Naslovni baner
Home Dugme
Meni
Novo na sajtu
Kratke Vesti
Omiljeno na sajtu
Kratke Vesti Evropa
Kratke Vesti Balkan
Kratke Vesti Sport

e - LEARNING ONLINE POSLOVNI KURSEVI

  Koliko ste se puta našli u situaciji da ne možete otići na predavanje koje Vam je bilo bitno ili interesantno?Ili ste možda pomislili da bi bilo dobro da završite neki kurs, ali se on održavao daleko od Vas i niste bili u mogućnosti da redovno pratite predavanja.

Osmeh gore Osmeh na lice:  
    Rešenje za sve ovo je model učenja koji je sada preko Beogradske Akedemije Računarskih Nauka i Link Group zastupljen i u našoj zemlji, a to je Učenje Na Daljinu ili Distance Learning System. Učenje na daljinu, (Distance Learning System)  jeste vid učenja tokom kojeg predavač, ako postoji, i polaznik kursa nisu u fizičkom kontaktu.S obzirom na način odvijanja kursa, dopisivanjem, elektronskom poštom i sličnim oblicima komunikacije, postojanje predavača nije neophodno, odnosno polaznicima je dovoljno da na odgovarajući način dođu do štiva koje će im omogućiti učenje i uspešan završetak kursa.
Učenje na daljinu može se koristiti kao dopuna ili alternativa standardnom praćenju predavanja kada studenti nisu u mogućnosti da se pojave u učionici, ali je najraširenije kao samostalno obrazovanje ljudi koji iz raznih razloga ne mogu da se upišu u određene škole.

NASTANAK I RAZVOJ

    Učenje na daljinu nije nova ideja, kako bi se dalo pomisliti.Prvi zapisi o ovom obliku učenja datiraju čak iz 360. godine p.n.e., a kao početak njegove novije istorije mogla bi se računati 1840.godina, kada je Isak Pitman davao časove stenografije tako što je lekcije slao posredstvom britanske pošte. Sledeće decenije, njegov brat Ben je isto činio u SAD, a prvo udruženje za razvoj "učenja od kuće" osnovano je već 1873.godine.
    Upliv novih medija u učenje na daljinu osetilo se još 1922. godine, kada je državni koledž Pensilvanije emitovao lekcije preko radija, što je tri godine kasnije prihvatio i Univerzitet u Ajovi.Ovaj je zatim napravio i sledeći korak u razvoju učenja na daljinu, kada je 1933.godine upotrebio televiziju za emitovanje kurseva.I pored upotrebe novih medija, ipak je dominantan način učenja na daljinu ostala korespodencija, barem je tako bilo sve do ubrzanog razvoja medija novog doba, Interneta.

- omogućavanje pristupa materijalima za učenje, skriptama, multimedijalnim prezentacijama i ostalim obrazovnim resursima preko Interneta, uz kontinuirano testiranje, proveru znanja na svim nivoima, elektronsku komunikaciju sa pofesorima i drugim polaznicima kursa (www.link-elearning.com);
- upotreba ICT (Informaciono-komunikacione tehnologije) u svrhe učenja;  
- približavanje i spajanje Interneta i učenja, ili Internetom omogućeno učenje;
- sticanje znanja i veština na osnovu informacija i uputstava dostavljenih primenom različitih informacionih tehnologija i ostalih formi učenja na daljinu;
- formalizovan sistem podučavanja i učenja posebno kreiran da bude funkcionalan na daljinu upotrebom elektronske komunikacije;
- postupak približavanja obrazovnih resursa – obezbedjivanje uslova učenja, za više različito udaljenih mesta od učionice, škole ili centra u multimedijalnom obliku i/ili ili kroz njihovu kombinaciju sa tradicionalnim metodama prenošenja znanja.

■ Kojim terminima se označava? - Kada se govori o učenju na daljinu često je u upotrebi niz termina: Distance Learning, Distance Training, Distance Education, eLearning (e-Learning, „e“Learning), Online (On-line) Education, Virtual Instruction, Virtual Education, Virtual Classrooms, Electronic Classroom, Blended Learning... Shvatanje ovih termina kao sinonima nije slučajno. Svima njima zajedničko je da pretpostavljaju proces učenja u kojem su izvor znanja i primalac fizički udaljeni i u kojem je njihov odnos posredovan primenom ICT-a, a pojedinačno oslikavaju nijansiranje opcija unutar samog procesa učenja na daljinu.

■ Kada i kako je počelo da se primenjuje? - Učenje na daljinu nastalo je mnogo pre nego što bismo najpre pomislili. Naravno, ne u obliku u kojem ga mi danas poznajemo i koristimo, ali ono je imalo istu ulogu – prevazići fizičku udaljenost zarad prenošenja znanja. Pionir Distance Learning-a bio je Isaac Pitman, učitelj stenografije. On je primenio učenje na daljinu u radu sa svojim studentima još 1840. godine u Engleskoj. Zadavao im je da prepisuju kratke poruke iz Biblije i vraćaju mu na pregled poštom. Održavao je komunikaciju sa studentima širom zemlje i podjednako uspešno im prenosio znanje. Takav način obučavanja studenata, preteča današnjeg učenja na daljinu, pokazao je odmah svoju kvalitativnu, ekonomičnu, pragmatičnu stranu i slobodniju, u odnosu na tradicionalne metode, primenu.

■ Kako je istorijski teklo primenjivanje i ko su bili prvi korisnici? - Učenje na daljinu se na početku svog razvoja primarno upotrebljavalo korišćenjem poštanskog sistema pružajući mogućnost obrazovanja ljudima koji su bili sprečeni da prisustvuju nastavi u klasičnim školama. Tako je prvi stepen razvoja učenja na daljinu bio ustvari Correspondence Learning. Koristile su ga žene zbog isključenosti iz programa istitucionalnog obrazovanja koje je bilo namenjeno tada samo muškarcima, zatim, zaposleni građani koji su bili na radnim mestima tokom održavanja nastave i oni koji su živeli isuviše daleko od obrazovnih centara. Otkriće radija, 1920. godine, i prispeće televizije, 1940. godine, podstaklo je razvoj novih mogućnosti za učenje na daljinu. Novim medijima, putem kojih se i obrazovni program emitovao, slušateljstvo se proširilo do nemerljivih granica. Učenje na daljinu dobija time potpuno drugačiju dimenziju i postaje već nezaobilazan način saznavanja. Komercijalizacijom Interneta čitav proces učenja na daljinu biva olakšan, obogaćen većom ponudom specijalističkih programa i stepenom slobode koju imaju korisnici u izboru programa, kao i načina pohađanja.

■ Kada je i gde učenje na daljinu dobilo institucionalno priznati status? - Univerzitet u Londonu, 1859. godine, prvi je univerzitet koji je ponudio stepen ili rang obuke za učenje na daljinu, zasnovan na njegovom spoljašnjem programu. Drugi pionir u institucionalizovanju ovog vida edukacije bio je Univerzitet u Južnoj Africi, koji je uveo Correspondence Education kurseve pre 1946. godine. Najveći Distance Education univerzitet u Velikoj Britaniji, Open University, postoji od 1969. godine. U Nemačkoj je sličan otvoren 1974. godine, Fern Universitat u Hagenu. Širom sveta danas postoji više od 90 institucija, najčešće pod nazivom Open University, na engleskom ili u prevodu na lokalni jezika a po uzoru na davno nastali Otvoreni Univezitet u Engleskoj, koji primarno ističu značaj učenja na daljinu.

Mi smo za Vas napravili uporedni prikaz online i tradicionalnog učenja:


ZAŠTO SU ONLINE KURSEVI BOLJI

- Želite vremenom namenjenim za učenje samo Vi da raspolažete?
- Želite da Vaše sticanje novih znanja ne zavisi od mesta održavanja nastave?
- Želite samostalno da učite i profesionalno se usavršavate?
- Pri tom, želite da ne izgubite ništa od tradicionalnog načina učenja i da Vaše znanje ima adekvatnu sertifikaciju?

    Naši online kursevi osmišljeni su upravo za Vas! Omogućavamo Vam da u potpunosti iskoristite prednosti online edukacije. Izdvajamo 10 razloga zašto je odabir online kurseva bolji:

■ Poštovanje Vašeg vremena - Svaki pojedinac ima doba dana u kojem brže funkcioniše i uspešnije radi. Takođe, savremeni način života nameće brojne obaveze koje je vremenski teško uskladiti. Online kursevi su primarno, poštujući Vaše aktivnosti, vremenski vrlo feksilbilni, maksimalno prilagodljivi Vašem ritmu i dopuštaju Vam da vreme učenja Vi odredite.

■ Vaš izbor mesta učenja - Online edukacija pruža mogućnost da sami odaberete mesto koje Vam najviše odgovara za učenje ili održavanje nastave. Izborom ambijenta u kojem se osećate najugodnije lakše i bolje se koncentrišete, a time i najbrže ovladavate željenim gradivom. Pohađajući online kurseve u prilici ste nova znanja steći uspešno, bez obzira na to gde se nalazite.

■ Neograničen pristup gradivu - Kao polaznici online kurseva imate mogućnost neograničeno puta ponavljati gradivo koje želite da naučite. Bez stresa učite brzinom koja Vama odgovara. Konstantna dostupnost materijala i stalni uvid u ono što učite omogućava Vam visok stepen samokorekcije i napredovanja koje vidnije sami možete pratiti i proveravati.

■ Lepeza kurseva iz različitih oblasti - Izlazeći u susret različitim interesovanjima naših polaznika i potrebama za što savremenijim i primenljivijim znanjima i veštinama, online kursevima smo pokrili široku lepezu oblasti. Naši kursevi su okrenuti informacionim tehnologijama, stranim jezicima, menadžmentu, marketingu, dizajnu i njihovoj primeni u svim nivoima.

■ Pregledani i ocenjivani assignmenti pomažu Vam tokom učenja - Da bismo ovladali određenim znanjem potrebno je da ga uspešno i primenjujemo, zar ne? Pored teorije, u svakom poslu je važna praksa, a ona zahteva vežbanje. Online kursevi, pored testova, sadrže i assigmente (zadatke, seminarske radove, projekte i sl.) koji Vam omogućavaju najtačniju praktičnu proveru znanja.

■ Online sesije i konsultacije - Interakcija sa drugima u procesu učenja ponekada je od velikog značaja u procenjivanju sopstvenog znanja, razrešavanju dilema, otkrivanja novih ideja i pravaca daljeg istraživanja. U cilju zadovoljavanja što raznovrsnijih potreba naših korisnika online kursevi Vam nude mogućnost korištenja opcionih chat sesija.

■ Sa ili bez mentorskog vođenja - Netradicionalni, online načini edukacije Vašem izboru prepuštaju i mentorsko vođenje. Ukoliko ocenjujete da Vam je pogodnije pohođati kurs ili se osećate sigurnije u procesu učenja sa punom instruktorskom podrškom, nudimo Vam i online kurseve koji Vam to pružaju. Vaš lični mentor pratiće Vaš rad i u najkraćem roku odgovarati Vam na sva pitanja.

■ Adekvatna sertifikacija Vašeg znanja - Online kursevi omogućavaju Vam kontinuiranu proveru znanja i vežbanje, ali i krajnju ocenu kompletne uspešnosti Vašeg pohađanja kursa. Po završetku kursa polažete online završni test kojim proveravate znanje celokupnog gradiva i time stičete pravo na dobijanje adekvatnog sertifikata u skladu sa znanjem koje se stekli ili usavršili.

■ Visok stepen zadovoljstva korisnika za Vaše smanjenje rizika - Traženje pravog online kursa može da bude veoma naporno i počesto iziskuje nepotreban trud, pa i lutanje. Zbog toga Vas na kraju svakog kursa i pitamo da ocenite naše kurseve, prenesete nam svoje utiske i pomognete drugima da odaberu online kurseve za sebe. Naši polaznici nam daju visoku ocenu za našu posvećenost njihovom učenju.

■ Visok procenat kompletiranja kurseva osigurava Vaše šanse za uspeh - Ponosni smo na procenat uspeha naših polaznika. Prolaznost se kreće izmedju 75%-80%, a, poređenja radi, u prvoj godini na univerzitetima prolaznost je oko 60%, dok ostale e-learning škole imaju za 10%-20% lošiju prolaznost. Zavidan uspeh naših polaznika nama je najbolji pokazatelj i preporuka našeg programa. Brojne su prednosti online učenja.¦ Klik Gore na Sliku - Prikaz; ¦ Ponovni Klik - Brisanje

Poslovni Kursevi OnlinePoslovni Kursevi Online - Ostali Tekstovi
Ponuda TemaPogledajte i ostale super zanimljive rubrike na sajtu
Vic Ovog Dana
Verovali ili ne
Jeste li znali ovo?
Ludi svet
MoLitva dana
Testiranje Refleksa
Mesec i Njegove Mene
Testirajte Reflekse