva nametljivu osobu naglašenog ega, dok je sitan, uzan, izdužen potpis znak promišljenosti i proračunatosti. On takođe otkriva čoveka koji ume spretno, diplomatski da postupa sa ljudima, tako da, kad ustreba, može i da manipuliše njima.
    Krug oko potpisa obično stavljaju depresivne osobe, kojima je zaista potrebna pomoć da bi se izvukla iz sopstvenog tesnaca. Ako crta prolazi kroz potpis, grafolozi bi rekli da je njegov vlasnik prilično nesamopouzdana osoba, da sumnja u sebe i svoje sposobnosti.
    Stručnjaci za tumačenje rukopisa ne zanemaruju još jedan momenat. Oni veruju da je rastojanje potpisa od teksta vrlo simptomatično. Osoba koja potpis stavlja uz sam tekst je vrlo odana i tesno povezana sa svojom okolinom. Njena želja je da taj kontakt nastavi. U suprotnom - potpis odvojen od teksta otkriva nezavisnu i samostalnu osobu.

DODATNA UPUTSTVA

    Još neka uputstva za analizu rukopisa:
S obzirom da rukopis nije svuda isti, za analizu je bolje uzeti duži - veći uzorak rukopisa.
Bolje je pisati perom i mastilom nego hemijskom, jer mastilo otkriva više ličnosti.
Za grafološku analizu najpogodnija je hartija bez linija - u tom slučaju do nagnutosti rukopisa dolazi spontano.
Prvo osmotrite veličinu margine, ukošenost, a zatim pređite na veličinu slova, usmerenost redova, analizu velikih i malih slova.
Pre nego što na osnovu rukopisa date krajnju ocenu o sebi ili nekoj drugoj osobi, uzmite u obzir što više pojedinosti. I - ne brzajte. Recimo, ako je neka osoba neambiciozna, neodlučna, ali je inteligentna, ima razvijenu intuiciju, te osobine treba kompenzovati, uravnotežiti i doneti pravu sliku. Ne sme se zanemariti jedna na uštrb druge osobine.
Vic Ovog Dana
Verovali ili ne
Jeste li znali ovo?
Ludi svet
MoLitva dana