Naslovni baner
Home Dugme
Meni
Novo na sajtu
Kratke Vesti
Omiljeno na sajtu
Kratke Vesti Evropa
Kratke Vesti Balkan
Kratke Vesti Sport

Eliksir Zdravlja Izvire Iz Nas

   Kako da organizam i um uskladimo sa sve moćnijim vibracijama vaseljene, planete i sopstvenog svetlosnog bića. Isceliti nas može jedino božanski lekar u nama i to preko nervnog sistema i duhovne svesti svake naše ćelije u telu...

Osmeh gore Osmeh na lice:  

   Čovek će opet shvatiti svoj odnos sa prirodom i uspostaviće unutrašnju ravnotežu u sebi i svekolikoj vaseljeni.
    Čovek mora da uspostavi ravnotežu između rada i zabave, aktivnosti i odmora. prihvatite gde ste da biste svoj položaj mogli da procenite i razumete. Tek tada možete da ga promenite. Do promene dolazi sa novim perspektivama. Drugačiji ugao posmatranja nečeg može da promeni način kako se prema tome odnosite i kako to na vas utiče.
    U ovom trenutku je osnovna svest o ravnoteži. Čovek mora da shvati da su njegovo telo i um sastavni delovi njegovog duha. Važno je da se stara o svom telu kao o hramu, budući da je to mesto boravka njegove duše. U ovo vreme energije visokih frekvencija bitna je primena usklađenih obrazaca ishrane.
    To znači da svaki pojedinac mora da uspostavi ravnotežu koja odgovara njegovoj energiji. zastranjivanja nisu rešenje. Postoji određena hrana koja je bitna za telo i trebalo bi da bude uključena u obrazac ishrane. Luk, celer, kupus, brokoli, paštrnjak i krompir su namirnice koje pomažu očuvanje snage mišića i tkiva. Osnovno je, čak i u prehrani, očuvanje ravnoteže. Ne postoji bolji ili jedini ispravan način. Odaberite obrazac koji odgovara vašoj energiji. Nekim energijama je još potrebno meso, drugima nije.
    Prošle decenije bile su decenije promene enrgije. To je vreme oslobađanja od prošlosti i prihvatanja budućnosti. Tokom ovog vremena čovek korača ka sveobuhvatnijem razumevanju svetlosnog tela od kojeg je potekao. Njemu će prvi put posle dugo vremena biti ponovo pružena mogućnost da dosegne spasononse frekvencije. On će doživeti šta znači svetlo i započeti proces evolucije koju to svetlo omogućava.
    Došlo je do velikih promena. One mogu biti shvaćene kao negativne, budući da dovode do raskidanja sa starim navikama, okruženjem i obrascima. Ali, one istovremeno omogućavaju čoveku da razvije veću moć, a taj proces u njemu može da izazove i osećanje nelagode zbog činjenice da moć nije jasno označena.

BUĐENJE UNUTRAŠNJIH MOĆI

    Čovek doživljava promenu vibracija koju doživljava i vaseljena. Sada je vreme kad čovek zaista počinje da se oslobađa svega što mu više ne služi i da se kreće ka ostvarivanju sveobuhvatne moći. Kad shvatite da sve sadrži isti obrazac ili formulu koju je iznedrio izvor prvobitne energije, vi ćete početi da shvatate da je fizički čovek pod uplivom promena u vaseljeni koje su pokrenule visoke nelične energije koje upravljaju njenim kretanjem. Svaka planetarna energija dužna je da tokom svojih ciklusa evolucije obezbedi da u određeno vreme dođe do međudejstva određenih energija.
    Te energije dopiru do skrivenog obrasca u čoveku i pomažu mu da ostvari neophodne promene koje mora da doživi. One mu pomažu da iskoči iz kolotečine. U tom trenutku sam čovek vibrira dotad najvećom brzinom budući da to čini i njegova vaseljena. Ta visoka frekvencija ne menja samo njegove stavove već i reakcije njegovog fizičkog vida. Tokom ovog vremena čovek će biti u mogućnosti da u većoj meri kontroliše svoju fizičku volju samim samim tim što će shvatiti pravo jedinstvo svega. Stare energije se postepeno isključuju a otkrivaju se nove moći. To utiče i na moć bolesti i omogućava da se bolest shvati i prevaziđe. Energija je urođena sila koja prirodno (intuitivno) ili mentalnom odlukom preinačuje i menja stanje. Vibracija menja nivo energije. Sve stvoreno jeste energija u pokretu. Vibracija određuje snagu sile svog ispoljavanja.
    Sklonosti fizičkog čoveka vuku poreklo iz dva izvora. njegovog urođenog sećanja na prvobitni izvor sile, što mu omogućava da stvara služeći se tom energijom, i fizičkih gena, prateće posledice muških i ženskih gena roditelja. Najmoćnije nasleđe jeste energija prvobitnog izvora. Ukoliko se ona pravilno koristi, u stanju je da prevaziđe svaki način razmišljanja uslovljen genetskim uticajem. Evolucija u ovom trenutku omogućava čoveku da tu činjenicu prihvati i razume primenu te energije. Tokom prošlih vremena čovek je tražio spoljnjeg vodiča, dok se sada okreće svojoj unutrašnjosti, ka onoj moći koja ga, zauzvrat razvija. Preinačujući tu energiju čovek se menja mentalno, emocionalno, fizički i duhovno.

UM JE ORUĐE

    Um je oruđe koje omogućava čoveku da upravlja energijom. u ovom trenutku čovek višestruko doživljava promenu energije. Sve unutar njega reaguje na jačanje vibracija. Mnogi će ljudi možda osetiti nelagodu zato što zbog stalnih promena gube osećaj za to ko su. Vaseljena je ta koja dovodi do ovih promena, budući da je njihovo ispoljavanje njen zadatak, kako bi čovek imao mogućnost da ih koristi i dalje se razvija.
    Shvatite da brzina vibriranja energije menja unutarnju vaseljenu čoveka dovodeći do promena u ćelijama kao i do promene i razvoja mentalnih moći. Um je oruđe koje se koristi da bi se povećala ili smanjila aktivnost tela. Neko je u stanju da umisli bolest ali i svoju celokupnost. Nisao pojačava ili slabi energiju ćelije i na taj način se preinačuje i izaziva promena. Proces stvaranja prisutan je u čoveku. On neprekidno odbacuje i ponovo gradi. Zdravlje je, i bukvalno, posledica ravnoteže. Ono je mentalno, fizičko i duhovno. Um mora biti podstaknut, telo negovano i duh prosvetljen. Kad neko na sve u životu gleda kao na namet, njemu će život i biti krajnje tegoban.
    Njegov mentalni pristup obojiće sve drugo. Konačno, čovekovo fizičko telo će steći isti pristup, budući da je telo jedino mesto gde on može da ispolji svoje misli. Do koje mere budete dozvolili nečemu da utiče na vas, do te mere će se razviti i moć toga nad vašim fizičkim bićem.

AFIRMACIJE ZA PROMENU

    Blagotvorno je i da u toku dana, u neko za to izdvojeno vreme, koncentrisano ponavljate u sebi jednu ili više razvijenih afirmacija koje pomažu promenu naših stavova, bude svest o vlastitim izvorima moći, kao i same te moći. Afirmacije su potvrđujuće, pozitivne misli i reči, kao recimo: ja sam zdrav, sa sam pun svetlosti, dan je predivan - mislite tako čak i ako je dan možda tmuran i kišan, ali ga vi zamislite lepim. Evo nekih od takvih afirmacija:

Ja sam beskrajni duh u fizčkom obliku. Mene svakodnevno vodi beskrajni um. Ja sam pokret u evoluciji i dopušteno mi je da se menjam. Ja sam svoja moć, svoja projekcija i svoja manifestacija.
Prihvatam da je celokupnost moja. Dopuštam da ona prožme moje celokupno biće: um, telo i duh - ja sam celokupan.
Postoji unutarnje vođstvo koje me sada vodi. Ja ga prihvatam i oslobođen sam negativnosti. Sa radošću oslobađam svoju svekoliku moć na putu ka svom višem sopstvu (ono što čini identitet pojedinačne osobe) i to i postižem.
Sve što mi je potrebno ili što želim, postaje moje ispravnom mišlju i akcijom. Ja sam gospodar svega što jesam. Ja sam ispunjen tim ostvarenjem.
Oslobađam se svih predubeđenja o svom zdravlju. Prihvatam da do promene može doći i da će doći. Svaki dan pruža dokaze da je tako.

DESET SAVETA ZA DAN

    Da bi zaista bili u stanju da postanete zdravo biće, predlažemo da upražnjavate sledeće:
   
■  1. Koristite kakvu isceljujuću afirmaciju i sa njom započnite dan. Na primer, ujutro dok ustajete da kažete: 'Kako lep dan, danas ću da uradim nešto lepo i dobro, baš će mi biti fino...'
  2. Svakodnevno održavajte mentalnu vezu sa drugima. Dopustite sebii da vam se javljaju i misli koje nisu okrenute samo vama.
  3. Negujte fizičko sopstvo održavanjem ravnoteže i umerenošću. Uverite se da vaši obroci uključuju zeleniš i sirovu hranu. jedite polako i ostvarite unutrašnji mir dok jedete.
  4. Radite neke telesne vežbe. Hodanje je vežba za celo telo i izvrsno je. Kućni poslovi se takođe mogu iskoristiti za vežbe. Radite one vežbe koje upošljavaju vaše udove. Ali vrlo bitna stvar je: bolje biti umeren nego neredovno preterivati sa vežbama. Dišite duboko i polako kako biste um nahranili kiseonikom.
  5. Provedite najmanje petnaest minuta dnevno u tišini. Meditirajte ili sedite tiho u samoći dopuštajući umu da se stiša. Dopustite vašim čulima da osetite sopstvo.
  6. Vežbajte svakodnevno umetnost opuštanja. Krenite da razmišljate o nekoj zgodi, zahvalite joj se na pouci, blagoslovite je, poželite joj sve najbolje a onda je oslobodite. Svakodnevno oslobađanje od negativnih misli poštedeće vas muka zbog nekih stavova na kojima se istrajava i nagomilanih zato što stalno o tome razmišljate.
  7. Nasmešite se, odnosno dopustite sebi da se svakodnevno češće nasmejete. Život se sastoji od brojnih srećnih trenutaka. Ne kaže se zadžabe da sreću čine male stvari, pa prema tome, dopustite sebi da uživate u njima. Sunčan dan ili ptica koja pije iz barice, i jedno i drugo imaju mož da uzdignu vaš duh i emocionalno vas rasterete ukoliko im to dopustite.
  8. Svaki dan pokušajte da nakratko vidite stvari 'očima nekog drugog'. To će vas izvesti iz vas samih i uvećati vašu sposobnost da razumete druge i da budete tolerantniji.
  9. Događaji u životu su kao iskre vatre. Od toga da li ih raspirujete zavisiće hoće li se razbuktati ili ohladiti i zamreti. Svakodnevno razmišljajte šta ćete razbuktati a šta gasiti. U svakom čoveku postoji dobar i loš vuk. Pobediće onaj kojeg više hranite.
10. Zahvalite svom telu, umu i duhu što vam pomažu da ostanete emocionalno zdravi. Ne koristite bolest ili zdravlje kao pribežište. Dopustite da sebe volite u dovoljnoj meri da možete da budete iskreni prema sebi.

STRAH I BRIGE

    Jedan od najvećih problema u oblasti zdravlja jeste strah. Strah od neuspeha, strah od uspeha, strah da će se pogrešiti. Greške su takođe deo duhovne evolucije. Učite na njima i koristite ih kao stepenicu ka nečem drugom, pozitivnom. Ono što se dogodilo, dogodilo se. Vi to ne možete izmeniti, ali možete promeniti stepen moći koji to ima nad vama. Učite na tome i idite dalje. Vežbajte veštinu suočavanja sa onim sa čim se suočavate baš sada. Ako je to nešto veliko, razlomite to 'ogromno celo' u manje delove i zatim radite na svakom tom delu ponaosob.
    Briga zbog 'celine' omeđava sposobnost rešavanja. Kad je jedan deo rešen on menja izgled celine. Briga i stres samo lome celokupan aspekt vašeg zdravlja. Kad na tom 'celom' velikom problemu radite deo po deo, vi ga držite pod kontrolom, umesto da mu dopustite da ono kontroliše vas. Setite se samo da ono što mislite postaje vaša stvarnost. Misli su ono što je stvorilo svet i jedna od najjačih energija. Usmerite misli na stvari koje se pozitivno razvijaju. Koristite mentalnu maštu da biste doprineli promeni. Potvrđujte svoju moć u menjanju, ne samo sebe već i cele vaseljene.¦ Klik Gore na Sliku - Prikaz; ¦ Ponovni Klik - Brisanje

Kontakti Sa Duhovnim SvetomKontakti Sa Duhovnim Svetom - Ostali Tekstovi
Ponuda TemaPogledajte i ostale super zanimljive rubrike na sajtu
Vic Ovog Dana
Verovali ili ne
Jeste li znali ovo?
Ludi svet
MoLitva dana
Testiranje Refleksa
Mesec i Njegove Mene
Testirajte Reflekse