Naslovni baner
Ponuda Tema

LINK Distance Learning System (DLS)

  LINK-ov DISTANCE LEARNING SYSTEM (DLS) - SISTEM ZA UČENJE NA DALJINU je zasnovan na korišćenju savremene ICT tehnologije u gotovo svim elementima procesa učenja. Učenje u mreži računara preko Interneta, odnosno Intraneta predstavlja osnovnu ideju ovog sistema. Internet odnosno Intranet se koristi za ostvarivanje uslova za Interakciju korisnika sa sadržajem, predavačima (autorima) i ostalim učesnicima u Distance Learning modelu učenja. Ovo softversko rešenje zadovoljava sve buduće očekivane potrebe održavanja DL kurseva različitih vrsta: kursevi računara, stranih jezika, tematski seminari, poslovni kursevi, predmeti iz tradicionalnog školstva (matematika, fizika, istorija itd.). LINK DLS omogućava rad „na zemlji“ i kompletno upravljanje kursevima na Internetu kao i ostvarivanje dvosmerne komunikacije i razmene podataka. Sistem je generalno namenjen svim organizacijama koje organizuju obuke kadrova ili obrazovnim ustanovama bez razlike.

KORISNICI SISTEMA

    Sistem pokriva potrebe sledećih glavnih grupa korisnika:

■ Autori, predavači, instruktori, voditelji kurseva, nastavnici
■ Administrativno osoblje, organizatori nastave, adminstratori sistema, menadžeri obuke
■ Studenti, polaznici kurseva, učenici, zaposleni u kompanijama.

Glavni elementi Distance Learning sistema:

 • sistem kreiranja kursa
 • sistem za pripremu kursa - vođenja kroz kurs
 • sistem testiranja
 • sistem praćenja napredovanja korisnika
 • sistem praćenja statusa korisnika.
Podsistemi:
 • podsistem za evidenciju korisnika
 • podsistem za kreiranje i upravljanje kursevima
 • podsistem za kreiranje materijala za učenje
 • univerzalni podsistem prikaza materijala
 • podsistem za testiranje
 • podsistem bodovanja, praćenja napredovanja 
 • podsistem praćenja korišćenja
 • podsistem organizacije kurseva
 • podsistem komunikacije i obaveštavanja
 • hijerarhija pristupa
 • podsistem kvaliteta
 • stablo i baza znanja (pojmovnik, Faq, Search).

Mogućnost isporuke gotovih sadržaja

    Distance Learning System može biti kompletno pripremljen za potrebe Vaše organizacije za održavanje DL kurseva u sledećih nekoliko oblasti:

 • Računarstvo
 • Strani jezici
 • Prodaja
 • Menadžment
 • Marketing
 • Kvalitet itd.

ŠEMA FUNKCIONALNOSTI DLS-aMogućnost izrade nastavnih sadržaja po zahtevu


    Naši stručnjaci su u mogućnosti da u kratkom roku u saradnji sa Vašom kompanijom izrade nastavne sadržaje koji bi se koristili za potrebe interne obuke kadrova iz oblasti Vašeg poslovanja (poznavanje proizvoda, procedura sistema kvaliteta, načina prodaje itd.)

Nastavna - edukativna jedinica – osnovni element nastavnog sadržaja

Nastavna jedinica odgovara nastavnom sadržaju jednog do dva časa osnovne obuke u zavisnosti od tematike i sastoji se iz:

 • Nastavnog sadržaja
 • Testova za svaki sadržaj
 • Vežbanja
 • Pratećih materijala za učenje
 • Zadataka uz sadržaj
 • Multimedije.

Prednosti korišćenja DLS

Osnovne prednosti korišćenja DLS-a su u direktnoj vezi sa karakteristikama sistema koji omogućava:

 • krajnje jednostavne postupke korišćenja od strane svih učesnika
 • rad u Intranet i Internet varijanti
 • kreiranje, povezivanje i distribuciju kurseva i testova
 • definisanje uslova izvodjenja obuke od strane korisnika
 • visok nivo ineraktivnosti izmedju aplikacije i korisnika
 • praćenje napredovanja korisnika kurseva
 • pristup modulima sa bilo koje umrežene lokacije u skladu sa hijerarhijom pristupa
 • nezavisnost od serverskih platformi i softverskih alata (Open Sources tehnologija)
 • prevazilaženje loše Internet infrastrukture u SCG
 • korišćenje bez posebnih zahteva za konfiguracije radnih stanica i servera
 • korišćenje različitih Browser aplikacija
 • postizanje niske cena korišćenja po kursu za krajnjeg korisnika
 • povezivanje na:
  • postojeće baze podataka
  • postojeće ili nove informacione sisteme
  • odgovarajući sistem za strateško upravljanje ljudskim resursima
  • druge Internet lokacije
  • import postojećih materijala za učenje ili materijala nezavisnih autora.

Twiter dugme Facebook dugme Linkedin Dugme RSS FEED-OVI ZA VAŠ SAJT NAJBOLJA WEB SKOLA NAJBOLJI SAJT SA BESPLATNIM SLIKAMA