Naslovni baner
Home Dugme
Meni
Novo na sajtu
Omiljeno na sajtu

Pentagram - Ezoterični Simbol

     Ispoljavanje Nevidljive Energije. Simboli su u ljudskoj istoriji, kao i danas u društvu imali veliki značaj. Uvek je neko u njima video skrivena značenja, a pogotovo značenja koja su davala veliku moć onima koji su ih razumeli i znali kako da koriste.

Osmeh gore Osmeh na lice:  
     Ovi simboli kao da su u sebi imali neku nevidljivu energiju koju su prenosili na one koji su istinski verovali u njih i njihove tajanstvene moći. I dan danas njihov uticaj na ljude nije nestao. Ovde ćemo vam predstaviti simbole koji su imali najveći uticaj u svetu ezoterije.

PENTAGRAM

   Pentagram je simbol koji se često pogrešno tumači i najneshvaćeniji je.simbol. Dugo je bio povezan sa magijom i misterijom. To je najjednostavniji oblik zvezde koji se može nacrtati iz jednog poteza. Nekada se naziva i beskonačan čvor. Druga imena su Goblinski Krst,  Pentalfa, Veštičje stopalo, Đavolja Zvezda.
    Dugo se veruje da je pentagram vrlo moćna protekcija od zla i demona, prema tome simbol je zaštite i bezbednosti i nosi se kao amajlija za uopšte sreću. Stara američka narodna pesma Green Grow the Rushes, se odnosi na pentagram iznad vrata i prozora. Pet je simbol kod tvojih vrata (Five is the symbol at your door.). Potencija i asocijacija pentagrama je evoluirala kroz istoriju. Danas je uglavnom to sveprisutni simbol Neo-Pagana sa dubokim magijskim i paganskim značenjem i simbolikom.
    Simbol Pentagram se danas pripisuje mnogim značenjima, iako su mnoga značenja postavljena u ne tako dalekoj, vrlo bliskoj prošlosti. Ipak on je korišćen kroz istoriju u mnogim kontekstima.
    Najranija poznata upotreba Pentagrama datira još iz doba Uruk 3500 godina pre nove ere u Ur of the Chaldees u antičkoj Mesopotamiji gde je nađen na crepovima zajedno sa drugim znacima perioda koji je povezan sa najranijim poznatim razvitkom pisanog jezika.
   U kasnijim periodima Mespotamijske umetnosti pentagram je korišćen u kraljevskim spisima i bio je simbolika imperijalističke moći koja se produžuje ka 4 strane sveta. Među Jevrejima, simbol je pripisan Istini i pet knjiga Pentateuch-a.
    Često se pogrešno naziva Solomonov pečat, iako je njegova upotreba bila paralelna sa heksagramom. U Antičkoj Grčkoj, naziva se Pentalpha, prema tome što se sastoji od 5 slova A. Za razliku od ranijih civilizacija, Grci generalno nisu dodavali neka druga simbolična značenja svojim slovima u azbuci, mada su određeni simboli postali povezani sa oblicima ili pozicijama Grčkih slova (npr. Gammadion, Alpha-Omega).
    Geometrija pentagrama i njegove metafizičke asocijacije su istraživane od strane Pitagorejaca (posle Pitagore 586-506 g.p.n.e) koji ga je smatrao za amblem perfekcije i savršenstva. Zajedno sa drugim otkrivenim znanjem geometrijskih figura i proporcija, prešao je u post-Helensku umetnost gde se zlatna proporcija može videti u dizajnu nekih hramova.
    Rani Hrišćani su atributirali pentagram sa 5 rana Hrista, od tada pa do srednjovekovnih vremena, bio je manje značajan Hrišćanski simbol. Pre vremena Inkvizicije, nije bilo zlih povezanosti sa pentagramom. Pre je njegov oblik podrazumevao Istinu, religiozni misticizam i rad i delo Stvaraoca. Car Konstantin I koji nakon što je dobio pomoć Hrišćanske crkve u svojem vojnom i religioznom preuzimanju Rimskog carstva 312 god,je koristio pentagram zajedno sa Či-ro simbolom (simboličan oblik krsta) u svom pečatu i privesku.
    Ipak, krst (simbol patnje) je radije nego pentagram (simbol Istine) bio korišćen od strane crkve koja je naknadno došla do moći i čija manifestacija sudbine je bila da Uzurpira vrhovnu moć Rimskog carstva.
    Godišnja crkvena gozba Epifanije, proslavljajući posetu tri Mudraca detetu Isusu kao i Crkvena misija da se donese istina 'Gentiles' je imala pentagram za simbol, (iako je u današnje vreme simbol promenjen u petokraku zvezdu zbog reakcije na Neo-Pagansku upotrebu pentagramu, i druge). U legendi Sir Gawaina i Zelenog viteza, pentagram je bio Sir Gawainov glif (glyph) upisan u zlato na njegovom štitu, simbolizirajući 5 viteških vrlina - Velikodušnost, Učtivost, Čednost (Devičanstvo, Čistota, strogost stila), Viteštvo, Pobožnost.
    U srednjevekovnom dobu, beskrajni čvor je bio simbol Istine i bio je zaštita od demona. Korišćen je kao amajlija za ličnu zaštitu i da čuva na prozorima i vratima. Pentagram sa jednim krakom nagore simbolizuje leto, sa dva kraka nadole bio je simbol za zimu. Tokom dugog perioda Inkvizicije bilo je mnogo proglašavanja i objavljivanja laži i optužbi u interesu pravovernosti i eliminacije jeresa, krivoverja. Crkva je zaostala u periodu pravog diabolizma svega što se protivilo. Pentagram je viđen kao mogućnost da se simboliše Đavo u obliku Jareće glave i Bafometa i baš za obožavanje tog Bafometa su Inkvizicijsti optužili Templare. Dominikanci u Inkviziciji su skrenuli pažnju sa Hrišćanskih jeretika na Paganske Veštice, na one koje su kao prihvatile Hrišćanstvo ali i dalje pratile staru religiju i na mudre (Veštce, Magove i sl.) među njima.
    U čišćenju Veštica, drugi rogati bogovi kao što su Pan postali su ekvivalent Đavolu (Hrišćanskom konceptu) i pentagram narodni simbol zaštite, po prvi put u istoriji, je ujednačen sa zlom i naziva se Veštičje stopalo. Stara religija i simboli su otišli pod zemlju od straha koji je crkva ulivala, i tu su i ostali da venu, vekovima. U osnivanju Hermeticizma, u tajnim društvima zanatlija, umetnika i učenih ljudi daleko od očiju crkve i njene paranoje, proto-nauka alhemije se razvila zajedno sa svojom okultnom filozofijom i skrivenim, kriptičnim simbolizmom. Grafički i geometrijski simbolizam je postao vrlo bitan i period renesanse se 'podigao'.
    Koncept mokrokosmičkog sveta Čoveka kao analogija makrokosmu, višem univerzumu duha elementalne materije je postao deo tradicionalnog zapadnog učenja, dok je dugo dugo bio u istočnoj filozofiji.Pentagram zvezda Mikrokosma, je simolizirala čoveka u Mikrokosmu, predstavljajući u analogiji Makrokosmički univerzum. Pravilan (okrenut krak na gore) pentagram ima sličnosti sa čovekom sa nogama i rukama raširenim.
    U Tycho Brahe-ovom Calendarium Naturale Magicum Perpetuum (1582) pojavljuje se pentagram sa čovečjim telom određenim, i u Hebrejskom za YHSVH asociran je sa elementima. Ilustracija Braevog savremenika Agripe (Henry Cornelius Agrippa von Nettesheim) je u sličnim proporcijama i prikazuje 5 planeta i Mesec, u centralnoj tački, genitalijama. Druge ilustracije perioda od Roberta Fluda (Robert Fludd) i Leonarda da Vinčija pokazuju geometrijske veze čoveka i univerzuma. Kasnije, pentagram je postao simbolika veze između glave i 4 člana i otuda čista koncentracija biločega (ili duha) do 4 tradicionalna elementa materije, zemlja, voda, vazduh, vatra - Duh je suština.
    U slobodnom Masonstvu, čovek kao Microprosopus je bio i ostao asociran sa petokrakim Pentalpha. Simbol je korišćen, isprepleten i uspravan za sedećeg Gospodara kolibe (kuće). Geometrijske osobine i struktura Beskrajnog čvora su cenjeni i simbolijski uneti i objedinjeni u kompase ugla 72 stepena, Masonski amblem predanosti i dužnosti. Porekla slobodnog masonstva su izgubljena u dubini istorije, zamućena od strane tradicionalne majstorske tajnosti reda, ali postoje znaci kroz istoriju o postojanju ovakvih i sličnih majstorskih udruženja i ritual i simbolizam koji je ostao poznat samo nekolicini, i istorija pentagrama je ostala zatvorena u istoj vrsti misterije. Ženska grana Masonstva koristi petokraku Istočnu zvezdu sa dva kraka na gore kao njihov amblem. Svaki krak pamti junakinju biblijske nauke.
    Nijedna poznata grafička ilustracija pentagrama povezanosti sa zlom se ne pojavljuje sve do 19. veka. Eliphas Levi Zahed (ustvari pseudonim Alfonsa Luis Konstanta, odkaluđerenog francuskog katolika Abb) ilustrira pravilan pentagram mikrokosmičkog čoveka pored obrnutog pentagrama sa jarećom glavom Bafometa. Ova ilustracija i prirašćivanje je dovelo do koncepta različitih orijentacija pentagrama dobra i zla. Protiv Racionalizma 18-og veka došla je reakcija u 19-om veku sa rastom novog misticizma dosta zahvaljujući Svetoj Kabali (Holy Qabalah), antička usmena tradicija Judeizma vezana za kosmologiju Boga i univerzuma i moralne i okultne istine njihove veze sa čovekom. To i nije toliko religija koliko sistem razumevanja baziran na simbolizmu i numeričkim i azbučnim vezama reči i koncepata, Gematria.
   Zlatno doba je učinilo mnogo da Hermetička Kabala uznapreduje i raširi njeno korenje po svetu u svom vremenu snage (od 1888 do početka Prvog Svetskog rata) kroz spise i radove mnogih pristalica došle su neke od mnogih važnih ideja današnjeg Kabalizma filozofije i magije. 1940-te godine Gerald Gardner je usvojio pentagram sa dva kraka na gore kao pečat (sigil) drugog stepena inicijacije u novo nastalim, Neo-Paganskim ritualnim Veštičarenjem, kasnije poznato kao Wicca. Pentagram sa jednim krakom na gore zajedno sa trouglom takođe vrhom na gore predstavlja treći stepen inicijalizacije. (Sa trouglom vrha na dole predstavlja prvi stepen). Tek od kasnih 1960-ih godina pentagram se ponovo nosi kao amajlijski simbol. Zajedno sa događajima, sa rastom popularnosti i interesa za veštičarenje i Viku i publikacijom mnogih knjiga (uključujući i nekoliko romana) na tu temu,došlo je do reakcije crkve. U svojoj krajnosti, jedan aspekat reakcije bio je establišmentu satanističkog kulta - Satanine Crkve - od Anton La Vaya. Za svoj amblem, ovaj kult je usvojio obrnuti pentagram nakon slike Bafometa Eliphas Levia.
    Reakcija Hrišćanske crkve bila je da osudi kao zlo sve one koji su uzeli Pentalphu za simbol pa čak i da proglase sam simbol za čisto zlo, baš kao što je bio i stav ljudi prema svastici posle rata. Razlika između krak na gore i krak na dole oblika pentagrama postala je akcentirana, naglašena u glavama pagana i dovela do koncepta belog i crnog veštičarenja, bele i crne magije. Oni koji su uzeli ispred svega jak lični etički kod Vike, 'I ne povredi nikoga, radi šta želiš' ('An it harm none, do what you will') nisu želeli da budu rascepani istom rukom kao i satanisti čija je filozofija jedna od dominacija duhom od strane fizičkog tela - prioritet materije i fizičkog postojanja.
     Stoga, uprkos upotrebi i različitim značenjima obrnutog pentagrama kao simbol Gardnerove inicijacije, drugi Vikanci, primetno u Sjedinjenim Američkim Državama gde fundamentalisti Hrišćani su poprilično agresivni prema onima koji ne dele verovanja sa njima, su protiv svake upotrebe simbola. Kažu da čak i upotreba pravilnog pentagrama dovodi do socijalne diskriminacije protiv pagana u nekim zajednicama. Drugačije, pentagram ili pentakl je postao čvrsto ustanovljen kao uobičajeni Neo-Paganski i Wiccanski simbol, postizajući mnogo aspekata mistike i asocijacije za koje se danas često misli da su antički folklor. Starost i antičnost pentagrama je sigurna njegova značenja i asocijacije su evoluirale i bivale obogaćene kroz istoriju. Njegova upotreba u modernom paganizmu kao simbol grupe je od iste važnosti kao i krst u istoriji Hrišćanstva i više u sveprisutnosti i atributiranim značenjima leži potencijal nego u antičnosti.Od svesti stavova prema zemlji i poštovanja života modernih Pagana je već došlo do pomeraja ka zaštiti i sačuvanju ekologije i resorsa naše planete. Možda će oni videti zoru novog doba nade ili možda samo kraj doba ljudi.
    Pentagram se javlja u dva oblika: kao petougao i kao zvezda (deset uglova). Simbolika mu je mnogostruka, ali se uvek temelji na broju pet koji izrazava jedinstvo nejednakih delova. Pentagram je zato mikrokosmos. Pet krakova pentagrama usklađuju u plodnom spoju brojku 3 koja označava muški princip i brojku 2 koja odgovara ženskom principu. Simboliyuje, dakle, androginost. Služi kao znak raspoznavanja članovima istog dr     Pentagram se javlja u dva oblika: kao petougao i kao zvezda (deset uglova). Simbolika mu je mnogostruka, ali se uvek temelji na broju pet koji izrazava jedinstvo nejednakih delova. Pentagram je zato mikrokosmos. Pet krakova pentagrama usklađuju u plodnom spoju brojku 3 koja označava muški princip i brojku 2 koja odgovara ženskom principu. Simboliyuje, dakle, androginost. Služi kao znak raspoznavanja članovima istog društva: u antici,na primer, pitagorejcima. Pentagram je jedan od ključeva koji otvaraju put do tajne.
    Pentagram znači i brak, sreću, ispunjenje. Nekada se smatrao simbolom savršene ideje. Prema Paracelzusu pentagram je jedan od najmoćnijih znakova. Pitagorejski pentagram - koji je u Evropi postao pentagram gnostičkog Hermesa - ne javlja se samo kao simbol spoznaje, nego i kao sredstvo vračanja i sticanja moći. Likove pentagrama upotrebljavali su čarobnjaci za praktikovanje svoje moći: bilo je pentagrama ljubavi, uroka itd.
    Ako pentagram nije petougao, nego petokraka zvezda, u masonskom predanju se naziva Plamenom zvezdom. Uz određenu ogradu Ž.Buše navodi ovo Ragonovo tumačenje: Kod Egipćana je ona (plamena zvezda) bila slika Izidinog i Sunčevog sina, tvorca godišnjih doba, te amblem kretanja; slika onog Horusa, simbol pramaterije, nepresušnog izvora života, slika one iskre svete vatre, koja je univerzalno seme svih bića. Za masone ona je amblem Genija koji dušu uzdiže do velikih stvari. Pentagram je bio omiljeni simbol pitagorejaca. Ucrtali bi taj simbol na svoja pisma kao pozdrav, i to je odgovaralo latinskoj reči vale. Pentagram se nazivao i ugeia; boginja Higija bila je boginja zdravlja; svako od slova koja čine tu reč postavljalo se na jedan vrh pentagrama. Pentagram izražava neku moć koja je stvorena sintezom komplementarnih sila.
    Pentagram je moćan simbol protekcije i balansa, i svaki od krakova ili tačaka predstavlja 5 elemenata (4 ispoljavajuća elementa zajedno sa ujedinjujućim elementom Duha). Pentagram okrenut sa krakom na gore predstavlja red, sa svim na svom pravom mestu.U ovome je Duh prikazan gore, iznad ostalih elemenata - meso je podređeno Duhu. Obrnuti pentagram može biti simbol zla (na isti način na koji je prikazan i obrnuti krst), gde Duhom vladaju materijalni elementi. U određenim paganskim religijama baziranim na prirodi, obrnuti pentagram je dobrotvoran simbol gde predstavlja muško božanstvo, Rogatog Boga, koji je popzitivna sila. U ovom slučaju su dva kraka koja su okrenuta nagore stilizacija božijeg izgleda.
Zbog toga što pentagram sa krakom nagore predstavlja sile i gradivne blokove prirode u ispravnoj manifestaciji, poseduje vrlo smirujuć, harmoničan uticaj.
Fizički svet je finalna kristalizacija viših sila, i tako manifestovani svet (kao sto je Malkhut, Kabbalista) i element Zemlja se smatraju za kompoziciju drugih elemenata. Pošto je pentagram predstav spajanja elemenata u jedno, nekada se koristi i za predstavljanje elementa Zemlje. Primeri ovoga uključuju elementalne alate Ceremonijalne Magije, gde je pentakl (disk na kome je upisan pentagram) odgovara Zemlji, i Tarot,gde je serija pentakla (suit of pentacles) Zemljana serija ili špil.
    Pentagram predstavlja mikrokosmos i unutrašnje energije, dok heksagram predstavlja makrokosmos i spoljašnje energije. Pentagrami se često mogu naći u prirodi, u cveću ili kristalizovanim oblicima, na primer, njihov oblik se može koristiti za crtanje ljudske figure sa torzom i udovima u pravilnoj proporciji, kao što je ukazao na to Leonardo Da Vinčijev (1452-1519) poznati crtež 'Vitruvijanskog čoveka' (napravljenog oko 1492 i nazvanog po raspravi o proporcijama muškog čovečijeg oblika od strane antičkog Rimskog arhitekte Vitruvija (Vitruvius)).
Kao ekspresija broja 5 i u njegovom dinamičkom aspektu, pentagram je povezan sa sefira Geburah na Drvetu Života. Takođe predstavlja 5 Hinduističkih elemenata ili Tattva (Prithivi - Zemlja, Apas - Voda, Vayu - Vazduh, Tejas - Vatra i Akasha - Duh), i 5 elementalnih aktiviteta Kineske filozofije (Zemlja, Metal, Voda, Drvo i Vatra).
    Pentagram je jednopotezan (npr. može se nacrtati iz jednog puta bez odvajanja olovke od papira, tako da se lako crta u vazduhu sa magijskim alatom, krećući od bilo koje od 5 tačaka krakova i pomerajući u bilo koja dva pravca. Nije iznenađujuće to što je pentagram važan simbol u Magiji, i može se crtati u invocirajućim i terajućim oblicima. Vrlo važan pročišćujući i protektivni ritual.

PENTAGRAM: Odbrana od zlih džina

    Kako deluje: Pentagram služi za odbranu od zlih duhova i demonskih sila ili se koristi za njihovo potčinjavanje. Time se podstiče bolje zdravlje, samopoštovanje i unutrašnji razvoj. Ali pentagram se koristi i za čaranje, bajanje, a smatra se da je posebno opasan u polukrugu ili kad su mu dva kraka okrenuta prema gore (to je obeležje veštica).
    Njegova istorija: Pentagram je poznat pod razlicitim imenima: zvezda veštica, vešticin krst, vukodlakova noga, pentakel, betlehemska zvezda, čarobnjakova zvezda, plamena zvezda. Ponekad se upotrebljava za predstavljanje Alfe i Omege Kristove kao i njegovih pet svetih rana. Cigani pentagram nazivaju zvezdom mudrosti i njegovo značenje dokazuju time što popreko razrezana jabuka svojim semenkama i njihovim sedištima stvarno izgleda kao pentagram.
    Smatra se da nemački naziv Drudenfuss potiče od Torove kćerke Thrud. A Thrud znači moć i silu. Ona je posedovala moć da se pretvori u labuda čiji je otisak noge sličan pentagramu.
    Po predanju znak pentagrama se mora nacrtati u jednom potezu, što podseca na alhemičarsko pravilo da se započeti rad na nekom 'velikom delu' ne sme prekinuti.

AGRIPIN PENTAGRAM: Protiv negativnih sila

    Kako djeluje:
Ovaj simbol predstavlja snažnu zaštitu protiv svih neprijateljskih i negativnih sila. On pomaže čoveku da sam otkrije vlastitu vrednost, da nađe unutraššnji mir, sreću i zadovoljstvo.
   Njegova istorija:
Jednu varijantu pentagrama stvorio je Hajnrih Kornelije Agripa od Neteshajma. Zajedno sa Paracelzusom on se ubraja u najpoznatije srednjovekovne alhemičare.
    Agripin pentagram predstavlja golog muškarca čijih je pet 'ugaonih tačaka' - glava, ruke i noge - postavljeno na ugaone tačke pentagrama. Ostalo je nerazjašnjeno šta tako razapeti čovek zapravo predstavlja - je li to obgrlio svet, je li povezan sa tačkom života ili prikazuje svetoga Pavla okovanog u lanac ljubavi i mudrosti Božije. U svakom slučaju pentagram slikovito predstavlja povezanost čoveka i mikrokosmosa čovekovog sveta koji je, po učenju hermetičara, refleksija i odraz makrokosmosa, odnosno čitavog univerzuma. Jer, spoznati čovekov mikrokosmos znači istovremenu spoznaju i makrokosmosa i tajni postojanja.¦ Klik Gore na Sliku - Prikaz; ¦ Ponovni Klik - Brisanje

ProrociProroci i Proročanstva - Ostali Tekstovi
Ponuda TemaPogledajte i ostale super zanimljive rubrike na sajtu
Vic Ovog Dana
Verovali ili ne
Jeste li znali ovo?
Ludi svet
MoLitva dana
Testiranje Refleksa
Testirajte Reflekse